Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

  Publicat: 12 Feb 2020       13293 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020

Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Act adoptat de organele de stat,
Puterile publice existente in stat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act adoptat de organele de stat,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Norma de conduita consacrata si perpetuata printr-o practica indelungata.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.

(2) Titulatura sa este: "Preafericirea Sa, Preafericitul Parinte (N), Arhiepiscopul Bucurestilor, Mitropolitul Munteniei si Dobrogei, Loctiitorul tronului Cezareei Capadociei si Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane" sau "Patriarhul Romaniei".

(3) In conformitate cu Sfintele Canoane, cu traditia panortodoxa si cu practica Bisericii Ortodoxe Romane, la serviciile religioase Patriarhul Romaniei este pomenit de catre mitropoliti, mitropolitii sunt pomeniti de catre ierarhii sufragani, iar arhiepiscopii si episcopii sunt pomeniti de catre preotii slujitori.

(4) Patriarhul Romaniei poarta ca insemne distinctive: o cruce si doua engolpioane, haine de culoare alba: reverenda si rasa, culion si camilafca avand cruce.

(5) Patriarhul Romaniei exercita drepturile si indeplineste indatoririle prevazute de Sfintele Canoane, de prezentul statut si de regulamentele bisericesti.

(6) In exercitarea drepturilor si indatoririlor sale, Patriarhul Romaniei emite: tomosuri patriarhale, gramate patriarhale, acte patriarhale, decizii si dispozitii patriarhale, acte de acordare a unor ordine, distinctii si ranguri bisericesti, prevazute de prezentul statut si de regulamentele bisericesti.

Articolul 26

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane are urmatoarele atributii:

(1) convoaca si prezideaza organismele centrale deliberative si executive bisericesti si vegheaza pentru ducerea la indeplinire a hotararilor acestora;

(2) convoaca Sfantul Sinod in cel mult trei zile, in cazuri de urgenta si de forta majora;

(3) cand constata ca aplicarea unei hotarari a Sfantului Sinod nu mai este favorabila vietii bisericesti, convoaca Sinodul Permanent, intr-o sedinta extraordinara, pentru a formula si propune Sfantului Sinod, spre dezbatere si aprobare, o noua hotarare prin care se modifica sau se completeaza hotararea precedenta;

(4) dispune masurile necesare, potrivit hotararii Sfantului Sinod, pentru pregatirea si sfintirea Marelui Mir la Patriarhia Romana;

(5) reprezinta Patriarhia Romana in relatiile cu autoritatile publice centrale si locale, in justitie si fata de terti, personal sau prin delegati imputerniciti;

(6) reprezinta Biserica Ortodoxa Romana in relatiile cu celelalte Biserici Ortodoxe surori, personal sau prin delegati;

(7) reprezinta, personal sau prin delegati, Biserica Ortodoxa Romana in relatiile cu celelalte Biserici crestine, organizatii intercrestine, organizatii religioase si interreligioase, din tara si de peste hotare;

(8) adreseaza scrisori pastorale pentru intreaga Biserica Ortodoxa Romana, cu incuviintarea Sfantului Sinod sau a Sinodului Permanent;

(9) efectueaza vizite canonice (statutare) in eparhiile Bisericii Ortodoxe Romane, la invitatia chiriarhilor acestora;

(10) efectueaza vizite irenice la celelalte Biserici Ortodoxe si adreseaza scrisori irenice intaistatatorilor acestora, in scopul mentinerii unitatii Ortodoxiei si al promovarii comuniunii fratesti;

(11) efectueaza vizite oficiale la alte Biserici crestine, la organizatii crestine, religioase si civile in folosul Bisericii Ortodoxe Romane;

(12) se ingrijeste de indeplinirea prevederilor statutare pentru completarea eparhiilor vacante;

(13) prezideaza Sfantul Sinod pentru alegerea mitropolitilor ortodocsi romani din tara si din afara granitelor;

(14) hirotoneste impreuna cu alti ierarhi si intronizeaza pe mitropoliti;

(15) emite tomosul patriarhal pentru proclamarea ridicarii in rang a unei eparhii, pe baza aprobarii Sfantului Sinod;

(16) emite gramata patriarhala pentru intronizarea mitropolitilor si a chiriarhilor din afara granitelor tarii care se afla sub autoritatea directa a Patriarhiei Romane;

(17) emite gramata patriarhala pentru acordarea de ranguri onorifice unor ierarhi (arhiepiscop sau mitropolit onorific);

(18) numeste loctiitori de mitropoliti in cazul vacantei scaunelor mitropolitane;

(19) sfatuieste frateste pe ierarhii eparhiilor ortodoxe romane din tara si din afara granitelor si conciliaza eventuale neintelegeri dintre acestia;

(20) sesizeaza Sinodul Permanent, printr-o adresa scrisa, cu privire la abaterile mitropolitilor, ale ierarhilor aflati sub autoritatea directa a Patriarhiei Romane si ale episcopilor-vicari patriarhali, solicitand cercetarea respectivei sesizari in vederea trimiterii in judecata Consistoriului Arhieresc Prim;

(21) primeste apelul motivat al unui ierarh sanctionat printr-o hotarare a Consistoriului Arhieresc Prim aprobata de Sinodul Permanent si il trimite spre judecare Consistoriului Arhieresc Ultim;

(22) in consultare cu Sinodul Permanent, propune Sfantului Sinod candidati de episcop-vicar patriarhal si prezideaza alegerea acestora;

(23) in consultare cu Adunarea eparhiala a eparhiei vacante, propune Sinodului Permanent 2 (doi) candidati pentru slujirea de episcop eparhiot al unei eparhii aflate sub autoritatea directa a Patriarhiei Romane;

