Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Amendamentele sistemului judiciar referitoare la proiectul Legii privind sistemul unitar de pensii publice

Amendamentele sistemului judiciar referitoare la proiectul Legii privind sistemul unitar de pensii publice

  Publicat: 08 Feb 2010       2220 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Magistratii romani amendeaza proiectul Legii privind sistemul unitar de pensii publice datorita nerespectarii normelor comunitare, a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului si Curtii Constitutionale, a nerecunoasterii riscurilor profesionale, a ignorarii incompatibilitatilor si interdictiilor pe care le presupun activitatile desfasurate in cadrul sistemului judiciar, a incalcarii principiului neretroactivitatii legii, precum si al nediscriminarii.

Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Constituţia Romāniei - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Denumire data monedei unice europene.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.


Consiliul Superior al Magistraturii a analizat amendamentele formulate la intalnirea cu reprezentantii asociatiilor profesionale ale magistratilor si a personalului auxiliar, ce a avut loc in data de 29 ianuarie 2009, la sediul C.S.M., precum si cele formulate in scris de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, Federatiei Nationala Sindicala Justitia si formuleaza propuneri punctuale pentru imbunatatirea proiectul Legii privind sistemul unitar de pensii publice.

1.Magistratii si personalul auxiliar din justitie solicita executivului mentinerea dreptului la pensia de serviciu , drept dobandit odata cu intrarea in profesie si recunoasterea lui pentru viitor, reglementare care este similara unor tari europene (Marea Britanie, Luxembourg, Cipru, Elvetia, Italia, Ungaria, Portugalia, Slovenia).
Potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, limitarea nejustificata a unui drept recunoscut magistratului, cum ar fi o pensie speciala, drept nesocotit ulterior fara a exista o justificare rezonabila pentru o asemenea ingradire, constituie o privare de proprietate in sensul art. l Protocol 1 al Conventiei cat si o discriminare in sensul art.14 si art. 1 din Protocolul aditional nr. 12 ( BUCHEN c. Republicii Cehia).
Acest drept este justificat de statutul special determinat de importanta sociala a muncii, specificul activitatii, riscurile, incompatibilitatile si interdictiile pe care le presupune exercitarea acestei profesii (legiuitorul interzice exercitarea altor activitati producatoare de venituri, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior).
In viitorul sistem public de pensii trebuie sa se regaseasca sistemul de securitate sociala european guvernat de Directiva nr. 86/378/CCE privind aplicarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in sistemele ocupationale de securitate sociala, modificat prin Directiva nr. 96/97/CE aplicabil magistratilor, militarilor, diplomatilor si functionarilor publici cu statut special.

2. In concordanta cu normele europene, statul are obligatia de a garanta judecatorului care a implinit varsta legala pentru incetarea functiei, plata unei pensii al carei nivel sa fie cat mai apropiat posibil de acela al ultimei remuneratii. In acest sens, potrivit art. 6.4 din a€˛Carta europeana privind statutul judecatorilora€¯, adoptata in anul 1998 a€˛ statutul garanteaza judecatorului sau judecatoarei care a implinit varsta legala pentru incetarea functiei, dupa ce a exercitat-o ca profesie o perioada determinata, plata unei pensii al carui nivel trebuie sa fie cat mai apropiat posibil de acela al ultimei remuneratii primite pentru activitatea jurisdictionalaa€¯.In acelasi sens se pronunta a€˛Recomandarea nr. R (94) 12 cu privire la independenta, eficacitatea si rolul judecatorilora€¯, adoptata la 13 octombrie 1994 de Comitetul Ministrilor al Consiliului

European, care stabileste obligatia statelor membre a€˛de a veghea ca statutul si remuneratia judecatorilor sa fie pe masura demnitatii profesiei lor si a responsabilitatilor pe care si le asumaa€¯.
Curtea Constitutionala a Romaniei, a retinut in Decizia nr. 20 din 2 februarie 2000 a€˛preocuparea organismelor care le-au adoptat de a se promova independenta si impartialitatea judecatorilor, tinand seama ca judecatorii se pronunta asupra vietii, libertatilor, drepturilor, indatoririlor si bunurilor cetatenesti. In acest context, o importanta deosebita o au masurile preconizate pentru asigurarea unui statut, a unei remuneratii si a pensiei adecvate pentru magistrati, precum si a garantarii prin lege a acestora.

