Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Ştiri juridice » Actele normative aprobate sau de care guvernul a luat act in sedinta Guvernului Romaniei din 17 iulie 2019

Actele normative aprobate sau de care guvernul a luat act in sedinta Guvernului Romaniei din 17 iulie 2019

  Publicat: 17 Jul 2019       85 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
In sedinta din data de 17 iulie 2019 Guvernul Romaniei a aprobat sau a luat act de urmatoarele acte normative:

Act adoptat de organele de stat,
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Act adoptat de organele de stat,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Act adoptat de organele de stat,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.

I. HOTARARI
1. HOTARARE privind modificarea alin. (1) al art. 11 din Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1017/2018
2. HOTARARE privind actualizarea anexei nr.13 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea unui imobil din administrarea Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Botosani in administrarea Casei Judetene de Pensii Botosani
3. HOTARARE pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a XXX-a Comisiei hidrotehnice romano-ungare, semnat la Gyula, la 17 mai 2019 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protectia si utilizarea durabila a apelor de frontiera, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003
4. HOTARARE pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr.441/2019 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor si Padurilor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului pentru realizarea, in regim de urgenta, a unor lucrari de investitii de prevenire si inlaturare a efectelor calamitatilor naturale produse de inundatii in perioada februarie - mai 2019 pe cursurile de apa din judetele Arges, Bihor, Bistrita-Nasaud, Caras-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Hunedoara, Maramures, Mures, Neamt, Satu Mare, Salaj, Timis, Vaslui, Vrancea
5. HOTARARE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare pe anul 2019 al Ministerului Transporturilor
6. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Nationale ``Administratia Porturilor Dunarii Maritime ``S.A Galati aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor
7. HOTARARE privind schimbarea incadrarii in categorii functionale si a regimului juridic al unui sector de drum din judetul Giurgiu, precum si pentru modificarea traseului drumului national DN 5
8. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Regiei Autonome ``Monetaria statului``, aflata in subordinea Bancii Nationale a Romaniei
9. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al Ministerului Economiei pe anul 2019
10. HOTARARE privind aprobarea inscrierii coridorului de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ``Deschiderea si punerea in exploatare a Carierei Rosiuta, judetul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an`` aflat in administrarea Ministerul Energiei, in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
11. HOTARARE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ``Horea`` al Judetului Mures a unui imobil trecut in proprietatea publica a statului
12. HOTARARE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificarii valorii de inventar si schimbarii unitatii de administrare pentru un imobil aflat in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M 0813 Bucuresti
13. HOTARARE privind trecerea unor constructii, aflate in administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Politiei Sighetu Marmatiei, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, precum si actualizarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
14. HOTARARE privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri apartinand domeniului public al statului, aflate in administrarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si in concesiunea Societatii "Oil Terminal" - S.A. Constanta, aprobarea Actului aditional nr.4 la Acordul petrolier de concesiune a activitatii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al titeiului si produselor petroliere, a instalatiilor de pompare si a celorlalte instalatii si echipamente aferente acestora incheiat intre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Comerciala "Oil Terminal" S.A. Constanta, precum si actualizarea anexei nr.22 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
15. HOTARARE privind aprobarea prealabila in vederea recunoasterii prin hotarare judecatoreasca a Asociatiei "Gemeinde fur Christus e.V" din Republica Federala Germana
16. HOTARARE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national, fara compensare, de catre Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a terenului in suprafata de 81,0248 ha, in vederea realizarii obiectivului de utilitate publica si de interes national ``Deschiderea si punerea in exploatare a Carierei Rosia de Jiu, judetul Gorj, la o capacitate de 8 milioane tone/an lignit``
17. HOTARARE pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier national, fara compensare, de catre Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a terenului in suprafata de 28,5663 ha, in vederea realizarii obiectivului de interes national si de utilitate publica ``Lucrari pentru punerea in functiune a capacitatii finale de productie de 8.500 mii tone/an lignit la Carierea Jilt Sud``
18. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2019 pentru Administratia Nationala ``Apele Romane``, aflata in coordonarea Ministerului Apelor si Padurilor


II. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnarii unui Memorandum de Intelegere intre Ministerul Energiei si TRANSGAZ S.A din Romania si Consiliul Consultativ al Coridorului de Sud de gaze, privind potentialul de cooperare in utilizarea infrastructurii de transport al gazelor oferita de interconectorul RO-BG si conducta BRUA in etapele viitoare de extindere a Coridorului Sudic de gaze in Balcani si Europa Centrala


III. INFORMARI
1. INFORMARE referitoare la Hotararea Tribunalului Uniunii Europene din 18 iunie 2019 si consecintele financiare asupra Romaniei
2. INFORMARE cu privire la desfasurarea activitatilor din cadrul raporturilor constitutionale intre Guvern si Parlament, in perioada 1 ianuarie - 5 iulie 2019
3. INFORMARE referitoare la elaborarea ordonantelor in temeiul Legii nr.128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante


IV. RAPOARTE
1. RAPORT privind datoria publica guvernamentala la 31 decembrie 2018Citeşte mai multe despre:    Guvernul Romaniei    Sedinta de Guvern    17 iulie 2019    Datoria publica guvernamentala    Transport interurban gratuit    Persoane cu handicapComentează: Actele normative aprobate sau de care guvernul a luat act in sedinta Guvernului Romaniei din 17 iulie 2019
Alte titluri

Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 31 iulie 2019
31 Jul 2019 | 141

MAE a publicat o lista a unor tratate internationale intrate in vigoare in ultimele luni
29 Jul 2019 | 87

Decrete semnate de Presedintele Romaniei in data de 25.07.2019
25 Jul 2019 | 173

Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 24 iulie 2019
24 Jul 2019 | 126

A fost ratificat Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobandirea, pe baza de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor
18 Jul 2019 | 114Articole Juridice

Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Dezlegare chestiune de drept scutirea de la plata taxei de timbru in calea de atac
Sursa: Av. Gherasim Andrei-Gheorghe

Ocuparea si angajarea in munca a persoanelor cu dizabilitati
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Marele patriot Mihai Eminescu, un martir ucis la comanda francmasoneriei
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Sentinta nr. 263/CA/2016 -Actiune in Contencios administrativ S.D. - S.A. impotriva Guvernului Romaniei si intervenientului Ministerul Finantelor Publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea

Decizia nr. 404/2019 referitoare la admiterea obiectiilor de neconstitutionalitate referitoare la Strategia "Romania 2040"
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Hotararea in Cauza R.I. si altii impotriva Romaniei, din 04.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Sentinta civila nr. 2.682/2016 privind solutionarea actiunii promovate de reclamantul V.A. in contradictoriu cu paratul Guvernul Romaniei, avand ca obiect "anulare act administrativ"
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti