Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 218/2002, Republicata, privind organizarea si functionarea Politiei Romane

Legea nr. 218/2002, Republicata, privind organizarea si functionarea Politiei Romane

  Publicat: 03 Mar 2020       9082 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 218/2002, Republicata, privind organizarea si functionarea Politiei Romane - Actualizata 2020

Participant la savarsirea unei infractiuni,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

2. persoanelor care au fost prezente la locul savarsirii unei infractiuni ori au cunostinta despre fapta, autor sau despre bunurile avand legatura cu fapta;

3. persoanelor date in urmarire sau cautate potrivit legii;

4. bunurilor supuse confiscarii, interzise la detinere, cautate potrivit legii sau care pot fi utilizate ca probe intr-o procedura judiciara;

b) imaginile fotografice ori inregistrarile audio si/sau video prelucrate prin aceste sisteme sunt necesare pentru:

1. constituirea si adaptarea dispozitivelor de mentinere a ordinii publice, cu ocazia adunarilor publice sau a evenimentelor ce implica prezenta unui public numeros, precum si pentru realizarea interventiei in cazul in care adunarile publice isi pierd caracterul pasnic si civilizat;

2. indrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie rutiera.

(3) Se interzice prelucrarea datelor cu caracter personal continute de imaginile fotografice ori inregistrarile audio si/sau video in alte scopuri decat cele in care au fost colectate, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege si numai daca sunt asigurate garantiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.

(4) Politia Romana poate pastra imaginile fotografice ori inregistrarile audio si/sau video obtinute potrivit alin. (1) sau (2) pe o perioada de 6 luni de la data obtinerii acestora, cu exceptia situatiilor in care sunt utilizate in cadrul unei proceduri judiciare, caz in care acestea urmeaza regimul probelor. La implinirea acestui termen imaginile si/sau inregistrarile se distrug, prin proceduri ireversibile.

Articolul 57

(1) In exercitarea atributiilor de serviciu, politistul este obligat sa isi faca, in prealabil, cunoscuta calitatea, astfel:

Derogari (1)

a) daca este in uniforma, prin prezentarea verbala a numelui si prenumelui, precum si a unitatii de politie din care face parte;

b) daca este in tinuta civila, prin prezentarea datelor prevazute la lit. a), precum si a legitimatiei de serviciu sau a insignei.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), atunci cand siguranta politistului sau rezultatul interventiei ar putea fi periclitate, politistul isi face cunoscuta calitatea imediat ce acest lucru este posibil. In acest caz, interventia politistului se face prin anuntare: "Politia!".

Articolul 58

(1) Politistul este obligat sa verifice permanent competenta actiunilor sale.

(2) In efectuarea investigatiilor politistul este obligat sa se bazeze pe date sau informatii privind savarsirea unor fapte ilegale.

CAPITOLUL VI

Asigurarea logistica, materiala si financiara

Articolul 59

(1) Politia Romana poate detine in folosinta imobile, armament, munitie, echipamente si aparatura tehnica specifica, necesare pentru indeplinirea atributiilor prevazute de lege.

(2) Unitatile de politie utilizeaza, potrivit legii, un parc propriu de mijloace de transport, animale de serviciu si alte mijloace necesare pentru indeplinirea atributiilor prevazute de lege.

(3) Pe langa unitatile de politie se pot constitui sectii sau asociatii sportive.

(4) Inspectoratul General al Politiei Romane si unitatile teritoriale ale politiei pot avea cabinete medicale care sa asigure asistenta medicala la locul de munca, pot detine in folosinta baze de tratament si unitati de cazare a personalului si a membrilor lor de familie pe timpul cat se afla in misiune, concedii de odihna sau tratament medical.

Articolul 60

Inspectoratul General al Politiei Romane si unitatile teritoriale ale politiei folosesc locuinte de protocol, de serviciu, de interventie si sociale ce pot fi repartizate politistilor, celorlalti functionari publici si personalului contractual, precum si familiilor acestora.

Articolul 61

Dotarea Politiei Romane se realizeaza de catre Ministerul Afacerilor Interne din fondurile alocate cu aceasta destinatie prin legea bugetului de stat si din alte surse constituite potrivit legii.

Articolul 62

Inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei Romane este abilitat:

a) sa aprobe, in limitele competentelor sale, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile proprii de investitii si sa urmareasca executarea acestora la termenele stabilite;

b) sa stabileasca normele de intrebuintare, intretinere si reparare pentru tehnica speciala din dotare;

c) sa execute controlul mijloacelor materiale si banesti repartizate unitatilor subordonate;

d) sa exercite orice alte atributii conferite prin actele normative in domeniile asigurarii materiale si financiare.

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

Articolul 63

Politia Romana coopereaza cu institutii similare din alte state si cu organisme internationale de profil, pe baza intelegerilor la care Romania este parte, inclusiv prin ofiteri de legatura .

Articolul 64

(1) In interesul asigurarii ordinii publice si securitatii colective, la solicitarea Presedintelui Romaniei, cu aprobarea Parlamentului, efective ale Politiei Romane pot participa, in afara teritoriului national, la constituirea fortelor internationale de politie destinate unor misiuni de instruire, asistenta si cooperare politieneasca, precum si pentru actiuni umanitare.

(2) Pe timpul indeplinirii misiunilor prevazute la alin. (1) efectivele de politie participante vor avea statutul personalului detasat la organizatii internationale si vor beneficia de drepturile cuvenite potrivit legii.

Articolul 65

Infiintarea, organizarea si functionarea politiei comunitare pentru ordinea publica la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale se reglementeaza prin lege*).

*) A se vedea Legea politiei locale nr. 155/2010, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 66

Ziua Politiei Romane este 25 martie.

Articolul 67

Uniforma de politist, forma si continutul insignei si ale documentelor de legitimare a politistilor se stabilesc prin hotarare**) a Guvernului.

**) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, insemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 754 din 5 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 68

Afişează Legea nr. 218/2002, Republicata, privind organizarea si functionarea Politiei Romane pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 218/2002    Legea 218/2002 republicata    Legea politiei romane actualizata

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

CCR - Decizia 506/2019 asupra obiectiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 145/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Conflict negativ de competenta. Contencios administrativ
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 298/2013

Modul de sesizare a instantei de judecata in cazul infractiunilor comise de politisti
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite

Competenta dupa calitatea persoanei. Organe de cercetare ale politiei judiciare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , sectia penala, decizia nr. 47 din 5 ianuarie 2006Articole Juridice

ORDONANTA de acordare a statutului de martor vulnerabil si de aplicare a masurilor de protectie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Competenta instantelor dupa calitatea persoanei in cazul infractiunilor savarsite de ofiterii de politie
Sursa: PNA.ro | Autor: Aurelian Niculita