Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

  Publicat: 12 Feb 2020       13148 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Este o modalitate principala de exprimare a consimtamantului de catre statele care au luat parte la negocierea tratatului si care este prevazuta si ceruta de dreptul intern al statelor semnatare, modalitate prin care tratatul este supus controlului parlamentar.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.

b) sprijina, in diferite forme, predarea Religiei in scolile de stat, particulare si confesionale;

c) initiaza si sprijina traducerea, diortosirea, editarea si distribuirea Sfintei Scripturi si a cartilor de cult, inclusiv a acatistelor, a calendarului bisericesc, a manualelor de teologie si a manualelor de religie;

d) semnaleaza Sfantului Sinod literatura teologica si spirituala sincretista si confuza;

e) hotaraste in privinta instrainarii in orice mod (vanzare, schimb, donatie, cedare de drepturi litigioase etc.) a bunurilor imobile bisericesti ale Patriarhiei Romane, cu exceptia bunurilor sacre, care sunt inalienabile.

(2) Sinodul Permanent este autoritatea canonica disciplinara centrala pentru mitropoliti, pentru ierarhii din afara Romaniei aflati sub directa autoritate a Patriarhiei Romane si pentru episcopii-vicari patriarhali in ceea ce priveste abaterile acestora.

(3) Sinodul Permanent este autoritatea canonica disciplinara centrala care analizeaza si aproba sau respinge, cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor prezenti, trimiterea ierarhilor Bisericii Ortodoxe Romane in judecata Consistoriului Arhieresc Prim.

(4) Sinodul Permanent este autoritatea canonica disciplinara centrala care aproba, cu o majoritate de doua treimi din numarul membrilor prezenti, propunerea de hotarare a Consistoriului Arhieresc Prim sau i-o trimite motivat acestuia spre rejudecare.

(5) Sinodul Permanent, la solicitarea Patriarhului Romaniei sau a membrilor sai, examineaza si formuleaza propuneri privind probleme ce urmeaza a fi aduse in dezbaterea Sfantului Sinod.

(6) Sinodul Permanent exercita si alte atributii date de catre Sfantul Sinod sau prin statut si regulamente.

(7) Sinodul Permanent aduce la cunostinta Sfantului Sinod, pentru aprobare, hotararile luate in timpul dintre sedintele acestuia.

C. Adunarea Nationala Bisericeasca

Articolul 19

Adunarea Nationala Bisericeasca este organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Romane pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice si patrimoniale.

Articolul 20

(1) Adunarea Nationala Bisericeasca este alcatuita din cate trei reprezentanti ai fiecarei eparhii, un cleric si 2 mireni, delegati de Adunarile eparhiale din tara si din jurul granitelor, pe termen de 4 ani. Ei pot fi delegati pentru cel mult doua mandate.

(2) Ierarhii Sfantului Sinod participa la lucrarile Adunarii Nationale Bisericesti.

(3) Presedintele Adunarii Nationale Bisericesti este Patriarhul Romaniei. In lipsa Patriarhului Romaniei, sedintele sunt prezidate in ordinea prevazuta de art. 12 alin. (2) din prezentul statut .

(4) Hotararile Adunarii Nationale Bisericesti devin executorii dupa ratificarea lor de catre Sfantul Sinod.

Articolul 21

Adunarea Nationala Bisericeasca se intruneste o data pe an in sedinta de lucru, iar in caz de necesitate, ori de cate ori este nevoie. Adunarea Nationala Bisericeasca se intruneste si in sedinte solemne.

Articolul 22

Atributiile Adunarii Nationale Bisericesti sunt urmatoarele:

(1) sustine drepturile si activitatile Bisericii Ortodoxe Romane;

(2) avizeaza regulamente de aplicare ale prezentului statut cu privire la domenii de activitate date in competenta sa de catre Sfantul Sinod;

(3) la propunerea Patriarhului Romaniei, alege membrii Consiliului National Bisericesc;

(4) adopta masuri generale pentru sprijinirea asezamintelor culturale, social-filantropice, economice si fundationale ale Bisericii;

(5) stabileste mijloacele de ajutorare ale organismelor si institutiilor centrale bisericesti;

(6) examineaza si aproba Raportul general anual al Consiliului National Bisericesc privind activitatea din Biserica Ortodoxa Romana si hotaraste cu privire la masurile ce trebuie luate pentru buna desfasurare a vietii bisericesti;

(7) aproba contul de executie bugetara si bilantul financiar- contabil al Administratiei Patriarhale, al Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa si al institutiilor centrale bisericesti cu scop misionar;

(8) aproba bugetul general al Administratiei Patriarhale, al Institutului Biblic si de Misiune Ortodoxa si al institutiilor centrale bisericesti cu scop misionar;

(9) aproba masuri unitare privind administrarea bunurilor mobile si imobile, aflate in proprietatea sau folosinta unitatilor de cult din intreaga Biserica Ortodoxa Romana, precum si a celor fundationale;

(10) aproba proiecte sociale, culturale, educationale si comunicationale ale Bisericii Ortodoxe Romane;

(11) stabileste mijloacele de ajutorare a romanilor din afara granitelor tarii;

(12) exercita si alte atributii care ii sunt date prin statut, prin regulamentele bisericesti sau de catre Sfantul Sinod.

Articolul 23

(1) Pentru studierea problemelor si formularea propunerilor ce urmeaza a fi supuse deliberarii, Adunarea Nationala Bisericeasca alege, la inceputul fiecarui mandat de 4 ani, dintre membrii ei clerici si mireni, 5 comisii de lucru permanente, care au cate un presedinte, vicepresedinte si raportor desemnati de plen, la propunerea presedintelui. Comisiile Adunarii Nationale Bisericesti sunt:

a) Comisia administrativ-juridica si de validare;

b) Comisia sociala si pentru comunicatii media;

c) Comisia culturala si educationala;

d) Comisia economica, bugetara si de patrimoniu imobiliar (bunuri bisericesti);

e) Comisia pentru romanii ortodocsi de peste hotare si pentru relatii externe bisericesti.

(2) La lucrarile Comisiei pentru romanii ortodocsi de peste hotare si pentru relatii externe bisericesti pot fi invitati si reprezentanti clerici si mireni ai eparhiilor ortodoxe romane din afara granitelor tarii, cand ordinea de zi impune acest fapt .

(3) La convocarea presedintelui, comisiile Adunarii Nationale Bisericesti se pot intruni si intre sedintele acesteia, potrivit cerintelor.

SECTIUNEA a II-a

Organismele centrale executive

A. Patriarhul Romaniei

Articolul 24

Patriarhul Romaniei este Intaistatatorul intre ierarhii Bisericii Ortodoxe Romane si presedintele organismelor centrale deliberative si executive bisericesti.

Articolul 25

(1) Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane este si Arhiepiscopul Bucurestilor si Mitropolitul Munteniei si Dobrogei.

Afişează Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Biserica Ortodoxa Romana    Adunarea Nationala Bisericeasca    Statut Biserica Ortodoxa Romana    Statut BOR actualizat

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Lasarea in deplina proprietate si pasnica folosinta cladirea bisericii si curtea bisericii. Rectificarea evidentelor privind domeniul public al orasului
Pronuntaţă de: Judecatoria Campina - Sentinta civila nr.2095 din data 08.10.2010

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.Articole Juridice

Preotii nu au drept sa se sindicalizeze. Raspunsul unui autor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incapacitatea CEDO de a iesi din propria paradigma
Sursa: EuroAvocatura.ro

Grava eroare a CEDO in stabilirea situatiei de fapt in cauza Pastorul cel bun v. Romania
Sursa: EuroAvocatura.ro