din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1941 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Demisia salariatului. Angajatorul nu este in masura sa recalifice arbitrar cererea formulata de salariat

Demisia salariatului. Angajatorul nu este in masura sa recalifice arbitrar cererea formulata de salariat

  Publicat: 19 Dec 2023       258 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Potrivit art. 81 din Codul muncii, �prin demisie se intelege actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare , comunica angajatorului scris incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz�.


Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Dispozitie cuprinsa in testament prin care testatorul dispune ca dupa decesul sau ca o anumita persoana sa primeasca intreaga mostenire (legat universal),
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Persoana care, de obicei in schimbul unui avantaj banesc, face legatura intre vanzator si cumparator sau incheie o tranzactie intre doua parti, cu imputernicirea acestora;
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Hotararea unei persoane de a savarsi un act sau un fapt producator de efecte juridice.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.

Salariatul este unica persoana ce poate manifesta vointa in sensul demisionarii, angajatorul fiind in imposibilitate de a interveni asupra acestei vointe, de a o suprima, de a o suplini sau modifica.


Intentia de a demisiona trebuie sa rezulte precis, formal, din actul intocmit in scris in acest scop.


Altfel, a permite angajatorului recalificarea altor acte si/sau manifestari de vointa ale salariatilor drept demisie ar insemna ca orice act sau fapt, cat de ambiguu, care ar avea in continut si o componenta de incetare a lucrului sa fie la discretia de calificare drept ``demisie``.


In eventualitatea in care salariatul opteaza pentru incetarea raporturilor de munca prin demisie, acesta aduce pur si simplu la cunostinta manifestarea sa unilaterala de vointa in acest sens, printr-o notificare scrisa, fara ca angajatorul sa aiba posibilitatea de a aproba sau respinge aceasta manifestare, fiind obligat sa se inregistreze in registrul societatii notificarea, fara a solicita vreo explicatie salariatului.


In speta ce Urmeaza a fi prezentata, se va pune problema recalificarii cererii formulate de parat in aa��a��aa��a��aa��a��aa��a��demisie, cu toate ca autorul acestei manifestari unilaterale de vointa ar fi putut fi numai acesta din urma.


In fapt, la data de 17.10.2016, paratul a fost incadrat la nivelul institutiei reclamante in temeiul Contractul individual de munca, pe functia de Inginer, durata contractului fiind determinata, de 12 luni, pe perioada cuprinsa intre date de 18.10.2016 si 17.10.2017.


La data de 09.10.2017, a fost incheiat Actul Aditional nr. 5/2017 la Contractul individual de munca, prin care durata contractului a fost prelungita cu inca 12 luni, pentru perioada 18.10.2017-17.10.2018.


Ulterior, in data de 15.10.2018, intre parti a fost incheiata Actul Aditional nr. 10/2018 la Contractul individual de munca, prin care durata contractului a fost modificata din durata determinata in durata nedeterminata, incepand cu data din 18.10.2018.


Pe toata durata de executare a contractului individual de munca, activitate paratului s-a desfasurat exclusiv in cadrul - Nuclear Physics, subunitate fara personalitate juridica a X, in cadrul proiectului Extreme Z - Nuclear Physics,proiect finantat cu fonduri europene.


In cadrul proiectului X, sarcinile indeplinite de parat constau, conform Fisei Postului la Contractul Individual de Munca, printre altele, la: colaborarea la activitatile legat de instalarea, testarea si punerea in functiune a sistemelor laser de mare putere (HPLS si LBTS); colaborarea la activitatile de dezvoltare aferente sistemelor laser; colaborarea la asigurarea suportului tehnic pentru toate activitatile X, participarea la stagiile de instruire profesionala, in Romania si in strainatate, participarea la activitatile specifice grupului RA1 si X in Romania si in strainatate.


In data de 21.05.2019, paratul a depus cererea prin care solicita, in mod expres, ``incetarea activitati din motive personale prin acordul partilor, program cu data de 24.06.2020``.


Prin Decizia nr. 3, ignorand, continutul si solicitarea expresa din Cerere, institutia angajatoare a dispus ``incetarea raporturilor de munca prin demisie (...) ``.conform art. 81 alin. (1) din Codul Munciiii inceteaza contractul individual de munca pe durata nedeterminata,(...) incepand cu date de 24.06.2019, salariatului


La data de 21.06.2019 paratului i-a fost inmanata, sub semnatura de prima, Notificareaprin care institutia angajatoare ii aducea la cunostinta ``ca, in contextul incetarii prin demisiea Contractului Dumneavoastra individual de munca, program cu data de 24.06.2019 (conform Deciziei nr. 3), au devenit aplicabile prevederile art. 1 din Actele aditionale nr. 4/2017, 8/2018 si 11/2018 la Contractul individual de munca . Acestea vizeaza restituirea cheltuielilor ocazionate de participare Dumneavoastra la urma cursuri : 1. Cursul de perfectionare AA�Metrologie laser ultrarapida si intensaAA� desfasurat in Franta, in perioada 17.06.2017 - 24.06.2017 (aa��A�); 2. Cursul de Perfectionare AA�Basics and intermediar level in Optics and LasersAA� desfasurat in Franta, in perioada 17.06.2018-23.06.2018; 3. Cursul de perfectionare AA�Basics and intermediate level in Optics and LasersAA� desfasurat in Franta in perioada 01.07.2018 - 21.07.2018; 4. Cursul de perfectionare AA�Comprehensive Laser Safety OfficerAA� desfasurat in Statele Unite ale Americii, in perioada 03.11.2018-11.11.2018 (...)``.


