Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 18 octombrie 2010

Noutati legislative. Monitorul Oficial 18 octombrie 2010

  Publicat: 18 Oct 2010       1824 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 18 octombrie 2010

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modificare a unui raport juridic de obligatii prin transferarea catre o alta persoana a creantei sau a datoriei.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Modificare a unui raport juridic de obligatii prin transferarea catre o alta persoana a creantei sau a datoriei.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Este acea entitate destinata realizarii platii prin echivalent a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv de statul român in perioada de referinta a actelor normative prevazute la art.1 alin. (1)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act de procedura emis de catre instanta de judecata dupamefectuarea unei licitatii publice, prin care bunul imobil ce a format obiectul executarii silite
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Acel mijloc de stingere a obligatiilor care consta in acceptarea de catre creditor, la propunerea debitorului, de a primi o alta prestatie in locul celei pe care debitorul era obligat initial sa o execute.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Act adoptat de organele de stat,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.

Monitorul Oficial nr. 0695 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. 179 din 14 Octombrie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
Monitorul Oficial nr. 0695 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. 944 din 12 Octombrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
Monitorul Oficial nr. 0695 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. 184 din 14 Octombrie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privata a statului, din administrarea si evidenta proprie a Ministerului Apararii Nationale in administrarea unor operatori economici din industria de aparare, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
Monitorul Oficial nr. 0695 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. 187 din 14 Octombrie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului a€žPrima casaa€ś
Monitorul Oficial nr. 0695 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. 949 din 12 Octombrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privata a statului, din administrarea si evidenta proprie a Ministerului Apararii Nationale in administrarea unor operatori economici din industria de aparare, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
Monitorul Oficial nr. 0695 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. 952 din 12 Octombrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului a€žPrima casaa€ś
Monitorul Oficial nr. 0695 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. 189 din 14 Octombrie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind retrocedarea catre Biblioteca Academiei Romane a unor documente istorice retinute in mod abuziv la Arhivele Nationale ale Romaniei
Monitorul Oficial nr. 0695 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. 954 din 12 Octombrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru promulgarea Legii privind retrocedarea catre Biblioteca Academiei Romane a unor documente istorice retinute in mod abuziv la Arhivele Nationale ale Romaniei
Monitorul Oficial nr. 0695 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. 190 din 14 Octombrie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania
Monitorul Oficial nr. 0695 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. 192 din 14 Octombrie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale ale acestora


Monitorul Oficial nr. 0695 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. 955 din 12 Octombrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania
Monitorul Oficial nr. 0695 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. 957 din 12 Octombrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru promulgarea Legii privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale si in administrarea consiliilor locale ale acestora
Monitorul Oficial nr. 0695 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. 959 din 14 Octombrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit in grad de Mare Ofiter
Monitorul Oficial nr. 0695 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. 958 din 14 Octombrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind conferirea Ordinului Meritul Industrial si Comercial in grad de Cavaler
Monitorul Oficial nr. 0695 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. 230 din 12 Octombrie 2010
Emitent: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordin pentru aprobarea Procedurii de lucru privind implementarea Regulamentului (CE) nr. 485/2008 al Consiliului din 26 mai 2008 privind controalele efectuate de statele membre cu privire la operatiunile care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul european de garantare agricola
Monitorul Oficial nr. 0695 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. 2413 din 07 Octombrie 2010
Emitent: Ministerul Finantelor Publice
Ordin pentru modificarea alin. (4) al art. 7 din Precizarile referitoare la aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale de catre Trezoreria Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 888/2005
Monitorul Oficial nr. 0695 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. 5218 din 09 Septembrie 2010
Emitent: Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului
Ordin privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat sustinute de absolventii sectiilor bilingve romano-spaniole
Monitorul Oficial nr. 0695 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. - din 09 Septembrie 2010
Emitent: Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului
Metodologie de organizare si desfasurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat sustinute de absolventii sectiilor bilingve romano-spaniole
Monitorul Oficial nr. 0694 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. 185 din 14 Octombrie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor masuri in vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si diminuarii somajului in anul 2010
Monitorul Oficial nr. 0694 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. 950 din 12 Octombrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2010 privind reglementarea unor masuri in vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si diminuarii somajului in anul 2010Monitorul Oficial nr. 0694 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. 186 din 14 Octombrie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2010 pentru modificarea si completarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja
Monitorul Oficial nr. 0694 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. 951 din 12 Octombrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2010 pentru modificarea si completarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja
Monitorul Oficial nr. 0694 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. 191 din 14 Octombrie 2010
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind darea in administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, a unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale a€žApele Romanea€ś, prin Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral
Monitorul Oficial nr. 0694 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. 956 din 12 Octombrie 2010
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru promulgarea Legii privind darea in administrarea Consiliului Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, a unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale a€žApele Romanea€ś, prin Administratia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral
Monitorul Oficial nr. 0694 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. 998 din 29 Septembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind donarea unor bunuri de uz didactic apartinand domeniului privat al statului, aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, catre Ministerul Apararii al Republicii Moldova, pentru Institutul Militar al Fortelor Armate
Monitorul Oficial nr. 0694 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. 1002 din 29 Septembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind schimbarea regimului juridic al unui imobil aflat in domeniul public al statului
Monitorul Oficial nr. 0694 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. 1004 din 29 Septembrie 2010
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata ramase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica a€žFluidizare trafic pe DN1 km 8+100 - km 17+100 si centura rutiera in zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferata la Otopenia€ś
Monitorul Oficial nr. 0694 din 18 Octombrie 2010
Actul nr. 5239 din 20 Septembrie 2010
Emitent: Ministerul Educatiei, Cercetarii Tineretului si Sportului
Ordin pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4.630/2010 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul SuperiorCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Emil Boc a prezentat lista principalelor proiecte care vor fi dezvoltate in parteneriat public-privat
28 Apr 2011 | 1747

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2010
27 Dec 2010 | 3796

Noutati legislative. Monitorul Oficial 23 decembrie 2010
23 Dec 2010 | 2670

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2010
22 Dec 2010 | 2282

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2010
21 Dec 2010 | 2997

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2010
20 Dec 2010 | 8589