Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

  Publicat: 10 Jul 2020       4333 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

Marca inregistrata,
Marca inregistrata,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Marca inregistrata,
Marca inregistrata,
Marca inregistrata,
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Marca inregistrata,
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

b) daca, din motive de identitate sau de similitudine in raport cu marca anterioara si din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele doua marci le desemneaza, se poate crea, in perceptia publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioara.

(2) In sensul alin. (1), sunt marci anterioare:

a) marcile Uniunii Europene, marcile inregistrate in Romania sau marcile inregistrate in baza unor acorduri internationale si avand efect in Romania, a caror data de depozit este anterioara datei de depozit a cererii de inregistrare a marcii sau, dupa caz, a dreptului de prioritate invocat in sustinerea acesteia;

b) marcile Uniunii Europene in privinta carora este invocata, in mod valabil, senioritatea, potrivit prevederilor Regulamentului privind marca Uniunii Europene, chiar daca aceasta din urma marca a expirat sau a facut obiectul unei renuntari;

c) cererile de inregistrare a marcilor prevazute la lit. a) si b), sub conditia inregistrarii ulterioare a marcilor;

d) marcile care, la data de depozit a cererii de inregistrare a marcii sau, dupa caz, la data prioritatii invocate, sunt notorii in Romania, in sensul art. 6 bis al Conventiei de la Paris.

(3) O marca este, de asemenea, refuzata la inregistrare sau, in cazul in care a fost inregistrata, este susceptibila a fi anulata daca:

a) este identica sau similara in raport cu o marca anterioara inregistrata in Romania, sau in Uniunea Europeana, in sensul prevederilor alin. (2), indiferent daca produsele sau serviciile pentru care aceasta este solicitata sau inregistrata sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioara este inregistrata, atunci cand marca anterioara se bucura de un renume in Romania, sau, in cazul marcii Uniunii Europene, se bucura de renume in Uniunea Europeana si daca utilizarea marcii ulterioare ar duce fara motiv justificat la obtinerea unor foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele marcii anterioare sau ar aduce atingere acestora;

b) exista o cerere de inregistrare a unei denumiri de origine sau a unei indicatii geografice depusa in conformitate cu legislatia nationala sau cu legislatia Uniunii Europene inainte de data de depunere a cererii de inregistrare a marcii sau de data prioritatii invocate in sprijinul cererii, sub rezerva inregistrarii sale ulterioare, iar denumirea de origine sau indicatia geografica respectiva confera persoanei autorizate sa o foloseasca dreptul de a interzice utilizarea unei marci ulterioare in Romania;

c) exista un semn asupra caruia au fost dobandite drepturi anterior datei de depunere a cererii de inregistrare a marcii sau, daca este cazul, inaintea datei prioritatii invocate in sprijinul cererii de inregistrare a marcii si daca acest semn confera titularului sau dreptul de a interzice utilizarea unei marci ulterioare in Romania;

d) inregistrarea acesteia este solicitata de catre mandatarul sau reprezentantul titularului marcii, in nume propriu si fara consimtamantul titularului marcii, cu exceptia situatiei in care mandatarul sau reprezentantul titularului isi justifica demersul;

e) exista un drept anterior, altul decat cele prevazute la lit. c) si alin. (2), in special un drept la nume, un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industriala;

f) marca poate fi confundata cu o marca anterioara protejata in strainatate, cu conditia ca, la data depunerii cererii, solicitantul sa fi actionat cu rea-credinta.

(4) O marca nu este refuzata la inregistrare sau, dupa caz, nu este susceptibila a fi anulata atunci cand titularul unui drept prevazut la alin. (2) sau alin. (3) lit. a)-c), e) sau f) este de acord cu inregistrarea marcii ulterioare."

9. La articolul 7 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) Atunci cand exista motive pentru respingerea inregistrarii unei marci numai pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care aceasta marca a fost solicitata, respingerea inregistrarii acopera numai produsele sau serviciile in cauza."

10. La articolul 9 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) o reprezentare a marcii in conformitate cu cerintele prevazute la art. 2 lit. b);".

11. La articolul 9, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Suplimentar cerintelor prevazute la alin. (2), cererea cuprinde mentiuni exprese privind:

a) culoarea sau culorile revendicate ca element distinctiv al marcii;

b) tipul marcii, daca aceasta este tridimensionala sau de un alt tip decat cele verbale sau figurative;

c) o transliterare sau o traducere a marcii ori a unor elemente ale marcii, atunci cand marca este compusa, in tot sau in parte, din alte caractere decat cele latine ori din alte cifre decat cele arabe sau romane sau dintr-unul ori mai multe cuvinte intr-o alta limba decat limba romana."

12. Dupa articolul 9 se introduc doua noi articole, articolele 91 si 92, cu urmatorul cuprins:

"Art. 91. -

(1) Produsele si serviciile pentru care se solicita protectia marcii sunt indicate de catre solicitant cu suficienta claritate si precizie pentru a permite autoritatilor competente si operatorilor economici sa determine intinderea protectiei solicitate.

(2) Produsele si serviciile pentru care se solicita inregistrarea unei marci se clasifica in conformitate cu sistemul de clasificare stabilit de Clasificarea de la Nisa. Produsele si serviciile sunt grupate pe clase, fiecare grup de produse sau servicii fiind precedat de numarul clasei careia ii apartine, in ordinea claselor.

