Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » HG nr. 119/2010 privind modificarea normelor de implementare a programului Prima Casa

HG nr. 119/2010 privind modificarea normelor de implementare a programului Prima Casa

  Publicat: 24 Feb 2010       7237 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Hotarare nr. 119/2010, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa"

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 117 din 22/02/2010

Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Euro Interbank Offered Rate. Termenul defineste o rata a dobanzii Euro-denominata, practicata in relatiile interbancare de catre marile banci pentru imprumuturile in EURO
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Denumire data monedei unice europene.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
A fost promulgat la 11.09.1865
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Denumire data monedei unice europene.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

"b) costul total al finantarilor acordate in cadrul programului se compune din:

- rata dobanzii EURIBOR la 3 luni plus o marja de maximum 4,00% pe an pentru creditele in euro si ROBOR la 3 luni plus o marja de maximum 2,50% pe an pentru creditele in lei; marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator;

- comisionul de gestiune datorat FNGCIMM de 0,37% pe an, calculat la soldul finantarii; nivelul comisionului de gestiune datorat FNGCIMM se negociaza semestrial intre Ministerul Finantelor Publice si FNGCIMM si se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice;

................................................................................................

e) solicita un avans care acopera diferenta dintre pretul de achizitie a locuintei rezultat din antecontractul de vanzare-cumparare si finantarea garantata;

................................................................................................

i) accepta sa efectueze formalitatile de inscriere/radiere in/din cartea funciara a ipotecii legale asupra locuintei achizitionate in cadrul programului in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si cele de notare/radiere in/din cartea funciara a interdictiei de instrainare pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toata durata finantarii. Inscrierea ipotecii legale si notarea interdictiilor se efectueaza in temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale si a interdictiilor se face in baza deciziei FNGCIMM;

................................................................................................

k) finantatorii sunt obligati sa mentina criteriile prevazute la lit. b), c), d), f), g), i) si i1) pe intreaga durata de derulare a contractelor de finantare incheiate in conditiile programului."

18. La anexa nr. 2, la articolul 2, dupa litera i) se introduc doua noi litere, literele i1) si i2), cu urmatorul cuprins:

"i1) accepta sa inscrie privilegiul finantatorului prevazut de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, numai in cazul primirii comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei de la FNGCIMM;

i2) accepta sa efectueze formalitatile de inscriere/radiere in/din cartea funciara a ipotecilor legale asupra terenurilor aflate in proprietatea beneficiarului individual, respectiv proprietatea unui membru al asociatiei, precum si asupra locuintelor construite in cadrul programului, instituite in baza legii in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, valabile pe toata durata finantarii, cu notarea/radierea in/din cartea funciara a interdictiei de instrainare a acestora pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toata durata finantarii. Inscrierea ipotecii legale si notarea interdictiilor se efectueaza in temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale se face in baza deciziei FNGCIMM;".

19. La anexa nr. 2, articolele 3 si 4 se abroga.

Art. II. - Pentru achizitionarea locuintelor pentru care au fost incheiate antecontracte de vanzare-cumparare in forma autentica sau sub semnatura privata cu data certa pana la intrarea in vigoare a prezentei hotarari pot fi emise promisiuni de garantare in conditiile normelor de implementare a programului "Prima casa" in vigoare la data incheierii antecontractelor de vanzare-cumparare, cu incadrarea in limita diferentei ramase neutilizate din plafonul alocat pentru anul 2009.

Art. III. - Dispozitiile art. 2 lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa", cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica locuintelor noi, construite in baza autorizatiilor de construire eliberate dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, inclusiv celor construite prin programele derulate de Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) in baza autorizatiilor de construire eliberate pana la aceasta data .

Art. IV. - Dispozitiile art. 2 lit. d) din Hotararea Guvernului nr. 717/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se aplica locuintelor viitoare, care urmeaza sa se construiasca de catre beneficiari individuali in baza autorizatiilor de construire eliberate dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, inclusiv celor care se construiesc prin programele derulate de ANL.

Art. V. - Dispozitiile art. 2 lit. e) din Hotararea Guvernului nr. 717/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se aplica locuintelor viitoare, care urmeaza sa se construiasca prin asociatii fara personalitate juridica constituite de minimum 7 beneficiari, in baza autorizatiilor de construire eliberate dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. VI. - Conditiile de acordare a garantiilor pentru construirea locuintelor prevazute la art. 2 lit. d) si e) din Hotararea Guvernului nr. 717/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, criteriile de eligibilitate pentru institutiile de credit si pentru persoanele fizice beneficiare de garantii pentru construirea de locuinte se stabilesc prin norme aprobate prin hotarare a Guvernului in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. VII. - (1) In termen de 7 zile calendaristice de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari, finantatorii vor transmite Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN (FNGCIMM) si Ministerului Finantelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finantarilor in cadrul programului, asa cum sunt prevazute la art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, precum si valoarea estimata a finantarilor care urmeaza sa fie garantate in anul 2010 in cadrul programului.

(2) In cazul in care valoarea totala a finantarilor comunicata de finantatori depaseste plafonul de 700 milioane euro alocat pentru anul 2010, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al Ministerului Finantelor Publice, sa efectueze alocari pro-rata in cadrul acestuia.

(3) FNGCIMM este autorizat sa evalueze cel putin trimestrial modul de utilizare de catre finantatori a plafonului alocat si sa efectueze realocari intre finantatori in functie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate.

Art. VIII. - Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:

Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,
Adriean Videanu
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga

Bucuresti, 17 februarie 2010.

Nr. 119.

Afişează HG nr. 119/2010 privind modificarea normelor de implementare a programului Prima Casa pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Prima casa    HG 717/2009    HG 119/2010    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Descrierea faptei imputate nu poate fi una generica si trebuie sa cuprinda suficiente elemente pentru a se putea verifica temeinicia aplicarii sanctiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2616 din data de 04 septembrie 2020

Decizia CCR nr. 139/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru completarea OG 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Viol. Act sexual cu un minor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Decizia nr. 1987 din 08.06.2012

Omor calificat. Determinarea intentiei indirecte. Circumstante atenuante
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Decizia nr. 227 din 23.01.2013

Tentativa la omor calificat. Circumstante reale si personale
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sentinta penala nr. 51 din 14.12.2012

Imobil preluat in mod abuziv de stat. Masa succesorala. Repunerea de drept in termenul de acceptare a succesiunii
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE, Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2479 din 20 martie 2007Articole Juridice

Reglementarile Programului „Prima casa” in anul 2016
Sursa: Euroavocatura.ro

Nulitatea absoluta a casatoriei (Art. 293 - 296 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Acte si documente necesare pentru dosarul Prima casa 4 (CEC BANK, BCR, BRD)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Incetarea casatoriei - delinitare de notiunea divortului
Sursa: EuroAvocatura