Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania

OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania

  Publicat: 29 Dec 2019       27681 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


ORDONANTA DE URGENTA nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, Republicata si Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Legea 247/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Prin intermediul acordurilor bilaterale in domeniul circulatiei fortei de munca se realizeaza accesul controlat de organisme si protejat al lucratorilor romani pe piata fortei de munca a celuilat stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Operatiune prin care o banca pune la dispozitia clientilor ei, titulari ai unor conturi, sume de bani in numerar pentru ca acestia sa efectueze diferite plati.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Act adoptat de organele de stat,
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Registru official in care se inscriu actele si faptele de stare civila, nasterea, casatoria, decesul, recunoasterea si stabilirea filiatiei, infierea, divortul,
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.

(2) In situatiile prevazute la alin. (1) organele competente din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor vor pune in aplicare masura de a nu permite iesirea de pe teritoriul Romaniei, numai in baza documentelor incheiate de procuror, de instantele de judecata sau de organele prevazute de lege care au atributii de punere in executare a pedepsei inchisorii, care contin o asemenea masura si sunt transmise pentru punere in aplicare.

(Din 31-iul-2011 Art. 15, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 157/2011)

(3) [Art. 15, alin. (3) din capitolul II, sectiunea 3 a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 23. din Legea 157/2011]

(4) Punerea in aplicare a masurii se realizeaza, in toate cazurile, prin instituirea consemnului nominal la frontiera de catre organele politiei de frontiera.

(Din 31-iul-2011 Art. 15, alin. (4) din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 157/2011)

Articolul 16: Incetarea masurii de nepermitere a iesirii

Incetarea masurii de nepermitere a iesirii se face prin anularea consemnului nominal, la solicitarea scrisa a autoritatii publice careia ii revine o astfel de competenta potrivit legii, pentru situatiile prevazute la art. 15 alin. (1) .

(Din 31-iul-2011 Art. 16 din capitolul II, sectiunea 3 modificat de Art. I, punctul 25. din Legea 157/2011)

CAPITOLUL II1: Regimul aplicabil micului trafic de frontiera

Articolul 161: Domeniu de reglementare

Micul trafic de frontiera se desfasoara potrivit acordurilor bilaterale incheiate de Romania cu state terte vecine in temeiul prevederilor art. 1 alin. (2) si art. 13 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1. 931/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a normelor referitoare la micul trafic de frontiera la frontierele terestre externe ale statelor membre si de modificare a dispozitiilor Conventiei Schengen, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L405 din 30 decembrie 2006.

Articolul 162: Organele competente sa elibereze permisul de mic trafic de frontiera

(1) Permisele de mic trafic de frontiera se elibereaza de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in tarile terte vecine cu care Romania a incheiat acordurile prevazute la art. 161, in conditiile stabilite prin aceste acorduri .

(2) Documentele prevazute la alin. (1) se elibereaza intr-un termen de pana la 60 de zile de la data depunerii cererii.

(3) In vederea aprobarii cererilor pentru acordarea permiselor de mic trafic de frontiera, misiunile diplomatice si oficiile consulare solicita avizul Oficiului Roman pentru Imigrari numai in cazurile stabilite prin protocol aprobat prin ordin comun al ministrului afacerilor externe si al ministrului administratiei si internelor.

(4) Prin avizul Oficiului Roman pentru Imigrari prevazut la alin. (3) se constata indeplinirea conditiilor prevazute la art. 6 alin. (1) lit. e) , g) si h) .

(5) Oficiul Roman pentru Imigrari emite avizul in termen de pana la 30 de zile de la data primirii solicitarii de la misiunile diplomatice si oficiile consulare.

Articolul 163: Regimul permisului de mic trafic de frontiera

(1) Permisul de mic trafic de frontiera, eliberat strainului in conditiile prezentei ordonante de urgenta, reprezinta documentul care da dreptul rezidentilor din zona de frontiera sa treaca frontiera de stat comuna, in regim de mic trafic de frontiera, conform Regulamentului (CE) nr. 1. 931/2006 si in baza acordurilor prevazute la art. 161.

(2) Titularul permisului de mic trafic de frontiera are obligatia de a avea in permanenta asupra sa documentul, de a nu-l instraina si de a-l prezenta organelor autoritatilor competente ori de cate ori i se solicita aceasta.

(3) Titularul permisului de mic trafic de frontiera este obligat sa anunte organele politiei de frontiera competente despre furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea permisului de mic trafic, in termen de cel mult 5 zile de la constatarea vreuneia dintre aceste situatii.

(4) Strainului i se elibereaza de catre organele emitente prevazute la art. 162 alin. (1) un nou permis de mic trafic de frontiera in locul celui declarat furat, pierdut, deteriorat sau distrus, dupa reluarea integrala a procedurii de eliberare .

(5) Forma si continutul permiselor de mic trafic de frontiera se stabilesc prin hotarare a Guvernului. Ministerul Afacerilor Externe comunica Comisiei Europene si celorlalte state membre ale Uniunii Europene modelul de permis de trecere locala a frontierei.

(6) In temeiul art. 12 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1. 931/2006, evidenta permiselor de mic trafic de frontiera solicitate, eliberate, anulate sau revocate se tine la nivel national intr-un registru central, in format electronic, de catre oficiul Roman pentru Imigrari, care este desemnat si punct de contact national, responsabil cu gestionarea si furnizarea datelor cuprinse in acest registru . Registrul central se alimenteaza si se actualizeaza de catre toate autoritatile cu atributii in domeniul micului trafic la frontiera.

Articolul 164: Anularea si revocarea permiselor de mic trafic de frontiera

(1) Permisul de mic trafic de frontiera poate fi anulat sau revocat in strainatate de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, iar in tara de catre organele politiei de frontiera, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat, sau de catre Oficiul Roman pentru Imigrari atunci cand strainii se afla pe teritoriul statului roman.

(2) Punerea in executare a masurii anularii sau revocarii permisului de mic trafic de frontiera se face de catre organele politiei de frontiera ori, dupa caz, ale Oficiului Roman pentru Imigrari.

(3) Autoritatile prevazute la alin. (1) pot lua masura anularii permisului de mic trafic de frontiera in urmatoarele situatii:

a) se constata ulterior ca, la data solicitarii permisului de mic trafic de frontiera, strainii nu indeplineau conditiile prevazute de acordurile care reglementeaza regimul juridic privind micul trafic la frontiera comuna;

b) strainii au obtinut permisul de mic trafic de frontiera pe baza unor documente sau informatii false;

c) strainii au introdus sau au incercat sa introduca ilegal in Romania alti straini ori au inlesnit transportul sau cazarea acestora;

d) strainii au incalcat reglementarile vamale sau au trecut ori au incercat sa treaca ilegal frontiera de stat;

(Din 31-iul-2011 Art. 16^4, alin. (3) , litera D. din capitolul II^1 modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 157/2011)

e) strainii au intrat in Romania in perioada de interdictie dispusa anterior.

(4) Masura revocarii permisului de mic trafic de frontiera poate fi dispusa de catre autoritatile prevazute la alin. (1) in urmatoarele situatii:

a) strainii nu mai indeplinesc conditiile cerute la acordarea permisului de mic trafic de frontiera;

b) dupa acordarea permisului de mic trafic de frontiera strainii au fost declarati indezirabili sau impotriva lor a fost dispusa masura interzicerii intrarii in Romania;

c) strainii recidiveaza in depasirea zonei de frontiera prevazuta pentru micul trafic.

(5) Decizia de anulare sau, dupa caz, de revocare a permisului de mic trafic de frontiera, luata de autoritatea competenta conform alin. (1) , se comunica strainului, in scris, impreuna cu motivele care au stat la baza acesteia, de catre:

a) misiunea diplomatica sau oficiul consular care a eliberat permisul de mic trafic de frontiera, atunci cand solicitantul se afla in strainatate;

b) de catre organele politiei de frontiera, atunci cand acesta se afla in punctul de trecere a frontierei de stat;

c) Inspectoratul General pentru Imigrari, atunci cand cel in cauza se afla in Romania, prin decizia de returnare.

(Din 28-nov-2014 Art. 16^4, alin. (5) , litera C. din capitolul II^1 modificat de Art. 41, punctul 15. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

(6) De la data comunicarii, anularea produce efecte retroactive, iar revocarea produce efecte numai pentru viitor.

Afişează OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 194/2002    Vize de sedere in Romania    Permise de munca 2020    Drept de sedere    Permise de munca BREXIT    permis de sedere in scop de detasare    OUG 194/2002 actualizata 2020    Permis de sedere    Permis de sedere BREXIT

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Regimul strainilor. Dreptul de sedere acordat in vederea desfasurarii de activitati comerciale
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, SENTINTA CIVILA NR. 1527/07. 04. 2009