Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » CSM a aprobat calendarul, tematica si bibliografia pentru Concursul de admitere la INM - septembrie 2019 – februarie 2020

CSM a aprobat calendarul, tematica si bibliografia pentru Concursul de admitere la INM - septembrie 2019 – februarie 2020

  Publicat: 17 Sep 2019       3181 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Pe site-urile oficiale ale CSM si INM au fost publicate detaliile concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii ce urmeaza a fi organizat in perioada septembrie 2019 - februarie 2020.

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Sanctiune civila care consta in desfiintarea retroactiva a unui act juridic incheiat cu incalcarea dispozitiilor legale.
Putem defini prescriptia extinctiva din dreptul civil ca fiind stingerea dreptului la actiune neexercitat in termenul de prescriptie.
Pierdere a unor drepturi, ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, „intreprinderile comune” sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Faptul juridic prin care patrimoniul unei persoane este marit pe seama patrimoniului altei persoane, fara ca pentru aceasta sa existe vre-un temei juridic.
Termen legitim pentru marirea patrimoniului unei persoane si diminuarea corespunzatoare a patrimoniului alteia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Prevazut in sectiunea II, cap. II, t. 1, C. proc. pen., partea genrala,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Pierdere a unor drepturi, ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Art. 163 alin. 1 C. proc. civ. - "nimeni nu poate fi chemat in judecata pentru aceeasi cauza, acelasi obiect si de aceeasi parte inaintea mai multor instante";
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Pierdere a unor drepturi, ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Operatiune prin care completul de judecata chibzuierste si apreciaza asupra solutiei pe care urmeaza sa o pronunte in cauza supusa judecatii.
Articolul 48 (fostul Articol N) al Tratatului UE constituie baza legala care permite convocarea unei conferinte a reprezentantilor guvernelor Statelor Membre, in scopul amendarii tratatelor. Articolul stipuleaza ca orice Stat Membru sau Comisia pot inainta Consiliului propuneri pentru asemenea amendamente.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal, alaturi de institutia infractiunii si a pedepsei, reglementata in diferite dispozitii din Codul penal (ex. infractiunea este singurul temei al raspunderii penale, cap. I, t. II, C. pen., partea generala etc).
Prevauzute in cap. I, art. 174-185, ce cuprind: omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea din culpa, determinarea sau inlesnirea sinuciderii,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Reglementate in cap. II, art. 189-196,
Sunt tratate in t. III, (art. 208-221), C. pen. partea speciala,
Infractiune care face parte din categoria infractiunilor contra patrimoniului (privat sau public),
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimniului privat sau public,
Sunt tratate in t. III, (art. 208-221), C. pen. partea speciala,
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului,
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra patrimoniului (privat sau public)
Expresie folosita in t. VIII, art. 146, C. proc. pen., partea generala,
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Reglementate in t. V, art.236-244, C. pen., partea speciala,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Asezate in t. IX, C. pen., partea speciala.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Prevazuta in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea generala,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este parte in procesul penal alaturi de inculpat, partea vatamata si partea responsabila civilmente, care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal.
Parte in procesul penal chemata sa raspunda conform legii civile pentru pagubele provocate prin fapta invinuitului sau inculpatului.
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Este un beneficiu al legii in virtutea caruia un mostenitor legal sau mai multi, de un grad mai indepartatnumit reprezentant urca in gradul, locul si drepturile ascendentului sau numit reprezentat
Sunt acele mijloace prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba, inscrisurile, depozitiile martorilor, marturisirea, cercetarea la fata locului si expertiza.
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
Este activitatea procesuala exercitata de organele de urmarire penala sau de instanta de judecata in scopul scoaterii la iveala a unor obiecte sau inscrisuri care se afla ascunse, si care, daca ar fi descoperite ar contribui la aflarea adevarului intr-o cauza penala.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Asezate in sectiunea I, cap. I, t. IV, C. proc. pen., partea generala, masuri ce se pot lua in cauzele privitoare la infractiuni pedepsite cu inchisoare,
Asezate in sectiunea I, cap. I, t. IV, C. proc. pen., partea generala, masuri ce se pot lua in cauzele privitoare la infractiuni pedepsite cu inchisoare,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.


Calendarul estimativ de desfasurare a concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii


17 septembrie 2019 - publicarea datelor referitoare la concurs
17 septembrie 2019 - depunerea cererilor de inscriere la concursul de admitere la INM la tribunale sau, dupa caz, la parchetele de pe langa acestea;
30 septembrie 2019 - 30 septembrie 2019 - inaintarea dosarelor la CSM;
3 octombrie 2019 - 3 octombrie 2019 - verificarea dosarelor candidatilor de catre comisia de admitere a concursului;
13 octombrie 2019 - 14 octombrie 2019 - afisarea rezultatelor verificarii dosarelor candidatilor;
15 octombrie 2019 - formularea contestatiilor de catre candidatii respinsi;
17 octombrie 2019 - 21 octombrie 2019 - solutionarea contestatiilor de catre Plenul Consiliului Superior al Magistraturii;
25 octombrie 2019 - 28 octombrie 2019 - afisarea listei finale a candidatilor;
17 noiembrie 2019 - test grila de verificare a cunostintelor juridice, la urmatoarele materii: drept civil, drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal;
18 noiembrie 2019 - depunerea contestatiilor la baremul de evaluare si notare;
19 noiembrie 2019 - solutionarea contestatiilor la barem;
20 noiembrie 2019 - 21 noiembrie 2019- publicarea baremului definitiv;
22 noiembrie 2019 - afisarea rezultatelor la proba eliminatorie de verificare a cunostintelor juridice;
25 noiembrie 2019 - publicarea motivarii solutionarii contestatiilor la barem;
22 noiembrie 2019 - depunerea contestatiilor impotriva punctajului obtinut la proba eliminatorie de verificare a cunostintelor juridice;
26 noiembrie 2019 - 29 noiembrie 2019 - solutionarea contestatiilor formulate impotriva punctajului obtinut la proba eliminatorie de verificare a cunostintelor juridice;
2 decembrie 2019 - afisarea rezultatelor dupa solutionarea contestatiilor formulate impotriva punctajului obtinut la proba eliminatorie de verificare a cunostintelor juridice;
7 decembrie 2019 - proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice la drept civil si drept procesual civil
8 decembrie 2019 - proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice la drept penal, drept procesual penal
9 decembrie 2019 - depunerea contestatiilor la baremul de evaluare si notare;


10-11 decembrie 2019- solutionarea contestatiilor la barem;


12 decembrie 2019- publicarea baremului definitiv;
16 decembrie 2019 - afisarea motivarii solutionarii contestatiilor la barem;
17 decembrie 2019 - corectarea lucrarilor
17 ianuarie 2020 - 20 ianuarie 2020 - afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice
20 ianuarie 2020 - depunerea contestatiilor impotriva punctajului obtinut la proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice
27 ianuarie 2020 - 27- ianuarie 2020 - solutionarea contestatiilor formulate impotriva punctajului obtinut la proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice
6 februarie 2020 - 7 februarie 2020 - afisarea rezultatelor obtinute in cadrul primei etape a concursului;
11 februarie 2020 - sustinerea interviului;
27 februarie 2020 - 28 februarie 2020 - afisarea rezultatelor finale


Calendarul este estimativ si poate suferi modificari in functie de numarul candidatilorTematica si bibliografia concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii - 2019DREPT CIVIL


TEMATICA


I. Partea generala


1. Aplicarea in timp a Codului civil din 2009


2. Actul juridic civil


- notiune si clasificare;


- conditiile de fond ale actului juridic civil (capacitatea de a incheia actul, consimtamantul, obiectul si cauza);


- conditiile de forma ale actului juridic civil;


- modalitatile actului juridic civil;


- efectele actului juridic civil: forta obligatorie si irevocabilitatea; relativitatea si opozabilitatea;


- nulitatea actului juridic civil (notiune, clasificare, delimitare, cauze de nulitate, regim juridic, efecte).


3. Prescriptia extinctiva si decaderea


- dispozitii generale: notiune, efecte, delimitare;


- domeniul prescriptiei extinctive;


- termenele de prescriptie extinctiva;


- cursul prescriptiei extinctive (inceput, suspendare, intrerupere, repunere in termen);


- implinirea prescriptiei extinctive;


- decaderea (notiune, clasificarea termenelor de decadere, domeniul de aplicare, regimul juridic, efecte).


4. Notiunile de profesionist si de intreprindere . Capacitatea civila a persoanei juridice


II. Drepturile reale principale


1. Patrimoniul;


2. Dreptul de proprietate publica: notiune, titulari, obiect, caractere juridice specifice, exercitarea dreptului de proprietate publica, incetarea dreptului de proprietate publica;


3. Dreptul de proprietate privata: notiune, continut juridic, caractere juridice, limitele exercitarii dreptului de proprietate, regimul juridic al imobilelor proprietate privata;


4. Modalitatile juridice ale dreptului de proprietate privata;


5. Actiunea in revendicare;


6. Dezmembramintele dreptului de proprietate privata: superficia; uzufructul;


7. Posesia (fara uzucapiune);


8. Accesiunea imobiliara artificiala.


III. Teoria generala a obligatiilor


1. Faptul juridic ca izvor de obligatii


- gestiunea de afaceri;


- plata nedatorata;


- imbogatirea fara justa cauza.


2. Raspunderea civila delictuala


- cauze exoneratoare de raspundere;


- raspunderea pentru fapta proprie;


- raspunderea pentru fapta altuia (raspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdictie, raspunderea comitentilor pentru prepusi);


- raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri, de animale si de ruina edificiului;


- repararea prejudiciului in cazul raspunderii civile delictuale.


3. Executarea obligatiilor


- plata (dispozitii generale, subiectele platii, conditiile platii, dovada platii, imputatia platii, punerea in intarziere a creditorului);


- executarea silita a obligatiilor (dispozitii generale, punerea in intarziere a debitorului, executarea silita in natura, executarea prin echivalent, rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor, cauze justificate de neexecutare a obligatiilor contractuale);


- mijloacele de protectie a drepturilor creditorilor (masurile conservatorii, actiunea oblica, actiunea revocatorie).


4. Transmisiunea si transformarea obligatiilor


- cesiunea de creanta;


- subrogatia;


- preluarea datoriei;


- novatia;


5. Stingerea obligatiilor


- compensatia;


- confuziunea;


- darea in plata;


- remiterea de datorie;


- imposibilitatea fortuita de executare .


6. Fideiusiunea


IV . Contractele speciale


1. Contractul de vanzare;


2. Donatia;


3. Contractul de locatiune - dispozitii generale (fara reguli particulare in materia inchirierii locuintei si in materia arendarii);


4. Contractul de mandat (dispozitii comune, mandatul cu reprezentare, mandatul fara reprezentare - dispozitii generale, contractul de comision);


5. Contractul de intretinere;


6. Tranzactia;


7. Contractul de imprumut (de folosinta si de consumatie).


V. Succesiunile (mostenirea)


- notiuni generale (nedemnitatea succesorala, principiile generale ale devolutiunii legale a mostenirii, reprezentarea succesorala);


- mostenitorii legali (sotul supravietuitor, descendentii defunctului, ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati, ascendentii ordinari, colateralii ordinari);


- dreptul de optiune succesorala;


- testamentul;


- rezerva succesorala, cotitatea disponibila si reductiunea liberalitatilor excesive.


VI. Desfacerea casatoriei


- cazurile de divort;


- efectele divortului cu privire la raporturile nepatrimoniale si patrimoniale dintre fostii soti, precum si cele dintre acestia si copiii lor minori.


VII. Filiatia


- dispozitii generale privind stabilirea filiatiei;


- prezumtia de paternitate;


- recunoasterea copilului;


- actiuni privind filiatia.


VIII. Obligatia legala de intretinere


- dispozitii generale privind obligatia de intretinere;


- persoanele intre care exista obligatia legala de intretinere si ordinea in care aceasta se datoreaza;


- conditiile obligatiei legale de intretinere;


- stabilirea si executarea obligatiei legale de intretinere.


IX. Autoritatea parinteasca


- dispozitii generale privind autoritatea parinteasca;


- drepturile si indatoririle parintesti;


- exercitarea autoritatii parintesti;


- decaderea din exercitiul drepturilor parintesti.BIBLIOGRAFIE


In vederea pregatirii pentru concurs, candidatii vor putea consulta lucrari de specialitate sau orice alta documentatie ce va fi adusa la zi in raport cu modificarile legislative intervenite pana la data publicarii anuntului privind organizarea concursului.


LEGISLATIE SI JURISPRUDENTA RELEVANTE


- Constitutia Romaniei, republicata in Monitorul Oficial nr. 767/2003;


- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare;


- Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;


- Solutiile de admitere pronuntate de ICCJ in cauzele privind dezlegarea unor chestiuni de drept avand ca obiect dispozitiile Codului civil, publicate in Monitorul Oficial pana la data publicarii anuntului privind organizarea concursului;


- Solutiile de admitere pronuntate de ICCJ in cauze privind recursuri in interesul legii avand ca obiect dispozitiile Codului civil, publicate in Monitorul Oficial pana la data publicarii anuntului privind organizarea concursului.DREPT PROCESUAL CIVIL


TEMATICA


1. Principiile fundamentale ale procesului civil


2. Actiunea civila


3. Participantii la procesul civil:
- Judecatorul. Incompatibilitatea;
- Partile (folosinta si exercitiul drepturilor procedurale, persoanele care sunt impreuna reclamante sau parate, alte persoane care pot lua parte la judecata, reprezentarea partilor in judecata);
Participarea Ministerului Public in procesul civil.


4. Competenta instantelor judecatoresti:
- Competenta materiala;
- Competenta teritoriala;
- Dispozitii speciale (prorogarea de competenta, intinderea competentei asupra apararilor si incidentelor procedurale, regimul cererilor in constatare, alegerea de competenta, competenta facultativa);
- Incidente procedurale privitoare la competenta instantei (necompetenta si conflictele de competenta, litispendenta si conexitatea, stramutarea proceselor si delegarea instantei).


5. Actele de procedura si termenele procedurale:
- Actele de procedura (forma cererilor, citarea si comunicarea actelor de procedura, nulitatea actelor de procedura);
- Termenele procedurale (notiunea si clasificarea, durata, decaderea si repunerea in termen).


6. Procedura in fata primei instante:
- Sesizarea instantei de judecata (procedura prealabila, cererea de chemare in judecata - cuprinsul cererii de chemare in judecata, numarul de exemplare, nulitatea cererii, timbrarea si inregistrarea cererii, cumulul de cereri, verificarea cererii si regularizarea acesteia, fixarea primului termen de judecata, reprezentarea judiciara a partilor in caz de coparticipare procesuala, masurile pentru pregatirea judecatii, modificarea cererii de chemare in judecata), intampinarea, cererea reconventionala;


- Dispozitii generale privind judecata;


- Cercetarea procesului (dispozitii comune, exceptiile procesuale si probele, fara Subsectiunea a 4-a privind ``Administrarea probelor de catre avocati sau consilieri juridici``);


- Dezbaterea in fond a procesului;


- Suspendarea procesului, perimarea cererii si actele procesuale de dispozitie ale partilor;


- Deliberarea si pronuntarea hotararii;


- Hotararile judecatoresti (clasificarea hotararilor judecatoresti, continutul hotararii, redactarea, semnarea si comunicarea hotararii, efectele hotararilor judecatoresti, executarea provizorie, indreptarea, lamurirea si completarea hotararilor, cheltuielile de judecata).


7. Caile de atac:


- Obiectul si termenul apelului;


- Obiectul si termenul recursului;


- Contestatia in anulare;


- Revizuirea .


8. Executarea silita:


- Titlul executoriu;


- Participantii la executarea silita (enumerare, partile, instanta de executare, executorul judecatoresc);


- Incuviintarea executarii silite;


- Contestatia la executare .


9. Procedurile speciale:


- Procedura necontencioasa judiciara;


- Procedura ordonantei presedintiale;


- Masurile asiguratorii;


- Procedura divortului;


- Procedura partajului judiciar;


- Procedura ordonantei de plata;


- Procedura cu privire la cererile de valoare redusa;


- Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept .BIBLIOGRAFIE


In vederea pregatirii pentru concurs, candidatii vor putea consulta lucrari de specialitate sau orice alta documentatie ce va fi adusa la zi in raport cu modificarile legislative intervenite pana la data publicarii anuntului privind organizarea concursului.


LEGISLATIE SI JURISPRUDENTA RELEVANTE


- Constitutia Romaniei, republicata in Monitorul Oficial nr. 767/2003;


- Legea nr. 134/2010 - Lege privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


- Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii 134/2010 privind Codul de procedura civila, cu modificarile ulterioare;


- Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, cu modificarile ulterioare;


- Solutiile de admitere pronuntate de ICCJ in cauzele privind dezlegarea unor chestiuni de drept avand ca obiect dispozitiile Codului de procedura civila, publicate in Monitorul Oficial pana la data publicarii anuntului privind organizarea concursului;


- Solutiile de admitere pronuntate de ICCJ in cauze privind recursuri in interesul legii avand ca obiect dispozitiile Codului de procedura civila, publicate in Monitorul Oficial pana la data publicarii anuntului privind organizarea concursului.


