Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar

Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar

  Publicat: 09 Sep 2020       1272 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar


inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
A fost promulgat la 11.09.1865
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

Pe perioada cercetarii disciplinare si in fata Consiliului de disciplina, contestatarul are dreptul sa fie asistat de un avocat, de un reprezentant al sindicatului din care face parte sau de o alta persoana aleasa de acesta.

Art. 31. -

Audierea celui in cauza si consemnarea scrisa a sustinerilor sale sunt obligatorii.

Art. 32. -

(1) Consiliul de disciplina al unitatii cu specific feroviar solutioneaza contestatia formulata impotriva deciziei de sanctionare, cu citarea partilor, si poate hotari mentinerea, inlocuirea sanctiunii sau anularea sanctiunii aplicate.

(2) Hotararea Consiliului de disciplina se pronunta prin decizie motivata cu majoritate de voturi si se comunica partilor in termen de 3 zile de la pronuntare.

Art. 33. -

Unitatea cu specific feroviar, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz, va elabora un regulament de functionare a Consiliului de disciplina.

CAPITOLUL IX

Incetarea raporturilor de munca si pensionarea personalului feroviar

Art. 34. -

(1) Personalul feroviar se poate pensiona, la cerere, daca indeplineste conditiile privind stagiul minim de cotizare si varsta standard de pensionare prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Personalul feroviar care a realizat stagiul complet de cotizare, potrivit legii, din care cel putin 30 de ani in activitatile prevazute la art. 35, are dreptul la reducerea varstei standard de pensionare cu 5 ani fara aplicarea procentului de diminuare a cuantumului pensiei stabilit de lege.

(3) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, personalul feroviar beneficiaza, prin cumul, de reducerea prevazuta la alin. (2) si de reducerea varstei standard de pensionare pentru activitatea desfasurata in locurile de munca incadrate in grupele I si a II-a de munca, respectiv in conditii deosebite sau speciale de munca .

(4) Reducerea cumulata prevazuta la alin. (3) nu poate fi mai mare de 13 ani.

(5) Membrii de familie ai personalului feroviar beneficiaza de pensie de urmas in conditiile prevazute de legislatia privind sistemul public de pensii.

Art. 35. -

(1) De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, pot fi incadrate in conditii speciale locurile de munca ale personalului feroviar cu responsabilitati in siguranta circulatiei feroviare sau cu metroul din:

a) activitatea de circulatie a trenurilor;

b) activitatea de exploatare, revizie si intretinere material rulant;

c) activitatea de exploatare, revizie si intretinere linii;

d) activitatea de exploatare, revizie si intretinere instalatii, telecomenzi feroviare, control si telecomunicatii feroviare;

e) activitatea de instruire teoretica si practica de serviciu a personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei feroviare, pentru functia de instructor;

f) activitatea de revizie, intretinere, exploatare si reparatii la metrou.

(2) Metodologia si criteriile de incadrare a locurilor de munca in conditii speciale potrivit alin. (1) se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor si Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 36. -

In cazul in care angajatorul stabileste, ca masura organizatorica, concedieri colective cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare la data producerii lor, personalul feroviar beneficiaza de masuri active de protectie sociala, potrivit legii.

CAPITOLUL X

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 37. -

Ziua Feroviarilor, sarbatorita anual la data de 16 februarie, se declara zi de sarbatoare legala pentru personalul feroviar, prin derogare de la prevederile art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 38. -

Lista functiilor si meseriilor cu atributii si responsabilitati in siguranta circulatiei feroviare sau cu metroul se stabileste prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii si comunicatiilor, in termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 39. -

In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi va fi elaborat regulamentul de functionare al Consiliului de disciplina, prevazut la art. 33.

Art. 40. -

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 360/1976 privind aprobarea Statutului disciplinar al personalului din unitatile de transporturi, publicat in Buletinul Oficial nr. 100 din 13 noiembrie 1976.

Art. 41. -

(1) Prevederile din contractele colective de munca in vigoare, contrare dispozitiilor prezentei legi, se aplica pana la data expirarii contractului colectiv de munca, dar nu mai mult de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2) In masura in care prezentul statut nu prevede altfel, dispozitiile sale se completeaza cu celelalte prevederi ale legislatiei muncii.

Art. 42. -

Afişează Legea nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    personal feroviar    Incetarea raporturilor de munca si pensionarea personalului feroviar    Procedura contestarii sanctiunilor disciplinare    Drepturi si obligatii ale unitatii cu specific feroviar    Salarizarea personalului feroviar    Drepturile personalului feroviar    Obligatiile personalului feroviar

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.