Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 10 august 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 10 august 2010

  Publicat: 10 Aug 2010       2359 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Noutati legislative. Monitorul Oficial 10 august 2010

Act adoptat de organele de stat,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act adoptat de organele de stat,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act de procedura emis de catre instanta de judecata dupamefectuarea unei licitatii publice, prin care bunul imobil ce a format obiectul executarii silite
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Sistem de supraveghere, prognoza, avertizare si interventie, care are în vedere evaluarea sistematica a dinamicii caracteristicilor calitative ale factorilor de mediu, în scopul cunoasterii starii de calitate si semnificatiei ecologice a acestora, evolutiei si implicatiilor sociale ale schimbarilor produse, urmate de masuri care se impun.
Clasificare a creditelor pentru determinarea necesarului de provizioane specifice de risc.
Act adoptat de organele de stat,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la circulatia aeriana
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;

Monitorul Oficial nr. 0564 din 10 August 2010
Actul nr. 781 din 28 Iulie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 339/2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale a€žImprimeria Nationalaa€ś - S.A., companie nationala aflata sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice
Monitorul Oficial nr. 0564 din 10 August 2010
Actul nr. 848 din 05 August 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautica in grad de Cavaler
Monitorul Oficial nr. 0564 din 10 August 2010
Actul nr. 808 din 04 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C., aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.378/2009, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si a Hotararii Guvernului nr. 405/2007 privind functionarea Secretariatului General al Guvernului
Monitorul Oficial nr. 0564 din 10 August 2010
Actul nr. 103 din 04 August 2010
Emitent: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 37/2010 privind circulatia ecvinelor pe teritoriul Romaniei
Monitorul Oficial nr. 0564 din 10 August 2010
Actul nr. 173 din 03 August 2010
Emitent: Ministerul Administratiei si Internelor
Ordin pentru imputernicirea institutiilor prefectului in vederea constatarii contraventiilor si aplicarii amenzilor, conform art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare
Monitorul Oficial nr. 0564 din 10 August 2010
Actul nr. 736 din 10 August 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Rectificare referitoare la Hotararea Guvernului nr. 736/2010
Monitorul Oficial nr. 0563 din 10 August 2010
Actul nr. 920 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Monitorul Oficial nr. 0563 din 10 August 2010
Actul nr. 923 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16, 17 si art. 19 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
Monitorul Oficial nr. 0563 din 10 August 2010
Actul nr. 928 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15, 21, 24 si 30 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
Monitorul Oficial nr. 0563 din 10 August 2010
Actul nr. 601 din 23 Iunie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.353/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Ialomita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul IalomitaMonitorul Oficial nr. 0563 din 10 August 2010
Actul nr. 1928/C din 29 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Justitiei
Ordin privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului Justitiei, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.650/C/2010
Monitorul Oficial nr. 0563 din 10 August 2010
Actul nr. M.78 din 10 August 2010
Emitent: Ministerul Apararii Nationale
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.78/2010
Monitorul Oficial nr. 0562 din 10 August 2010
Actul nr. 206 din 06 August 2010
Emitent: Primul-Ministru
Decizie privind eliberarea din functie a responsabilului national cu autorizarea finantarii PHARE, Facilitatea de tranzitie si SAPARD
Monitorul Oficial nr. 0562 din 10 August 2010
Actul nr. 207 din 06 August 2010
Emitent: Primul-Ministru
Decizie privind numirea responsabilului national cu autorizarea finantarii PHARE, Facilitatea de tranzitie si SAPARD
Monitorul Oficial nr. 0562 din 10 August 2010
Actul nr. M.94 din 02 August 2010
Emitent: Ministerul Apararii Nationale
Ordin pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind folosirea de catre personalul armatei si alti beneficiari a fondului construit al Ministerului Apararii Nationale, destinat cazarii, refacerii capacitatii de munca si activitatilor recreative si sportive, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nr. M.128/2008
Monitorul Oficial nr. 0562 din 10 August 2010
Actul nr. M.95 din 02 August 2010
Emitent: Ministerul Apararii Nationale
Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nr. M.126/2008 privind responsabilitatile structurilor militare pentru evacuarea medicala si monitorizarea ranitilor si bolnavilor din teatrele de operatii
Monitorul Oficial nr. 0562 din 10 August 2010
Actul nr. 1066 din 23 Iulie 2010
Emitent: Ministerul Sanatatii
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament in strainatate
Monitorul Oficial nr. 0562 din 10 August 2010
Actul nr. - din 16 Decembrie 2008
Emitent: Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Hotarare in Cauza Rupa impotriva Romaniei (Nr. 1)
Monitorul Oficial nr. 0561 din 10 August 2010
Actul nr. 895 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila
Monitorul Oficial nr. 0561 din 10 August 2010
Actul nr. 897 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 23 alin. (2) si art. 29 alin. (4) teza a doua din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatiiMonitorul Oficial nr. 0561 din 10 August 2010
Actul nr. 909 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 teza a 7-a din Codul comercial
Monitorul Oficial nr. 0561 din 10 August 2010
Actul nr. 935 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 si art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Monitorul Oficial nr. 0561 din 10 August 2010
Actul nr. 939 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1020 si 1021 din Codul civil, precum si a celor ale art. 1 pct. 1, art. 2 pct. 1, art. 3 pct. 1 si art. 4 pct. 1 din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0561 din 10 August 2010
Actul nr. 943 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Monitorul Oficial nr. 0561 din 10 August 2010
Actul nr. 958 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
Monitorul Oficial nr. 0561 din 10 August 2010
Actul nr. 961 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale
Monitorul Oficial nr. 0561 din 10 August 2010
Actul nr. 973 din 06 Iulie 2010
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004Citeşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1812

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3863

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2731

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2339

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 3065

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 8812