Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

  Publicat: 16 Mar 2009       31958 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 680 din 08/08/2006

Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.

CAPITOLUL I
Dispozitii generaleArt. 1. - (1) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, este institutie publica autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, care administreaza si gestioneaza sistemul de asigurari sociale de sanatate in vederea aplicarii politicilor si programelor Guvernului in domeniul sanitar.

(2) CNAS are sediul in municipiul Bucuresti, Calea Calarasilor nr. 248, sectorul 3, si functioneaza pe baza statutului propriu, avizat de consiliul de administratie si aprobat prin hotarare a Guvernului, si are sigla proprie, conform anexei la prezentul statut .

(3) CNAS are ca principal obiect de activitate asigurarea functionarii unitare si coordonate a sistemului de asigurari sociale de sanatate din Romania si are in subordine casele de asigurari de sanatate judetene si Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti.

Art. 2. - (1) Casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, denumite in continuare case de asigurari, sunt institutii publice cu personalitate juridica, cu bugete proprii, in subordinea CNAS.

(2) Casele de asigurari se organizeaza si functioneaza potrivit statutelor proprii, care respecta prevederile statutului-cadru aprobat de Consiliul de administratie al CNAS.

(3) Casele de asigurari colecteaza contributiile persoanelor fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se realizeaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, si gestioneaza bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate aprobat, cu respectarea prevederilor legii, asigurand functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate la nivel local. Casele de asigurari pot derula si activitati pentru valorizarea fondurilor gestionate, respectiv inchirieri, proiecte, studii, manifestari stiintifice, exploatarea patrimoniului propriu, precum si alte activitati in acest sens, aprobate prin hotarare a Guvernului.

Art. 3. - (1) Asigurarile sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei, care asigura accesul la un pachet de servicii de baza pentru asigurati, sunt obligatorii si functioneaza ca un sistem unitar.

(2) In scopul exercitarii controlului asupra sistemului de asigurari sociale de sanatate de catre Ministerul Sanatatii Publice, CNAS va transmite Ministerului Sanatatii Publice, trimestrial si anual, informatii cu privire la furnizarea de servicii medicale, pe domenii de asistenta medicala, contractarea, decontarea si finantarea acestora. Informatiile si metodologia de raportare a acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS.CAPITOLUL II
Relatiile CNAS cu asiguratiiArt. 4. - (1) Relatiile ce se stabilesc intre asigurati si casele de asigurari au la baza urmatoarele principii:

a) alegerea libera de catre asigurati a casei de asigurari;

b) solidaritatea si subsidiaritatea in constituirea si utilizarea fondurilor;

c) participarea obligatorie la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru formarea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare Fond;

d) acordarea unui pachet de servicii medicale de baza, in mod echitabil si nediscriminatoriu, conform legii;

e) transparenta activitatii sistemului de asigurari sociale de sanatate;

f) confidentialitatea datelor, in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul.

(2) Drepturile si obligatiile asiguratilor sunt stabilite prin lege.

(3) Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel putin o data pe an, prin casele de asigurari, asupra serviciilor de care beneficiaza, nivelului de contributie personala si modalitatii de plata, precum si asupra drepturilor si obligatiilor sale.

(4) Persoanele care au obligatia sa se asigure, in conditiile legii, incheie un contract de asigurare cu casele de asigurari, direct sau prin angajator, al carui model se stabileste prin ordin al presedintelui CNAS, cu avizul consiliului de administratie.

(5) Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania.

Afişează Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Interdictia suprapunerii programului de lucru in cazul salariatilor cu mai multe locuri de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Ştiri Juridice