(3) Utilizarea unor termeni generali sau a indicatiilor generale cuprinse in titlurile claselor din Clasificarea de la Nisa se interpreteaza ca incluzand toate produsele sau serviciile acoperite de sensul literal al indicatiei sau al termenului respectiv.

(4) Produsele si serviciile nu pot fi considerate ca asemanatoare pe motiv ca figureaza in aceeasi clasa si nici nu pot fi considerate ca fiind diferite pe motiv ca figureaza in clase diferite ale Clasificarii de la Nisa.

Art. 92. -

(1) Titularii marcilor inregistrate in raport cu intreg titlul unei clase din Clasificarea de la Nisa pot declara ca intentia lor la data depunerii cererii de inregistrare a marcii a fost de a solicita protectia unor produse sau servicii in afara celor acoperite de sensul literal al titlului clasei respective, cu conditia ca produsele sau serviciile astfel indicate sa fie incluse in lista alfabetica a clasei respective din editia Clasificarii de la Nisa in vigoare la data depunerii cererii de inregistrare a marcii.

(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) se depune la OSIM pana la data de 30 septembrie 2020 si precizeaza in mod clar si precis produsele si serviciile, altele decat cele acoperite de sensul literal al indicatiilor oferite de titlul clasei, la care se referea initial intentia titularului. OSIM modifica Registrul marcilor in mod corespunzator.

(3) Formularea declaratiei prevazute la alin. (1) nu aduce atingere aplicarii dispozitiilor art. 261 alin. (4), art. 46 alin. (1) lit. a) si art. 481 alin. (1).

(4) In cazul marcilor pentru care nu se depune nicio declaratie in termenul prevazut la alin. (2) se considera ca de la expirarea termenului respectiv acestea desemneaza doar produsele sau serviciile acoperite de sensul literal al indicatiilor cuprinse in titlul clasei respective.

(5) In cazul in care Registrul marcilor este modificat conform dispozitiilor alin. (2), drepturile exclusive conferite de marca nu impiedica un tert sa continue utilizarea unei marci, daca utilizarea pentru produsele sau serviciile respective:

a) a inceput inainte ca registrul sa fie modificat; si

b) nu a incalcat drepturile titularului in considerarea sensului literal al inregistrarii produselor si serviciilor in registru la momentul respectiv.

(6) Modificarea listei de produse sau servicii conform dispozitiilor alin. (2) nu confera titularului marcii dreptul de a se opune unei marci ulterioare sau de a depune o cerere de anulare a inregistrarii unei marci depuse ulterior, daca:

a) marca depusa ulterior era deja utilizata sau era deja depusa o cerere de inregistrare a marcii pentru produse sau servicii inainte ca registrul sa fie modificat; si

b) utilizarea marcii pentru produsele sau serviciile respective nu a incalcat sau nu ar fi incalcat drepturile titularului in considerarea sensului literal al desemnarii produselor si serviciilor in registru la momentul respectiv."

13. La articolul 12, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 12. -

(1) Drepturile de prioritate prevazute la art. 10 si 11 trebuie invocate prin cererea de inregistrare a marcii, justificate prin acte de prioritate, si sunt supuse taxei legal stabilite.

(2) Actele de prioritate se depun si taxa legala se plateste in maximum 30 de zile de la data cererii de inregistrare a marcii."

14. La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Reprezentarea solicitantului prin mandatar este obligatorie cand solicitantul nu are nici domiciliul, nici sediul si nicio unitate industriala sau comerciala efectiva si functionala pe teritoriul Uniunii Europene ori in Spatiul Economic European, cu exceptia depunerii cererii de inregistrare a marcii."

15. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 14. -

(1) Solicitantul cererii de inregistrare a marcii va comunica, odata cu cererea sau cel tarziu in termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la OSIM, dovada platii taxei de examinare a cererii, in cuantumul prevazut de lege.

(2) In cazul neplatii taxelor in termen se considera ca solicitantul a renuntat la inregistrarea marcii si cererea se respinge."

Afişează Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 112/2020    Legea 84/1998

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Utilizarea unor fotografii in cadrul unei emisiuni tv. Nume patronimic inregistrat ca marca. Neindeplinirea cerintei legale a utilizarii semnului pentru servicii cu titlu de marca
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 104 din 22 ianuarie 2016

Actiune in anularea inregistrarii marcii pentru rea-credinta. Criterii de analiza
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 652 din 22 martie 2016

Incalcarea dreptului exclusiv al titularului marcii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie -Sectia I civila, decizia nr. 891 din 18 martie 2014

Inregistrarea cu rea-credinta a unui domeniu de internet
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 507 din 31 ianuarie 2012

Constatare ca denumirea de comerciant incalca dreptul de marca. Interzicere utilizare marca ca nume comercial. Obligare modificare denumire
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 231 din data 08.09.2010

Marca. Actiune privind interzicerea utilizarii nume comercial inregistrat ca marca anterior
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 492 din 25 ianuarie 2011

Decaderea din dreptul la marca. Semnificatia termenului de folosire efectiva a marcii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IX a Civil si Proprietate Intelectuala - 56A din 12.03.2009

Marca. Anulare a inregistrarii pentru rea credinta. Elemente de apreciere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IX a Civil si Proprietate Intelectuala - Decizia 34A din 12.02.2009

Dreptul proprietatii intelectuale. Inregistrarea cu rea credinta a unei marci. Anularea inregistrarii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 6375 din 5 iunie 2009

Marca. Semn distinctiv. Inteles. Incalcarea dreptului la marca. Modalitatea de calcul a prejudiciului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 7041 din 12 iunie 2009