Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 25 May 2022       8428 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Lege nr. 140 din 17 mai 2022
privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative

Publicata in Monitorul Oficial nr. 500 din 20 mai 2022

Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Durata pentru care se aproba si se fac previziuni financiare si in care se executa incasarile si platile privind un plan financiar (bugetar).
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Expresie care face referire la Nulitatea relativa.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Pedeapsa penala este o masura de constringere stala si un mijloc decorectare reeducare a condamnatului ce se aplica de instantele de judecata,in numele legii,persoanelor care au savirsit infractiuni,cauzind anumite lipsuri si restrictii a drepturilor lor.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
Efecte induse - Efecte secundare (colaterale) ale unui acord sau ale unei concentrari dintre cel putin doua intreprinderi, care afecteaza concurenta dintre ele, pe o alta piata relevanta decat cea vizata de intelegerea sau de concentrarea in cauza.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana fizica numita prin decizia autoritatii tutelare pentru a indeplini, sub supravegherea, controlul si indrumarea acesteia, sarcinile tutelei cu privire la o persoana pusa sub interdictie.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.

(2) Pentru cei care nu au capacitate de exercitiu, actele juridice se incheie, in numele acestora, de reprezentantii lor legali, in conditiile prevazute de lege.

(3) Cu toate acestea, persoana lipsita de capacitatea de exercitiu poate incheia singura actele anume prevazute de lege, actele de conservare, precum si actele de dispozitie de mica valoare, cu caracter curent si care se executa la momentul incheierii lor. Dispozitiile art. 168 alin. (4) raman aplicabile.

(4) Actele pe care cel lipsit de capacitate de exercitiu le poate incheia singur pot fi facute si de reprezentantul sau legal, in afara de cazul in care legea ar dispune altfel sau natura actului nu i-ar permite acest lucru.

6. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 44

Sanctiune

(1) Actele facute de persoana lipsita de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, altele decat cele prevazute la art. 41 alin. (3) si la art. 43 alin. (3), precum si actele facute de tutore fara avizul consiliului de familie sau autorizarea instantei de tutela, atunci cand acestea sunt cerute de lege, sunt anulabile, chiar fara dovedirea unui prejudiciu.

(2) Cel lipsit de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa poate invoca si singur, in aparare, anulabilitatea actului pentru incalcarea dispozitiilor legale in materie de capacitate de exercitiu .

7. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 46

Regimul anulabilitatii

(1) Actiunea in anulare poate fi exercitata de reprezentantul legal, de minorul care a implinit varsta de 14 ani, de cel care beneficiaza de consiliere judiciara, precum si de ocrotitorul legal sau de consiliul de familie, dupa caz.

(2) Atunci cand actul s-a incheiat fara autorizarea instantei de tutela, necesara potrivit legii, aceasta va sesiza procurorul in vederea exercitarii actiunii in anulare.

(3) Persoana capabila de a contracta nu poate opune anulabilitatea contractului si nici exercita actiunea in anulare, insa poate cere mentinerea contractului si reducerea sau majorarea propriei prestatii, dupa caz.

8. Articolul 48 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 48

Confirmarea actului anulabil

Minorul devenit major sau cel cu privire la care a incetat masura consilierii judiciare ori a tutelei speciale poate confirma actul facut singur in timpul minoritatii sau in perioada in care se afla sub ocrotire, atunci cand el trebuia sa fie reprezentat sau asistat. Dupa descarcarea tutorelui, el poate, de asemenea, sa confirme actul facut de tutorele sau fara respectarea tuturor formalitatilor cerute pentru incheierea lui valabila. In timpul minoritatii sau al perioadei in care majorul beneficiaza de masura consilierii judiciare, confirmarea actului anulabil se poate face numai in conditiile art. 1.263 si 1.264.

9. La articolul 80, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 80

(1) Orice persoana poate determina felul propriilor funeralii si poate dispune cu privire la corpul sau dupa moarte. In cazul minorilor lipsiti de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, este necesar si consimtamantul scris al parintilor sau, dupa caz, al tutorelui.

10. La articolul 92, denumirea marginala si alineatul (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Domiciliul minorului si al celui care beneficiaza de masura tutelei speciale

..................................................................................................

(4) Domiciliul minorului, in cazul in care numai unul dintre parintii sai il reprezinta ori in cazul in care se afla sub tutela, precum si domiciliul persoanei care beneficiaza de tutela speciala este la reprezentantul legal, in afara de cazul in care pentru aceasta din urma instanta de tutela dispune altfel.

