din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2584 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Constitutional » Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice

Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice

  Publicat: 16 Apr 2019       3545 citiri       Sursa: Irina Maria Diculescu        Secţiunea: Drept Constitutional  


1. Notiuni introductive

In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile dintre mai multe state, respectiv relatiile din cadrul comunitatii internationale.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Puterile publice existente in stat.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Puterile publice existente in stat.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Puterile publice existente in stat.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Puterile publice existente in stat.
Puterile publice existente in stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada

``Articolul 30 din O.U.G. nr. 80/2013 constituie cadrul legal de drept comun al scutirilor subiective de plata taxelor judiciare de timbru. Beneficiarii acestor scutiri sunt numai persoanele prevazute in mod expres de lege. Cererile si actiunile formulate de celelalte parti procesuale se timbreaza potrivit legii.


Se face urmatoarea distinctie: cererile si actiunile, inclusiv caile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputatilor, Presedintia Romaniei, Guvernul Romaniei, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public si de Ministerul Finantelor Publice sunt scutite de plata taxelor judiciare de timbru indiferent de obiectul acestora, in timp ce acelea formulate de alte institutii publice, indiferent de calitatea procesuala a acestora, sunt scutite de plata taxelor judiciare de timbru numai cand au ca obiect venituri publice.``1


Institutia publica poate face dovada ca obiectul cererii il constituie venit public prin depunerea la dosar a unei adeverinte eliberate de Ministerul Finantelor Publice in acest sens.``


Constitutionalitatea acestor dispozitii a fost criticata in mai multe randuri. Recent, Curtea Constitutionala s-a pronuntat din nou asupra acestui aspect, prin Decizia nr. 837/2018, publicata in Monitorul Oficial nr. 265 din 08.04.2019.


2. Exceptia de neconstitutionalitate


2.1 Obiectul exceptiei


Prin Incheierea nr. X din 7 decembrie 2016, pronuntata in Dosarul nr. XXXX/253/2015, Tribunalul Tulcea - Sectia civila, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Exceptia a fost invocata de Societatea A. din comuna Jijila, judetul Tulcea, intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unui apel formulat impotriva unei hotarari prin care s-a admis plangerea formulata impotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare contraventionala.


Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il reprezinta dispozitiile art. 30 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare. Textele legale criticate au urmatorul cuprins:


"Sunt scutite de taxa judiciara de timbru actiunile si cererile, inclusiv caile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputatilor, Presedintia Romaniei, Guvernul Romaniei, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public si de Ministerul Finantelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum si cele formulate de alte institutii publice, indiferent de calitatea procesuala a acestora, cand au ca obiect venituri publice."


2.2 Pozitia autorului exceptiei


In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, in esenta, ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale numai in masura in care nu scutesc institutiile publice de la plata taxelor judiciare de timbru in valoare de 20 de lei in procesele ce au ca obiect caile de atac impotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor. Se mai sustine ca, in cazul formularii cailor de atac impotriva hotararilor prin care se solutioneaza plangerile formulate impotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare contraventionala, obiectul dedus judecatii nu este reprezentat de "venituri publice", iar textul legal criticat face referire la cererile si caile de atac care au ca obiect colectarea de venituri publice. In caz contrar, se apreciaza ca se rupe justul echilibru dintre parti, fiind favorizata institutia publica, ceea ce contravine principiului egalitatii de tratament, conform caruia partile sunt egale in fata legii.


In opinia autoarei exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile legale criticate incalca prevederile constitutionale aleart. 16 privind egalitatea in drepturi, art. 11 privind dreptul international si dreptul intern, precum si art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.


2.3 Pozitiile instantei si autoritatilor publice sesizate conform legii


Tribunalul Tulcea - Sectia civila, de contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.


Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.


Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.


2.4 Pozitia Curtii Constitutionale


Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca prevederile art. 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 au mai format obiect al controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi dispozitii constitutionale si din perspectiva unor critici similare, in acest sens fiind Decizia nr. 277 din 10 mai 2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 495 din 1 iulie 2016, sau Decizia nr. 747 din 23 noiembrie 2017, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 125 din 8 februarie 2018, prin care a statuat ca reglementarea criticata este constitutionala in raport cu criticile formulate.


