Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania

OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania

  Publicat: 29 Dec 2019       27682 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


ORDONANTA DE URGENTA nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, Republicata si Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Legea 247/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Orice operatiune de colectare si prelucrare de date cu caracter personal necesara pentru anchetele statistice sau pentru producerea de rezultate statistice
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Acord si Conventie). Prin Acordul semnat la Schengen la data de 14 iunie 1985, Belgia, Franta, Germania, Luxemburg si Olanda au convenit sa renunte treptat la controlul la frontierele comune si sa introduca libera circulatie pentru toti cetatenii statelor membre semnatare, ai altor state membre sau ai unor terte tari.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

Articolul 24: Viza de lunga sedere

(1) Viza de lunga sedere se acorda strainilor, la cerere, pe o perioada de 90 de zile, cu una sau mai multe calatorii, pentru urmatoarele scopuri:

a) desfasurarea de activitati economice - strainilor care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati economice organizate si reglementate prin legi speciale;

(Din 28-nov-2014 Art. 24, alin. (1) , litera A. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 18. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

b) desfasurarea de activitati profesionale - strainilor care urmeaza sa exercite pe teritoriul Romaniei profesii liberale reglementate prin legi speciale;

(Din 28-nov-2014 Art. 24, alin. (1) , litera B. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 18. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

c) desfasurarea de activitati comerciale - strainilor care sunt sau urmeaza sa devina actionari sau asociati cu atributii de conducere si administrare a unor societati comerciale din Romania;

d) angajare in munca - strainilor care urmeaza sa intre in Romania in vederea incadrarii in munca . Viza acordata in acest scop se va elibera si sportivilor care urmeaza sa evolueze in cadrul unor cluburi sau echipe din Romania, in baza unui contract individual de munca in conditiile legii;

(Din 28-nov-2014 Art. 24, alin. (1) , litera D. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 18. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

d1) detasare - strainilor calificati, angajati ai unei persoane juridice cu sediul in strainatate, care urmeaza sa desfasoare activitati in munca pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii.

(Din 28-nov-2014 Art. 24, alin. (1) , litera D^1. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 18. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

e) studii - strainilor care urmeaza sa intre in Romania pentru a urma cursuri in invatamantul preuniversitar, universitar sau postuniversitar, dupa caz, ori pentru obtinerea unor titluri stiintifice in cadrul institutiilor de stat sau particulare acreditate, potrivit legii;

f) reintregirea familiei - strainilor care urmeaza sa intre in Romania in scopul redobandirii unitatii familiale;

g) activitati religioase - strainilor care urmeaza sa intre in Romania pentru a desfasura activitati in domeniul cultelor recunoscute, la cererea acestora;

(Din 31-iul-2011 Art. 24, alin. (1) , litera G. din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 33. din Legea 157/2011)

h) activitati de cercetare stiintifica - strainilor care urmeaza sa intre in Romania pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica.

i) alte scopuri .

(2) Prin viza de lunga sedere strainilor li se acorda dreptul de sedere temporara si posibilitatea de a solicita prelungirea acestuia si obtinerea unui permis de sedere.

(Din 28-nov-2014 Art. 24, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 2 modificat de Art. 41, punctul 19. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

Articolul 25: Viza diplomatica si viza de serviciu

(1) Viza diplomatica si viza de serviciu permit intrarea in Romania, pentru o sedere, de regula, de lunga durata, strainilor titulari ai unui pasaport diplomatic, respectiv de serviciu, care urmeaza sa indeplineasca o functie oficiala ca membri ai unei reprezentante diplomatice sau ai unui oficiu consular al statului de apartenenta in Romania.

(2) Aceste tipuri de vize se elibereaza titularilor de pasapoarte diplomatice, respectiv de serviciu sau asimilate acestora, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe al statului trimitator sau a unei reprezentante diplomatice ori consulare a acestuia, precum si membrilor de familie, impreuna cu care titularul locuieste, si sunt valabile pe perioada misiunii sau in conformitate cu intelegerile bilaterale la care Romania este parte .

Articolul 26:

[Art. 26 din capitolul III, sectiunea 2 a fost abrogat la 31-iul-2011 de Art. I, punctul 34. din Legea 157/2011]

SECTIUNEA 3: Conditii generale de acordare a vizelor

Articolul 27: Acordarea vizei romane

(1) Viza romana poate fi acordata strainilor, la cerere, in conditiile si pentru scopurile prevazute in prezentul capitol,

(11) Cererea de viza se depune la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, in a caror circumscriptie solicitantul isi are domiciliul ori resedinta, iar in cazuri deosebite, urgente, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din statul pe al carui teritoriu solicitantul se afla legal.

(Din 28-nov-2014 Art. 27, alin. (1) din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. 41, punctul 20. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

(2) Viza romana se acorda numai daca:

a) sunt indeplinite conditiile cu privire la intrarea in Romania, prevazute la ari, 6 alin. (1) lit. a) , c) -h) ;

b) nu exista vreunul dintre motivele de nepermitere a intrarii in Romania, prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) -d) sau alin. (2) lit. c) ;

(Din 28-nov-2014 Art. 27, alin. (2) , litera B. din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 41, punctul 22. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

c) pe numele strainului nu a fost introdusa alerta privind refuzul eliberarii vizei in Sistemul informatic integrat pe probleme de migratie, azil si vize;

d) pe numele strainului nu au fost primite semnalari privind nepermiterea intrarii din partea reprezentantilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European, precum si ai statelor parti la Acordul privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985, denumit in continuare Acordul Schengen, in cadrul cooperarii consulare;

e) nu exista motive sa se considere ca viza este solicitata in scopul migrarii ilegale;

f) strainul nu a fost condamnat definitiv pentru infractiuni savarsite in strainatate, incompatibile cu scopul pentru care solicita acordarea vizei;

g) sunt indeplinite conditiile generale prevazute in prezenta sectiune, precum si conditiile speciale de acordare a vizei in functie de scopul pentru care este solicitata.

h) documentul de calatorie nu este contrafacut, fals sau falsificat;

i) nu exista indoieli intemeiate cu privire la autenticitatea documentelor justificative inaintate de catre solicitant sau cu privire la veridicitatea datelor pe care acestea le cuprind, la gradul de incredere care poate fi acordat declaratiilor solicitantului, sau cu privire la intentia acestuia de a parasi teritoriul Romaniei inainte de expirarea vizei pe care o solicita.

(Din 28-nov-2014 Art. 27, alin. (2) , litera G. din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. 41, punctul 23. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

(3) Strainilor a caror sedere pe teritoriul Romaniei este in interesul statului roman li se poate acorda viza romana, la solicitarea expresa a Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului sau autoritatilor administratiei publice centrale de specialitate adresata Centrului National de Vize, fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2) , daca nu prezinta pericol pentru ordinea publica sau securitatea nationala.

(Din 28-nov-2014 Art. 27, alin. (2) din capitolul III, sectiunea 3 completat de Art. 41, punctul 21. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(Din 28-nov-2014 Art. 27 din capitolul III, sectiunea 3 modificat de Art. 43, punctul 4. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

Afişează OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 194/2002    Vize de sedere in Romania    Permise de munca 2020    Drept de sedere    Permise de munca BREXIT    permis de sedere in scop de detasare    OUG 194/2002 actualizata 2020    Permis de sedere    Permis de sedere BREXIT

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Regimul strainilor. Dreptul de sedere acordat in vederea desfasurarii de activitati comerciale
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, SENTINTA CIVILA NR. 1527/07. 04. 2009