DREPT PENAL


TEMATICA


PARTEA GENERALA


1. Legea penala si limitele ei de aplicare


1.1 Principii generale


1.2 Aplicarea legii penale in timp


2. Infractiunea


2.1 Dispozitii generale


2.2 Cauzele justificative


2.3 Cauzele de neimputabilitate


2.4 Tentativa


2.5 Unitatea si pluralitatea de infractiuni


2.6 Autorul si participantii


3. Pedepsele


3.1 Categoriile pedepselor


3.2 Pedepsele principale


3.3 Pedeapsa accesorie si pedepsele complementare


3.4 Calculul duratei pedepselor


3.5 Individualizarea pedepselor:


- dispozitii generale


- circumstantele atenuante si circumstantele agravante


- renuntarea la aplicarea pedepsei


- amanarea aplicarii pedepsei


- suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere


- liberarea conditionata


4. Masurile de siguranta


4.1 Dispozitii generale


4.2 Regimul masurilor de siguranta


5. Minoritatea


5.1 Regimul raspunderii penale a minorului


5.2 Regimul masurilor educative neprivative de libertate


5.3 Regimul masurilor educative privative de libertate


5.4 Dispozitii comune


6. Raspunderea penala a persoanei juridice


6.1 Dispozitii comune


7. Cauzele care inlatura raspunderea penala


8. Cauzele care inlatura sau modifica executarea pedepsei


9. Cauzele care inlatura consecintele condamnarii


10. Intelesul unor termeni sau expresii in legea penala (art.172-187)PARTEA SPECIALA


1. Infractiuni contra persoanei


1.1 Infractiuni contra vietii - art.188-192


1.2 Infractiuni contra integritatii corporale sau sanatatii - art.193-198


1.3 Infractiuni savarsite asupra unui membru de familie - art.199-200


1.4 Infractiuni contra libertatii persoanei - art.205-208


1.5 Infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale - art.218-223


1.6 Infractiuni ce aduc atingere domiciliului si vietii private - art.224-225


2. Infractiuni contra patrimoniului


2.1 Furtul - art.228-232


2.2 Talharia si pirateria -art.233-234, art.236-237


2.3 Infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii - art.238, art.242-244, art.248


2.4 Distrugerea si tulburarea de posesie - art.253-256


2.5 Infractiuni care au produs consecinte deosebit de grave - art.2561


3. Infractiuni privind autoritatea si frontiera de stat


3.1 Infractiuni contra autoritatii - art.257-258


4. Infractiuni contra infaptuirii justitiei - art.266-273, art.279-280, art. 283, art.285-286, art. 287


5. Infractiuni de coruptie si de serviciu


5.1 Infractiuni de coruptie - art.289-292


5.2 Infractiuni de serviciu - art.295-298, art.308-309


6. Infractiuni de fals


6.1 Falsuri in inscrisuri - art.320-323, art.326-327


7. Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea sociala


7 .1 Infractiuni contra ordinii si linistii publice - art.371, art.375


7.2 Infractiuni contra familiei - art.377-379BIBLIOGRAFIE


In vederea pregatirii pentru concurs, candidatii vor putea consulta lucrari de specialitate sau orice alta documentatie ce va fi adusa la zi in raport cu modificarile legislative intervenite pana la data publicarii anuntului privind organizarea concursului.


LEGISLATIE SI JURISPRUDENTA RELEVANTE


- Constitutia Romaniei;


- Codul penal si Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile legislative ulterioare, precum si cu modificarile intervenite ca urmare a deciziilor Curtii Constitutionale de admitere a exceptiilor de neconstitutionalitate publicate in Monitorul Oficial pana la data publicarii anuntului privind organizarea concursului;


- Solutiile de admitere pronuntate de ICCJ in cauzele privind dezlegarea unor chestiuni de drept avand ca obiect dispozitiile Codului penal, publicate in Monitorul Oficial pana la data publicarii anuntului privind organizarea concursului;


- Solutiile de admitere pronuntate de ICCJ in cauze privind recursuri in interesul legii avand ca obiect dispozitiile Codului penal, publicate in Monitorul Oficial pana la data publicarii anuntului privind organizarea concursului.DREPT PROCESUAL PENAL


TEMATICA


PARTEA GENERALA


I. Principiile si limitele aplicarii legii procesuale penale


II. Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal


1. Actiunea penala


2. Actiunea civila


III. Participantii in procesul penal


1. Dispozitii generale


2. Competenta organelor judiciare


- Competenta functionala, dupa materie si dupa calitatea persoanei a instantelor judecatoresti


- Competenta teritoriala a instantelor judecatoresti


- Dispozitiile speciale privind competenta instantelor judecatoresti


- Competenta judecatorului de drepturi si libertati si a judecatorului de camera preliminara


- Organele de urmarire penala si competenta acestora


- Incompatibilitatea (fara dispozitiile referitoare la stramutare)


3. Subiectii procesuali principali si drepturile acestora


4. Inculpatul si drepturile acestuia


5. Partea civila si drepturile acesteia


6. Partea responsabila civilmente si drepturile acesteia


7. Avocatul . Asistenta juridica si reprezentarea .


IV. Probele, mijloacele de proba si procedeele probatorii


1. Reguli generale


2. Audierea persoanelor


3. Identificarea persoanelor si a obiectelor


4. Metode speciale de supraveghere si cercetare


5. Conservarea datelor informatice


6. Perchezitia si ridicarea de obiecte si inscrisuri


7. Expertiza si constatarea


8. Cercetarea locului faptei si reconstituirea


9. Fotografierea si luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor persoane


10. Mijloacele materiale de proba


11. Inscrisurile


V. Masurile preventive si alte masuri procesuale


1. Masurile preventive


- Dispozitii generale


- Retinerea


- Controlul judiciar


- Controlul judiciar pe cautiune


- Arestul la domiciliu


- Arestarea preventiva


- Incetarea de drept, revocarea si inlocuirea masurilor preventive


- Dispozitii speciale privind masurile preventive aplicate minorilor


2. Masurile asiguratorii, restituirea lucrurilor si restabilirea situatiei anterioare savarsirii infractiunii (art.249-252, art.253-256)


VI. Acte procesuale si procedurale comune


1. Citarea, comunicarea altor acte procedurale si mandatul de aducere


2. Termenele


3. Cheltuielile judiciare


4. Modificarea actelor procedurale, indreptarea erorilor materiale si inlaturarea unor omisiuni vadite


5. Nulitatile


6. Amenda judiciaraPARTEA SPECIALA


I. Urmarirea penala


1. Dispozitii generale


2. Sesizarea organelor de urmarire penala


3. Conducerea si supravegherea activitatii organelor de cercetare penala de catre procuror


4. Efectuarea urmaririi penale


5. Rezolvarea cauzelor si sesizarea instantei


6. Reluarea urmaririi penale


7. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala


II. Camera preliminara


III. Judecata


1. Dispozitii generale


2. Judecata in prima instanta


3. Contestatia


4. Apelul (art. 408-421)


5. Cai extraordinare de atac


- Contestatia in anulare


- Revizuirea (cu exceptia revizuirii in cazul hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului)


- Redeschiderea procesului penal in cazul judecatii in lipsa persoanei condamnate


IV. Proceduri speciale


1. Acordul de recunoastere a vinovatiei


2. Procedura in cauzele cu infractori minori


3. Procedura reabilitarii


V. Executarea hotararilor penale


1. Dispozitii generale (art.550-554)


BIBLIOGRAFIE


In vederea pregatirii pentru concurs, candidatii vor putea consulta lucrari de specialitate sau orice alta documentatie ce va fi adusa la zi in raport cu modificarile legislative intervenite pana la data publicarii anuntului privind organizarea concursului.


LEGISLATIE SI JURISPRUDENTA RELEVANTE


- Constitutia Romaniei;


- Codul de procedura penala si Legea nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale, cu modificarile si completarile legislative ulterioare, precum si cu modificarile intervenite ca urmare a deciziilor Curtii Constitutionale de admitere a exceptiilor de neconstitutionalitate publicate in Monitorul Oficial pana la data publicarii anuntului privind organizarea concursului;


- Solutiile de admitere pronuntate de ICCJ in cauzele privind dezlegarea unor chestiuni de drept avand ca obiect dispozitiile Codului de procedura penala, publicate in Monitorul Oficial pana la data publicarii anuntului privind organizarea concursului;


- Solutiile de admitere pronuntate de ICCJ in cauze privind recursuri in interesul legii avand ca obiect dispozitiile Codului de procedura penala, publicate in Monitorul Oficial pana la data publicarii anuntului privind organizarea concursului.Citeşte mai multe despre:    INM    CSM    Concurs de admitere 2019    Calendar    Tematica    Bibliografie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Legea 101/2021 | Depunere delaratii privind beneficiarii reali
05 May 2021 | 1562

Metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2021-2022
15 Mar 2021 | 1139

Programul miere pentru elevi a fost suspendat pana in anul 2022
05 Jan 2021 | 1839

Guvernul a amanat pana in 2022 acordarea de prime la comercializarea produselor agricole primare
05 Jan 2021 | 1981

Consiliul Superior al Magistraturii a lansat proiectul „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instante judecatoresti”
01 Nov 2019 | 1361

CSM a aprobat organizarea, in data de 15.12.2019 a concursului de promovare in functii de executie, pe loc, a judecatorilor.
17 Oct 2019 | 1360Articole Juridice

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal ale pacientilor de catre o unitate spitaliceasca
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Legalitatea prelucrarii datelor in contextul inregistrarii si publicarii pe internet a imaginilor cu numerele de inmatriculare ale autovehiculelor ai caror soferi savarsesc posibile contraventii sau infractiuni in contextul circulatiei pe drumurile publice
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Polita RCA este obligatorie atunci cand vehiculul in cauza este inmatriculat si nu a fost retras in mod legal din circulatie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Masuri educative. Supraveghere. Neaplicare obligatii
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 791/07.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Amanare aplicare pedeapsa. Inlaturarea interdictiei de a nu conduce orice categorie de vehicule. Alcoolemie redusa
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 5/A/08.01.2018 a Curtii de Apel Galati

Actiunea clientului bancii impotriva bancii avizatoare a acreditivului, iar nu impotriva bancii confirmatoare sau a partenerului contractual. Continutul hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 43/A/13.03.2018 a Curtii de Apel Galati