din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3463 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Comercial » Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului

Societatea comerciala cu raspundere limitata. Particularitati. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului

  Publicat: 28 Apr 2020       8528 citiri       Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati        Secţiunea: Drept Comercial  


Societatea comerciala cu raspundere limitata reprezinta o forma de asociere cu personalitate juridica, realizata in vederea desfasurarii unei activitati cu scop lucrativ.

1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Clauza intr-un contract ori tratat international prin care partile stabilesc anumite drepturi
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Mijloace de plata formate din monede si bancnote.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
(Annual general meeting) Adunare generala ce se intruneste o data pe an, in cadrul careia managerii unei companii prezinta actionarilor rezultatele economico-financiare anuale corespunzatoare anului fiscal incheiat si se alege noul consiliu de administratie.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Clauza intr-un contract ori tratat international prin care partile stabilesc anumite drepturi
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Bun necorporal, semnul sau denumirea care deosebeste intreprinderile de acelasi gen (potrivit Legii 26/1990 privind organizarea si functionarea Registrului Comertului).
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Traducatoriul autorizate este un traducator specializat in stiinte juridice, si care este abilitat in mod oficial de catre Ministerul de Justitie pentru realizarea de traduceri ale documentelor oficiale sau de uz international.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Capacitatea debitorului de a face fata obligatiilor de plata la scadenta.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Organizatie neguvernamentala de utilitate publica, cu caracter autonom,
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Apartenenta persoanei la o anumita natiune.
Din punctul de vedere al dreptului civil, actul juridic prin care o persoana (delegant) insarcineaza o alta persoana (delegat) sa execute o anumita prestatie in favoarea unei terte persoane (delegatar), cu consimtamantul acesteia.
Este formata din persoanele asociate sub diferite forme, pe baza unor interese comune, si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara drepturile si interesele;
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

I. Particularitati


1.1. Calitatea de asociat si numarul acestora


Conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, calitatea de asociat intr-o societate cu raspundere limitata poate fi detinuta de catre o persoana fizica, de cetatenie romana sau straina sau o persoana juridica cu sediul in Romania sau in strainatate. Cu toate acestea, indiferent de nationalitatea persoanelor asociate, un SRL infiintat si inregistrat in Romania va avea calitatea de persoana juridica romana.


Numarul minim de asociati in cadrul unui SRL este de o singura persoana, in acest caz fiind vorba despre un SRL cu asociat unic, in timp ce numarul maxim de asociati este de 50.


Nota bene! O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata.


Nota bene! O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere limitata, alcatuita dintr-o singura persoana.


1.2. Aportul social. Capitalul social


Aportul social reprezinta o modalitate de materializare a valorilor patrimoniale pe care actionarii le aduc sub forma de contributii la alcatuirea capitalului societatii comerciale.


In cadrul unui SRL sunt admise aporturile in numerar, precum si aporturile in natura, cu urmatoarele precizari:


- aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate;


- aporturile in natura trebuie sa fie evaluabile din punct de vedere economic. Aporturile in natura se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare (spre exemplu, transferul dreptului de proprietare si predarea unui autoturism, transferul dreptului de proprietate asupra unui teren etc.).


De asemenea, este important de mentionat faptul ca, in lipsa de stipulatie contrara, bunurile constituite ca aport in societate devin proprietatea acesteia din momentul inmatricularii ei in registrul comertului.


Nota bene! Prestatiile in munca sau cele in servicii nu pot constitui aport la formarea ori la majorarea capitalului social.


Capitalul social al unui SRL nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei.


Societatea cu raspundere limitata este obligata sa verse integral la data constituirii capitalul social subscris.


1.3. Actul constitutiv al societatii


Societatea cu raspundere limitata se constituie prin intermediul contractului de societate si a statutului. SRL-ul se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane, astfel, in acest caz se poate intocmi numai statutul.


Cu toate acestea, contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act constitutiv. Chiar si in ipoteza in care se incheie numai un contract de societate sau numai un statut, fiecare dintre acestea poate fi denumit, de asemenea, act constitutiv.


Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata si se semneaza de catre toti asociatii, respectiv de catre asociatul unic. Cu titlu de exceptie, actul constitutiv se incheie in mod obligatoriu in forma autentica in situatia in care printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla si un imobil.


Conform art. 7 din Legea nr. 31/1990, actul constitutiv al societatii cu raspundere limitata va cuprinde:


a) datele de identificare a asociatilor;


b) forma, denumirea si sediul social;


c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;


d) capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;


Nota bene! In societatea care se infiinteaza de catre un asociat unic, valoarea aportului in natura va fi stabilita pe baza unei expertize de specialitate.


e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;


eA�) daca sunt numiti cenzori sau este numit un auditor financiar, se vor preciza datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar;


Nota bene! Numirea cenzorilor este obligatorie in situatia in care numarul asociatilor este mai mare de 15.


f) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;


g) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica (atunci cand acestea se infiinteaza odata cu societatea) sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o asemenea infiintare;


h) durata societatii;


i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.


1.4. Administrarea si reprezentarea societatii


Societatea cu raspundere limitata este administrata de unul sau mai multi administratori, asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala . Astfel, este permis cumulul calitatii de asociat cu cea de administrator al societatii, dupa cum este posibila inclusiv varianta ca administratorul sa nu detina neaparat calitatea de asociat.


Numirea persoanelor ce urmeaza a detine calitatea de administrator se face prin intermediul actului constitutiv al SRL.


In cazul unei pluralitati de administratori, dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, cu exceptia cazului in care exista o stipulatie contrara in actul constitutiv.


1.5. Raspunderea asociatilor


Specificul si, deopotriva, avantajul unei societati cu raspundere limitata consta in faptul ca asociatii nu vor raspunde pentru pierderile sau datoriile societatii cu patrimoniul propriu (``averea proprie``).


Asociatii in societatea cu raspundere limitata raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris. Astfel, daca, spre exemplu, valoarea capitalului social este de 1000 lei, iar societatea are 2 asociati, acestia participand in mod egal la formarea capitalului social (asociat 1 - 500 lei; asociat 2 - 500 lei), fiecare dintre cei 2 asociati vor raspunde in limita a 500 lei (aferenta partii cu care au participat la formarea capitalului social).


Aceasta modalitate de raspundere se mentine pe toata durata de functionare a societatii si se aplica inclusiv in situatia lichidarii societatii.


II. Infiintarea si inregistrarea in registrul comertului


In termen de 15 zile de la data incheierii actului constitutiv, fondatorii administratorul/ administratorii ori un imputernicit al acestora (spre exemplu: avocatul) vor solicita inmatricularea societatii in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea.


Orice societate devine persoana juridica de la data inmatricularii in registrul comertului.


In vederea infiintarii si inregistrarii la registrul comertului a unei societati comerciale cu raspundere limitata este necesara parcurgerea urmatoarelor etape:


A. Operatiuni prealabile


- Cererea de verificare disponibilitate si/sau rezervare firma (in original).


Aceasta cerere se va completa, in ordinea preferintelor solicitantului, cu 3 denumiri distincte pentru viitoarea firma. In functie de disponibilitatea acestora prin raportare la denumirile celorlalte societati comerciale deja inregistrate, se va emite o dovada privind disponibilitatea si/sau rezervarea uneia dintre cele 3 denumiri specificate in cuprinsul cererii.


Nota bene! Rezervarea firmei este valabila pentru o perioada de cel mult 3 luni de la data inregistrarii cererii.


- Cererea de verificare disponibilitate si/sau rezervare emblema.


Aceasta cerere este optionala si se completeaza in masura in care se doreste si o emblema pentru societatea in curs de infiintare.


Emblema reprezinta semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de un altul de acelasi gen. Reprezentarea grafica maximala admisa este de 6cm x 6cm.


B. Inregistrarea propriu-zisa


Inregistrarea unei societati comerciale cu raspundere limitata presupune intocmirea si depunerea la registrul comertului a unui dosar, care va cuprinde cererea de inregistrare a societatii, impreuna cu o serie de acte specifice, necesare pentru ca respectiva societate sa poata lua nastere in mod legal si valabil.


In sensul celor mai sus precizate, sunt necesare urmatoarele documente:


1. Cererea de inregistrare in registrul comertului/inregistrare fiscal/autorizarea functionarii;


2. Anexa 1 privind inregistrarea fiscala si, dupa caz, Anexa 2 privind investitia straina;


Aceste anexe fac parte integranta din Ordinul nr. 1355/C/1990 pentru aprobarea modelului cererilor de inregistrare in registrul comertului si al declaratiilor pe propria raspundere privind autorizarea functionarii.


3. Declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte, dupa caz, ca:


A� persoana juridica nu desfasoara la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani (in original);


A� persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate in declaratia-tip (in original);


4. Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (in original);


5. Daca este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevazut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (in original);


Inscrierea unei firme care contine cuvintele: A�nationalA�, A�romanA�, A�institutA� sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice centrale se realizeaza numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului.


Inscrierea unei firme care contine cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice locale se realizeaza numai cu acordul prefectului judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, in circumscriptia teritoriala in care solicitantul si-a stabilit sediul social.


