Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 14 ianuarie 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 14 ianuarie 2010

  Publicat: 14 Jan 2010       3019 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 14 ianuarie 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Comune, orase, municipii si judete.
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,

Monitorul Oficial nr. 0030 din 14 Ianuarie 2010
Actul nr. 9 din 14 Ianuarie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante
Monitorul Oficial nr. 0030 din 14 Ianuarie 2010
Actul nr. 1612 din 16 Decembrie 2009
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea platii contributiei anuale de participare a Romaniei la grupul de lucru din cadrul Comitetului pentru Investitii si Companii Multinationale, care gestioneaza problematica Declaratiei pentru investitii internationale si companii multinationale a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica
Monitorul Oficial nr. 0030 din 14 Ianuarie 2010
Actul nr. 11 din 14 Ianuarie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante
Monitorul Oficial nr. 0030 din 14 Ianuarie 2010
Actul nr. 1633 din 29 Decembrie 2009
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz
Monitorul Oficial nr. 0030 din 14 Ianuarie 2010
Actul nr. - din 04 Noiembrie 2008
Emitent: Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Hotarare Cauza Nita impotriva Romaniei
Monitorul Oficial nr. 0030 din 14 Ianuarie 2010
Actul nr. 2 din 12 Ianuarie 2010
Emitent: Biroul Electoral Central
Hotarare privind interpretarea art. 41 alin. (6) si art. 50 lit. o) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali
Monitorul Oficial nr. 0030 din 14 Ianuarie 2010
Actul nr. 3 din 13 Ianuarie 2010
Emitent: Biroul Electoral Central
Hotarare privind interpretarea art. 42 alin. (22^1) si art. 71^1 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali
Monitorul Oficial nr. 0030 din 14 Ianuarie 2010
Actul nr. 103 din 23 Decembrie 2009
Emitent: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Rectificare referitoare la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 103/2009, anexa nr. 4
Monitorul Oficial nr. 0030 din 14 Ianuarie 2010
Actul nr. 89 din 12 Noiembrie 2009
Emitent: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Rectificare referitoare la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 89/2009, anexa nr. 2
Monitorul Oficial nr. 0029 din 14 Ianuarie 2010
Actul nr. 29 din 08 Ianuarie 2010
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Ordin privind aprobarea Listei standardelor romanesti care adopta standardele europene armonizate referitoare la masiniMonitorul Oficial nr. 0028 din 14 Ianuarie 2010
Actul nr. 1613 din 26 Noiembrie 2009
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Monitorul Oficial nr. 0028 din 14 Ianuarie 2010
Actul nr. 1614 din 26 Noiembrie 2009
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007
Monitorul Oficial nr. 0028 din 14 Ianuarie 2010
Actul nr. 1627 din 03 Decembrie 2009
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuta din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Monitorul Oficial nr. 0028 din 14 Ianuarie 2010
Actul nr. 1629 din 03 Decembrie 2009
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1-5 si 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII si anexa nr. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2009 privind unele masuri in domeniul functiei publice, precum si pentru intarirea capacitatii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor masuri privind cabinetul demnitarului din administratia publica centrala si locala, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local
Monitorul Oficial nr. 0028 din 14 Ianuarie 2010
Actul nr. 1638 din 10 Decembrie 2009
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Monitorul Oficial nr. 0028 din 14 Ianuarie 2010
Actul nr. 1639 din 10 Decembrie 2009
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) si ale art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Monitorul Oficial nr. 0028 din 14 Ianuarie 2010
Actul nr. 1688 din 17 Decembrie 2009
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 3 din Codul penal
Monitorul Oficial nr. 0028 din 14 Ianuarie 2010
Actul nr. 1690 din 17 Decembrie 2009
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 5 si art. 146 din Codul penal
Monitorul Oficial nr. 0027 din 14 Ianuarie 2010
Actul nr. 1434 din 18 Noiembrie 2009
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Valcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Valcea
Monitorul Oficial nr. 0027 din 14 Ianuarie 2010
Actul nr. 5 din 07 Ianuarie 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 905/2009 privind infiintarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigura de catre spitalele de urgenta din municipiul Bucuresti pentru internarea pacientilor proveniti din unitatile de primire a urgentelor (UPU) sau compartimentele de primire a urgentelor (CPU)

Citeşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1799

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3850

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2721

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2328

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 3050

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 8767