Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania

OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania

  Publicat: 29 Dec 2019       26117 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


ORDONANTA DE URGENTA nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, Republicata si Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Legea 247/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania.

Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
(Acord si Conventie). Prin Acordul semnat la Schengen la data de 14 iunie 1985, Belgia, Franta, Germania, Luxemburg si Olanda au convenit sa renunte treptat la controlul la frontierele comune si sa introduca libera circulatie pentru toti cetatenii statelor membre semnatare, ai altor state membre sau ai unor terte tari.
(Acord si Conventie). Prin Acordul semnat la Schengen la data de 14 iunie 1985, Belgia, Franta, Germania, Luxemburg si Olanda au convenit sa renunte treptat la controlul la frontierele comune si sa introduca libera circulatie pentru toti cetatenii statelor membre semnatare, ai altor state membre sau ai unor terte tari.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, „intreprinderile comune” sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Desemneaza perioadele de cotizare, de angajare sau de activitate independenta, in masura in care acestea sunt definite sau recunoscute ca perioade de asigurare de catre legislatia in baza careia au fost realizate sau sunt considerate realizate,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

n) ofiter de interviu - lucratorul din cadrul Oficiului Roman pentru imigrari, cu atributii in constatarea existentei elementelor casatoriei de convenienta;

n1) elev - strainul care a fost acceptat de o unitate de invatamant preuniversitar de stat sau particulara, acreditata ori autorizata provizoriu potrivit legii, in cadrul unui program de schimb de elevi sau al unui proiect educational;

n2) student - strainul care a fost acceptat de o institutie de invatamant superior de stat sau particulara, acreditata ori autorizata provizoriu potrivit legii, la un program de licenta, master, la un program de studii doctorale sau postdoctorale, la forma de invatamant cu frecventa;

n3) stagiar - strainul care are o diploma de invatamant superior sau care urmeaza un ciclu de studii care conduce la o diploma de invatamant superior si care este admis pentru un program de formare in vederea dobandirii de cunostinte, de practici si de experienta intr-un mediu profesional;

(Din 10-nov-2018 Art. 2, litera N. din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Legea 247/2018)

o) cercetator - strainul, titular al unei diplome de doctor sau de absolvire a unor studii superioare de natura sa ii permita accesul la programe de cercetare sau cercetare postdoctorala si care este acceptat de institutii de invatamant superior acreditate, institute de cercetare, de o unitate de cercetare-dezvoltare sau de un centru de cercetare atestate sa desfasoare activitati de cercetare stiintifica in cadrul unui proiect;

(Din 10-nov-2018 Art. 2, litera O. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 247/2018)

o1) proiect educational - un set de actiuni educative elaborate de o institutie sau de o unitate de invatamant din Romania in cooperare cu alte institutii sau unitati similare dintr-o tara terta, in scopul schimbului cultural, educational si de formare profesionala;

o2) entitate-gazda - orice persoana fizica sau juridica aflata intr-un raport juridic cu un strain care prevede drepturi si obligatii pentru ambele parti;

o3) familie-gazda - familia care primeste temporar un lucrator au pair si care ii permite acestuia sa participe la viata sa de familie de zi cu zi pe teritoriul Romaniei;

o4) programe ale Uniunii Europene sau multilaterale care cuprind masuri de mobilitate - programe finantate de Uniunea Europeana sau de statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv Romania, de promovare a mobilitatii strainilor in Uniunea Europeana sau in statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv Romania, participante la programele respective;

(Din 10-nov-2018 Art. 2, litera O. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 247/2018)

p) titlu de calatorie pentru straini - document eliberat in conditiile legii, valabil pentru o singura calatorie, pentru strainii care nu mai sunt in posesia unui document de calatorie valabil;

q) certificat de repatriere - document eliberat de catre Oficiul Roman pentru Imigrari ce permite iesirea din tara a strainilor inclusi in programul de repatriere voluntara asistata;

r) stat Schengen - stat care aplica in totalitate acquis-ul Schengen in domeniul vizelor si imigratiei;

s) Cartea albastra a UE - documentul de identitate, eliberat strainului de catre Inspectoratul General pentru Imigrari care atesta dreptul de sedere si de munca al acestuia pe teritoriul Romaniei in calitate de lucrator inalt calificat;

(Din 28-nov-2014 Art. 2, litera S. din capitolul I modificat de Art. 41, punctul 1. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

t) primul stat membru - statul membru al Uniunii Europene care acorda primul A«Cartea Albastra a U. E. A», permisul ICT sau permisul de sedere in scop de cercetare sau studii;

(Din 10-nov-2018 Art. 2, litera T. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 247/2018)

u) sedere ilegala - prezenta pe teritoriul Romaniei a unui strain care nu indeplineste sau nu mai indeplineste conditiile de intrare prevazute la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de catre persoane (Codul frontierelor Schengen) , denumit in continuare Codul frontierelor Schengen, ori conditiile de intrare sau de sedere prevazute de prezenta ordonanta;

(Din 28-nov-2014 Art. 2, litera U. din capitolul I modificat de Art. 41, punctul 1. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

u1) decizie de returnare - actul administrativ emis de Inspectoratul General pentru Imigrari prin care se constata ca sederea unui strain este ilegala si se stabileste obligatia acestuia de returnare;

(Din 28-nov-2014 Art. 2, litera U. din capitolul I completat de Art. 41, punctul 2. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

v) returnare - procesul de intoarcere voluntara sau sub escorta a unui strain intr-o tara terta, respectiv tara de origine, tara de tranzit stabilita potrivit acordurilor la care Romania ori Uniunea Europeana sunt parti sau alta tara terta in care strainul decide sa se intoarca si in care acesta este acceptat;

(Din 28-nov-2014 Art. 2, litera V. din capitolul I modificat de Art. 41, punctul 1. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

v1) expulzare - punerea in executare a pedepselor accesorii, respectiv complementare de interzicere a exercitarii dreptului strainului de a se afla pe teritoriul Romaniei, aplicate potrivit prevederilor art. 65 alin. (2) sau ale art. 66 alin. (1) lit. c) din Codul penal;

v2) indepartare sub escorta - executarea masurilor de indepartare, respectiv returnarea sau expulzarea, prin insotirea strainilor in afara Romaniei;

(Din 28-nov-2014 Art. 2, litera V. din capitolul I completat de Art. 41, punctul 3. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

x) interdictia de intrare - decizia sau orice alt act de natura administrativa sau judiciara prin care se interzice intrarea si sederea pe teritoriul Romaniei pentru o perioada determinata;

y) riscul sustragerii - existenta motivelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta care justifica intr-un caz particular presupunerea ca un strain care face obiectul unei masuri de indepartare se poate sustrage acesteia;

(Din 28-nov-2014 Art. 2, litera Y. din capitolul I modificat de Art. 41, punctul 1. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

z) persoane vulnerabile - minori, minori neinsotiti, persoane cu handicap, persoane in varsta, femei gravide, parinti singuri cu copii minori si persoane care au fost supuse torturii, violului si altor forme grave de violenta psihica, fizica sau sexuala.

(Din 31-iul-2011 Art. 2, litera O. din capitolul I completat de Art. I, punctul 7. din Legea 157/2011)

Articolul 3: Drepturile strainilor

(1) Strainii care locuiesc legal in Romania se bucura de protectia generala a persoanelor si a averilor, garantata de Constitutie si de alte legi, precum si de drepturile prevazute in tratatele internationale la care Romania este parte .

(2) Strainii aflati legal in Romania se pot deplasa liber si isi pot stabili resedinta sau, dupa caz, domiciliul oriunde pe teritoriul Romaniei.

(3) Strainii care locuiesc legal in Romania si parasesc temporar teritoriul statului roman au dreptul de a reintra pe toata durata valabilitatii permisului de sedere.

(4) Pot beneficia de masuri de protectie sociala din partea statului, in aceleasi conditii ca si cetatenii romani, numai strainii cu resedinta sau domiciliul in Romania.

(5) Strainii carora li s-a eliberat un document de catre Oficiul Roman pentru Imigrari au dreptul de a verifica datele personale inscrise in acesta si, cand este cazul, sa solicite corectarea sau eliminarea unor date care nu corespund realitatii.

(6) Strainii cuprinsi in invatamantul de toate gradele au acces, fara restrictii, la activitatile scolare si de instruire in societate .

Articolul 4: Obligatiile strainilor

(1) Pe timpul sederii in Romania strainii sunt obligati sa respecte legislatia romana.

(2) Strainii nu pot organiza pe teritoriul Romaniei partide politice ori alte organizatii sau grupari similare acestora si nici nu pot face parte din acestea, nu pot ocupa functii si demnitati publice si nu pot initia, organiza sau participa la manifestatii ori intruniri care aduc atingere ordinii publice sau sigurantei nationale.

(3) Strainii nu pot finanta partide, organizatii, grupari sau manifestatii ori intruniri dintre cele prevazute la alin. (2) .

(4) Strainii aflati pe teritoriul Romaniei sunt obligati sa respecte scopul pentru care li s-a acordat dreptul de a intra si, dupa caz, de a ramane pe teritoriul Romaniei, sa nu ramana pe teritoriul Romaniei peste perioada pentru care li s-a aprobat sederea, precum si sa depuna toate diligentele necesare pentru a iesi din Romania pana la expirarea acestei perioade .

(5) Strainii care intra pe teritoriul statului roman sau care ies de pe acesta au obligatia de a se supune controlului pentru trecerea frontierei de stat, potrivit legii.

(6) Strainii aflati pe teritoriul Romaniei au obligatia de a se supune, in conditiile legii, controlului organelor de politie si al celorlalte autoritati publice competente in acest sens.

Afişează OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 194/2002    Vize de sedere in Romania    Permise de munca 2020    Drept de sedere    Permise de munca BREXIT    permis de sedere in scop de detasare    OUG 194/2002 actualizata 2020    Permis de sedere    Permis de sedere BREXIT

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Regimul strainilor. Dreptul de sedere acordat in vederea desfasurarii de activitati comerciale
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, SENTINTA CIVILA NR. 1527/07. 04. 2009