Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Proprietate Intelectuala » Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor si drepturile conexe

Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor si drepturile conexe

  Publicat: 19 Mar 2009       84814 citiri        Secţiunea: Legislatie Proprietate Intelectuala  


Participant la savarsirea unei infractiuni,
Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor si drepturile conexe

Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- Legea nr. 146/1997
- Legea nr. 285/2004
- O.U.G. nr. 123/2005
- O.U.G. nr. 190/2005
- Legea nr. 329/2006.

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Act adoptat de organele de stat,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Act adoptat de organele de stat,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Serviciu auxiliar alaturi de registratura, arhiva si biblioteca,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Sunt subiectele derivate ale dreptului international, titulare de drepturi si obligatii in conformitate cu normele internationale, instituite de state prin acorduri incheiate intre ele.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act adoptat de organele de stat,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
(Annual general meeting) Adunare generala ce se intruneste o data pe an, in cadrul careia managerii unei companii prezinta actionarilor rezultatele economico-financiare anuale corespunzatoare anului fiscal incheiat si se alege noul consiliu de administratie.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

d) textul si expunerea de motive a hotararilor ce urmeaza a fi supuse aprobarilor adunarii generale;

e) salariile individuale ale angajatilor;

f) situatia sumelor din conturile bancare, a plasamentelor si a dobanzilor obtinute la inchiderea ultimului exercitiu financiar;

g) situatia privind categoriile de utilizatori, numarul platitorilor din fiecare categorie si suma globala colectata de la fiecare categorie;

h) situatia litigiilor cu utilizatorii.

(4) Accesul la informatiile prevazute la alin. (3) se face, in regim de confidentialitate, pe baza de cerere scrisa si cu limitarea accesului la datele personale ale angajatilor organismului de gestiune colectiva.

(5) Membrii care considera ca li s-ar fi incalcat dreptul de acces la informatiile solicitate pot sesiza, in termen de trei zile, comisia permanenta speciala privind accesul la informatii, desemnata de adunarea generala, formata din cinci membri, care nu sunt angajati si nu fac parte din organele de conducere . Comisia este obligata sa raspunda, in termen de sapte zile, atat celui care a formulat sesizarea, cat si administratorului general. Comisia intocmeste un raport anual asupra activitatii sale, pe care il inainteaza adunarii generale si Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.

Art. 135. - (1) Organismele de gestiune colectiva au obligatia sa depuna la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in primul trimestru al fiecarui an, dupa desfasurarea adunarii generale:

a) darea de seama anuala, aprobata de adunarea generala;

b) raportul anual al comisiei de cenzori, prezentat adunarii generale;

c) hotararile judecatoresti privind inregistrarea modificarilor la statut, avizate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor;

d) repertoriul actualizat;

e) contractele de reprezentare cu organismele similare din strainatate.

(2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. a) si d) se depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in formatul stabilit prin decizie a directorului general al Oficiului.

Art. 136. - Abrogat.

CAPITOLUL II
Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor

Art. 137. - (1) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor functioneaza ca organ de specialitate in subordinea Guvernului, fiind autoritate unica de reglementare, evidenta prin registre nationale, supraveghere, autorizare, arbitraj si constatare tehnico-stiintifica in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe.

(2) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se face integral si distinct de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului Ministerului Culturii si Cultelor, ministrul coordonator fiind ordonator principal de credite.

(3) Organizarea, functionarea, structura personalului si dotarile necesare indeplinirii atributiilor Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(4) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor este coordonat de ministrul culturii si cultelor si este condus de un director general, ajutat de un director general adjunct, numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului coordonator.

(5) Personalul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor beneficiaza de stimulente din sumele incasate pentru bugetul de stat din operatiunile contra cost efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in procent de pana la 15%.

(6) Nivelul de constituire pentru fiecare dintre operatiunile prevazute la art. 138 alin. (1) lit. d), e), k) si l) si conditiile de repartizare si utilizare a fondului de stimulente se stabilesc prin norme aprobate prin hotarare a Guvernului.

