Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG 158/2005, Actualizata, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

OUG 158/2005, Actualizata, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

  Publicat: 30 Dec 2019       24158 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


ORDONANTA DE URGENTA nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, actualizata 2020

Actualizata 2020. prin:
Ordonanta urgenta 8/2018 privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatatii

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, Ón temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,

Articolul 37

[Art. 37 din capitolul VII a fost abrogat la 01-ian-2018 de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 99/2017]

Articolul 38

Sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc asiguratilor si care, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie, in conditiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentand contributie de asigurari sociale de sanatate.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

Articolul 39

(1) Indemnizatiile se achita beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procura de catre acesta.

(2) Indemnizatiile cuvenite si neachitate asiguratului decedat se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, persoanei care dovedeste ca l-a ingrijit pana la data decesului.

Articolul 40

(1) Indemnizatiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, in termen de 90 de zile de la data de la care persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) , art. 32 alin. (1) , precum si platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3) lit. a) si b) erau in drept sa le solicite

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

(2) Cuantumul indemnizatiilor solicitate potrivit alin. (1) se achita la nivelul cuvenit in perioada prevazuta in certificatul medical.

Articolul 41

Plata indemnizatiilor inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei in care:

a) beneficiarul a decedat;

b) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor;

c) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania nu are incheiata conventie de asigurari sociale;

d) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat .

Articolul 42

(1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatii se recupereaza de la beneficiari in termenul de prescriptie de 3 ani.

(2) Recuperarea sumelor prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre angajator sau, dupa caz, de institutia care efectueaza plata acestor drepturi .

(3) Casele de asigurari de sanatate recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3) .

(4) Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor de asigurari de sanatate se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.

(5) Sumele nerecuperate din cauza decesului beneficiarilor nu se mai urmaresc.

(6) Debitele privind contributia datorata de persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) se recupereaza de casele de asigurari de sanatate si constituie venituri la bugetul Fondului national de asigurari sociale de sanatate.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

(7) La recuperarea debitelor in conformitate cu dispozitiile alin. (3) si (6) se aplica prevederile Codului de procedura fiscala.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

Articolul 43

(1) Sumele incasate necuvenit, cu titlu de indemnizatii, ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar, se recupereaza de la acesta, inclusiv dobanzile aferente, pana la recuperarea integrala a prejudiciului.

(2) Sumele stabilite in conformitate cu alin. (1) , nerecuperate din cauza decesului asiguratilor, se recupereaza de la mostenitori, in conditiile dreptului comun.

(3) Debitele provenite din indemnizatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se recupereaza prin executorii proprii ai CNAS si ai caselor de asigurari de sanatate si constituie venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Articolul 44

[Art. 44 din capitolul VII a fost abrogat la 19-dec-2017 de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 99/2017]

Articolul 45

[Art. 45 din capitolul VII a fost abrogat la 19-dec-2017 de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 99/2017]

Articolul 46

[Art. 46 din capitolul VII a fost abrogat la 19-dec-2017 de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 99/2017]

CAPITOLUL VIII: Contraventii

Articolul 47

(1) Constituie contraventii faptele savarsite prin incalcarea dispozitiilor art. 6 alin. (4) .

(2) Constituie contraventii faptele savarsite prin incalcarea obligatiilor prevazute la art. 36 alin. (3) , refuzul nejustificat de plata a indemnizatiilor si/sau calculul si plata eronata a indemnizatiilor, precum si incalcarea obligatiilor prevazute la art. 361 lit. b) .

(3) Constituie contraventie eliberarea certificatelor de concediu medical de catre medicii prescriptori, cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare.

Articolul 48

(1) Contraventiile prevazute la art. 47 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cele prevazute la alin. (1) si (2) , cu amenda de la 2. 500 lei la 5. 000 lei;

b) cele prevazute la alin. (3) , cu amenda de la 5. 000 lei la 10. 000 lei.

(2) Sumele incasate din aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1) constituie venituri la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

Articolul 49

Afişează OUG 158/2005, Actualizata, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 158/2005    OUG 158/2005 actualizata    OUG 158/2005 actualizata 2020    concedii medicale 2020    indemnizatie concediu medical 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Incetarea de drept a contractului individual de munca. Reintegrare in functia ocupata de salariat
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta nr. 1344/2016 din data de 301 iunie 2016

Restituirea retinerilor pentru fondul de asigurari de sanatate. Incapacitate temporara de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj - Sentinta civila nr. 711/28.01.2011 din data 10.05.2011Articole Juridice

Suspendarea contractului de munca ca urmare a carantinei sau fortei majore
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Starea de cantatina. Indemnizatia pentru carantina si pentru reducerea timpului de lucru
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Concediul si indemnizatia de maternitate. Concediul prenatal si Concediul postnatal (pentru lauzie)
Sursa: EuroAvocatura.ro