In esenta, prin deciziile precizate, Curtea a stabilit ca scutirea autoritatilor publice, care intra sub incidenta textului de lege criticat, de taxe, tarife, comisioane sau cautiuni pentru cererile, actiunile si orice alte masuri pe care le indeplinesc in vederea realizarii creantelor bugetare are o justificare obiectiva si rationala intrucat ar fi absurd ca autoritatile respective - beneficiare de alocatii bugetare - sa fie obligate (formal) sa plateasca din buget o taxa care revine aceluiasi buget, acestea fiind finantate de la bugetul de stat pentru a putea functiona. De asemenea, Curtea a statuat ca principiul egalitatii, prevazut de Constitutie pentru cetateni, nu poate ca, prin extensie, sa primeasca semnificatia unei egalitati intre cetateni si autoritatile publice . Asa cum rezulta din dispozitiile constitutionale ale art. 16, cetatenii se bucura de drepturile prevazute in Constitutie si in legi, fiind egali in fata acestora si a autoritatilor publice, in timp ce autoritatile publice exercita atributiile ce le sunt stabilite de lege, potrivit competentei lor, in realizarea functiilor pentru care sunt create.


Totodata, Curtea a subliniat ca existenta calitatii de autoritate/institutie publica nu este suficienta pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei judiciare de timbru, inclusiv cea prevazuta de art. 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013, aceasta nefiind aplicabila decat in cazul special al veniturilor publice, iar nu si in cazul in care institutia formuleaza cereri ca urmare a pretentiilor ce decurg din contracte civile sau comerciale sau alte raporturi ce excedeaza domeniului strict delimitat al notiunii de venituri publice. Asa fiind, nu toate pretentiile pecuniare formulate de autoritatile publice prevazute in art. 30 alin. (1) din actul normativ mentionat sunt scutite de taxa judiciara de timbru. Competenta de a califica obiectul cauzei deduse judecatii si, implicit, modalitatea de stabilire a taxei judiciare de timbru aferente litigiului reprezinta insa atributul exclusiv al instantei de judecata . O eventuala interpretare si aplicare gresita a normelor legale incidente cauzei de catre instanta excedeaza controlului Curtii Constitutionale, aceasta neputandu-se substitui instantei de judecata in stabilirea legii aplicabile litigiului.


Intrucat nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atat solutia, cat si considerentele cuprinse in aceste deciziile mentionate isi pastreaza valabilitatea si in cauza de fata.


2.5 Solutia Curtii


Avand in vedere considerentele expuse anterior, Curtea Constitutionala a respins, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Societatea A.


3. Concluzii


Analizand aspectele prezentate anterior putem coclude urmatoarele: principiul egalitatii in drepturi nu poate fi interpretat in sensul in care acesta ar presupune egalitatea in drepturi a cetatenilor cu autoritatile publice . Contenciosul Administrativ, spre deosebire de dreptul civil, presupune o pozitie de subordonare a partilor, in concret, a cetatenilor fata de autoritatile publice .


Astfel, pozitia speciala a autoritoatilor publice justifica si o serie de adaptari in ceea ce priveste drepturile si obligatiile procesuale ale acestora.


Mai mult, trebuie pus in evidenta faptul ca scutirea autoritatilor publice, care intra sub incidenta textului de lege criticat, de taxe, tarife, comisioane sau cautiuni pentru cererile, actiunile si orice alte masuri pe care le indeplinesc in vederea realizarii creantelor bugetare are o justificare obiectiva si rationala intrucat ar fi absurd ca autoritatile respective - beneficiare de alocatii bugetare - sa fie obligate (formal) sa plateasca din buget o taxa care revine aceluiasi buget, acestea fiind finantate de la bugetul de stat pentru a putea functiona.Irina-Maria Diculescu,Intern MCP Cabinet avocati, specializati in relatii de munca, comerciale si protectia datelor cu caracter personalBibliografie:


I. Articole, tratate


1. Wolters Kluwer, Taxele judiciare de timbru, Wolters Kluwer, 2015


II. Legislatie:


1.O.U.G. nr. 80/2013


III.Jurisprudenta:


1. Decizia CCR nr. 837/2018[1] Wolters Kluwer, Taxele judiciare de timbru, Wolters Kluwer, 2015
Citeşte mai multe despre:    Curtea Constitutionala    Taxa judiciara de timbru    Venituri publice    Decizia CCR nr. 837/2018    O.U.G. nr. 80/2013

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Nelegalitatea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate conform O.U.G. nr. 129/2021
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP � Oportunitatea reorganizarii angajatorului vs. Legalitarea concedierii salariatilor
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Taxele pentru dezbaterea succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Rambursarea retroactiva a somajului eronat de catre autoritatea publica
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021