11. La articolul 104, denumirea marginala se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Conditii generale

12. La articolul 104, dupa alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu urmatorul cuprins:

(3) Masurile de ocrotire a majorului si deciziile cu privire la persoana sa asigura respectarea demnitatii, a drepturilor si libertatilor acestuia, a vointei, nevoilor si preferintelor lui, precum si salvgardarea autonomiei sale.

(4) Masurile de ocrotire a majorului sunt dispuse pentru cel mai scurt termen posibil, numai in caz de necesitate, si sunt proportionale si individualizate in functie de gradul de alterare a facultatilor mintale, precum si de necesitatile persoanei ocrotite si circumstantele in care aceasta se gaseste.

(5) Masurile de ocrotire a majorului sunt dispuse numai in cazul in care instanta apreciaza ca nu este suficienta pentru apararea intereselor persoanei ocrotite instituirea masurii asistentei pentru incheierea actelor juridice, aplicarea regulilor de drept comun in materia reprezentarii, a celor referitoare la drepturile si obligatiile sotilor sau incuviintarea unui mandat de ocrotire incheiat de persoana in cauza.

13. La articolul 106, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Ocrotirea majorului are loc prin instituirea masurii consilierii judiciare sau a tutelei speciale ori a curatelei sau a unei alte masuri prevazute de lege.

14. Articolul 110 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 110

Cazurile de instituire

Tutela minorului se instituie atunci cand ambii parinti sunt, dupa caz, decedati, necunoscuti, decazuti din exercitiul drepturilor parintesti sau li s-a aplicat o pedeapsa penala a interzicerii drepturilor parintesti, beneficiaza de consiliere judiciara sau tutela speciala, sunt disparuti ori declarati judecatoreste morti, precum si in cazul in care, la incetarea adoptiei, instanta hotaraste ca este in interesul minorului instituirea unei tutele. Dispozitiile art. 503 alin. (1^1) raman aplicabile.

15. La articolul 111, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

d) procurorul, autoritatile administratiei publice locale, institutiile de ocrotire, precum si orice alta persoana .

16. La articolul 113 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

a) minorul, persoana care beneficiaza de tutela speciala ori consiliere judiciara, cel cu privire la care a fost instituita masura asistentei pentru incheierea actelor juridice, persoana cu privire la care a fost incuviintat un mandat de ocrotire ori cel pus sub curatela;

17. Articolul 114 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 114

Desemnarea tutorelui

(1) Parintele poate desemna, prin act unilateral sau prin conventie, incheiate in forma autentica, ori, dupa caz, prin testament, persoana care urmeaza a fi numita tutore al copiilor sai.

(2) Desemnarea facuta de parintele care in momentul mortii era decazut din drepturile parintesti este lipsita de efecte .

(3) Desemnarea facuta in conditiile alin. (1) poate fi revocata oricand de catre parinte, chiar si printr-un inscris sub semnatura privata.

(4) Inscrisul prin care se revoca persoana desemnata pentru a fi numita tutore se va inscrie in registrul prevazut la art. 1.046 sau la art. 2.033, dupa caz.

(5) Notarul public sau instanta de tutela, dupa caz, are obligatia sa verifice la registrele prevazute la alin. (4) daca persoana desemnata pentru a fi tutore nu a fost revocata.

(6) Parintele cu capacitate de exercitiu deplina, care exercita autoritatea parinteasca asupra copilului sau minor sau care este tutorele copilului sau major cu privire la care a fost instituita tutela speciala, poate sa incheie un contract de mandat de ocrotire cu privire la ingrijirea acestuia, pentru situatia in care mandantul decedeaza sau nu isi mai poate indeplini sarcina tutelei. Dispozitiile prezentului alineat se aplica si rudelor de pana la gradul al doilea inclusiv care sunt tutori ai minorului sau ai majorului care beneficiaza de tutela speciala.

Afişează Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 140/25.05.2022    Punere sub interdictie    Tutela speciala    Masuri de ocrotire    Codul civil

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Punere sub interdictie. Persoana cu retard mental sever
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia I-a civila, decizia nr. 436 din 5 februarie 2014

Schizofrenie paranoida. Punere sub interdictie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1228 din data 26.05.2010

Cerere de punere sub interdictie judecatoreasca. Dementa mixta
Pronuntaţă de: Judecatoria Medias - Sentinta civila nr. 3103 din data 05.12.2011Articole Juridice

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Ocrotirea interzisului judecatoresc (Art. 164 - 177 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro