Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 26 aprilie 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 26 aprilie 2010

  Publicat: 26 Apr 2010       1746 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 26 aprilie 2010

Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ care cuprinde principiile si reglementarile referitoare la relatiile sociale avand ca obiect vanzarea si cumpararea marfurilor.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la circulatia aeriana
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Act adoptat de organele de stat,
Asezate in cap. IV, t. V, C. proc. pen., aprtea generala,
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Riscul reputational este riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de incredere a publicului in integritatea Bancii.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
(Venture capital) Capital constituit, de regula, din contributiile investitorilor mari, care reprezinta o importanta sursa de finantare pentru companiile mici, tinere, cu perspective mari de crestere, dar fara bani.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
JEREMIE (Joint European Resources for Micro and Medium Enterprises) – Resurse Europene Comune pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Institutii, piete si infrastructuri ce interactioneaza in mod complex
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act adoptat de organele de stat,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

Monitorul Oficial nr. 0270 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 74 din 21 Ianuarie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuta din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Monitorul Oficial nr. 0270 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 178 din 02 Martie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuta din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Monitorul Oficial nr. 0270 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 212 din 04 Martie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15, art. 21, art. 24 si art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 220 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Monitorul Oficial nr. 0270 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 221 din 09 Martie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (3) lit. g) teza finala din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, art. 2 teza intai si art. 3 alin. (1) din Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, art. 329 alin. 3 din Codul de procedura civila si ale art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara
Monitorul Oficial nr. 0270 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 316 din 20 Aprilie 2010
Emitent: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor
Decizie privind modificarea Deciziei Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 190/2010 pentru modificarea Deciziei presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 116/2009 privind deschiderea procedurii de redresare financiara pe baza de plan de redresare financiara a Societatii Comerciale KD LIFE Asigurari - S.A.
Monitorul Oficial nr. 0269 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 286 din 31 Martie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale a Imprimeriilor CORESI - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Culturii si Patrimoniului National
Monitorul Oficial nr. 0269 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 313 din 20 Aprilie 2010
Emitent: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
Ordin privind masuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigatie aeriana, in ceea ce priveste tariful national unitar de ruta
Monitorul Oficial nr. 0269 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 625 din 07 Aprilie 2010
Emitent: Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
Ordin pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de stat in domeniul capitalului de risc denumite a€žSchema de ajutor de stat sub forma de capital de risc prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de capital de risc, ca parte integranta a implementarii initiativei JEREMIE in Romaniaa€ś, aferenta domeniului major de interventie 1.2 a€žAccesul IMM la finantarea€ś, axa prioritara 1 a€žUn sistem de productie inovativ si ecoeficienta€ś, din cadrul Programului operational sectorial pentru cresterea competitivitatii economice
Monitorul Oficial nr. 0269 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. - din 23 Iunie 2009
Emitent: Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Hotarare in Cauza Paula Constantinescu impotriva Romaniei
Monitorul Oficial nr. 0268 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 74 din 26 Aprilie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010Monitorul Oficial nr. 0268 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 444 din 23 Aprilie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010
Monitorul Oficial nr. 0268 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 438 din 22 Aprilie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural in grad de Mare Ofiter
Monitorul Oficial nr. 0268 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 437 din 22 Aprilie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios in grad de Ofiter
Monitorul Oficial nr. 0268 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 440 din 22 Aprilie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind conferirea Crucii Nationale Serviciul Credincios, clasa a III-a
Monitorul Oficial nr. 0268 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 439 din 22 Aprilie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural in grad de Cavaler
Monitorul Oficial nr. 0268 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 443 din 23 Aprilie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind rechemarea unui ambasador
Monitorul Oficial nr. 0268 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 441 din 22 Aprilie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind retragerea unei decoratii
Monitorul Oficial nr. 0268 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 36 din 14 Aprilie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
Monitorul Oficial nr. 0268 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 358 din 14 Aprilie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind incadrarea in categoria functionala a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, situate in judetul Covasna
Monitorul Oficial nr. 0268 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 361 din 14 Aprilie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind darea in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Sibiu a unor parti din imobile aflate in domeniul public al statuluiMonitorul Oficial nr. 0268 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 387 din 21 Aprilie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Braila de catre doamna Macri Veronica
Monitorul Oficial nr. 0268 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 386 din 21 Aprilie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Covasna de catre domnul Ionascu Valentin
Monitorul Oficial nr. 0268 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 385 din 21 Aprilie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind constatarea incetarii de drept a raportului de serviciu al domnului Ursache Ion, subprefect al judetului Covasna
Monitorul Oficial nr. 0268 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 388 din 21 Aprilie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind darea in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, din administrarea Ocolului Silvic Valea Ierii, a unei suprafete totale de teren de 5.161 m^2, proprietate publica a statului, care a facut obiectul scoaterii definitive din fondul forestier national, in vederea realizarii activitatilor de interes national de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. pentru finalizarea lucrarii a€žAutostrada Brasov - Cluj - Bors, sector 2 Targu Mures - Cluj, sectiunea 2B Campia Turzii - Cluj Vesta€ś
Monitorul Oficial nr. 0268 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 389 din 21 Aprilie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind modificarea si completarea art. 19^2 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001
Monitorul Oficial nr. 0268 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. M.49 din 22 Aprilie 2010
Emitent: Ministerul Apararii Nationale
Ordin privind avansarea onorifica a veteranilor de razboi, cu ocazia Zilei Veteranilor de Razboi
Monitorul Oficial nr. 0268 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 248 din 26 Aprilie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Rectificare referitoare la Legea nr. 248/2004,in anexa Rezolutiei A.910(22)
Monitorul Oficial nr. 0268 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 215 din 17 Martie 2010
Emitent: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
Ordin pentru publicarea acceptarii amendamentelor la Instructiunile privind programul intensificat de inspectii efectuate cu ocazia inspectiilor la vrachiere si petroliere [Rezolutia A.744(18), asa cum a fost amendata], adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC. 261(84) a Comitetului Securitatii Maritime din 16 mai 2008
Monitorul Oficial nr. 0268 din 26 Aprilie 2010
Actul nr. 330 din 26 Aprilie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Rectificare referitoare la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publiceCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1565

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3678

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2544

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2169

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 2866

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 8113