Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 218/2002, Republicata, privind organizarea si functionarea Politiei Romane

Legea nr. 218/2002, Republicata, privind organizarea si functionarea Politiei Romane

  Publicat: 03 Mar 2020       8997 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 218/2002, Republicata, privind organizarea si functionarea Politiei Romane - Actualizata 2020

Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
In dreptul comunitar, recomandarea este un act juridic care ii incurajeaza pe cei carora i se adreseaza sa actioneze intr-un anumit mod, fara sa aiba caracter obligatoriu.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Structurile de specialitate ale ministerelor si ale altor organe de specialitate din unitatile administrativ-teritoriale ale administratiei publice centrale care raspund de satisfacerea unor nevoi de interes public/general in concordanta cu obiectivele politicilor si strategiilor sectoriale ale Guvernului.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Categorie de fapte juridice, care se produc independent de vointa omului si de care legea leaga anumite efecte juridice.
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.

(2) In municipii pot fi infiintate sectii de politie, iar in comunele cu sate si catune dispersate pot fi infiintate birouri de politie, potrivit criteriilor prevazute la art. 13 alin. (2).

Articolul 15

(1) In structura organizatorica a Politiei Romane pot fi infiintate si alte unitati pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii.

(2) Numarul, competenta si structura organizatorica ale acestor unitati se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei Romane, dupa consultarea Corpului National al Politistilor.

(3) Sefii unitatilor organizate in conditiile alin. (1) si (2) sunt numiti si eliberati din functie prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Articolul 16

(1) Atributiile si structura organizatorica ale Inspectoratului General al Politiei Romane, Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti si inspectoratelor de politie judetene se stabilesc prin regulamente de organizare si functionare.

(2) Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului General al Politiei Romane se aproba de ministrul afacerilor interne, iar cele ale unitatilor teritoriale, de catre inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei Romane.

SECTIUNEA a 3-a

Autoritatea teritoriala de ordine publica

Puneri in aplicare (1)

Articolul 17

(1) La nivelul municipiului Bucuresti si al fiecarui judet se organizeaza si functioneaza autoritatea teritoriala de ordine publica, organism cu rol consultativ, a carui activitate se desfasoara in interesul comunitatii.

(2) Autoritatea teritoriala de ordine publica este constituita din seful Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti sau al inspectoratului de politie judetean, un reprezentant al Corpului National al Politistilor, subprefect, 6 consilieri desemnati de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, respectiv de consiliul judetean, 3 reprezentanti ai comunitatii desemnati de primarul general al municipiului Bucuresti, respectiv de presedintele consiliului judetean, seful Directiei generale de jandarmi a municipiului Bucuresti sau al inspectoratului judetean, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti sau seful inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean, seful serviciului teritorial al Politiei de Frontiera Romane si, dupa caz, seful politiei locale din municipiul resedinta de judet.

(3) Participarea sefului Directiei generale de jandarmi a municipiului Bucuresti sau al inspectoratului de jandarmi judetean si a sefului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti sau a sefului inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean in autoritatea teritoriala de ordine publica se realizeaza in legatura cu activitatile desfasurate de aceste institutii in calitate de forte de sprijin care participa la planificarea si executarea activitatilor de mentinere a ordinii si sigurantei publice sub conducerea Politiei Romane.

(4) Aspectele referitoare la activitatile desfasurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne si cele ale politiei locale in planul mentinerii ordinii si sigurantei publice se prezinta integrat prin intermediul Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti sau inspectoratului de politie judetean.

(5) Desemnarea nominala a autoritatii teritoriale de ordine publica este validata de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de catre consiliul judetean pentru o perioada de 4 ani.

(6) Autoritatea teritoriala de ordine publica este condusa de un presedinte ales cu votul majoritar din randul consilierilor din Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau al consiliilor judetene pe o perioada de 4 ani.

Articolul 18

Autoritatea teritoriala de ordine publica are urmatoarele atributii:

a) contribuie la elaborarea planului de activitati si la fixarea obiectivelor si indicatorilor de performanta minimali, avand ca scop protejarea intereselor comunitatii si asigurarea climatului de siguranta publica;

b) sesizeaza si propune masuri de inlaturare a deficientelor din activitatea de politie;

c) face propuneri pentru solutionarea de catre organele de politie a sesizarilor care ii sunt adresate, referitoare la incalcarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, potrivit prezentei legi;

d) organizeaza consultari cu membrii comunitatilor locale si cu organizatiile neguvernamentale cu privire la prioritatile sigurantei persoanei si a ordinii publice;

e) prezinta trimestrial informari in sedintele Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau ale consiliului judetean, dupa caz, asupra nivelului de asigurare a securitatii si sigurantei civice a comunitatii;

f) elaboreaza anual un raport asupra eficientei activitatii unitatilor de politie, care se da publicitatii.

Articolul 19

(1) Autoritatea teritoriala de ordine publica se intruneste in sedinte ordinare sau extraordinare, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie.

(2) La sedintele autoritatii teritoriale de ordine publica au dreptul sa participe, cu statut de invitat, prefectul municipiului Bucuresti, respectiv al judetului, primarul general al municipiului Bucuresti, respectiv presedintele consiliului judetean, conducatorii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate. Sedintele autoritatii teritoriale de ordine publica pot fi si publice.

(3) In exercitarea atributiilor sale autoritatea teritoriala de ordine publica emite hotarari cu caracter de recomandare .

(4) Autoritatea teritoriala de ordine publica nu are competente in problemele operative ale politiei.

Articolul 20

Cheltuielile necesare pentru desfasurarea activitatii autoritatii teritoriale de ordine publica se suporta din bugetul municipiului Bucuresti, respectiv din cel al judetului.

Articolul 21

Regulamentul de organizare si functionare a autoritatii teritoriale de ordine publica se aproba prin hotarare*) a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne si a Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi**).

*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a autoritatii teritoriale de ordine publica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 575 din 5 august 2002.

**) Prezenta lege a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 305 din 9 mai 2002.

SECTIUNEA a 4-a

Raporturile dintre politie si autoritatile administratiei publice locale

Articolul 22

(1) In plan teritorial unitatile de politie coopereaza cu prefectii, autoritatile administratiei publice locale, autoritatile judecatoresti, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu reprezentanti ai comunitatii.

(2) In vederea infiintarii unor noi unitati, sectii, birouri sau posturi de politie vor fi consultate Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile judetene si consiliile locale ale municipiilor, oraselor ori comunelor, dupa caz, care vor pune la dispozitie spatiile necesare functionarii acestora.

Articolul 23

(1) Seful Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sefii inspectoratelor de politie judetene, ai politiilor municipale si orasenesti si ai posturilor de politie comunale prezinta informari anuale in fata autoritatii teritoriale de ordine publica, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, consiliilor judetene, consiliilor municipale, orasenesti sau comunale, dupa caz, referitoare la masurile intreprinse in indeplinirea atributiilor specifice.

(2) Sefii unitatilor prevazute la alin. (1) informeaza, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, prefectii, primarul general al municipiului Bucuresti, presedintii consiliilor judetene, primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, ai municipiilor, oraselor si comunelor, dupa caz, despre evolutia fenomenelor antisociale si modul in care au fost indeplinite sarcinile pe plan local.

Articolul 24

Unitatile teritoriale de politie coopereaza cu consiliile locale si, dupa caz, cu primarii pentru indeplinirea hotararilor sau dispozitiilor scrise ale acestora, emise in limita competentelor lor in domeniul ordinii publice.

Articolul 25

(1) In cazuri justificate de evenimente deosebite, intre autoritatile administratiei publice locale si unitatile de politie, de comun acord, se pot incheia protocoale in vederea indeplinirii eficiente a atributiilor politiei.

(2) Daca politia nu isi indeplineste responsabilitatile in baza protocolului incheiat, administratia publica se poate adresa organului superior de politie.

Afişează Legea nr. 218/2002, Republicata, privind organizarea si functionarea Politiei Romane pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 218/2002    Legea 218/2002 republicata    Legea politiei romane actualizata

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

CCR - Decizia 506/2019 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 145/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Conflict negativ de competenta. Contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 298/2013

Modul de sesizare a instantei de judecata in cazul infractiunilor comise de politisti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite

Competenta dupa calitatea persoanei. Organe de cercetare ale politiei judiciare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , sectia penala, decizia nr. 47 din 5 ianuarie 2006Articole Juridice

ORDONANTA de acordare a statutului de martor vulnerabil si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Competenta instantelor dupa calitatea persoanei in cazul infractiunilor savarsite de ofiterii de politie
Sursa: PNA.ro | Autor: Aurelian Niculita