Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » HG nr. 119/2010 privind modificarea normelor de implementare a programului Prima Casa

HG nr. 119/2010 privind modificarea normelor de implementare a programului Prima Casa

  Publicat: 24 Feb 2010       7161 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Hotarare nr. 119/2010, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa"

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 117 din 22/02/2010

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Denumire data monedei unice europene.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Denumire data monedei unice europene.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Denumire data monedei unice europene.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act adoptat de organele de stat,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Denumire data monedei unice europene.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act adoptat de organele de stat,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Denumire data monedei unice europene.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Denumire data monedei unice europene.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Denumire data monedei unice europene.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Sintagma ce desemneaza ipotecile constituite ex lege (ipoteci legale propriu-zise), ca si ipotecile conventionale a caror obligatie de constituire rezulta din lege.
A fost promulgat la 11.09.1865
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Sintagma ce desemneaza ipotecile constituite ex lege (ipoteci legale propriu-zise), ca si ipotecile conventionale a caror obligatie de constituire rezulta din lege.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .Art. I. - Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 in 18 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2. - Beneficiarii pot achizitiona sau construi in cadrul programului urmatoarele tipuri de locuinte:

a) locuinte finalizate, destinate achizitionarii, inclusiv pe cele construite si date in exploatare prin programele derulate de Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL);

b) locuinte nefinalizate, aflate in diverse faze de constructie, destinate achizitionarii, inclusiv pe cele construite prin programele derulate de ANL;

c) locuinte noi, destinate achizitionarii dupa finalizare, inclusiv pe cele construite prin programele derulate de ANL;

d) locuinte viitoare, care urmeaza sa se construiasca de catre beneficiari individuali, inclusiv pe cele care se construiesc prin programele derulate de ANL;

e) locuinte care urmeaza sa se construiasca prin asociatii fara personalitate juridica constituite de minimum 7 beneficiari."

2. La anexa nr. 1, la articolul 3, dupa alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu urmatorul cuprins:

"(22) Pentru anul 2010, plafonul garantiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, este de 700 milioane euro."

3. La anexa nr. 1, la articolul 4, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"b) evidenta portofoliului de garantii pe categorii de garantii individuale;

c) raportarea periodica a portofoliului de garantii pe categorii de garantii individuale;".

4. La anexa nr. 1, la articolul 5, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), cu urmatorul cuprins:

"a1) teren aferent locuintei - terenul compus din una sau mai multe parcele alaturate, cu sau fara constructii, identificate printr-un numar cadastral si un numar de carte funciara, pe care sunt sau urmeaza sa se amplaseze, in conformitate cu documentatiile de urbanism aprobate, constructii avand destinatia principala de locuit, caile de acces, precum si anexele gospodaresti, facilitatile, dependintele, dotarile si utilitatile aferente locuintelor, care nu sunt incluse in acestea, dupa caz;".

5. La anexa nr. 1, la articolul 5, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"e) finantare garantata pentru locuintele prevazute la art. 2 lit. a) din hotarare - credit acordat persoanelor fizice in cadrul programului, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din pretul de achizitie prevazut in antecontractul de vanzare-cumparare, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei, daca pretul de achizitie a locuintei este mai mic sau egal cu 60.000 euro sau maximum 57.000 euro, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei, daca pretul de achizitie a locuintei este mai mare de 60.000 euro;".

6. La anexa nr. 1, la articolul 5, dupa litera e) se introduc patru noi litere, literele e1), e2), e3) si e4), cu urmatorul cuprins:

"e1) finantare garantata pentru locuintele prevazute la art. 2 lit. b) din hotarare - credit acordat persoanelor fizice in cadrul programului, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din pretul de achizitie prevazut in antecontractul de vanzare-cumparare, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei, daca pretul de achizitie a locuintei este mai mic sau egal cu 60.000 euro sau maximum 57.000 euro, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei, daca pretul de achizitie a locuintei este mai mare de 60.000 euro;

e2) finantare garantata pentru locuintele prevazute la art. 2 lit. c) din hotarare - credit acordat persoanelor fizice in cadrul programului, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din pretul de achizitie prevazut in antecontractul de vanzare-cumparare, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei, daca pretul de achizitie a locuintei este mai mic sau egal cu 70.000 euro sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei, daca pretul de achizitie a locuintei este mai mare de 70.000 euro;

e3) finantare garantata pentru locuintele prevazute la art. 2 lit. d) din hotarare - credit acordat persoanelor fizice in vederea construirii de locuinte in cadrul programului, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiari in baza contractelor de credit, care va acoperi maximum 95% din valoarea prevazuta in contractele de construire a locuintelor, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din devizul estimativ de lucrari, anexa la contractul de construire a locuintei, daca valoarea de constructie a locuintei este mai mica sau egala cu 70.000 euro sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din devizul estimativ de lucrari, anexa la contractul de construire a locuintei, daca valoarea de constructie a locuintei este mai mare de 70.000 euro;

e4) finantare garantata pentru locuintele prevazute la art. 2 lit. e) din hotarare - credit acordat fiecareia dintre persoanele fizice asociate in vederea construirii a cate unei locuinte in cadrul programului, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiari in baza contractelor de credit, care va acoperi maximum 95% din valorile prevazute in contractele de construire a locuintelor, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din devizul estimativ de lucrari, anexa la contractul de construire a locuintei, daca valoarea de constructie a locuintei este mai mica sau egala cu 75.000 euro sau maximum 71.250 euro, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din devizul estimativ de lucrari, anexa la contractul de construire a locuintei, daca valoarea de constructie a locuintei este mai mare de 75.000 euro."

7. La anexa nr. 1, la articolul 5, literele o) si p) se abroga.

8. La anexa nr. 1, la articolul 6, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"f) are valoare determinata, initial egala cu 95% din valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei/devizul estimativ de lucrari, anexa la contractul de construire, mai putin avansul, fara a depasi 60.000 euro pentru locuintele din categoria celor prevazute la art. 2 lit. a) si b) din hotarare, 70.000 euro pentru locuintele din categoria celor prevazute la art. 2 lit. c) si d) din hotarare, respectiv 75.000 euro pentru locuintele prevazute la art. 2 lit. e) din hotarare, dupa caz, sau echivalentul in lei; raportul de evaluare va fi intocmit de un evaluator autorizat, agreat de finantator;".

9. La anexa nr. 1, articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 10. - Garantiile pentru locuintele prevazute la art. 2 lit. a)-c) din hotarare sunt garantate cu ipoteca legala de rang I asupra locuintelor achizitionate prin program, in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, valabila pe toata durata finantarii, cu notarea in cartea funciara a interdictiei de instrainare a acestora pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toata durata finantarii. In cazul primirii de catre finantator a comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei de la FNGCIMM, in temeiul conventiei de garantare, finantatorul are dreptul sa inscrie in cartea funciara privilegiul reglementat de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciara a ipotecii legale instituite in favoarea statului roman."

10. La anexa nr. 1, dupa articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu urmatorul cuprins:

"Art. 101. - Garantiile pentru locuintele prevazute la art. 2 lit. d) si e) din hotarare sunt garantate de la data semnarii receptiei la terminarea lucrarilor cu ipoteca legala de rang I asupra locuintelor achizitionate prin program, in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, valabila pana la indeplinirea tuturor obligatiilor beneficiarului fata de finantator, cu notarea in cartea funciara a interdictiei de instrainare a acestora pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pana la indeplinirea tuturor obligatiilor beneficiarului fata de finantator. Pana la data receptiei finale a locuintelor, garantiile sunt garantate cu ipoteci legale de rang I asupra terenurilor proprietate a beneficiarului individual, respectiv proprietate a unui membru al asociatiei, instituite in baza legii in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, valabile pana la indeplinirea tuturor obligatiilor beneficiarului fata de finantator, cu notarea in cartea funciara a interdictiei de instrainare a acestora pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pana la indeplinirea tuturor obligatiilor beneficiarului fata de finantator."

11. La anexa nr. 1, la articolul 17, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Dupa efectuarea platii prevazute la alin. (1), Ministerul Finantelor Publice informeaza FNGCIMM, care intocmeste un inscris prin care se individualizeaza creanta bugetara rezultata prin plata, exprimata in moneda nationala, si data scadentei acesteia, respectiv a 31-a zi de la data efectuarii platii valorii de executare a garantiei. Inscrisul, impreuna cu dovada comunicarii acestuia catre debitorul beneficiar al finantarii garantate, contractul de garantare, precum si documentele care au stat la baza acordarii garantiei se inainteaza organelor competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a caror raza teritoriala are domiciliul fiscal debitorul persoana fizica, in vederea efectuarii procedurii de executare silita."

12. La anexa nr. 1, capitolul VI se abroga.

13. La anexa nr. 1, articolul 25 se abroga.

14. La anexa nr. 2, la articolul 1, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) fac dovada cu declaratia autentificata pe propria raspundere ca la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului iž«Prima casaiž», aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, nu au detinut si nu detin, individual sau in comun, impreuna cu sotii lor ori cu alte persoane, in proprietate o locuinta, indiferent de modul in care a fost dobandita, cu exceptia cotelor-parti din locuintele dobandite prin mostenire, si nici nu au achizitionat dupa aceasta data o locuinta, indiferent de modul de dobandire;".

15. La anexa nr. 2, la articolul 1, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1), cu urmatorul cuprins:

"b1) locuinta care se achizitioneaza in cadrul programului se incadreaza in una dintre clasele A, B sau C de eficienta energetica. Criteriul este aplicabil incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor art. 23 din Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor;".

16. La anexa nr. 2, la articolul 1, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"d) dispun de un avans de minimum 5% din pretul de achizitie a locuintei, care acopera diferenta dintre pretul de achizitie a locuintei rezultat din antecontractul de vanzare-cumparare si finantarea garantata;".

17. La anexa nr. 2, la articolul 2, literele b), e), i) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Afişează HG nr. 119/2010 privind modificarea normelor de implementare a programului Prima Casa pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Prima casa    HG 717/2009    HG 119/2010    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Descrierea faptei imputate nu poate fi una generica si trebuie sa cuprinda suficiente elemente pentru a se putea verifica temeinicia aplicarii sanctiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2616 din data de 04 septembrie 2020

Decizia CCR nr. 139/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru completarea OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Viol. Act sexual cu un minor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Decizia nr. 1987 din 08.06.2012

Omor calificat. Determinarea intentiei indirecte. Circumstante atenuante
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Decizia nr. 227 din 23.01.2013

Tentativa la omor calificat. Circumstante reale si personale
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sentinta penala nr. 51 din 14.12.2012

Imobil preluat in mod abuziv de stat. Masa succesorala. Repunerea de drept in termenul de acceptare a succesiunii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE, Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2479 din 20 martie 2007Articole Juridice

Reglementarile Programului „Prima casa” in anul 2016
Sursa: Euroavocatura.ro

Nulitatea absoluta a casatoriei (Art. 293 - 296 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Acte si documente necesare pentru dosarul Prima casa 4 (CEC BANK, BCR, BRD)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incetarea casatoriei - delinitare de notiunea divortului
Sursa: EuroAvocatura