Fata de aceasta notificare, paratul a transmis catre reclamant Adresa nr. 6/5.06.2019 prin care a aratat ca prevederile Actelor Aditionale nr. 4/2017, 8/2018 si 9/2018 nu au fost incalcate, ``intrucat incetarea raporturilor de munca cu institutul s-a. realizat dupa expirarea duratei pentru care a fost incheiat contractul individual de munca pe durata determinata, contract aplicabil la momentul semnarii actului aditional. La fel, reinoirea contractului nu a fost refuzata, incetarea raporturilor de munca fiind efectuata in timpul unui contract pe durata nedeterminata``. De asemeneea, prin aceeasi Adresa s-a aratat si ca a pregatit profesionala realizata in cadrul Contractului de furnizare a Sistemului Laser de Mare Putere ``a fost oferita gratuit de catre furnizor, fara costuri suplimentare de pregatire din partea Institutului``.


Cu toate acestea, reclamantul a ignorat aceste argumente si a procedat la introducerea cererii de chemare in judecata in prezenta cauza.


In ceea ce relativa in care a incetat contractul individual de munca, Tribunalul a constatat ca, in conformitate cu prev. arta. 81 alin. (1) din Codul muncii prin demisie se intelege ``actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa iimplinirea unui termen de preaviz``, iar potrivit art. 55 lit. b) din Codul muncii ``contractul individual de munca inceta ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea``.


Din analiza cererii angajatului a rezultat ca acesta a solicitat aprobarea incetarii contractului de munca si prin acordul partilor nu ca si-a prezentat demisia, act unilateral ce nu era necesar a fi aprobat de angajator astfel astfel nu s-a putut retine incetarea raporturilor de munca la initiativa paratului-reclamant, reclamanta - parata avand posibilitatea sa aprobe ori nu cererea acestuia.


Faptul ca angajatorul a emis o decizie in care era constatata incetarea contractului prin demisie nu a putut conduce la concluzia ca initiativa a apartinut angajatului in conditiile in care din cererea depusa de acesta si la care se facea referire, rezulta cu claritate ca se solicita incetarea activitatii prin acord, chestiune incompatibila cu o manifestare unilaterala de vointa .


Emiterea deciziei de incetare a contractului, chiar daca s-au retinut alte temeiuri de drept a echivalat cu acceptarea solicitarii angajatului in sensul ca finalitatea demersului sau a fost atinsa.


Cum obligatia de restituire a cheltuielilor generate de actiuni de formare, in sens larg nu poate interveni decat in aa��a��aa��a��aa��a��aa��a��situatia in care incetarea raporturilor de munca a fost determinata de initiativa ori culpa angajatului, aspect ce nu era aplicabil in speta, neexistand probe administrate in acest sens,cererea principala a fost respinsa si s-a admis cererea reconventionala.


In concluzie, angajatorul nu poate recalifica cererea unilaterala formulata de salariat, prin care aceasta solicita incetarea raporturilor de munca prin acordul partilor in demisie.


Calificarea cererii de incetare a raporturilor de munca prin acordurile partilor ca demisie are un evident abuz, o manifestare de rea-credinta, din partea angajatorului, in incercarea de a obtine foloase necuvenite de pe urma salariatului.
Pronuntata de: Tribunalul Ilfov


Citeşte mai multe despre:    demisie    cerere demisie salariat    codul muncii 2024
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Incetarea contractului individual de munca in temeiul art. 55 lit. b din Codul muncii. Neintrunirea acordului de vointa a partilor pentru incetarea raporturilor de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 836/11.12.2018

Incetarea contractului de munca din initiativa angajatului. Nedatorare a cheltuielilor privind cursurile de perfectionare profesionala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila - Decizia civila nr. 501 din 24 iunie 2019

Mobbing-ul este considerat un fenomen la granita cu discriminarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad - Sentinta civila nr. 571 din data de 08 septembrie 2020

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020

Clauza penala privind nedenuntarea unilaterala a contractului de munca intr-un anumit termen in schimbul unei prime este contrara principiului libertatii muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia civila nr. 2493 din data de 20 Mai 2019

Stabilirea unei clauze penale prin Contractul individual de munca. Nulitate absoluta partiala
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL PITESTI - DECIZIA CIVILA nr. 2493/20.05.2019

Domeniul drepturilor nepatrimoniale recunoscute persoanelor juridice este restrans la acele drepturi subiective pe care persoana juridica le poate avea potrivit legii
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 1399 din data de 10 Decembrie 2019

Sarcina probei in litigiile de munca. Salariatului caruia i se imputa un fapt negativ ii revine sarcina probei faptului pozitiv contrar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava - Decizia civila nr. 996/2013 din 18.09.2013

Sarcina probei privind achitarea drepturilor salariale si a altor beneficii revine angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1829/2019 din 28.03.2019Articole Juridice

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Efectele nerespectarii termenului de preaviz in cazul demisiei
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Nerespectarea prevederilor legale la concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Practici de mobbing. Punerea in imposibilitate de a presta munca
Sursa: MCP Cabinet avocati