Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

  Publicat: 10 Jul 2020       4534 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Marca inregistrata,
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Marca inregistrata,
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

31. La articolul 34, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 34. -

(1) Pe durata protectiei marcii, titularul poate solicita la OSIM, cu plata taxei prevazute de lege, introducerea de modificari neesentiale ale unor elemente ale marcii, sub conditia ca acestea sa nu afecteze in mod substantial marca sau caracterul distinctiv al marcii. Lista de produse si servicii nu poate fi extinsa."

32. Articolul 36 se modifica si va urmatorul cuprins:

"Art. 36. -

(1) Inregistrarea marcii confera titularului sau un drept exclusiv asupra marcii.

(2) Fara a aduce atingere drepturilor titularilor dobandite inainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a marcii inregistrate, titularul acesteia poate cere instantei judecatoresti competente, printr-o actiune in contrafacere, sa interzica tertilor sa utilizeze, in activitatea lor comerciala, fara consimtamantul sau:

a) un semn identic marcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost inregistrata;

b) un semn pentru care, datorita faptului ca este identic sau asemanator cu o marca si din cauza ca produsele sau serviciile carora li se aplica marca sunt identice sau similare, exista un risc de confuzie in perceptia publicului, incluzand riscul de asociere intre semn si marca;

c) un semn identic sau asemanator cu marca, pentru produse sau pentru servicii identice, similare sau diferite de cele pentru care marca este inregistrata, cand aceasta din urma a dobandit un renume in Romania si daca prin utilizarea semnului fara motiv justificat se obtin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele marcii ori se aduce atingere acestora;

d) un semn identic sau asemanator cu marca care este utilizat in alt scop decat acela de a distinge produsele sau serviciile, atunci cand utilizarea acestui semn, fara motive intemeiate, atrage obtinerea de foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele marcii ori aduce atingere acestora.

(3) In aplicarea alin. (2), titularul marcii poate cere sa fie interzise tertilor, in special, urmatoarele acte:

a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalajul acestor produse;

b) oferirea produselor sau comercializarea ori detinerea lor in acest scop sau, dupa caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn;

c) importul sau exportul de produse sub acest semn;

d) utilizarea semnului pe documente comerciale sau pentru publicitate;

e) utilizarea semnului ca denumire comerciala ori ca parte a unei denumiri comerciale;

f) utilizarea semnului in publicitatea comparativa intr-un mod care contravine Legii nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa, republicata.

(4) In cazul in care exista riscul ca ambalajul, etichetele, elementele sau dispozitivele de securitate ori de autenticitate sau orice alte suporturi pe care se aplica marca sa poata fi utilizate pentru produse sau servicii intr-o maniera care ar constitui o incalcare a drepturilor titularului unei marci conform alin. (2) si (3), titularul marcii respective are dreptul de a interzice, atunci cand acestea sunt efectuate in activitatea comerciala, urmatoarele acte:

a) aplicarea unui semn identic sau similar cu marca pe ambalaje, etichete, elemente sau dispozitive de securitate ori de autenticitate sau pe orice alte suporturi pe care se poate aplica marca;

b) oferirea, introducerea pe piata sau detinerea in aceste scopuri, precum si importul sau exportul ambalajelor, etichetelor, elementelor sau dispozitivelor de securitate sau de autenticitate sau a oricaror alte suporturi pe care se poate aplica marca .

(5) Fara a aduce atingere drepturilor titularilor dobandite inainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a marcii inregistrate, titularul unei marci inregistrate este indreptatit totodata sa impiedice tertii sa introduca in cursul activitatii comerciale produse pe teritoriul Romaniei, fara a le pune in libera circulatie in Romania, in cazul in care aceste produse, inclusiv ambalajele acestora, provin din tari terte si poarta, fara a fi autorizate, o marca identica cu marca inregistrata in Romania pentru respectivele produse sau care nu poate fi diferentiata, in aspectele sale esentiale, de marca inregistrata.

(6) Dreptul titularului marcii prevazut la alin. (5) se stinge daca, in cursul procedurilor de constatare a contrafacerii marcii inregistrate, initiate in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala de catre autoritatile vamale si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.383/2003 al Consiliului, declarantul sau detinatorul produselor prezinta dovezi potrivit carora titularul marcii inregistrate nu este indreptatit sa interzica introducerea produselor pe piata in tara de destinatie finala."

33. Dupa articolul 36 se introduc trei noi articole, articolele 361-363, cu urmatorul cuprins:

"Art. 361. -

(1) Intr-o actiune in contrafacere intemeiata pe prevederile art. 36, la cererea paratului, titularul unei marci anterioare prezinta dovada ca, in perioada de 5 ani care preceda data introducerii actiunii, marca a fost utilizata in mod efectiv pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost inregistrata si care sunt invocate, sau dovada ca exista motive justificate pentru neutilizarea marcii, cu conditia ca procedura de inregistrare a marcii anterioare sa fi fost incheiata de cel putin 5 ani la data introducerii actiunii. In caz contrar, actiunea se respinge.

(2) In cazul in care marca anterioara a fost utilizata doar pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care a fost inregistrata, aceasta se va considera inregistrata doar pentru acea parte de produse sau servicii .

