Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act in sedinta Guvernului Romaniei din 3 iulie 2019

Proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act in sedinta Guvernului Romaniei din 3 iulie 2019

  Publicat: 03 Jul 2019       1148 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


In sedinta Guvernului Romaniei din 3 iulie 2019, Guvernul a aprobat sau a luat act de urmatoarele acte normative:

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Om politic, istoric si literat, si-a legat numele de mari momente ale istoriei Romaniei: revolutia de la 1848, unirea Moldovei cu tara Romaneasca, marile reforme legislative din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, proclamarea independentei de stat a Romaniei.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Comunicatii electronice realizate prin intermediul spectrului de frecvente radio
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
1. Drapel care poarta semnele distinctive ale unui stat si care se arboreaza in diferite imprejurari, potrivit legislatiei interne si uzantelor internationale.
Act adoptat de organele de stat,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

I.PROIECTE DE LEGI
1.PROIECT DE LEGE privind unele masuri referitoare la inspectorii antifrauda din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - Directia de Combatere a Fraudelor


II.ORDONANTA DE URGENTA
1.ORDONANTA DE URGENTA pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
2.ORDONANTA DE URGENTA privind instituirea unor masuri in domeniul comunicatiilor electronice si al infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice
3.ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea unor acte normative
4.ORDONANTA DE URGENTA privind Codul administrativ al Romaniei
5.ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea art.35 din Legea nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei
6.ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea art.29 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane


III.HOTARARI
1.HOTARARE privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 762/2015 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar al lucrarii de utilitate publica de interes national "Autostrada Sebes -Turda" - Lot 4, precum si pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 762/2015
2.HOTARARE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 965/2012 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica "Modernizare DN5, sectorul Bucuresti-Adunatii Copaceni km 7+573 - km 19+220", precum si suplimentarea sumei prevazuta ca justa despagubire aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 965/2012
3.HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Societatii Nationale ``Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta``- S.A aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
4.HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale ``Radionav``-S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
5.HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Drum de legatura autostrada A1 Arad - Timisoara - DN 69", judetul Timis
6.HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitare cladire C4 - Pavilion central - Facultatea de Agricultura din cadrul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi
7.HOTARARE privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 731/2007
8.HOTARARE privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2018
9.HOTARARE pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.053/2014, cu modificarile si completarile ulterioare
10.HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.22/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul
11.HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2019 al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului
12.HOTARARE privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului si Sportului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019
13.HOTARARE privind actualizarea datelor de identificare ale unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Sanatatii - Directia de Sanatate Publica a Judetului Neamt, precum si trecerea acestuia in domeniul public al judetului Neamt
14.HOTARARE privind actualizarea adresei, valorilor de inventar si a codului de clasificatie ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate in administrarea Ministerului Mediului si inscrierea unui bun in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia in administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a derularii activitatilor de optimizare si dezvoltare a Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului, a realizarii lucrarilor de amplasare si bransament electric, precum si a actualizarii legislatiei specifice
15.HOTARARE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, rectificat
16.HOTARARE pentru aprobarea numarului de autoturisme necesar desfasurarii activitatilor specifice de catre Societatea CONPET S.A Ploiesti
17.HOTARARE privind reaprobarea caracteristicilor principale si indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Amenajare rau Cracau la Slobozia, judetul Neamt"
18.HOTARARE privind inscrierea unor bunuri imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Administratiei Nationale "Apele Romane", institutie publica aflata in coordonarea Ministerului Apelor si Padurilor, prin Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral
19.HOTARARE pentru modificarea Anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Gorj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Gorj, cu modificarile si completarile ulterioare
20.HOTARARE privind desfiintarea Centrului de Sanatate Ciacova, judetul Timis
21.HOTARARE privind aprobarea modelului steagului comunei Grosii Tiblesului, judetul Maramures
22.HOTARARE privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1014/2010 privind aprobarea infiintarii pe langa Senatul Romaniei a unor activitati finantate integral din venituri proprii
23.HOTARARE privind infiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru dezvoltare, promovare si monitorizare proiecte de investitii in infrastructura
24.HOTARARE pentru modificarea Hotararii de Guvern nr.616/2015 privind aprobarea finantarii din bugetul Fondului pentru mediu a actiunilor multianuale necesare programului ``Colectarea, prelucrarea si crearea de mecanisme si instrumente de promovare a datelor si informatiilor necesare intocmirii rapoartelor catre Comisia Europeana, Agentia Europeana de Mediu si Secretariatele Conventiilor internationale din domeniul protectiei mediului`` desfasurat in perioada 2015-2020
25.HOTARARE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.118/2014 si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale
26.HOTARARE pentru modificarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr.1352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara
27.HOTARARE privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019
28.HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Nationala a Apelor Minerale S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei
29.HOTARARE privind declararea proiectului de investitii ``Conducta de transport gaze naturale DN 250 Pojorata-Vatra Dornei`` ca proiect de importanta nationala in domeniul gazelor naturale


IV.INFORMARI
1.INFORMARE referitoare la automatizarea infiintarii si ridicarii popririlor bancare de catre organele fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in limita sumelor inscrise in actele de executare silita


V. PUNCTE DE VEDERE
1.PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, precum si la amendamentele asupra acestui proiect de lege cuprinse in Raportul preliminar al Comisiei pentru industrii si servicii a Camerei Deputatilor
2.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala
3.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea art. 18 alin. (5) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice ``Gheorghe Ionescu-Sisesti`` si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare
4.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006
5.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru completarea art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata
6.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.6, art.8, art.20 si art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020
7.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru simplificarea procedurilor administrative din cadrul institutiilor publice
8.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa privind aprobarea obiectivului de investitii ``Spitale pentru Romania``
9.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000
10.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art. 146 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
11.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea anexei nr. 1 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar
12.PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
13.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, versiune actualizata la 02.10.2015, privind educatia nationala
14.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului
15.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2011 a educatiei nationale
16.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ
17.PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, provenit dintr-o propunere legislativa
18.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa privind completarea si modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
19.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa privind modificarea articolului 1 al Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi
20.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
21.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale - Republicata
22.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
23.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea alineatelor (3) si (4) ale articolului 16, precum si a Anexei din Legea nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 915 din 14 noiembrie 2016Citeşte mai multe despre:    Guvernul Romaniei    Sedinta de Guvern    3 iulie 2019    Activitati desfasurate de zilieri    Inspectori ANAF

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Documentele pentru obtinerea somajului tehnic se depun, din 1 mai, prin aplicatia aici.gov.ro
30 Apr 2020 | 1714

Agenda sedintei Guvernului Romaniei din 26 martie 2020
26 Mar 2020 | 976

Legea 19/2020: Guvernul a stabilit modul de acordare si de plata a zilelor libere pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
19 Mar 2020 | 1581

Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in sedinta din 18 martie 2020
19 Mar 2020 | 1207

30 iunie 2020: termen de plata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si pe mijloacele de transport
14 Mar 2020 | 694

Proiectele de acte normative adoptate de Guvern in cadrul sedintei din 10 martie 2020
11 Mar 2020 | 1119Articole Juridice

Acordarea vizei de scurta sedere pe teritoriul Romaniei (Short-stay visa)
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Modificarea unilaterala si temporara a locului si felului muncii in contextul pandemiei cu coronavirus
Sursa: MCP Cabinet avocati

Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept – scutirea de la plata taxei de timbru in calea de atac
Sursa: Av. Gherasim Andrei-Gheorghe

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