Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 2 martie 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 2 martie 2010

  Publicat: 02 Mar 2010       2564 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 2 martie 2010

Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Curtea aplica prevederile Conventiei europene a drepturilor omului. Verificarea respectarii de catre state a drepturilor si garantiilor prevazute de Conventie, reprezinta misiunea Curtii.
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act adoptat de organele de stat,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
(Auditor) (1) Persoana autorizata sa efectueze operatiuni de audit pentru o companie. Daca persoana este un angajat al companiei al carei audit il realizeaza, atunci se numeste auditor intern. Daca auditorul nu este un angajat al companiei respective, atunci el se numeste auditor extern independent.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act de procedura emis de catre instanta de judecata dupamefectuarea unei licitatii publice, prin care bunul imobil ce a format obiectul executarii silite
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
NEAGU M. DJUVARA s-a nascut la Bucuresti in 1916, intr-o familie de origine aromana asezata in tarile romane la sfarsitul secolului al XVIII-lea, care a dat tarii mai multi oameni politici, diplomati si universitari.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
NEAGU M. DJUVARA s-a nascut la Bucuresti in 1916, intr-o familie de origine aromana asezata in tarile romane la sfarsitul secolului al XVIII-lea, care a dat tarii mai multi oameni politici, diplomati si universitari.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

