Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Guvernul Romaniei a adoptat proiectele de lege privind bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale

Guvernul Romaniei a adoptat proiectele de lege privind bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale

  Publicat: 10 Dec 2015       1141 citiri       Sursa: euroavocatura.ro  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Guvernul a adoptat proiectele de lege privind bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2016. Cele doua proiecte de lege vor fi transmise astazi Parlamentului, cu solicitarea sa fie dezbatute si adoptate in procedura de urgenta.

Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
In pofida crearii unei piete unice si a Uniunii economice si monetare, nu exista inca o politica comunitara adevarata cu privire la impozitare. Prevederi specifice sunt incluse in Articolele 90-93 ale Tratatului de constituire a Comunitatii Europene (fostele Articole 95-99), dar procedura de adoptare a deciziilor in ce priveste impozitarea impune votul in unanimitate in Consiliu. Pina acum, acest mecanism a functionat ca o frana in ce priveste adoptarea de reguli comune privind impozitarea directa si indirecta.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.

Veniturile bugetului general consolidat sunt estimate la 231,1 miliarde lei, reprezentand 31% din PIB, cheltuielile bugetului general consolidatsunt estimate la 252 de miliarde lei, reprezentand 33,8% din PIB. Deficitul bugetar (cash) pe anul 2016 se estimeaza la 2,8%din PIB, ceea ce corespunde unuideficit ESA de 2,95%din PIB si unuideficit structural de 2,73% din PIB.


Pentru anul viitor se estimeaza o crestere economica de 4,1%, in conditiile aplicarii masurilor de stimulare economica cuprinse in noul Cod fiscal, precum si majorarea cu 3,5% a numarului mediu de salariati, in paralel cu diminuarea ratei somajului, de la 5,1% la sfarsitul acestui an, la 4,8% la finalul anului 2016.


Castigul salarial mediu brut pe economieva creste cu 7,2%, ceea ce creeaza premisele demajorare a castigului salarial real pe economie cu 6,6 %.


Estimarea cheltuielilor bugetului general consolidat a avut in vedere impactul masurilor adoptate in acest an de Guvern si de Parlament, care vor avea drept efect majorarea cu aproximativ 13 miliarde de lei a cheltuielilor bugetare. De asemenea, s-a avut in vedere majorarea punctului de pensie cu 5%, incepand cu 1 ianuarie 2016.


La constructia bugetului general consolidat au fost incluse cheltuielipentru urmatoarele domenii:


1. Sanatate- 31,2 miliarde lei, reprezentand 4,2% din PIB, cu 3,1 miliarde lei mai mult decat in anul 2015 si cu 4,5 miliarde lei mai mult decat in anul 2014. In vederea cresterii calitatii serviciilor medicale vor fi continuate proiectele si programele aflate in derulare si, totodata, vor fi initiate noi programe nationale. Intre acestea mentionam Programul National pentru Arsi, prin care se vor infiinta 4 centre de arsi (Iasi, Targu Mures, Timisoara, Bucuresti). De asemenea, se are in vedere accelerarea construirii celor 3 spitale regionale din Cluj, Iasi, Craiova pentru care sunt alocate fonduri nerambursabile in valoare de 320 mil EUR, din Fondul European de Dezvoltare Regionala.


2. Educatie - 27 miliarde lei, reprezentand 3,6% din PIB, cu 2,4 miliarde lei mai mult decat in anul 2015 (exclusiv sumele aferente titlurilor executorii) si cu 6 miliarde lei mai mult decat in anul 2014 (exclusiv sumele aferente titlurilor executorii);


3. Cercetare - 2,7 miliarde de lei, cu 23% mai mult decat fondurile alocate in 2015.


4. Aparare- 12,8miliarde lei, reprezentand 1,7% din PIB, cu 2,4 miliarde lei mai mult decat in anul 2015.


5. Asigurari si asistenta sociala- 83,3 miliarde lei, reprezentand 11,1% din PIB, cu 3,2 miliarde lei mai mult decat in anul 2015 si cu 7,9 miliarde lei mai mult decat in anul 2014.


6. Cheltuielile cu investitiicuprinse in bugetul general consolidat sunt in suma de 37,7 miliarde lei reprezentand 5,1% din PIB. Cresterea fata de estimatul pentru 2015 este de peste 4 miliarde de lei. Sumele suplimentare sunt alocate in special pentru proiecte din domeniul transporturilor, apararii, educatiei si pentru finalizarea proiectelor din cadrul programelor cu finantare nerambursabila de la U.E. afererenta exercitiului financiar 2007 - 2013.


Totalul alocat (din fonduri nationale si europene) pentru investitii in:


Infrastructura - Suma alocata se ridica la aproape 4 miliarde de lei. In functie de ritmul de realizare a lucrarilor de investitii in domeniul transporturilor, fondurile alocate din buget vor putea fi suplimentate cu pana la 2 miliarde de lei, printr-un mecanism deja convenit cu Ministerul Finantelor Publice. Masura are scopul de a preintampina eventuale blocaje financiare in situatia in care lucrarile ar fi realizate intr-un ritm mai rapid decat se estimeaza.


Cele mai importante sume se intreapta catre continuarea urmatoarelor proiecte:


Autostrada Transilvania - 450 milioane de lei
Autostrada Lugoj- Deva- 348 milioane lei
Autostrada Sebes-Turda- 247 milioane lei
Autostrada Cp.Turzii - Ogra - Tg.Mures - 230 milioane lei
Modernizare CF Sighisoara - Coslariu - Simeria - 542 milioane lei
Modernizare CF km. 614 - Gurasada - Simeria - 348 milioane lei
Modernizarea caii ferate Brasov - Sighisoara - 887 milioane lei
Magistrala V Metrou, Etapa I- A Drumul Taberei- Universitate- 558 milioane lei
Magistrala IV Metrou- 270 milioane lei


Educatie - s-au bugetat pentru investitii 1,7 miliarde de lei, bani alocati pentru proiecte de amenajare si modernizare a unor unitati de invatamant. Din aceasta suma, aproape 400 de milioane de lei sunt destinate continuarii proiectului de cercetare ELI - THE EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE, de la Magurele.
Sanatate - s-a alocat suma de 611 milioane de lei, bani ce vor merge catre expertiza, proiectarea, asistenta tehnica, precum si pentru extinderea si dotarea unor sectii specializate din spitale.
Aparare - 2,7 miliarde de lei bani destinati achizitiilor pentru inzestrarea armatei si cresterea starii de operativitate a echipamentelor militare existente.


La constructia bugetara s-a avut in vedere faptul ca, in 2016, asemenea anilor precedenti, nu vor fi acordate o serie de drepturi personalului bugetar (acordarea tichetelor de masa, voucherelor de vacanta, plata orelor suplimentare). Totodata, cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice se mentine in 2016 la nivelul lunii decembrie 2015, in masura in care personalul bugetar isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii . Nivelul acestora include majorarile salariale aprobate de Guvern si Parlament in cursul acestui an (majorarea cu 25% a salariilor pentru personalul din unitatile sanitare, majorarea cu 15% a salariilor pentru personalul din sistemul de invatamant, majorarea cu 12% a salariilor pentru personalul din institutiile publice de subordonare locala, majorarea cu 25% a salariilor pentru personalul din sistemul de asistenta sociala, majorarea cu 10% a salariilor pentru restul personalului bugetar, actualizare norma de hrana si echipament pentru militari si politisti).


Prin urmare, tot in sedinta de astazi, Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta privind unele masuri referitoare la salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Potrivit actului normativ, se va mentine aplicarea, si in 2016, a unor masuri aprobate in anii anteriori, care au ca obiect limitarea cheltuielilor bugetului general consolidat, respectiv: neacordarea de premii, tichete de masa, tichete cadou, vouchere de vacanta, indemnizatii la iesirea la pensie, trecerea in rezerva sau retragere, precum si mentinerea la nivelul acordat pentru luna decembrie 2015 indemnizatiilor de care beneficiaza unele categorii de persoane (academicieni, revolutionari, artisti). Totodata, se propune ca munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru sa fie compensata numai cu timp liber corespunzator.


O alta masura inclusa in actul normativ precizeaza ca plata titlurilor devenite executorii in cursul anului 2016, care au ca obiect atat acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cat si dobanda legala aferenta unor astfel de drepturi, sa se realizeze dupa o procedura similara titlurilor devenite executorii in anii anteriori, respectiv esalonat, pe o perioada de 5 ani.


De asemenea, actul normativ stabileste ca vor fi mentinute si in 2016 prevederile privind impozitarea resurselor naturale aplicate in anii 2014-2015.


In ceea ce priveste termenul pana la care cota de contributie la pilonul II de pensii urmeaza sa atinga pragul maxim de 6%, Ordonata de Urgenta stabileste amanarea pana in anul 2017. In 2016, contributia se va majora cu 0,1 puncte procentuale, iar in anul 2017 cu 0,9 puncte procentuale.


Tot astazi, Guvernul a adoptat proiectul Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016. Proiectul a fost elaborat pe baza obiectivelor, masurilor si tintelor prevazute in Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2016-2018.


Proiectul de act normativ va fi depus la Parlament, insotit de Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2016-2018 aprobata de Guvern, ca document de fundamentare.


Plafoanele de cheltuieli prevazute in Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2016-2018, reprezinta limite maxime. Acestea sunt indicative si pot fi revizuite potrivit prevederilor Legii responsabilitatii fiscal-bugetare, nr.69/2010, republicata.


Potrivit proiectului de lege, plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent in PIB, este, in anul 2016, de -2,80% (deficit cash), iar in anul 2017, de - 2,77%. Plafonul cheltuielilor de personal a bugetului general consolidat, exprimat ca procent in PIB, este de 7,7% in anul 2016 si de 7,4 % in anul 2017. La elaborarea proiectului legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anii 2016 si 2017, plafoanele acestor indicatori sunt obligatorii. Plafonul privind datoria publica, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfarsitul anului 2016, este de 41,0% din PIB, luand in considerare potentialele prefinantari ce vor putea fi atrase in conditiile favorabile ale pietelor financiare, precum si eventualele evolutii sub asteptari atat ale indicatorilor macroeconomici, cat si ale pietelor financiare.


Pentru anul 2016, plafoanele privind finantarile rambursabile care pot fi contractate de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum si cele privind tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, sunt in suma de 1,2 miliarde lei fiecare. Valoarea aferenta finantarilor rambursabile, care poate fi autorizata pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala, este de maximum 100 milioane lei anual. Plafonul privind emiterea de garantii de catre Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice si de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2016, este de 8 miliarde de lei.Citeşte mai multe despre:    Guvernul Romaniei    Ministerul Finantelor Publice    bugetul de stat    bugetul asigurarilor sociale    Parlamentul Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Ministerul Finantelor Publice si institutiile din subordine au demarat o verificare a conditiilor in care mai multe persoane care au beneficiat de somaj tehnic
12 Jul 2020 | 1112

Ministerul Economiei incurajeaza angajatorii sa ofere vouchere de vacanta
23 Jun 2020 | 957

MFP: Proiect de OUG privind scutirea de la plata impozitului a firmelor din industria HoReCa si a jocurilor de noroc
17 Jun 2020 | 1166

Senatul a adoptat proiectul de lege de anulare a amenzilor date in perioada starii de urgenta
17 Jun 2020 | 1676

MEEMA, mediator in dialogul retailerilor cu proprietarii de mall-uri
17 Jun 2020 | 941

ANAF: Bonificatii pentru depunerea pana la 30 iunie 2020 a Declaratiei unice 2020
10 Jun 2020 | 1192Articole Juridice

Acordarea vizei de scurta sedere pe teritoriul Romaniei (Short-stay visa)
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Modificarea unilaterala si temporara a locului si felului muncii in contextul pandemiei cu coronavirus
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Uzucapiune. Somatia facuta catre o persoana pentru reabilitarea imobilului nu poate reprezenta, in sine, o dovada a dreptului de proprietate pentru destinatarul respectivei notificari
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 701/2020 Sedinta publica din data de 11 martie 2020

Conflict negativ de competenta. Pluralitate de debitori. Instanta de executare competenta
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia I civila Decizia nr. 816/2020, Sedinta publica din data de 1 aprilie 2020