Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania

OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania

  Publicat: 29 Dec 2019       26116 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


ORDONANTA DE URGENTA nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, Republicata si Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Legea 247/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania.

Asezate in t. XI, art. 356-360, C.pen., partea speciala,
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Contract incheiat intre locatar si locator prin care primul inchiriaza un bun,
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

(1) Strainilor nu li se permite intrarea pe teritoriul statului roman daca:

(Din 31-iul-2011 Art. 8, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 13. din Legea 157/2011)

a) nu indeplinesc conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) ;

b) sunt semnalati de organizatii internationale la care Romania este parte, precum si de institutii specializate in combaterea terorismului ca finanteaza, pregatesc, sprijina in orice mod sau comit acte de terorism;

c) exista indicii ca fac parte din grupuri infractionale organizate cu caracter transnational sau ca sprijina in orice mod activitatea acestor grupuri;

d) exista motive serioase sa se considere ca au savarsit sau au participat la savarsirea unor infractiuni contra pacii si omenirii ori a unor crime de razboi sau crime contra umanitatii, prevazute in conventiile internationale la care Romania este parte .

(2) Organele politiei de frontiera pot sa nu permita intrarea strainilor pe teritoriul statului roman si in urmatoarele situatii:

(Din 31-iul-2011 Art. 8, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 14. din Legea 157/2011)

a) au savarsit, cu intentie, pe teritoriul Romaniei ori in strainatate, infractiuni pentru care li s-a aplicat o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 3 ani;

(Din 10-nov-2018 Art. 8, alin. (2) , litera A. din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 247/2018)

b) au introdus sau au incercat sa introduca ilegal in Romania alti straini;

b1) au incalcat anterior, in mod nejustificat, scopul declarat la obtinerea vizei sau, dupa caz, la intrarea pe teritoriul Romaniei, au incalcat regimul vamal ori au trecut sau au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat a Romaniei;

(Din 31-iul-2011 Art. 8, alin. (2) , litera B. din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 15. din Legea 157/2011)

c) sufera de maladii care pot pune in pericol grav sanatatea publica, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice.

(3) Organele si institutiile care detin date si informatii cu privire la existenta unor situatii de natura celor prevazute la alin. (1) si (2) pot solicita Inspectoratului General al Politiei de Frontiera sau Oficiului Roman pentru Imigrari dispunerea masurii de nepermitere a intrarii in Romania, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

(Din 31-iul-2011 Art. 8, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 16. din Legea 157/2011)

(4) Masura nepermiterii intrarii in Romania se motiveaza de catre organele politiei de frontiera si se comunica imediat persoanei in cauza, utilizand formularul prevazut in partea B din anexa V la Codul frontierelor Schengen, precum si Centrului National de Vize din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(Din 28-nov-2014 Art. 8, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 41, punctul 7. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

Articolul 9: Executarea masurii nepermiterii intrarii in Romania

(1) Strainul impotriva caruia s-a dispus masura nepermiterii intrarii in Romania are posibilitatea sa paraseasca voluntar punctul de trecere a frontierei de stat in termen de cel mult 24 de ore. Termenul se calculeaza incepand cu ora urmatoare celei in care s-a dispus masura nepermiterii intrarii in Romania.

(2) La expirarea termenului prevazut la alin. (1) , masura nepermiterii intrarii in Romania se pune in executare de catre organele politiei de frontiera, cu luarea in considerare a starii de sanatate a strainului si cu respectarea prevederilor art. 90 alin. (7) si (8) , prin trimiterea acestuia catre tara de origine sau catre o alta destinatie pe care o accepta si unde este acceptat, cu exceptia teritoriului Romaniei.

(3) In cazul in care organele politiei de frontiera constata ca pentru indeplinirea demersurilor legate de parasirea punctului de trecere a frontierei sunt necesare mai mult de 12 ore, strainul este cazat intr-un spatiu amenajat in acest scop in zona de tranzit, pus la dispozitie de administratorul punctului de trecere a frontierei, ori, in cazul in care acest lucru nu este posibil, intr-o alta locatie stabilita in afara punctului de trecere a frontierei, cu regim de zona de tranzit.

(31) Inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera stabileste, prin dispozitie, amplasamentul locatiilor din afara punctelor de trecere a frontierei prevazute la alin. (3) , regulile de ordine interioara pe care strainii cazati in aceste locatii sunt obligati sa le respecte, precum si modul de organizare a accesului, pazei, supravegherii si insotirii strainilor in si din locatiile respective. La solicitarea inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, alte autoritati ale administratiei publice centrale, precum si autoritatile administratiei publice locale acorda sprijin, in limita atributiilor legale proprii, pentru organizarea si functionarea locatiilor din afara punctelor de trecere a frontierei prevazute la alin. (3) .

(Din 24-dec-2015 Art. 9, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 completat de Art. II, punctul 1. din Legea 331/2015)

(4) Pe timpul cazarii potrivit alin. (3) , strainul beneficiaza de drepturile prevazute la art. 104 alin. (4) , de hrana, ingrijire medicala de urgenta si tratamentul de baza al bolii, cu luarea in considerare a nevoilor speciale in cazul persoanei vulnerabile, prin grija organelor politiei de frontiera.

(5) In cazul in care strainul declara in fata organelor politiei de frontiera ca parasirea punctului de trecere a frontierei este posibila numai catre un stat fata de care exista temeri justificate ca viata sa este pusa in pericol ori ca va fi supus la tortura, tratamente inumane sau degradante si ca intelege sa nu depuna o cerere pentru acordarea unei forme de protectie, acesta este cazat in spatiul prevazut la alin. (3) .

(6) La aparitia situatiei prevazute la alin. (5) organele politiei de frontiera informeaza de indata Inspectoratul General pentru Imigrari care, in termen de cel mult 10 zile, analizeaza situatia strainului si stabileste daca declaratia acestuia este intemeiata.

(7) In cazul in care Inspectoratul General pentru Imigrari constata ca declaratia strainului nu este intemeiata, comunica aceasta organelor politiei de frontiera, care informeaza strainul in acest sens. Prevederile alin. (1) si (2) se aplica in mod corespunzator. Termenul prevazut la alin. (1) se calculeaza incepand cu ora urmatoare celei in care a fost informat strainul.

(8) In cazul in care constata ca declaratia strainului este intemeiata, Inspectoratul General pentru Imigrari pune in executare masura nepermiterii intrarii in Romania prin indepartarea sub escorta a strainului. Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta privind indepartarea sub escorta, luarea in custodie publica a strainilor si tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei se aplica in mod corespunzator.

(Din 28-nov-2014 Art. 9 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 41, punctul 8. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

Articolul 10: Documentele in baza carora se poate trece frontiera de stat

(1) Trecerea frontierei de stat prin punctele de trecere a frontierei sau alte locuri stabilite pentru trecerea frontierei se face numai pe baza documentelor de trecere a frontierei acceptate de statul roman.

(Din 28-nov-2014 Art. 10, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 41, punctul 9. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

(2) Strainii inclusi ca insotitori intr-un document de trecere a frontierei de stat apartinand altei persoane pot intra sau iesi in/din Romania numai impreuna cu titularul acestuia.

(3) In scop de informare, lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul roman se publica, in regim de gratuitate, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin ordin al ministrului afacerilor externe, in ultimul trimestru al fiecarui an calendaristic.

(Din 28-nov-2014 Art. 10, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 41, punctul 9. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

(4) Din considerente umanitare sau in aplicarea unor acorduri ori intelegeri internationale la care Romania este parte, Guvernul Romaniei poate aproba, prin hotarare, exceptarea de la obligativitatea detinerii documentelor de trecere a frontierei.

(Din 31-iul-2011 Art. 10 din capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 18. din Legea 157/2011)

SECTIUNEA 2: Sederea strainilor in Romania

Articolul 11: Dispozitii generale privind sederea strainilor

(1) Strainii aflati temporar in mod legal in Romania pot ramane pe teritoriul statului roman numai pana la data la care inceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza sau, dupa caz, prin permisul de sedere.

(2) In cazul in care prin conventiile internationale sau actele normative prin care se desfiinteaza unilateral regimul de vize nu este prevazuta perioada de sedere, strainilor care nu au obligatia obtinerii vizei pentru a intra in Romania li se permite accesul pe teritoriul statului roman si pot sa ramana maximum 90 de zile in decursul oricarei perioade de 180 de zile precedente fiecarei zile de sedere pe teritoriul Romaniei.

(Din 28-nov-2014 Art. 11, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 10. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

[Art. 11, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 a fost abrogat la 28-nov-2014 de Art. 43, punctul 2. din titlul II din Ordonanta 25/2014]

(3) Strainilor intrati in Romania in baza conventiilor internationale sau actelor normative prin care acestia sunt exonerati de la obligativitatea obtinerii vizei le inceteaza dreptul de sedere in urmatoarele situatii:

a) se constata ca la data intrarii in tara acestia nu indeplineau conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;

Afişează OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 194/2002    Vize de sedere in Romania    Permise de munca 2020    Drept de sedere    Permise de munca BREXIT    permis de sedere in scop de detasare    OUG 194/2002 actualizata 2020    Permis de sedere    Permis de sedere BREXIT

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Regimul strainilor. Dreptul de sedere acordat in vederea desfasurarii de activitati comerciale
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, SENTINTA CIVILA NR. 1527/07. 04. 2009