6. In cazul constituirii unui SRL cu asociat unic:


A� declaratia ca persoana are calitatea de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata (in original) sau


A� declaratia ca societatea cu raspundere limitata cu asociat unic nu este asociat unic in alta societate cu raspundere limitata (in original);


7. Actul constitutiv al societatii (in original);


8. Documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social (in copie);


9. Cererea adresata ANAF in vederea obtinerii certificatului emis de administratia financiara competenta, care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document pentru instrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;


10. Declaratia pe propria raspundere, in forma autentica, privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social, in cazul in care, din certificatul emis de catre ANAF potrivit punctului anterior mentionat, rezulta ca sunt deja inregistrate la administratia financiara alte documente care atesta instrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social;


11. Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociati la capitalul social (in copie);


12. Actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise si varsate la constituire.


In situatia in care aporturile in natura constau si bunuri imobile, se va atasa inclusiv certificatul constatator al sarcinilor de care acestea sunt grevate - spre exemplu, in cazul existentei unei ipoteci imobiliare (in copii certificate).


13. Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (in original);


14. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (in copie);


15. Specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii (in original);


16. Daca este cazul, declaratia autentica pe propria raspundere a persoanei fizice cetatean strain in nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice straine care nu este inregistrata fiscal in Romania (in original) si, dupa caz, traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public;


17. Daca este cazul:


A� actele de inregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (in copie certificata);


A� avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut deLegea nr. 196/2018 (completat peformular-tip);


A� hotararea organului statutar privind participarea la constituirea societatii a fondatorilor persoane (in copie certificata);


A� mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului persoana juridica (in copie certificata);


A� certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participa la constituirea unei societati, emis de o banca sau de camera de comert competenta din tara de nationalitate (in original si in copie tradusa);


A� avizele prealabile prevazute de legile speciale (in copie);


A� imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (in original);


18. Declaratie privind beneficiarul real al persoanei juridice (completat pe formular-tip);


19. Dovezile privind plata tarifului legal de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.


Tariful de publicare este de 122 lei/pagina de manuscris. Pagina de manuscris a actelor inaintate spre publicare reprezinta 2.000 de semene, inclusiv spatiile .


Cererile, formularele-tip, anexele si alte asemenea documente, mai sus mentionate se pot gasi atat in format fizic la sediile Oficiului Registrului Comertului din tara, precum si in format pdf, pe site-ul Ministerului Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului. (https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/persoane-juridice/nume-colectiv)


Cererea de inregistrare, impreuna cu toate documentele mai sus mentionate, indosariate in dosar cu sina si numerotate, se depun personal la ghiseele specializate in acest sens de la sediul Oficiului Registrului Comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea .


Documentele pot fi depuse si prin posta, cu scrisoare cu valoare declarata si confirmare de primire sau prin intermediul mijloacelor electronice, in acest din urma caz fiind necesara inclusiv semnatura electronica.


In urma solutionarii cererii de inregistrare a societatii, in masura in care sunt considerate indeplinite cerintele legale privind constituirea unui SRL, se va dispune autorizarea constituirii respectivei societati, precum si inmatricularea sa in registrul comertului.


Autor: avocat Andreea-Cristina Deaconu, MCP Cabinet avocati, fondat in anul 2008, specializat in relatii de munca si comerciale.


Bibliografie:


1. Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata;


2. Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata;


3. O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;


4. Stanciu D. Carpenaru, Tratat de drept comercial roman, Editia a VI-a, 2019;


5. Site-ul oficial al Ministerului Justitiei - Oficiul National al Registrului Comertului.

Citeşte mai multe despre:    Infiintare societate    SRL    avocat comercial    avocat comercial bucuresti    mcp avocati

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Raspunderea coordonatorului activitatii salariatului in accidentele de munca. Plata daunelor morale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Obligatia instantei de a stabili contributia lunara la intretinerea copilului pe timpul plasamentului � masura de protectie a drepturilor copilului sau piedica in calea celeritatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. muncii] Clauza de interzicere a initiativei depunerii demisiei � formare profesionala
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

CEDO: Pfenning Distributie SRL impotriva Romaniei. Dreptul la un proces echitabil. Dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de doua ori
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Neplata drepturilor salariale. Lipsa semnaturii salariatului pe statele de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi - Decizia nr. 520/2020

Dovada orelor suplimentare. Refuzul angajatorului de a prezenta inscrisuri doveditoare.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti - Decizia civila nr. 1714 din data de 5 iunie 2019

Sarcina probei in dovedirea prestarii orelor suplimentare. Pasivitatea angajatorului in litigiile de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Huneduara - Sentinta civila nr. 294/09.03.2020

Valabilitatea actelor aditionale de majorare a salariului nesemnate de salariat
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia nr. 641 din 01.07.2019