3. In legatura cu pensia anticipata
Magistratii nu pot beneficia de pensie anticipata, intrucat, pentru a iesi la pensie, la varsta de 60 de ani, ar trebuie sa plateasca asigurari sociale pentru o perioada de cel putin 43 de ani, ceea ce ar impune sa desfasoare activitati remunerate inca de la varsta de 17 ani.
Potrivit proiectului legii, pensia anticipata poate fi acordata cu cel mult 5 ani inaintea implinirii varstei de pensionare a€“ 65 ani, persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel putin 8 ani mai mare decat stagiul de cotizare prevazut de lege, care este de 35 de ani. In aceste circumstante. Se impune si modificarea dispozitiilor alin. (2) si al art. 62 din proiect, pentru a conferi si magistratilor dreptul de a beneficia de pensie anticipata, in situatia realizarii stagiului minim de cotizare, alaturi de cadrele militare si functionarii cu statut special.
Se impune si modificarea art. 16 lit. b, care prevede vechime in serviciu doar pentru functionarii cu statut special si cadre militare, fiind exclusa categoria profesionala a magistratilor si personalului auxiliar.

4. Despre recalcularea pensiilor
Noua lege nu poate afecta cuantumul pensiilor aflate in plata, chiar si atunci cand modul de calcul al pensiilor se modifica prin noua reglementare, deoarece este inadmisibil ca legea sa opereze retroactiv.
Prin Decizia nr. 4612/2002, Curtea Constitutionala a retinut, analizand constitutionalitatea ordonantei ce prevedea suspendarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, ca: a€˛desi prin noua lege se reglementeaza un nou mod de calcul si de stabilire a pensiilor militare de stat, evident, acest nou mod de calcul se poate aplica doar pensiilor stabilite dupa data intrarii in vigoare a legii."
Prin Decizia nr. 375/2005 Curtea a statuat ca; a€˛Noile reglementari nu pot fi aplicate cu efecte retroactive, respectiv, in privinta cuantumului pensiilor anterior stabilite, ci numai pentru viitor, incepand cu data intrarii in vigoare."
Recalcularea pensiilor aflate in plata incalca principiul neretroactivitatii legii, inscris in art. 15 alin. (2) din Constitutie .
In consecinta, proiectul de Lege privind sistemul unitar de pensii publice nu poate prevedea o dispozitie care sa conduca la desfiintarea unui drept castigat, atata vreme cat dreptul la pensie este un drept garantat de art. 47 alin. (2) din Constitutia Romaniei.


5.Completarea principiilor proiectului cu a€˛principiul compensarii riscului profesieia€¯.
Acesta presupune ca riscul profesiei, precum si regimul interdictiilor si incompatibilitatilor sa aiba influenta semnificativa asupra conditiilor de pensionare, reflectata, in special, asupra cuantumului pensiei.

6. Se impune si completarea Anexei nr. 2 - ,,Lista cuprinzand locurile de munca incadrate in conditii specialea€¯ cu mentionarea activitatilor desfasurate de judecatori, procurori si personalul auxiliar din cadrul autoritatii judecatoresti.
Propunerea se justifica, in raport de continutul definitiei data locurilor de munca in conditii speciale prin proiectului de lege.

7. Proiectul se raporteaza in art. 154 alin. (2) si art. 158 la dispozitiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata si cu modificarile ulterioare, lege abrogata ca urmare a intrarii in vigoare a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata si cu modificarile ulterioare.

8. Se impune recunoasterea dreptului la pensie, pe baza de reciprocitate, cetatenilor europeni in oricare din tarile Uniunii Europene, iar regulile nationale sa fie compatibile cu reglementarile comunitare.

9. Proiectul actului normativ nu corespunde nici normelor de tehnica legislativa, el nu instituie reguli necesare, suficiente si posibile care sa conduca la stabilite si eficienta legislativa si nici cerintele armonizarii legislatiei nationale eu legislatia comunitara si cu tratatele internationale la care Romania este parte (art. 6 alin, (1)).
Din acest punct de vedere solutiile legislative sunt complet nefundamentate si aleatorii, bazate in mod evident pe alte criterii decat cele de tehnica legislativa.

In Romania exista cca. 150.000 de pensii speciale, care totalizeaza un efort bugetar de cca. 10 miliarde lei, din care in august 2009, potrivit datelor furnizate de CNPAS, existau doar 2.488 de persoane provenite din magistratura care beneficiau de pensie . Efortul anual cu pensiile din magistratura nu depaseste cifra de 60 milioane euro.
Existenta unor sisteme de pensii speciale, aplicabile unor categorii profesionale diferite este in deplina concordanta cu prevederile internationale.
Este necesar insa sa fie evitata aparitia unor noi forme de discriminare intre categoriile care desfasoara activitati supuse unui risc special si cu o importanta deosebita in arhitectura sociala.
Consiliul Superior al Magistraturii va transmite de urgenta aceste amendamente Primului Ministru, Ministerului Justitiei, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, comisiilor juridice ale celor doua camere ale Parlamentului Romaniei, si le va sustine in fata acestor institutii.
Consiliul Superior al Magistraturii solicita de urgenta Primului Ministru al Romaniei o intrevedere pentru ca propunerile sistemului judiciar sa se regaseasca in noul proiect de lege.Citeşte mai multe despre:    Legea privind sistemul unitar de pensii publice    Pensionare    Magistrati    CSM

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Persoanele care nu au calitatea de pensionar si care vor sa isi completeze stagiul de cotizare pentru dreptul de pensie vor putea sa plateasca retroactiv contributia la sistemul public de pensii pentru cel mult 6 ani
30 Sep 2020 | 294

Salariatii din industria de armament vor beneficia de recunoasterea conditiilor speciale de munca si de flexibilizarea varstei de pensionare
02 Jul 2020 | 273

Judecatori eliberati din functie la data de 16 iunie 2020
17 Jun 2020 | 258

Judecatori eliberati din functie la data de 02 martie 2020
03 Mar 2020 | 532

Judecatori si Procurori eliberati din functie la data de 28 februarie 2020
29 Feb 2020 | 561

Procurori eliberati din functie la data de 28 februarie 2020
29 Feb 2020 | 527Articole Juridice

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II – pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Jurisprudenţă

Pentru functiile ce nu mai exista in organigrama personalului aeronautic, echivalarea veniturile calculate la pensie se face prin raportare la cele obtinute in ultimele 12 luni de pilotii comandanti
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 661, in sedinta publica din 07.03.2017

Situatia de neacordare a indemnizatiilor de pensionare la care sunt indreptatiti magistratii
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj Sectia C.M.A.S., Sentinta civila nr. 262/2017, in sedinta publica din 23 februarie 2017

Personalul aeronavigant a carei functie nu mai exista la data intrarii in vigoare a Legii nr. 83/2015 beneficiaza de o pensie calculata in baza mediei veniturilor totale brute pentru pilotul comandant
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze prividn C.M.A.S., Decizia civila nr. 661/2017, in sedinta publica din 7 februarie 2017

Conceptul factorilor de risc profesional care impun pensionarea anticipata este recunoscut de peste 50 de ani in reglementarile romanesti
Pronuntaţă de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 405/2017, in sedinta publica din 03 februarie 2017