(3) In cadrul actiunilor in contrafacere intemeiate pe dispozitiile art. 36, titularul unei marci nu este indreptatit sa interzica utilizarea unei marci inregistrare ulterior, daca aceasta marca ulterioara nu ar putea fi anulata in conformitate cu dispozitiile art. 47 alin. (3), art. 48 si art. 481.

(4) In cadrul actiunilor in contrafacere intemeiate pe dispozitiile art. 36, titularul unei marci nu este indreptatit sa interzica utilizarea unei marci a Uniunii Europene inregistrate ulterior in cazul in care aceasta marca ulterioara nu ar putea fi anulata potrivit prevederilor art. 60 alin. (1), (3) sau (4), ale art. 61 alin. (1) sau (2) ori ale art. 64 alin. (2) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene.

(5) In cazul in care titularul unei marci nu este indreptatit sa interzica, potrivit prevederilor alin. (3) sau (4), utilizarea unei marci inregistrate ulterior, titularul marcii ulterioare nu este indreptatit sa interzica utilizarea marcii anterioare, chiar daca acest drept anterior nu mai poate fi invocat impotriva marcii ulterioare.

Art. 362. -

In cazul in care reproducerea unei marci intr-un dictionar, intr-o enciclopedie sau lucrare de referinta similara pe suport hartie sau electronic creeaza impresia ca aceasta constituie denumirea generica a produselor sau a serviciilor pentru care este inregistrata marca, la cererea titularului marcii, editorul se asigura de indata ca reproducerea marcii este insotita de indicatia ca este o marca inregistrata, iar in cazul lucrarilor pe suport hartie, cel tarziu in editia urmatoare a lucrarii.

Art. 363. -

(1) In cazul in care o marca este inregistrata pe numele mandatarului sau al reprezentantului titularului acelei marci, fara consimtamantul titularului, acesta din urma este indreptatit sa faca cel putin unul dintre urmatoarele demersuri:

a) sa se opuna utilizarii marcii sale de catre mandatarul sau reprezentantul sau;

b) sa solicite cesiunea marcii in favoarea sa.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in cazul in care mandatarul sau reprezentantul isi justifica demersul.

(3) Cererea de cesiune in cazul prevazut la alin. (1) lit. b) se depune potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) lit. d) in locul unei cereri de anulare."

34. Articolul 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 37. -

(1) Titularul marcii poate cere ca tertilor sa le fie interzisa efectuarea actelor prevazute la art. 36 numai dupa publicarea inregistrarii marcii conform art. 29 alin. (4).

(2) Pentru actele prevazute la alin. (1), savarsite ulterior publicarii cererii de inregistrare a marcii conform dispozitiilor art. 17, titularul poate cere despagubiri, potrivit dreptului comun."

35. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 39. -

(1) Titularul marcii nu poate cere sa se interzica unui tert utilizarea in activitatea sa comerciala:

a) numele sau adresa tertului, in cazul in care tertul este o persoana fizica;

b) semne sau indicatii care nu sunt distinctive sau care privesc felul, calitatea, cantitatea, destinatia, valoarea, originea geografica sau data fabricatiei produsului ori a prestarii serviciului sau alte caracteristici ale produselor sau serviciilor;

c) marca, daca acest lucru este necesar pentru a identifica sau a face o trimitere la produse sau servicii ca fiind ale titularului respectivei marci, mai ales atunci cand utilizarea marcii in cauza se impune pentru indicarea destinatiei unui produs sau a unui serviciu, in special pentru accesorii sau piese de schimb.

(2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile cu conditia ca utilizarea de catre un tert a elementelor prevazute la lit. a)-c) ale acestuia sa fie in conformitate cu practicile loiale in materie industriala sau comerciala."

36. La articolul 40, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Afişează Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 112/2020    Legea 84/1998

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Utilizarea unor fotografii in cadrul unei emisiuni tv. Nume patronimic inregistrat ca marca. Neindeplinirea cerintei legale a utilizarii semnului pentru servicii cu titlu de marca
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 104 din 22 ianuarie 2016

Actiune in anularea inregistrarii marcii pentru rea-credinta. Criterii de analiza
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 652 din 22 martie 2016

Incalcarea dreptului exclusiv al titularului marcii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie -Sectia I civila, decizia nr. 891 din 18 martie 2014

Inregistrarea cu rea-credinta a unui domeniu de internet
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 507 din 31 ianuarie 2012

Constatare ca denumirea de comerciant incalca dreptul de marca. Interzicere utilizare marca ca nume comercial. Obligare modificare denumire
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 231 din data 08.09.2010

Marca. Actiune privind interzicerea utilizarii nume comercial inregistrat ca marca anterior
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 492 din 25 ianuarie 2011

Decaderea din dreptul la marca. Semnificatia termenului de folosire efectiva a marcii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IX a Civil si Proprietate Intelectuala - 56A din 12.03.2009

Marca. Anulare a inregistrarii pentru rea credinta. Elemente de apreciere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IX a Civil si Proprietate Intelectuala - Decizia 34A din 12.02.2009

Dreptul proprietatii intelectuale. Inregistrarea cu rea credinta a unei marci. Anularea inregistrarii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 6375 din 5 iunie 2009

Marca. Semn distinctiv. Inteles. Incalcarea dreptului la marca. Modalitatea de calcul a prejudiciului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 7041 din 12 iunie 2009