Art. 138. - (1) Principalele atributii ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor sunt urmatoarele:

a) reglementeaza activitatea din domeniu prin decizii ale directorului general, potrivit legii;

b) elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul sau de activitate;

c) tine evidenta repertoriilor transmise de organismele de gestiune colectiva;

d) organizeaza si administreaza contra cost inregistrarea in registrele nationale si in alte evidente nationale specifice, prevazute de lege;

e) elibereaza contra cost marcaje holografice utilizabile in conditiile legii in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe, la valoarea pretului de achizitie la care se adauga un comision de administrare de 30%;

f) avizeaza constituirea si supravegheaza functionarea organismelor de gestiune colectiva;

g) avizeaza, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, potrivit legii, inscrierea in registrul aflat la grefa judecatoriei a asociatiilor si fundatiilor constituite in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe, inclusiv in ceea ce priveste asociatiile pentru combaterea pirateriei;

h) controleaza functionarea organismelor de gestiune colectiva si stabileste masurile de intrare in legalitate sau aplica sanctiuni, dupa caz;

i) asigura secretariatul procedurilor de arbitraj desfasurate potrivit legii;

j) efectueaza contra cost, pe cheltuiala inculpatilor, in cazul in care s-a dovedit vinovatia, constatari tehnico-stiintifice cu privire la caracterul original al produselor purtatoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, la solicitarea organelor de cercetare penala;

k) efectueaza la cerere expertize contra cost, pe cheltuiala partilor interesate;

l) desfasoara activitati de informare privind legislatia din domeniu, pe cheltuiala proprie, precum si activitati de instruire, pe cheltuiala celor interesati;

m) desfasoara activitati de reprezentare in relatiile cu organizatiile de specialitate similare si cu organizatiile internationale din domeniu, la care statul roman este parte;

n) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

(2) Prin hotarare a Guvernului se stabilesc tarifele operatiunilor ce pot fi efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor contra cost. Contravaloarea operatiunilor prevazute la alin. (1) lit. j) se va include in cheltuielile de judecata .

(3) Pentru indeplinirea atributiilor stabilite prin lege Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor are acces la informatiile necesare in mod operativ si gratuit de la Centrul National al Cinematografiei, Oficiul National al Registrului Comertului, Autoritatea Nationala a Vamilor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si de la Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor si Directia Generala de Pasapoarte din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, precum si de la institutiile financiar-bancare, in conditiile legii.

Art. 1381. - Cu ocazia controalelor efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor potrivit prevederilor art. 138, persoana controlata este obligata sa prezinte orice documente si informatii solicitate de organele de control si sa predea copii dupa acestea, daca sunt solicitate.

Art. 1382. - (1) Activitatea de control a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, prevazuta la art. 138 alin. (1) lit. h), se desfasoara numai cu notificarea prealabila a organismului de gestiune colectiva controlat, comunicandu-se totodata si obiectivele controlului. Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate efectua controale generale o data pe an, notificate cu 10 zile inainte de efectuarea controlului, precum si controale punctuale privind probleme care fac obiectul unor reclamatii, ori de cate ori este nevoie, notificate cu trei zile inainte.

(2) Cu ocazia controalelor efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, administratorul general este obligat sa prezinte orice documente si informatii solicitate de organele de control si sa predea copii dupa acestea, daca sunt solicitate. Organele de control pot lua note explicative in legatura cu situatiile constatate, atat administratorului general, cat si altor persoane angajate.

(3) Concluziile organelor de control ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, impreuna cu observatiile administratorului general, se consemneaza intr-un proces-verbal.

(4) Pe baza concluziilor controlului, in cazul constatarii unor nereguli, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate decide comunicarea procesului-verbal catre adunarea generala a organismului de gestiune colectiva in cauza care il va dezbate in prima sedinta ordinara.

Art. 1383. - In cazul in care organismul de gestiune colectiva nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 124 si 126 ori incalca obligatiile prevazute la art. 130, 133, 134, 1341, 135 sau art. 1382 alin. (2), Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate acorda organismului de gestiune colectiva, prin decizie a directorului general, un termen pentru intrarea in legalitate. Decizia poate fi atacata la instantele judecatoresti de contecios administrativ. In cazul nerespectarii deciziei ramase definitive, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor retrage temporar avizul prevazut la art. 125. Retragerea temporara a avizului are ca efect suspendarea activitatii organismului de gestiune colectiva pana la schimbarea administratorului general de catre adunarea generala .

Art. 1384. - (1) Pe langa Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor functioneaza un corp de arbitri, format din 20 de membri, numiti din 3 in 3 ani, prin ordin al ministrului coordonator al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor. Desemnarea celor 20 de membri se face prin tragere la sorti de catre directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, in prezenta candidatilor, care sunt propusi de organismele de gestiune colectiva, de structurile asociative ale utilizatorilor si de societatile publice de radiodifuziune si de televiziune. Candidatii propusi trebuie sa aiba pregatire juridica si minimum 10 ani de activitate in domeniul dreptului civil. Propunerile se depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, impreuna cu o prezentare a candidatului propus si cu acceptul scris al acestuia, incluzand informatii privind modalitatile de convocare.

(2) Arbitrii nu au calitatea de salariati ai Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si au dreptul la un onorariu pentru participarea la arbitrajul metodologiilor de colectare a drepturilor gestionate de organismele de gestiune colectiva, in conditiile prevazute de prezenta lege.

Afişează Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor si drepturile conexe pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 8/1996    Drepturi de autor    Legea 15/2019    Legea drepturilor de autor actualizata

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia ICCJ nr. 2/2017. Consilierul in proprietate industriala poate reprezenta in instanta persoana juridica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Utilizarea unor fotografii in cadrul unei emisiuni tv. Nume patronimic inregistrat ca marca. Neindeplinirea cerintei legale a utilizarii semnului pentru servicii cu titlu de marca
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 104 din 22 ianuarie 2016

Prin sentinta penala nr.3310/25.11.2003 a Judecatoriei Galati pronuntata in dosarul nr.1473/2003, avand ca obiect infractiunea prev. de art.142 lit.a
Pronuntaţă de: Judecatoria Galati Sentinta penala 3310 (25.11.2003)

Prin sentinta penala nr.3310/25.11.2003 a Judecatoriei Galati pronuntata in dosarul nr.1473/2003, avand ca obiect infractiunea prev. de art.142 lit.a
Pronuntaţă de: Judecatoria Galati Sentinta penala 3310 (25.11.2003)

Prin sentinta penala nr.3310/25.11.2003 a Judecatoriei Galati pronuntata in dosarul nr.1473/2003, avand ca obiect infractiunea prev. de art.142 lit.a
Pronuntaţă de: Judecatoria Galati Sentinta penala 3310 (25.11.2003)

Drept de autor. Efectele juridice ale inregistrarii operei la ORDA
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Coregraf. Drepturi banesti acordate in baza Legii 8/1996
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Pronuntata in sedinta publica din 27.01.2010

Actiune in constatarea dreptului de autor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Pronuntata in sedinta publica din 05.03.2009

Obligarea la plata sumei reprezentand cheltuieli de judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Decizie nr. 1978 din data 16.09.2011

Drept de autor. Lucrare cu caracter didactic. Inexistenta plagiatului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 8 din 11 ianuarie 2011Articole Juridice

Vanzarea unor carti electronice de ocazie prin intermediul unui site internet constituie o comunicare publica supusa autorizarii autorului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un semn care evoca marijuana nu poate fi inregistrat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un furnizor de acces la internet poate fi obligat sa blocheze accesul clientilor sai la un site web care aduce atingere dreptului de autor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Se poate prezuma juris tantum ca suporturile de inregistrare vandute unor persoane private vor fi utilizate in scopuri personale
Sursa: EuroAvocatura.ro

Punerea in libera circulatie si distrugerea "marfurilor contrafacute"
Sursa: EuroAvocatura.ro

Organismele de radiodifuziune televizata pot interzice retransmiterea prin internet a emisiunilor lor de catre o alta societate
Sursa: EuroAvocatura.ro

Un autor de programe pentru calculator nu se poate opune revanzarii licentelor sale „de ocazie” care permite utilizarea programelor sale descarcate de pe internet
Sursa: EuroAvocatura.ro