(24) exercita dreptul de a primi apel si dreptul de devolutiune in mitropolii si in eparhiile aflate sub autoritatea directa a Patriarhiei Romane pentru restabilirea ordinii canonice si administrative;

(25) numeste, sanctioneaza si revoca, intr-o sedinta a Permanentei Consiliului National Bisericesc, personalul de conducere, precum si celelalte categorii de personal clerical si neclerical de la Cancelaria Sfantului Sinod, de la Administratia Patriarhala, de la Institutul Biblic si de Misiune Ortodoxa, de la celelalte institutii centrale bisericesti cu scop misionar, precum si personalul de la unitatile bisericesti din interiorul tarii si de la reprezentantele, comunitatile si unitatile bisericesti din afara granitelor tarii, aflate sub autoritatea directa a Patriarhiei Romane;

(26) convoaca si prezideaza sedintele Comisiei de pictura bisericeasca, personal sau printr-un delegat, aproba, modifica sau respinge hotararile Comisiei, cu scopul de a promova pictura ortodoxa autentica si de a sprijini unitatile bisericesti;

(27) numeste pe membrii Comisiei de pictura bisericeasca, iar in caz de indisciplina sau incompetenta, ii sanctioneaza si ii revoca;

(28) emite, suspenda sau anuleaza atestatele de pictor/restaurator bisericesc intr-o sedinta a Comisiei de pictura bisericeasca, daca ele nu corespund cu exigentele Comisiei de pictura bisericeasca;

(29) aproba, modifica sau respinge solutiile Comisiei de pictura bisericeasca in cazurile de apel sau arbitraj;

(30) aproba in regim de urgenta proiecte/devize de pictura bisericeasca si dispune masuri pentru ducerea la indeplinire a procedurilor legale si pentru realizarea obiectivelor aprobate;

(31) aproba anual lista pictorilor si restauratorilor bisericesti autorizati din Patriarhia Romana, la propunerea Comisiei de pictura bisericeasca;

(32) deleaga un membru al Comisiei de pictura bisericeasca sau mai multi pentru cercetarea sesizarilor primite de la eparhii asupra oricaror lucrari de pictura bisericeasca executate necorespunzator;

(33) emite, suspenda sau anuleaza, intr-o sedinta a Comisiei de pictura bisericeasca, autorizatiile in diferite domenii ale artei bisericesti;

(34) sanctioneaza pictorii sau restauratorii bisericesti autorizati din Patriarhia Romana, la propunerea Comisiei de pictura bisericeasca;

(35) aproba formatul documentelor utilizate de Comisia de pictura bisericeasca, la propunerea acesteia;

(36) prin Decizie patriarhala, dizolva Adunarile eparhiale in vederea organizarii de noi alegeri si confirma noile adunari eparhiale;

(37) in cazul unor actiuni potrivnice Bisericii din partea Adunarii eparhiale, la solicitarea chiriarhului locului sau a loctiitorului acestuia, Patriarhul Romaniei, prin decizie, dizolva respectiva Adunare eparhiala in vederea organizarii de noi alegeri;

(38) in mod exceptional si cu motivatii justificate, in acord cu traditia ortodoxa si cutuma romaneasca, poate intemeia stravropighii in interes bisericesc, cu acordul prealabil al chiriarhului locului si cu aprobarea Sfantului Sinod, pe care le organizeaza si administreaza prin delegatii sai;

(39) confera distinctii patriarhale clericilor si mirenilor din Biserica Ortodoxa Romana, precum si unor personalitati din tara si de peste hotare, care sprijina activitatile Patriarhiei Romane;

(40) aproba, la solicitarea unui ierarh ortodox strain, cartea canonica de iesire din Biserica Ortodoxa Romana a unui cleric, de mir sau din cinul monahal, care a fost emisa de chiriarhul lui;

(41) aproba, la solicitarea unui ierarh ortodox strain, transferul monahilor in Muntele Athos sau in manastiri din alte Biserici Ortodoxe autocefale, dupa ce au obtinut in prealabil acordul chiriarhului lor;

(42) aproba hirotonia absolventilor institutiilor de invatamant teologic ortodox din Romania pentru comunitati ale eparhiilor ortodoxe romane din afara tarii, dupa ce au obtinut acordul scris al chiriarhului care le-a acordat binecuvantarea pentru studii si a chiriarhului roman din afara granitelor tarii care solicita hirotonia absolventului respectiv;

(43) aproba transferul absolventilor institutiilor de invatamant teologic ortodox din Romania intr-o alta biserica ortodoxa autocefala, in vederea hirotoniei, dupa obtinerea in prealabil a acordului chiriarhului ortodox roman care a acordat binecuvantarea (aprobarea scrisa) pentru studiile de teologie si consultarea chiriarhului ortodox roman din regiunea respectiva (Europa, America si Australia);

Afişează Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Republicat 2020 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Biserica Ortodoxa Romana    Adunarea Nationala Bisericeasca    Statut Biserica Ortodoxa Romana    Statut BOR actualizat

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Lasarea in deplina proprietate si pasnica folosinta cladirea bisericii si curtea bisericii. Rectificarea evidentelor privind domeniul public al orasului
Pronuntaţă de: Judecatoria Campina - Sentinta civila nr.2095 din data 08.10.2010

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.

Actiune. Restituirea imobilelor cultelor religioase. Caracterizare. Temei de drept.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2096 din 16 martie 2005.Articole Juridice

Preotii nu au drept sa se sindicalizeze. Raspunsul unui autor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incapacitatea CEDO de a iesi din propria paradigma
Sursa: EuroAvocatura.ro

Grava eroare a CEDO in stabilirea situatiei de fapt in cauza Pastorul cel bun v. Romania
Sursa: EuroAvocatura.ro