Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Obligatii fiscale ce trebuie indeplinite in luna august 2014

Obligatii fiscale ce trebuie indeplinite in luna august 2014

  Publicat: 05 Aug 2014       1466 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Persoana fizica sau juridica ce trimite scrisori, pachete, bani, produse, marfuri etc.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.

joi 7 august
Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania Formular 092 - Contrib. inreg. in scop de TVA care utilizeaza ca per. fisc. trimestrul si care au efect. o achizitie intracomunit. taxabila in RO, fiind astfel obligati sa-si modif. per. fiscala, devenind platitori de TVA lunar. OPANAF 1165/2009

luni 11 august
Depunerea Declaratiei de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art.152 din Codul fiscal Formular 096 - Persoanele impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depasit plafonul de scutire si care doresc sa fie scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA. C.F. art. 152 alin. (7) OPANAF 1768/2012

luni 18 august
Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de t igarete/ t igari s i t igari de foi in luna a anul Formular (anexa 31^1) - Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat C.F. art. 206^15 alin. (7) HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1)

luni 18 august
Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna a anul a Formular (anexa 31^2) - Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati sau importatorii autorizati pentru produse din grupa tutunului prelucrat C.F. art. 206^15 alin. (7) HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1)

luni 18 august


Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna a.anul a. pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35) - Operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final (produse energetice) - C.F. art. 206^20 HG 1620/2009 pct. 82 alin. (22)

luni 18 august


Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35) - Operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final. (alcoolul etilic si a produse alcoolice) - C.F. art. 206^58 HG 1620/2009 pct. 111 alin. (25)

luni 18 august
Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 47) - Destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile C.F. art. 206^50 HG 44/2004 pct. 105

luni 18 august
Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 48.1-48.5) - Antrepozitarii autorizati pentru productie produse accizabile C.F. art. 206^55 HG 44/04 pct. 109

luni 18 august
Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 49) - Antrepozitarii autorizati pentru depozitare produse accizabile C.F. art. 206^55 HG 44/04 pct. 109

luni 18 august
Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigatie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendenta - Antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (11)

luni 18 august
Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa 53.1) sau navigatie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendenta - Antrepozitarii autorizati pentru depozitare HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (13)

luni 18 august
Depunerea Situatiei privind privind livrarile de produse accizabile in luna a anul a pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 55.1) - Operatorii economici care detin autorizatii de expeditor inregistrat HG 44/2004 pct. 90.1 alin. (8^1)

luni 18 august
Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 57) - Antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcarii C.F. art. 206^64 HG 1620/2009 pct. 117.2 alin. (9)

luni 25 august
Plata contributiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul II 2014. - Detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestora. O.G. 77/2011 art. 5 alin. (8)

luni 25 august


Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta - Platitorii de urmatoarele venituri: - din drepturi de prop. intelectuala; - din contracte/ conventii civile si de agent; - expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara; - obt. de o pers. fizica dintr-o asociere cu o pers. juridica - din premii si jocuri de noroc - obt. de nerezidenti - din alte surse - C.F. art. 52 alin. (3) art. 52^1 alin. (1) si (4) art. 77 alin. (6) art. 79 alin. (3) art. 116 alin. (4) si (5)

luni 25 august
Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100 (format electronic ) lunar
Contribuabilii prevazuti in anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1 OPANAF 3136/2013 alte termene - Contribuabilii prevazuti in anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

luni 25 august
Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedenta


Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente ; - Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului C.F. art. 296^19 OMFP 1045/2012

luni 25 august
Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta Formular 224 - Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania C.F.art.60 alin. (2) OMFP 2371/2007

luni 25 august
Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300 (format electronic )


Persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153 C.F. Lunar, trimestrial, semestrial, anual - dupa caz, (vezi instructiunile de completare din formular) - C.F.art.156^2 alin. (1) OPANAF 1790/2012

luni 25 august
Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301 (format electronic ) - Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului , pentru fiecare sectiune. C.F. art. 156^3 alin. (2) OPANAF 30/2011

luni 25 august
Depunerea Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata Formular 307 - Persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) - e) si g) din C.F. - OPANAF 2223/2013

luni 25 august
Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) - e) din Codul fiscal Formular 311 - Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) - e) C.F. si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA
OPANAF 2224/2013

luni 25 august
Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta Formular 390 VIES - Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F. - C.F.art. 156^4 OPANAF 3162/2011

luni 25 august
Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.) Formular 394 - Pers. impozabile inreg. in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) si alin. (7) din C.F., pt. operatiuni impozabile in Romania, cf. art. 126 alin. (1). Pers. impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din C.F., care realizeaza in Romania, de la pers. impozabile inreg. in scopuri deTVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile. OPANAF 1992/20Citeşte mai multe despre:    ANAF    TVA

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Formularul 230 editabil 2022 pdf pentru redirectionarea a 2 sau 3,5 la suta din impozitul datorat
27 Dec 2021 | 54817

13 iulie 2021 - Conferinta Nationala de Dreptul Muncii
15 Jun 2021 | 1768

MFP: Proiect de OUG privind scutirea de la plata impozitului a firmelor din industria HoReCa si a jocurilor de noroc
17 Jun 2020 | 1361

Persoanele inregistrate in SPV pot face plata obligatiilor fiscale la buget direct cu cardul bancar prin interconectarea cu ghiseul.ro
13 Jun 2020 | 1030

Casele electronice de marcat ale marilor contribuabili vor fi conectate la ANAF incepand cu 1 iulie 2020
13 Jun 2020 | 958

ANAF: Bonificatii pentru depunerea pana la 30 iunie 2020 a Declaratiei unice 2020
10 Jun 2020 | 1389Articole Juridice

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Impozitele speciale prelevate pe cifra de afaceri a intreprinderilor de telecomunicatii si din sectorul comertului cu amanuntul sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Jurisprudenţă

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea diferentei dintre indemnizatiile sociale de sanatate platite de catre angajator salariatilor proprii si contributia datorata, in calitate de angajator, pentru contributii si indemnizatii la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia nr. 233/13 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Procedura concordatului preventiv. Cerere de interventie principala. Admisibilitate. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 137/9.04.2020

Indemnizatie pentru cresterea copilului. Venituri din activitati independente. Mod de calcul. Stabilirea venitului net prin scaderea impozitului pe venit. Data incetarii realizarii veniturilor din avocatura
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 640/7.09.2020