Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale

OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale

  Publicat: 03 Jan 2022       1875 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Ordonanta de urgenta nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale

Publicata Monitorul Oficial, Partea I nr. 1248 din 30 decembrie 2021.

Serviciu, in sensul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.016/2004
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Serviciu, in sensul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.016/2004
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”);
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Serviciu, in sensul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.016/2004
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Serviciu, in sensul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 2 din Hotararea Guvernului nr. 1.016/2004
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.

h) furnizarea de continut digital atunci cand acesta este pus la dispozitia publicului larg altfel decat prin transmisia semnalului ca parte a unui spectacol sau eveniment, cum ar fi proiectiile cinematografice digitale;

i) continutul digital furnizat in conformitate cu Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In aplicarea alin. (2) lit. a), in situatia in care exista indoieli ca furnizarea unui continut digital sau a unui serviciu digital incorporat sau interconectat face sau nu parte din contractul de vanzare, continutul digital sau serviciul digital se prezuma a fi acoperit de contractul de vanzare.

(4) Fara a aduce atingere alin. (2) si (3), atunci cand un singur contract dintre acelasi comerciant si acelasi consumator include intr-un pachet elemente de furnizare de continut digital sau de furnizare a unui serviciu digital si elemente de furnizare a altor servicii sau bunuri, prezenta ordonanta de urgenta se aplica numai elementelor contractului referitoare la continutul digital sau serviciul digital.

(5) Dispozitiile art. 18 nu se aplica atunci cand un pachet, astfel cum este definit la art. 2 pct. 4 lit. a) din Directiva (UE) 2018/1.972, include elemente ale unui serviciu de acces la internet, astfel cum este definit la art. 2 pct. 2 din Regulamentul (UE) 2015/2.120 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor masuri privind accesul la internetul deschis si de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile electronice de comunicatii si a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul in retelele publice de comunicatii mobile in interiorul Uniunii sau ale serviciilor de comunicatii interpersonale bazate pe numere, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 6 din respectiva directiva;

(6) Fara a se aduce atingere art. 107 alin. (2) din Directiva (UE) 2018/1.972, efectele pe care incetarea unui element dintr-un pachet contractual le poate avea asupra celorlalte elemente din pachetul contractual sunt reglementate de prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.

(7) In cazul in care o dispozitie a prezentei ordonante de urgenta intra in contradictie cu o dispozitie a unui alt act din legislatia nationala ce transpune sau stabileste masuri de punere in aplicare a unui act al Uniunii Europene care reglementeaza sectoare specifice sau un anumit domeniu de aplicare, dispozitiile acestuia din urma prevaleaza.

(8) Prevederile legale in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal se aplica oricaror date cu caracter personal prelucrate in legatura cu contractele prevazute la alin. (1) lit. a) si b).

(9) Prezenta ordonanta de urgenta nu aduce atingere Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care o dispozitie a prezentei ordonante de urgenta intra in contradictie cu o dispozitie a unui alt act din legislatia nationala ce transpune sau stabileste masuri de punere in aplicare a unui act al Uniunii Europene privind protectia datelor cu caracter personal, dispozitiile acestuia din urma prevaleaza.

(10) Prezenta ordonanta de urgenta nu aduce atingere prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 4

Furnizarea de continut digital sau de servicii digitale

(1) Comerciantul furnizeaza continutul digital sau serviciul digital fara intarzieri nejustificate dupa incheierea contractului, cu exceptia cazului in care partile au convenit altfel.

(2) Comerciantul isi indeplineste obligatia de furnizare atunci cand:

a) continutul digital sau orice mijloc adecvat pentru accesarea sau descarcarea continutului digital devine disponibil sau accesibil pentru consumator sau pentru un echipament fizic sau virtual ales de consumator in acest scop;

b) serviciul digital devine accesibil pentru consumator sau pentru un echipament fizic sau virtual, ales de consumator in acest scop.

ARTICOLUL 5

Conformitatea continutului digital sau a serviciului digital

Comerciantul furnizeaza consumatorului continut digital sau un serviciu digital care, dupa caz, indeplineste cerintele prevazute la art. 6-8, fara a aduce atingere art. 9.

ARTICOLUL 6

Cerinte subiective de conformitate

Continutul digital sau serviciul digital este in conformitate cu contractul daca indeplineste urmatoarele cerinte, dupa caz:

a) respecta descrierea, cantitatea si calitatea si detine functionalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea si alte caracteristici prevazute in contract;

b) corespunde scopului special pentru care consumatorul il solicita, pe care consumatorul l-a adus la cunostinta comerciantului cel tarziu in momentul incheierii contractului si pe care comerciantul l-a acceptat;

c) este furnizat impreuna cu toate accesoriile, toate instructiunile, inclusiv de instalare, si cu toate serviciile de asistenta pentru clienti, conform contractului;

d) este furnizat cu actualizari conform dispozitiilor contractului.

ARTICOLUL 7

Cerinte obiective de conformitate

(1) In plus fata de respectarea cerintelor subiective de conformitate, continutul digital sau serviciul digital indeplineste cumulativ urmatoarele cerinte:

a) corespunde scopurilor pentru care s-ar utiliza in mod normal continut digital sau serviciile digitale de acelasi tip, tinand seama, daca este cazul, de prevederile legale in vigoare, de standarde tehnice sau, in absenta unor astfel de standarde tehnice, de coduri de conduita aplicabile in domeniu si specifice sectorului;

b) respecta cantitatea si detine calitatile si caracteristicile de performanta, inclusiv in materie de functionalitate, compatibilitate, accesibilitate, continuitate si securitate, care sunt normale pentru continutul digital sau serviciile digitale de acelasi tip si la care consumatorul se poate astepta in mod rezonabil, avand in vedere natura continutului digital sau a serviciului digital si tinand seama de orice declaratie publica facuta de comerciant sau in numele acestuia sau de alte persoane din etapele anterioare ale lantului de tranzactii, mai ales in anunturi publicitare sau pe eticheta;

c) daca este cazul, este furnizat impreuna cu orice accesorii si instructiuni pe care consumatorul se poate astepta in mod rezonabil sa le primeasca;

d) este in conformitate cu orice versiune de testare sau prezentare a continutului digital sau a serviciului digital pusa la dispozitie de comerciant inainte de incheierea contractului.

(2) Comerciantul nu este tinut sa respecte declaratiile publice, in conformitate cu dispozitiile alin. (1) lit. b), in cazul in care acesta demonstreaza cel putin una dintre urmatoarele situatii:

a) comerciantul nu cunostea si nu ar fi putut, in mod rezonabil, sa cunoasca declaratia publica in cauza;

b) pana la momentul incheierii contractului, declaratia publica a fost rectificata in acelasi mod sau intr-un mod similar celui in care a fost facuta;

c) decizia de a achizitiona continutul digital sau serviciul digital nu ar fi putut fi influentata de declaratia publica.

(3) Comerciantul asigura informarea consumatorului cu privire la faptul ca ii sunt furnizate actualizari si ca acestea ii sunt furnizate efectiv, inclusiv actualizari de securitate, care sunt necesare pentru a mentine conformitatea continutului digital sau a serviciului digital pe parcursul perioadei in care:

a) continutul digital sau serviciul digital trebuie sa fie furnizat conform contractului, atunci cand contractul prevede furnizarea continua pe parcursul unei anumite perioade;

b) consumatorul se poate astepta in mod rezonabil la aceasta, avand in vedere tipul si scopul continutului digital sau al serviciului digital si tinand seama de circumstantele si natura contractului, atunci cand contractul prevede un singur act de furnizare sau o serie de acte de furnizare individuale.

(4) In cazul in care consumatorul nu instaleaza, intr-un termen rezonabil, actualizarile furnizate de comerciant in conformitate cu alin. (3), comerciantul nu raspunde pentru nicio neconformitate cauzata exclusiv de lipsa actualizarii relevante, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) comerciantul a informat consumatorul cu privire la disponibilitatea actualizarii si la consecintele neinstalarii acesteia de catre consumator;

b) neinstalarea sau instalarea incorecta a actualizarii de catre consumator nu a fost cauzata de existenta unor deficiente in instructiunile de instalare furnizate de comerciant.

(5) In cazul in care contractul prevede furnizarea continua a continutului digital sau a serviciului digital pe parcursul unei anumite perioade, continutul digital sau serviciul digital trebuie sa fie conform pe intreaga durata a perioadei respective.

(6) Nu exista o neconformitate potrivit prevederilor alin. (1) - (3) atunci cand o anumita caracteristica a continutului digital sau a serviciului digital nu corespunde cerintelor obiective de conformitate prevazute la alin. (1) - (3), daca, la momentul incheierii contractului, consumatorul a fost informat in mod explicit si intr-un limbaj clar care ii permite sa inteleaga consecintele respectivei neconformitati, iar consumatorul a acceptat in mod expres si separat acest lucru la momentul incheierii contractului.

(7) Continutul digital sau un serviciu digital este furnizat in cea mai recenta versiune a sa disponibila la momentul incheierii contractului, cu exceptia cazului in care partile au convenit altfel.

ARTICOLUL 8

Integrarea incorecta a continutului digital sau a serviciului digital

Se considera ca fiind o neconformitate a continutului digital sau a serviciului digital orice neconformitate cauzata de integrarea incorecta a continutului digital sau a serviciului digital in mediul digital al consumatorului, daca este indeplinita una din urmatoarele conditii:

a) continutul digital sau serviciul digital a fost integrat de comerciant sau sub raspunderea acestuia;

Afişează OUG nr. 141/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 141/2021    digitalizare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Interviu avocat Predut: Oportunitatea digitalizarii relatiilor de munca. Efecte imediate si pe termen lung
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP – Digitalizarea raporturilor de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati