Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 iulie 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 iulie 2010

  Publicat: 20 Jul 2010       3124 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 20 iulie 2010

Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale în interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act adoptat de organele de stat,
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Forma de inchiriere a unor masini, utilaje, mijloace de transport si alte bunuri mobiliare sau imobiliare, practicata mai ales de societati
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Modificare a unui raport juridic de obligatii prin transferarea catre o alta persoana a creantei sau a datoriei.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Incluziunea sociala se refera la asigurarea accesului persoanelor defavorizate la locuri de munca si integrarea lor in societate.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la circulatia aeriana
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;

Monitorul Oficial nr. 0503 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 1029 din 15 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal sau, dupa caz, cheltuielilor materiale pentru bunuri si servicii pentru cabinetele cuprinse in structura organizatorica a spitalului public din reteaua autoritatilor administratiei publice locale
Monitorul Oficial nr. 0503 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 1030 din 15 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentisti, asistentilor medicali si a cheltuielilor pentru medicamente si materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicina generala si dentara din unitatile sanitare de invatamant
Monitorul Oficial nr. 0503 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 1031 din 15 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin privind aprobarea modelului Contractului pentru desfasurarea activitatilor prevazute in programele nationale de sanatate de evaluare, profilactice si cu scop curativ finantate din bugetul Ministerului Sanatatii, din fonduri de la bugetul de stat si din venituri proprii, derulate de catre spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale
Monitorul Oficial nr. 0502 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 175 din 16 Iulie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
Monitorul Oficial nr. 0502 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 834 din 16 Iulie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
Monitorul Oficial nr. 0502 din 20 Iulie 2010
Actul nr. - din 06 Aprilie 2009
Emitent: -
Protocol de amendare a Acordului de cooperare economica si tehnica dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei, semnat la Bucuresti la 27 octombrie 1993
Monitorul Oficial nr. 0502 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 561 din 09 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea Protocolului, semnat la Bucuresti la 6 aprilie 2009, de amendare a Acordului de cooperare economica si tehnica dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei, semnat la Bucuresti la 27 octombrie 1993
Monitorul Oficial nr. 0502 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 570 din 16 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea Programului statistic national anual 2010
Monitorul Oficial nr. 0502 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 576 din 16 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea listei pentru 10 obiective de investitii prioritare din infrastructura de mediu si a indicatorilor tehnico-economici aferenti
Monitorul Oficial nr. 0502 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 577 din 16 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru aprobarea platii de catre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare a celei de-a doua transe la costurile nationale de participare la programul de cooperare tehnica al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica, furnizata in cadrul proiectului regional RER/0/016 - a€žDezvoltarea resurselor umane si sprijinul tehnologiei nuclearea€ś, pe anul 2008-2009Monitorul Oficial nr. 0502 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 626 din 30 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.588/2009 privind aprobarea proiectelor selectate si a finantarii acestora in cadrul Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati
Monitorul Oficial nr. 0502 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 152 din 06 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Administratiei si Internelor
Ordin pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea si portul uniformelor de politie, precum si a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea politistilor
Monitorul Oficial nr. 0502 din 20 Iulie 2010
Actul nr. - din 21 Februarie 2008
Emitent: Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Hotarare in Cauza Pappszasz impotriva Romaniei
Monitorul Oficial nr. 0502 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 642 din 02 Iulie 2010
Emitent: Banca Nationala a Romaniei
Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale EASY LEASING IFN - S.A.
Monitorul Oficial nr. 0501 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 165 din 14 Iulie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Monitorul Oficial nr. 0501 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 808 din 13 Iulie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Monitorul Oficial nr. 0501 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 166 din 14 Iulie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/2010 privind transmiterea unui imobil aflat in domeniul public al statului din administrarea Ministerului Mediului si Padurilor - Administratia Rezervatiei Biosferei a€žDelta Dunariia€ś in administrarea Ministerului Apararii Nationale
Monitorul Oficial nr. 0501 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 809 din 13 Iulie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/2010 privind transmiterea unui imobil aflat in domeniul public al statului din administrarea Ministerului Mediului si Padurilor - Administratia Rezervatiei Biosferei a€žDelta Dunariia€ś in administrarea Ministerului Apararii Nationale
Monitorul Oficial nr. 0501 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 580 din 16 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind transmiterea unei parti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale in domeniul public al municipiului Ploiesti si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti
Monitorul Oficial nr. 0501 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 584 din 16 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentantilor partii romane in Comisia mixta de frontiera romano-ucraineanaMonitorul Oficial nr. 0501 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 581 din 16 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor constructii aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, in vederea scoaterii din functiune si demolarii acestora
Monitorul Oficial nr. 0501 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 606 din 23 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind stabilirea unor masuri de accelerare a implementarii instrumentelor structurale
Monitorul Oficial nr. 0501 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 607 din 23 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 19 obiective de investitii, gradinite noi cu 2, 3 si 4 sali de grupa, cuprinse in a€žProiectul privind incluziunea socialaa€ś
Monitorul Oficial nr. 0501 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 627 din 30 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri in vederea realizarii de catre Ministerul Apararii Nationale a unui program pentru construirea de locuinte
Monitorul Oficial nr. 0501 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 343 din 13 Iulie 2010
Emitent: Agentia Nationala pentru Privatizare
Ordin pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum
Monitorul Oficial nr. 0501 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 343 din 13 Iulie 2010
Emitent: Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati P
Ordin pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum
Monitorul Oficial nr. 0501 din 20 Iulie 2010
Actul nr. - din 13 Iulie 2010
Emitent: Agentia Nationala pentru Privatizare
Norme tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum
Monitorul Oficial nr. 0501 din 20 Iulie 2010
Actul nr. - din 13 Iulie 2010
Emitent: Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati P
Norme tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termica intre consumatorii din imobilele de tip condominiu, in cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru incalzire si apa calda de consum
Monitorul Oficial nr. 0501 din 20 Iulie 2010
Actul nr. - din 04 Iunie 2010
Emitent: Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din
Program de pregatire a infirmierelor
Monitorul Oficial nr. 0501 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 10 din 04 Iunie 2010
Emitent: Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din
Hotarare privind aprobarea Programului national de pregatire a infirmierelorMonitorul Oficial nr. 0500 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 624 din 30 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind modificarea anexei nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Monitorul Oficial nr. 0500 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 288 din 09 Iulie 2010
Emitent: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
Ordin privind informarea consumatorilor de catre prestatorii de servicii de transport in regim de inchiriere de autovehicule
Monitorul Oficial nr. 0500 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 619 din 01 Iulie 2010
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de plata ale unitatilor sanitare cu paturi inregistrate peste termenul de scadenta la 31 martie 2010
Monitorul Oficial nr. 0500 din 20 Iulie 2010
Actul nr. - din 01 Iulie 2010
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Metodologie privind conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de plata ale unitatilor sanitare cu paturi inregistrate peste termenul de scadenta la data de 31 martie 2010
Monitorul Oficial nr. 0500 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 987 din 02 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de plata ale unitatilor sanitare cu paturi inregistrate peste termenul de scadenta la 31 martie 2010
Monitorul Oficial nr. 0500 din 20 Iulie 2010
Actul nr. - din 02 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Metodologie privind conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de plata ale unitatilor sanitare cu paturi inregistrate peste termenul de scadenta la data de 31 martie 2010
Monitorul Oficial nr. 0499 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 732 din 01 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie, a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, precum si a dispozitiilor art. 248^1 din Codul penal
Monitorul Oficial nr. 0499 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 746 din 01 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din anexa VI si ale pct. 10 din anexa nr. VI/1 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
Monitorul Oficial nr. 0499 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 778 din 03 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
Monitorul Oficial nr. 0499 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 782 din 03 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 182 alin. 2 din Codul penalMonitorul Oficial nr. 0499 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 783 din 03 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86^2 alin. 3^1 si 5 cu referire la art. 172 din Codul de procedura penala
Monitorul Oficial nr. 0499 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 794 din 03 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) teza intai coroborate cu cele ale art. 1 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Monitorul Oficial nr. 0499 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 825 din 22 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. 2, art. 289 alin. 1 si ale art. 290 din Codul penal
Monitorul Oficial nr. 0499 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 826 din 22 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 si art. 224 alin. 3 din Codul de procedura penala
Monitorul Oficial nr. 0499 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 828 din 22 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 228 alin. 6 din Codul de procedura penala
Monitorul Oficial nr. 0499 din 20 Iulie 2010
Actul nr. 833 din 22 Iunie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 pct. 18 si art. 3 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publiceCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1812

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3863

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2731

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2339

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 3065

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 8812