Monitorul Oficial nr. 0139 din 02 Martie 2010
Actul nr. 138 din 23 Februarie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind organizarea unei serii de manifestari culturale si de diplomatie publica pentru marcarea zilei de 20 martie, Ziua Internationala a Francofoniei
Monitorul Oficial nr. 0139 din 02 Martie 2010
Actul nr. 144 din 23 Februarie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii
Monitorul Oficial nr. 0139 din 02 Martie 2010
Actul nr. M.26 din 22 Februarie 2010
Emitent: Ministerul Apararii Nationale
Ordin privind delegarea catre secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul, informare publica si cresterea calitatii vietii personalului a competentei indeplinirii unor atributii aflate in responsabilitatea ministrului apararii nationale
Monitorul Oficial nr. 0139 din 02 Martie 2010
Actul nr. - din 06 Decembrie 2007
Emitent: Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Hotarare in Cauza Ilutiu impotriva Romaniei
Monitorul Oficial nr. 0139 din 02 Martie 2010
Actul nr. - din 03 Februarie 2009
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Hotarare in Cauza Ilutiu impotriva Romaniei (CEREREA NR. 18.898/02)
Monitorul Oficial nr. 0139 din 02 Martie 2010
Actul nr. 158 din 23 Februarie 2010
Emitent: Camera Auditorilor Financiari din Romania
Hotarare pentru completarea anexei la Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 155/2010 privind atribuirea calitatii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care poseda o calificare profesionala in audit financiar sau in profesii asimilate acestuia, atribuita de alt stat in acord cu reglementarile specifice din acel stat
Monitorul Oficial nr. 0139 din 02 Martie 2010
Actul nr. 1 din 26 Februarie 2010
Emitent: Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar
Comunicat privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea
Monitorul Oficial nr. 0138 din 02 Martie 2010
Actul nr. 27 din 12 Ianuarie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322, art. 325 si art. 326 din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0138 din 02 Martie 2010
Actul nr. 60 din 14 Ianuarie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, ale art. 2 si art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2009 privind unele masuri in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar si a celor ale art. 1, art. 2 si art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor masuri pentru salarizarea personalului din invatamant in anul 2008
Monitorul Oficial nr. 0138 din 02 Martie 2010
Actul nr. 117 din 17 Februarie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din RomaniaMonitorul Oficial nr. 0138 din 02 Martie 2010
Actul nr. - din 17 Februarie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Regulament de investigare a accidentelor si a incidentelor, de dezvoltare si imbunatatire a sigurantei feroviare pe caile ferate si pe reteaua de transport cu metroul din Romania
Monitorul Oficial nr. 0138 din 02 Martie 2010
Actul nr. 1390 din 22 Iunie 2010
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Ordin privind aprobarea modelului Contractului de finantare pentru Programul operational sectorial a€žDezvoltarea resurselor umane 2007-2013a€œ
Monitorul Oficial nr. 0137 din 02 Martie 2010
Actul nr. 141 din 23 Februarie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret
Monitorul Oficial nr. 0137 din 02 Martie 2010
Actul nr. 113 din 01 Martie 2010
Emitent: Primul-Ministru
Decizie pentru numirea domnului Veress Edmund-Petru in functia de inspector general de stat, presedinte al consiliului de conducere al Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.
Monitorul Oficial nr. 0137 din 02 Martie 2010
Actul nr. 115 din 02 Martie 2010
Emitent: Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea domnului Constantin Dan Neagu din functia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului
Monitorul Oficial nr. 0137 din 02 Martie 2010
Actul nr. 49 din 25 Februarie 2010
Emitent: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 6/2010 privind stabilirea programului de lucru si a numarului de posturi necesare efectuarii controlului fitosanitar vamal pentru inspectoratele de carantina fitosanitara vamala
Monitorul Oficial nr. 0137 din 02 Martie 2010
Actul nr. 116 din 02 Martie 2010
Emitent: Primul-Ministru
Decizie privind numirea domnului Constantin Dan Neagu in functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret
Monitorul Oficial nr. 0137 din 02 Martie 2010
Actul nr. 53 din 25 Februarie 2010
Emitent: Ministerul Administratiei si Internelor
Ordin privind reglementarea unor masuri in domeniul regimului disciplinar al militarilor din Ministerul Administratiei si Internelor
Monitorul Oficial nr. 0137 din 02 Martie 2010
Actul nr. 131 din 09 Februarie 2010
Emitent: Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Ordin privind aprobarea modelului Contractului de finantare pentru Programul operational sectorial a€žDezvoltarea resurselor umane 2007-2013a€œ aplicabil pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 88 a€žBurse doctoralea€œ si cererea de propuneri de proiecte nr. 89 a€žPrograme postdoctoralea€œ
Monitorul Oficial nr. 0137 din 02 Martie 2010
Actul nr. 3074 din 25 Ianuarie 2010
Emitent: Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului
Ordin privind aprobarea Calendarului de organizare si desfasurare a concursului national de acordare a bursei de studii postuniversitare in strainatate a€žTheodor Amana€œ pentru domeniul artelor plastice, in anul universitar 2010-2011, si a listei institutiilor de invatamant universitar din care provin candidatiiMonitorul Oficial nr. 0137 din 02 Martie 2010
Actul nr. 2069 din 08 Februarie 2010
Emitent: Ministerul Culturii si Patrimoniului National
Ordin privind aprobarea Calendarului de organizare si desfasurare a concursului national de acordare a bursei de studii postuniversitare in strainatate a€žTheodor Amana€œ pentru domeniul artelor plastice, in anul universitar 2010-2011, si a listei institutiilor de invatamant universitar din care provin candidatii
Monitorul Oficial nr. 0137 din 02 Martie 2010
Actul nr. 3075 din 25 Ianuarie 2010
Emitent: Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului
Ordin privind acordarea bursei de studii postuniversitare in strainatate a€žTheodor Amana€œ pentru domeniul artelor plastice
Monitorul Oficial nr. 0137 din 02 Martie 2010
Actul nr. 2068 din 08 Februarie 2010
Emitent: Ministerul Culturii si Patrimoniului National
Ordin privind acordarea bursei de studii postuniversitare in strainatate a€žTheodor Amana€œ pentru domeniul artelor plastice
Monitorul Oficial nr. 0137 din 02 Martie 2010
Actul nr. 32 din 16 Noiembrie 2009
Emitent: Inalta Curte de Casatie si Justitie
Decizie Dosar nr. 19/2009Citeşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1517

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3634

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2499

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2129

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 2819

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 7953