Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Ordinul nr. 4/2010, pentru modificarea si completarea Ordinului MAI nr. 1.497/2006 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere

Ordinul nr. 4/2010, pentru modificarea si completarea Ordinului MAI nr. 1.497/2006 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere

  Publicat: 25 Jan 2010       25707 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ordinul nr. 4/2010, pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.497/2006 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 19/01/2010

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Activitatea organizata sau autorizata de o autoritate publica, in scopul satisfacerii, dupa caz, a unui interes public.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
A fost promulgat la 11.09.1865
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Sistem de organizare
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.

In temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:Art. I. - Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.497/2006 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 in 17 noiembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"b) candidati - cetatenii romani, strainii cu domiciliul sau resedinta in Romania, precum si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European cu rezidenta normala in Romania ori aflati la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni, care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere;

c) examinatori - lucratori ai serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, atestati potrivit art. 3."

2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 3. - (1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere se efectueaza la serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala candidatii isi au, dupa caz, domiciliul, resedinta sau rezidenta normala, iar in cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European care se afla la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni, la serviciile publice comunitare pe a caror raza de competenta teritoriala se afla institutia de invatamant.

(2) Examinarea candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere consta in sustinerea unei probe teoretice si a unei probe practice la acelasi serviciu public comunitar.

(3) Examinarea se realizeaza de examinatori atestati de Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor."

3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 4. - (1) Proba teoretica consta in rezolvarea unui test in sistem informatic, prin utilizarea unei aplicatii informatice puse la dispozitie de Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. Rezolvarea testului nu necesita abilitati sau competente de operare pe calculator din partea candidatului, accesul la aplicatia informatica realizandu-se doar prin atingerea unui ecran.

(2) Accesul la aplicatia informatica se realizeaza pe baza unui bon de ordine care contine un cod de bare, inmanat de lucratorii serviciilor publice comunitare la intrarea candidatului in sala de examinare. Codul de bare identifica un test completat de un anumit candidat si are valabilitate doar in ziua curenta.

(3) Proba practica consta in testarea conducerii unui autovehicul in traseu, inclusiv a manevrelor speciale, corespunzatoare categoriei de permis solicitat, cu exceptia categoriei A si subcategoriei A1, pentru care se verifica numai indemanarea in poligoane special amenajate.

(4) Proba practica se va desfasura, in limita posibilitatilor, atat in localitati, cat si in afara acestora, inclusiv dupa lasarea serii.

(5) Desfasurarea probei practice va fi intrerupta in cazul aparitiei unor conditii meteo rutiere nefavorabile, determinate, de regula, de reducerea vizibilitatii sub 100 metri, caderi abundente de precipitatii, inundatii, furtuna ori viscol, urmand a fi reluata de indata ce conditiile de circulatie au revenit la normal.

(6) In baza ordinului prefectului, proba practica poate fi sustinuta in alte municipii decat cele resedinta de judet. Pentru aceasta, localitatile respective trebuie sa ofere conditii adecvate de trafic rutier pentru evaluarea nivelului de pregatire a candidatilor, in conformitate cu dispozitiile comunitare, in sensul de a permite parcurgerea unor trasee care sa cuprinda intersectii si jonctiuni sau cai de comunicatie rapide, intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, statii de tramvai/autobuz, treceri de pietoni, rampe/pante prelungite la urcare/coborare, zone cu circulatie intensa cu minimum doua benzi pe sens, piete aglomerate sau zone cu siruri de vehicule parcate, semafoare si marcaje rutiere."

4. Articolul 5 se abroga.

5. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Examinarea candidatilor la proba teoretica se efectueaza, de regula, in limba romana.

(2) In cazul cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale, examinarea la proba teoretica se poate efectua, la cererea acestora, in limba materna, in conditiile art. 19 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In cazul strainilor si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, examinarea la proba teoretica se poate efectua, la cererea acestora, intr-o limba de circulatie internationala.

(4) Optiunea privind limba de examinare se consemneaza pe cererea-tip prevazuta la art. 7 alin. (2) lit. a)."

6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 7. - (1) La data programarii, candidatii care solicita prezentarea la examen pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ale acestuia trebuie sa indeplineasca, potrivit legii, conditiile de varsta, sa fie apti din punct de vedere medical, sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate in conditiile legii si, dupa caz, sa detina categoria/subcategoria necesara ori sa fi fost declarati iž«Admisiž» la aceasta pentru obtinerea altor categorii/subcategorii ale permisului de conducere .

(2) Candidatii trebuie sa prezinte personal la serviciile publice comunitare competente un dosar de examinare constituit din urmatoarele documente:

a) cererea-tip, semnata de candidat, al carei model este prevazut in anexa nr. 1;

b) fisa de scolarizare, al carei model este prevazut in anexa nr. 2;

c) certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate;

d) copia actului de identitate;

e) chitantele de plata a taxelor aferente obtinerii permisului de conducere;

f) copia permisului de conducere, in cazul persoanelor care solicita obtinerea unor noi categorii si/sau subcategorii;

g) documente care sa faca dovada domiciliului sau resedintei in Romania, in cazul strainilor, sau care, in cazul cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, sa faca dovada rezidentei normale in Romania ori sa ateste ca se afla la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni;

h) declaratie notariala din care sa rezulte ca nu mai poseda un alt permis de conducere eliberat de o autoritate straina sau ca dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat - numai pentru straini si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European si cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, care nu prezinta documentul prevazut la lit. f);

i) copia hotararii judecatoresti de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitarii profesiei sau ocupatiei de conducator de vehicule, prevazuta de Codul penal, dupa caz, ramasa definitiva - numai pentru candidatii al caror permis de conducere a fost anulat, aflati in una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In cazul strainilor care au domiciliul sau resedinta in Romania, precum si al cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European care au rezidenta normala in Romania ori care se afla la studii in Romania pentru o perioada de cel putin 6 luni, certificatul de cazier judiciar prevazut la alin. (2) lit. c) este cel eliberat de Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit legii.

(4) Nu au dreptul sa se prezinte la examen pentru obtinerea permisului de conducere persoanele care au fost condamnate, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau pentru o infractiune de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, produsa ca urmare a incalcarii unei reguli de circulatie, cu exceptia cazurilor cand a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

7. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Proba practica se sustine numai dupa o programare realizata in acest scop.

(2) Programarea candidatilor la primul examen se efectueaza de catre unitatile autorizate in care acestia au urmat cursurile de pregatire teoretica si practica. Aceasta programare se poate efectua si printr-o aplicatie informatica pusa la dispozitie gratuit de Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, in baza unui protocol.

(3) Programarea prevazuta la alin. (2) trebuie efectuata cu cel putin 7 zile inainte de data probei practice.

(4) Pentru finalizarea programarii realizate potrivit alin. (2), candidatii trebuie sa prezinte personal dosarul de examinare constituit potrivit art. 7 alin. (2) si, doar in cazul primei programari, sa parcurga procedurile de preluare a semnaturii si a imaginii faciale. Dupa verificare, dosarul se restituie candidatului.

Afişează Ordinul nr. 4/2010, pentru modificarea si completarea Ordinului MAI nr. 1.497/2006 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Permis auto    Codul rutier    Codul rutier 2010

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia nr. 439/2019 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea art. 109 din Codul Rutier
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia nr. 711/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii ale art. 112 din Codul Rutier
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Conducerea unui autoturism pe drumuri publice, fara permis de conducere. Dare de mita. Uz de fals
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sentinta penala nr. 12 din 21.03.2012

Majorare impozite si taxe locale datorate de persoane juridice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.326 din data 14.02.2011

Plangere contraventionala. Circulatie rutiera. Prezenta martorilor la incheierea procesului-verbal
Pronuntaţă de: Tribunalul Bistrita-Nasaud, Sectia Comerciala de Contencios Administrativ si Fiscal, Decizia nr. 167/2008Articole Juridice

Conditiile in care o perioada de garda in regim de permanenta constituie in integralitatea sa timp de lucru
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Telefonul mobil - sursa de tragedii in trafic. Propunerile MAI de modificare a Codului Rutier
Sursa: Irina Maria Diculescu

Retinerea certificatului de inmatriculare al unui vehicul fara ITP valabil – o incalcare a dreptului la proprietate privata?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Autoritatile publice pot oferi medicilor avantaje financiare pentru a stimula prescrierea unor medicamente mai ieftine
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cazuri in care trebuie sustinut testul de verificare la cunoasterea regulilor de circulatie
Sursa: EuroAvocatura

Amenda rutiera necomunicata in termen de 1 luna de la aplicare, se prescrie
Sursa: EuroAvocatura.ro