Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea nr. 370/2004 (Republicata 2011) pentru alegerea Presedintelui Romaniei

Legea nr. 370/2004 (Republicata 2011) pentru alegerea Presedintelui Romaniei

  Publicat: 13 Sep 2011       44799 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei

Republicata in Monitorul Oficial nr. 650 din 12 septembrie 2011

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Perioada electorala - intervalul de timp cuprins intre ziua aducerii la cunostinta publica a datei la care vor avea loc alegerile si data in care rezultatele finale
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Perioada electorala - intervalul de timp cuprins intre ziua aducerii la cunostinta publica a datei la care vor avea loc alegerile si data in care rezultatele finale
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Birou electoral - organism care se constituie pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor la nivel national,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci

Republicata in temeiul dispozitiilor art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2009 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 608 din 3 septembrie 2009, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 658 din 3 octombrie 2009 si aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 98/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 429 din 20 iunie 2011, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004 si a mai fost modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2004 pentru modificarea si completarea unor dispozitii din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 920 din 9 octombrie 2004, aprobata prin Legea nr. 592/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.232 din 21 decembrie 2004.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art.1
(1) Prezenta lege reglementeaza modul de organizare si desfasurare a alegerilor pentru Presedintele Romaniei.
(2) Presedintele Romaniei se alege prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile prezentei legi.
(3) Este declarat ales candidatul care a intrunit, in primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente.
(4) In cazul in care niciunul dintre candidati nu a intrunit majoritatea prevazuta la alin. (3), se organizeaza al doilea tur de scrutin, la care participa numai primii 2 candidati stabiliti in ordinea numarului de voturi obtinute in primul tur. Este declarat ales candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi valabil exprimate.
(5) Alegatorul are dreptul la un singur vot, in fiecare tur de scrutin organizat pentru alegerea Presedintelui Romaniei, potrivit art. 81 alin. (2) si (3) din Constitutia Romaniei, republicata.

Art.2
(1) In sensul prezentei legi, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) perioada electorala - intervalul de timp care incepe la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor si se incheie odata cu publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a rezultatului scrutinului; perioada electorala cuprinde intervalul de timp dintre data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor si data inceperii campaniei electorale, campania electorala, desfasurarea efectiva a votarii, numararea si centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votarii, atribuirea mandatului, validarea alegerilor si publicarea rezultatului alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
b) majoritatea de voturi ale alegatorilor - se determina ca parte intreaga, nerotunjita, a raportului dintre numarul alegatorilor inscrisi in listele electorale permanente si cifra 2, la care se adauga o unitate, si reprezinta numarul minim de voturi valabil exprimate pe care trebuie sa le obtina un candidat, in primul tur, pentru a fi ales Presedinte al Romaniei;
c) liste electorale permanente - listele cuprinzand cetatenii romani cu drept de vot care au implinit varsta de 18 ani pana in ziua alegerilor inclusiv;
d) act de identitate - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori pasaportul diplomatic, pasaportul diplomatic electronic, pasaportul de serviciu, pasaportul de serviciu electronic, pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic, pasaportul simplu temporar, titlul de calatorie, iar in cazul elevilor din scolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile in ziua votarii.
(2) Pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic, pasaportul simplu temporar si titlul de calatorie pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetatenii romani care voteaza in strainatate sau de cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care voteaza in Romania.

Art.3
Curtea Constitutionala, potrivit art. 146 lit. f) din Constitutia Romaniei, republicata, vegheaza la respectarea in intreaga tara a prevederilor prezentei legi si confirma rezultatele sufragiului.

Art.4
(1) La alegerile pentru Presedintele Romaniei se pot prezenta candidati propusi de partide politice sau aliante politice, constituite potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003, cu completarile ulterioare, precum si candidati independenti. Partidele si aliantele politice pot propune numai cate un singur candidat. Partidele membre ale unei aliante politice care propune un candidat nu pot propune si candidati in mod separat.
(2) Candidaturile propuse de partidele si de aliantele politice, precum si candidaturile independente pot fi depuse numai daca sunt sustinute de cel putin 200.000 de alegatori. Un alegator poate sustine un singur candidat.

Art.5
(1) Ziua alegerilor este duminica. Alegerile au loc in luna anterioara lunii in care ajunge la termen mandatul de presedinte. Cu cel putin 45 de zile inaintea zilei votarii, Guvernul stabileste data alegerilor prin hotarare .
(2) In situatiile prevazute la art. 97 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, data alegerilor va fi stabilita prin hotarare si adusa la cunostinta publica de Guvern in cel mult 30 de zile de la data la care a intervenit vacanta functiei.
(3) Hotararea privind stabilirea datei alegerilor se adopta la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor si a Autoritatii Electorale Permanente.

Art.6
(1) In situatia in care mai multe partide politice, aliante politice si organizatii legal constituite ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale reprezentate in Consiliul Minoritatilor Nationale doresc sa propuna acelasi candidat la functia de Presedinte al Romaniei, acestea se pot asocia intre ele numai la nivel national, pe baza de protocol, constituind o alianta electorala. Un partid politic, o alianta politica sau o organizatie legal constituita a cetatenilor apartinand minoritatilor nationale reprezentate in Consiliul Minoritatilor Nationale nu poate face parte decat dintr-o singura alianta electorala. Alianta electorala care a participat la alegerile anterioare, indiferent de tipul acestora, sub o denumire o poate pastra numai daca nu si-a schimbat componenta initiala. Denumirea respectiva nu poate fi utilizata de o alta alianta.
(2) Protocolul de constituire a aliantei electorale se depune in scris la Biroul Electoral Central in termen de cel mult 24 de ore de la data completarii acestui birou electoral cu reprezentantii Autoritatii Electorale Permanente si ai partidelor politice parlamentare.
(3) Biroul Electoral Central se pronunta in sedinta publica asupra admiterii sau respingerii protocolului de constituire a aliantei electorale, in termen de cel mult 24 de ore de la inregistrarea acestuia.
(4) Decizia Biroului Electoral Central de admitere a protocolului de constituire a aliantei electorale poate fi contestata in scris de orice persoana fizica sau juridica interesata la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in termen de cel mult 24 de ore de la afisare.
(5) Decizia Biroului Electoral Central de respingere a protocolului de constituire a aliantei electorale poate fi contestata de semnatarii protocolului la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in termen de cel mult 24 de ore de la afisare.
(6) Inalta Curte de Casatie si Justitie se pronunta asupra contestatiilor prevazute la alin. (4) si (5) in termen de cel mult 24 de ore de la inregistrarea contestatiei, prin hotarari definitive si irevocabile, care se comunica Biroului Electoral Central.
(7) Acordul de desfiintare a protocolului de constituire a unei aliante electorale se depune in scris la Biroul Electoral Central, pana cel mai tarziu cu 4 zile inaintea datei la care expira termenul de depunere a candidaturilor.
(8) Dispozitiile alin. (3)-(6) se aplica in mod corespunzator in cazul acordului de desfiintare a protocolului de constituire a unei aliante electorale.


Capitolul II - Organizarea si desfasurarea alegerilor


SECTIUNEA 1 - Listele electorale permanente si tabelele electorale

Afişează Legea nr. 370/2004 (Republicata 2011) pentru alegerea Presedintelui Romaniei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Alegeri prezidentiale    Legea 370/2004

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro