Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea nr. 334/2006 (republicata 2010), privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

Legea nr. 334/2006 (republicata 2010), privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

  Publicat: 22 Jul 2010       46632 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr. 334/2006 (republicata 2010), privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 22/07/2010

Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Perioada in care competitorii electorali desfasoara activitati de propaganda cu scopul de a-i determina pe alegatori sa isi exprime voturile in favoarea lor;
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Banca constituita in conformitate cu legislatia romaneasca si autorizata de catre BNR.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Politica Agricola Comuna (PAC) – common agricultural policy
Parlamentul European reprezinta cele 453 milioane de cetateni ai Statelor Membre ale Uniunii Europene. Este singura institutie Uniunii care este aleasa direct de catre cetateni si joaca un rol politic in crestere in cadrul Uniunii Europene.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, în forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

(5) Donatiile primite de la o persoana juridica intr-un an pot fi de pana la 500 de salarii de baza minime brute pe tara, la valoarea existenta la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(6) In anul fiscal in care au loc mai multe scrutine, donatiile primite de la o persoana juridica intr-un an pot fi de pana la 1.000 de salarii de baza minime brute pe tara, la valoarea de la data de 1 ianuarie a anului respectiv, pentru fiecare campanie electorala sau campanie pentru referendum, cu respectarea dispozitiilor alin. (2).

(7) Suma totala a donatiilor facute de persoanele juridice controlate direct sau indirect de o alta persoana ori de un grup de persoane fizice sau juridice nu poate depasi limitele prevazute la alin. (3) si (5).

(8) Valoarea justa a bunurilor mobile si imobile donate partidului, precum si a serviciilor prestate acestuia cu titlu gratuit se include in valoarea donatiilor, in limitele prevazute la alin. (1)-(5).

(9) Se interzice persoanelor juridice care, la data efectuarii donatiei, au datorii exigibile mai vechi de 60 de zile la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale sau la bugetele locale sa faca donatii partidelor politice, cu exceptia situatiei cand au de recuperat sume mai mari decat datoria proprie.

(10) La efectuarea donatiei, partidul politic are obligatia de a solicita persoanei juridice donatoare prezentarea unei declaratii pe propria raspundere privind respectarea conditiei prevazute la alin. (9).

(11) Este interzisa acceptarea sub orice forma, directa sau indirecta, de catre partidele politice, a donatiilor de bunuri materiale ori sume de bani sau prestarea de servicii gratuite facute cu scopul evident de a obtine un avantaj economic ori politic sau cu incalcarea dispozitiilor alin. (10).

Art. 6. - Reducerile de pret care depasesc 20% din valoarea bunurilor sau serviciilor oferite partidelor politice si candidatilor independenti se vor considera donatii si se vor inregistra distinct in contabilitatea proprie a partidului ori a candidatului independent, conform normelor emise de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 7. - (1) La primirea donatiei sunt obligatorii verificarea si inregistrarea identitatii donatorului, indiferent de caracterul public sau confidential al acesteia.

(2) La solicitarea scrisa a donatorului, identitatea sa ramane confidentiala, in situatia in care donatia se situeaza in limita sumei anuale de 10 salarii de baza minime brute pe tara.

(3) Suma totala primita de un partid politic ca donatii confidentiale nu poate depasi echivalentul a 0,006% din veniturile prevazute in bugetul de stat pe anul respectiv.

Art. 8. - (1) Toate donatiile vor fi evidentiate in mod corespunzator in documentele contabile, cu mentionarea datei la care au fost facute si a altor informatii care sa permita identificarea surselor de finantare .

(2) Donatiile de bunuri si servicii prestate cu titlu gratuit vor fi reflectate in contabilitate la valoarea justa si stabilita in conditiile legii.

(3) Nu sunt considerate donatii activitatile prestate pe baza de voluntariat in conditiile legii.

Art. 9. - (1) Partidele politice au obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, lista persoanelor fizice si juridice care au facut intr-un an fiscal donatii a caror valoare cumulata depaseste 10 salarii de baza minime brute pe tara, precum si suma totala a donatiilor confidentiale primite pana la data de 31 martie a anului urmator.

(2) Lista prevazuta la alin. (1) trebuie sa contina urmatoarele elemente:

a) pentru persoanele fizice: numele si prenumele donatorului, codul numeric personal, cetatenia, valoarea, felul donatiei si data la care a fost efectuata;

b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, nationalitatea, codul unic de inregistrare, valoarea, felul donatiei si data la care a fost efectuata donatia.

Art. 10. - (1) Este interzisa folosirea resurselor financiare, umane si tehnice apartinand institutiilor publice, regiilor autonome, companiilor nationale, societatilor comerciale sau societatilor bancare la care sunt actionari majoritari statul ori unitati administrativ-teritoriale, pentru sprijinirea activitatii partidelor politice sau a campaniei electorale a acestora, altfel decat in conditiile stabilite de legile electorale.

(2) Partidele politice nu pot accepta donatii sau servicii prestate cu titlu gratuit de la o autoritate ori institutie publica, de la o regie autonoma, de la o companie nationala, societate comerciala sau societate bancara cu capital integral ori majoritar de stat .

(3) Este interzisa acceptarea donatiilor din partea unui sindicat sau a unui cult religios, indiferent de natura acestora.

(4) Sumele primite cu incalcarea prevederilor alin. (2) si (3) se confisca si se fac venit la bugetul de stat .

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplica in mod corespunzator aliantelor politice, aliantelor electorale, precum si candidatilor independenti.

Art. 11. - (1) Acceptarea donatiilor din partea altor state ori a organizatiilor din strainatate, precum si din partea persoanelor fizice sau juridice straine este interzisa.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) donatiile constand in bunuri materiale necesare activitatii politice, dar care nu sunt materiale de propaganda electorala, primite de la organizatii politice internationale la care partidul politic respectiv este afiliat sau de la partide politice ori formatiuni politice aflate in relatii de colaborare politica . Pot fi primite si materiale de propaganda care se folosesc numai in cadrul campaniei electorale pentru alegerea reprezentantilor Romaniei in Parlamentul European .

(3) Donatiile prevazute la alin. (2) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la data de 31 martie a anului urmator.

(4) Donatiile prevazute la alin. (2) sunt scutite de plata taxelor vamale, cu exceptia mijloacelor de transport.

(5) Sumele primite cu incalcarea prevederilor alin. (1) se confisca si se fac venit la bugetul de stat .SECTIUNEA a 3-a
Alte surse de venituriArt. 12. - (1) Partidele politice nu pot desfasura activitati specifice societatilor comerciale. Fac exceptie urmatoarele activitati din care partidele politice pot obtine venituri:

a) editarea, realizarea si difuzarea publicatiilor ori a altor materiale de propaganda si cultura politica proprii;

b) organizarea de intruniri si seminarii cu tematica politica, economica sau sociala;

c) actiunile culturale, sportive si distractive;

d) serviciile interne;

e) inchirierea spatiilor aflate in patrimoniul propriu pentru conferinte sau actiuni social-culturale si pentru organizarea birourilor parlamentare;

f) instrainarea terenurilor si cladirilor din patrimoniu, dar numai dupa cel putin 10 ani de la inregistrarea in patrimoniu, cu exceptia partidelor politice aflate in curs de dizolvare. Termenul de 10 ani nu se aplica in situatia bunurilor imobiliare mostenite;

g) instrainarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai daca nu reprezinta acte de comert.

(2) Partidele politice pot obtine venituri din dobanzi bancare.

(3) Partidele politice au obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse, pana la data de 31 martie a anului urmator.

Art. 13. - (1) Daca un partid este asociat, conform legii, cu o formatiune nepolitica, aportul financiar al acesteia din urma la forma respectiva de asociere nu poate depasi intr-un an fiscal valoarea de 500 de salarii de baza minime brute pe tara, la data de 1 ianuarie a anului respectiv.

(2) Aportul financiar total in forme de asociere cu formatiuni nepolitice nu poate avea intr-un an o valoare mai mare decat echivalentul a 0,006% din veniturile prevazute in bugetul de stat pe anul respectiv.

(3) Sumele primite cu incalcarea prevederilor alin. (1) si (2) se confisca si se fac venit la bugetul de stat .

(4) Partidele politice au obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cuantumul total al sumelor ce fac obiectul alin. (1), pana la data de 31 martie a anului urmator.

Afişează Legea nr. 334/2006 (republicata 2010), privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Legea 334/2010    Partide politice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.