Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin OUG nr. 1/2020

OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin OUG nr. 1/2020

  Publicat: 15 Jan 2020       38996 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 114/2018, actualizata 2020, privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal - bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene

OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin:
- Ordonanta de urgenta nr. 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial nr. 11 din 09-ian-2020.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Operatiune de stingere treptata a obligatiilor ce revin imprumutatului prin restituirea creditelor primite de la banca.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Act adoptat de organele de stat,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar
Persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar
Persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.

"Art. 55

(1) Furnizorii de ultima instanta sunt obligati sa asigure furnizarea de energie electrica, in conditii de calitate si la preturi rezonabile, transparente, usor comparabile si nediscriminatorii conform reglementarilor ANRE, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) si (11) , urmatoarelor categorii de clienti:

a) clientii finali care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, nu si-au exercitat dreptul la eligibilitate;

b) clientii casnici si clientii noncasnici cu numar mediu scriptic de salariati mai mic de 50 si o cifra de afaceri anuala sau o valoare totala a activelor din bilantul contabil anual care nu depaseste 10 milioane de euro"

6. La articolul 63, alineatul (3) se abroga.

7. La articolul 75 alineatul (1) , litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) tarife/preturi reglementate pentru furnizarea de energie electrica clientilor prevazuti la art. 55 alin. (1) cu respectarea prevederilor art. 22, pana la eliminarea acestora. "

8. La articolul 76, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5) , cu urmatorul cuprins:

"(4) Preturile de vanzare ale producatorilor pentru clientii casnici se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate de ANRE la inceputul fiecarui an.

(5) Diferentele de costuri de achizitie din anii 2018 si 2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin preturile practicate, se vor recupera pana la data de 30. 06. 2022, conform reglementarilor ANRE. "

9. La articolul 93, dupa punctul 47 se introduce un nou punct, punctul 48, cu urmatorul cuprins:

"48. nerespectarea prevederilor art. 28 lit. b1) si c) . "

10. La articolul 93, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21) , cu urmatorul cuprins:

"(21) Contraventia prevazuta la alin. (1) pct. 48 se sanctioneaza cu amenda in cuantum de 10% din cifra de afaceri a anului anterior aplicarii sanctiunii contraventionale. "

11. La articolul 104, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(7) Dupa adjudecarea concesiunii, in vederea desfasurarii activitatii, concesionarul solicita autorizatiile/licentele specifice prevazute de legislatia in vigoare. Acesta are obligatia sa asigure si furnizarea gazelor naturale in regim reglementat la clientii casnici care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate pana la data eliminarii preturilor reglementate, scop pentru care are obligatia sa detina si licenta pentru activitatea de furnizare de gaze naturale; pentru operatorul economic care, potrivit prevederilor legale, are obligatia de a realiza separarea legala a activitatilor de distributie si furnizare, operatorul economic afiliat acestuia detine licenta pentru activitatea de furnizare de gaze naturale si are obligatia sa asigure furnizarea gazelor naturale in regim reglementat la clientii casnici care nu si-au exercitat dreptul de eligibilitate pana la data eliminarii preturilor reglementate. "

12. La articolul 124, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11) -(13) , cu urmatorul cuprins:

"(11) Pentru perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, producatorii, inclusiv filialele acestora si/sau afiliatii apartinand aceluiasi grup de interes economic care desfasoara atat activitati de extractie, cat si activitati de vanzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul Romaniei au obligatia sa vanda cu pretul de 68 lei/MWh cantitatile de gaze naturale rezultate din activitatea de productie interna curenta catre furnizorii clientilor casnici si ai producatorilor de energie termica, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizata la producerea de energie termica in centralele de cogenerare si in centralele termice destinata consumului populatiei. In aceasta perioada, producatorul are obligatia sa vanda in primul rand catre furnizori sau clienti, dupa caz, in conditii reglementate de ANRE, pentru asigurarea intregului necesar de consum al clientilor casnici si al producatorilor de energie termica, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizata la producerea de energie termica in centralele de cogenerare si in centralele termice destinata consumului populatiei, din productia curenta si/sau din depozitele de inmagazinare.

(12) Producatorii, inclusiv filialele acestora si/sau afiliatii apartinand aceluiasi grup de interes economic care desfasoara atat activitati de extractie, cat si activitati de vanzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul Romaniei nu vor mai incheia contracte de vanzare cu livrare pe teritoriul Romaniei, la preturi mai mari de 68 lei/MWh pentru cantitatile de gaze naturale destinate acoperirii consumului clientilor casnici si al producatorilor de energie termica, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizata la producerea de energie termica in centralele de cogenerare si in centralele termice destinata consumului populatiei. Diferentele de costuri de achizitie din anii 2018 si 2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin preturile practicate, se vor recupera pana la data de 30 iunie 2022, conform reglementarilor ANRE.

(13) Pretul de achizitie platit pentru gazele din productia interna curenta necesare pentru acoperirea consumului clientilor casnici si al producatorilor de energie termica, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizata la producerea de energie termica in centralele de cogenerare si in centralele termice destinata consumului populatiei, nu poate depasi valoarea de 68 lei/MWh, indiferent de vanzator. "

(Din 29-mar-2019 Art. 61, punctul 12. din capitolul III modificat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 19/2019)

13. La articolul 174, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71) , cu urmatorul cuprins:

"(71) Prin exceptie de la alin. (7) , clientii casnici care si-au exercitat dreptul de eligibilitate au dreptul sa revina la furnizarea reglementata. "

14.

[Art. 61, punctul 14. din capitolul III a fost abrogat la 29-mar-2019 de Art. I, punctul 8. din Ordonanta urgenta 19/2019]

15. La articolul 194, dupa punctul 42 se introduce un nou punct, punctul 43, cu urmatorul cuprins:

"43. nerespectarea prevederilor art. 124 alin. (11) -(13) de la articolul 124. "

16. La articolul 195, dupa alineatul (41) se introduce un nou alineat, alineatul (42) , cu urmatorul cuprins:

"(42) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, contraventia prevazuta la art. 194 pct. 43 se sanctioneaza cu amenda in cuantum de 10% din cifra de afaceri a anului anterior aplicarii sanctiunii contraventionale. "

Articolul 62

- Articolul 12 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor alocate Romaniei pentru agricultura, dezvoltare rurala, pescuit si afaceri maritime, gestionate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin instrumente financiare de garantare si creditare, precum si pentru sustinerea obiectivelor nationale de politica agricola, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul continut:

"Art. 12

(1) Sumele alocate in baza prezentei legi, ramase neutilizate dupa finalizarea Programului SAPARD, precum si cele rezultate din rambursarea creditelor garantate de fondurile de garantare se vor utiliza in continuare pentru acordarea de garantii beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondului european pentru pescuit si Fondului european de garantare agricola si pentru majorarea capitalului social al Societatii Nationale A«Casa de Comert Agroalimentar UNIREAA» infiintata prin Hotararea Guvernului nr. 933/2018 privind infiintarea Societatii Nationale A«Casa Romana de Comert Agroalimentar UNIREAA» - S. A. , cu respectarea prevederilor in domeniul ajutorului de stat .

(2) Sumele destinate majorarii capitalului social al Societatii Nationale A«Casa de Comert Agroalimentar UNIREAA», potrivit prevederilor alin. (1) , se aproba prin hotarare a Guvernului. "

Articolul 63

- Alineatul (6) al articolului 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 644 din 7 august 2017, aprobata prin Legea nr. 258/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"6) Restituirea sumelor prevazute la alin. (1) se realizeaza, in baza deciziilor emise de organul fiscal central competent, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:

a) pentru taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, in perioada 1 ianuarie 2018-30 iunie 2019;

b) pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, in perioada 1 septembrie 2018-30 iunie 2019. "

Articolul 64

(1) Sumele ramase de restituit, reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pentru care au fost emise decizii de solutionare a cererii de restituire potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/2017, aprobata prin Legea 258/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, pana la data de 30 iunie 2019.

(2) Sumele ramase de restituit, reprezentand timbru de mediu pentru care au fost emise decizii de solutionare a cererii de restituire potrivit art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/2017, aprobata prin Legea nr. 258/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, pana la data de 30 iunie 2019.

Articolul 65

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 947 din 22 decembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6) -(8) , cu urmatorul cuprins:

"(6) O persoana nu poate presta activitati in regim zilier mai mult de 120 de zile in decursul unui an calendaristic, indiferent de numarul de beneficiari, cu exceptia zilierilor care presteaza activitati in domeniul cresterii animalelor in sistem extensiv prin pasunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activitati sezoniere in cadrul gradinilor botanice aflate in subordinea universitatilor acreditate, precum si in domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile in decursul unui an calendaristic.

(7) Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice in mod continuu in activitatile de tip zilier.

(8) Daca activitatea depusa de zilier necesita o perioada mai mare decat cea prevazuta la alin. (7) , acesta poate fi utilizat pe baza de contract de munca pe perioada determinata. "

2. La articolul 13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 13

Afişează OUG nr. 114/2018, actualizata 2020 prin OUG nr. 1/2020 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 114/2018    OUG 1/2020    OUG 114/2018 actualizata 2020    OUG 114/2018 aplicabila in 2020    OUG 114/2018 modificata 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Statul nu poate invoca lipsa de lichiditati pentru refuzul de a executa o hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 1 Bucuresti - Sentinta civila nr. 12197 din data de 16.07.2014Articole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro