Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » RIL promovat cu privire la cadrul aplicarii amenzii civile debitorului unei obligatii de a face intuitu personae

RIL promovat cu privire la cadrul aplicarii amenzii civile debitorului unei obligatii de a face intuitu personae

  Publicat: 22 Oct 2010       4136 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In temeiul art. 329 din Codul procedura civila, astfel cum a fost modificat prin art.I pct.130 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.138/2000, aprobata prin Legea nr.219/2005, art.25 lit.a si art.63 lit.f din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, formulez prezentul

Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
In considerarea unei anumite persoane, expresie latina care defineste actele juridice la incheierea carora elementul determinant l-au constituit aptitudinile,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In considerarea unei anumite persoane, expresie latina care defineste actele juridice la incheierea carora elementul determinant l-au constituit aptitudinile,
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Creditor a carui creanta este garantata prin gaj, adica printr-un drept real accesoriu avand ca obiect unul sau mai multe bunuri mobile pe care titularul dreptului de creanta le poate executa cu prioritate,
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
In considerarea unei anumite persoane, expresie latina care defineste actele juridice la incheierea carora elementul determinant l-au constituit aptitudinile,
Cu mana militarului,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In considerarea unei anumite persoane, expresie latina care defineste actele juridice la incheierea carora elementul determinant l-au constituit aptitudinile,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Acelasi lucru cu Executare in natura.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Acelasi lucru cu Executare in natura.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Structura organizatorica de tipul intreprinderii, specializata in valorificarea dreptului de autor prin reproducerea si difuzarea operelor de creatie intelectuala de orice fel (literare, stiintifice, artistice), prin editarea de carti si de publicatii periodice precum si prin editarea de brosuri, ziare, afise etc.
Structura organizatorica de tipul intreprinderii, specializata in valorificarea dreptului de autor prin reproducerea si difuzarea operelor de creatie intelectuala de orice fel (literare, stiintifice, artistice), prin editarea de carti si de publicatii periodice precum si prin editarea de brosuri, ziare, afise etc.
Structura organizatorica de tipul intreprinderii, specializata in valorificarea dreptului de autor prin reproducerea si difuzarea operelor de creatie intelectuala de orice fel (literare, stiintifice, artistice), prin editarea de carti si de publicatii periodice precum si prin editarea de brosuri, ziare, afise etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta cerinte si indatoriri specifice impuse organismelor prestatoare in fiecare sector al serviciilor publice de catre legiuitor sau de catre autoritatile administratiei publice competente cu reglementarea, autorizarea sau gestiunea serviciului public respectiv.
Structura organizatorica de tipul intreprinderii, specializata in valorificarea dreptului de autor prin reproducerea si difuzarea operelor de creatie intelectuala de orice fel (literare, stiintifice, artistice), prin editarea de carti si de publicatii periodice precum si prin editarea de brosuri, ziare, afise etc.


RECURS IN INTERESUL LEGIIIn practica judiciara s-a constatat ca nu exista un punct de vedere unitar cu privire la problema de drept vizand a€žInterpretarea si aplicarea dispozitiilor art.5803 din Codul de procedura civila, raportate la art.3731, art. 387, art. 572 si art. 5802 din acelasi cod, referitor la obligativitatea parcurgerii procedurii executionale prin incuviintarea executarii silite si emiterea somatiei catre debitor, prealabil sesizarii instantei de judecata pentru aplicarea amenzii civile in cazul neexecutarii obligatiilor de a face cu caracter strict personala€ť.
I. Intr-o prima orientare jurisprudentiala s-a considerat ca amenda civila prevazuta de art. 5803 din Codul de procedura civila poate fi aplicata debitorului unei obligatii de a face intuitu personae doar in cadrul unei proceduri executionale ce debuteaza prin incuviintarea executarii silite in conditiile art. 3731 din Codul de procedura civila, urmata de somatia prevazuta de art. 387, art.572 si art. 5802 din acelasi cod.
In motivarea acestor solutii s-a aratat ca procedurii prevazute de art. 5803, situat in Sectiunea a IV-a a€“ Capitolul VI din Cartea a V-a Cod de procedura civila ii sunt aplicabile dispozitiile comune, continute in art. 572 din Sectiunea I, potrivit carora, in cazul in care obligatia debitorului prevazuta in titlul executoriu consta in lasarea posesiunii unui bun, in predarea unui bun ori a folosintei acestuia, in desfiintarea unei constructii, plantatii sau a altei lucrari ori in indeplinirea oricarei alte activitati stabilite pentru realizarea drepturilor creditorului, iar debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa in termenul prevazut in somatie, executorul sau, dupa caz, creditorul, in raport cu imprejurarile cauzei si natura obligatiei ce se executa, va proceda fie la executarea silita, fie va sesiza instanta de executare in vederea aplicarii unei amenzi civile.
De asemenea, dispozitiile art. 5803 alin. (1) din Codul de procedura civila se interpreteaza si se aplica in legatura directa cu prevederile art. 5802, care le preced in sectiunea intitulata a€žExecutarea silita a altor obligatii de a face sau de a nu facea€ť, or potrivit acestui text, conditia necesara si obligatorie, pentru ca debitorul sa fie obligat la plata unei amenzi civile este aceea de a fi pus in intarziere, prin emiterea somatiei, iar de la data primirii acesteia sa fi trecut 10 zile .
Asadar, refuzul debitorului de a indeplini o astfel de obligatie se poate constata numai dupa trecerea unui termen de 10 zile de la primirea somatiei. (Anexa I)

II. Intr-o alta orientare jurisprudentiala s-a considerat ca dispozitiile art. 5803 din Codul de procedura civila pot fi aplicate fara a fi necesara deschiderea procedurii executionale prin incuviintarea executarii silite si comunicarea somatiei catre debitorul obligatiei cu caracter strict personal, intrucat potrivit dispozitiilor art. 3712 alin. (1) din Codul de procedura civila, pot fi executate silit obligatiile al caror obiect consta in plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosintei acestuia, desfiintarea unei constructii, plantatii ori altei lucrari sau luarea unei alte masuri admise de lege.
Or, obligatiile de a face intuitu personae nu pot fi aduse la indeplinire prin executare silita.
S-a aratat si ca aceste obligatii nu pot fi executate silit in natura, deoarece constrangerea nu se poate exercita direct asupra persoanei debitorului, astfel incat, potrivit dispozitiilor art. 1075 Cod civil, in caz de neexecutare din partea debitorului, creditorul trebuie sa se multumeasca cu echivalentul banesc al prestatiei la care debitorul a fost obligat prin titlul executoriu.
Amenzile cominatorii la care face referire art. 5803 din Codul de procedura civila sunt mijloace de constrangere care vizeaza bunurile din patrimoniul debitorului, prin aplicarea acestora urmarindu-se sa se determine indirect actiunea sau abstentiunea debitorului, astfel incat, in cazul acestor obligatii, nu se poate recurge la celelalte forme de executare silita prevazute de lege, intrucat executarea silita ar fi lipsita de interes pentru creditor . (Anexa II)

In argumentarea ambelor solutii expuse, instantele de judecata au retinut principiile dezvoltate in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in legatura cu garantiile ce decurg din art. 6 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului, referitoare la punerea in executare a hotararilor judecatoresti.

Apreciez primul punct de vedere ca fiind in litera si spiritul legii.
Potrivit art. 3711 alin. (1) si (2) din Codul de procedura civila, obligatia stabilita prin hotararea unei instante sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la indeplinire de bunavoie, iar in cazul in care debitorul nu executa voluntar, aceasta se aduce la indeplinire prin executare silita, dupa regulile stabilite in cuprinsul Cartii a V-a acestui cod, daca legea nu prevede altfel.
Textul evocat anterior consacra in planul dreptului procesual principiul de drept substantial instituit prin art. 1073 din Codul civil, conform caruia creditorul are dreptul de a dobandi indeplinirea exacta a obligatiei.
Astfel, principiul este acela al executarii in natura si voluntare a oricarei obligatii, iar executarea silita, in oricare dintre modalitatile sale - directa sau indirecta este conceputa, dupa cum s-a aratat in doctrina ca a€žun substitut imperfect al executarii voluntarea€ť, iar a€žintre cele doua extreme s-ar afla plata celei resemnat, obtinuta prin efectul presiunii psihologice mai mult sau mai putin puternica asupra debitorului, pentru a-l incita sa-si execute datoriaa€ť[1].
Cu alte cuvinte, in cadrul executarii silite, a€žconstrangerea judiciara apare ca un substituit al refuzului executarii de bunavoie a titlului executoriua€ť[2].
Art. 3712 alin. (1) din Codul de procedura civila identifica obligatiile care pot fi executate silit si, implicit, circumscrie intr-o modalitate atotcuprinzatoare, obiectul executarii silite.
In cazul executarii silite directe, ca modalitate de executare silita prin care creditorul tinde la realizarea in natura a obligatiei debitorului inscrisa in titlul executoriu, obiectul executarii coincide cu insusi obiectul obligatiei ce rezulta din titlul executoriu si poate consta, potrivit dispozitiilor art. 572 din Codul de procedura civila, in lasarea posesiunii unui bun, predarea unui bun ori a folosintei acestuia, desfiintarea unei constructii, plantatii sau a altei lucrari, indeplinirea oricarei alte activitati stabilite pentru realizarea drepturilor creditorului.
In privinta obligatiilor de a face intuitu personae a caror executare manu militari este imposibil de conceput prin constrangere directa asupra persoanei debitorului, deoarece s-ar aduce atingere libertatii individuale (nemo praecise cogi potest ad factum), legiuitorul a identificat mijloace de constrangere judiciara indirecta, prin intermediul patrimoniului debitorului, iar din aceasta categorie fac parte amenzile cominatorii, prevazute de art. 5803 din Codul de procedura civila.
In consecinta, amenzile cominatorii prevazute de art. 5803 din Codul de procedura civila reprezinta mijloace de constrangere indirecta a debitorului pentru executarea in natura a obligatiei de a face cu caracter strict personal[3], constituind veritabile pedepse civile ori sanctiuni juridice procedurale[4], aplicabile debitorului ce refuza executarea de bunavoie a obligatiei stabilite in titlul executoriu si indeplinesc functia de presiune prin care se realizeaza uneori insasi executarea in natura[5].
Din analiza sistematica a prevederilor Cartii a V-a, Capitolul VI al Codului de procedura civila, rezulta ca institutia amenzilor cominatorii se circumscrie fazei executionale a procesului civil si este proprie executarii silite directe a obligatiilor de a face intuitu personae, altele decat cele prevazute in art. 575 Cod de procedura civila, referitoare la predarea silita a bunurilor mobile ori art. 578 din Codul de procedura civila, referitoare la predarea silita a bunurilor imobile.
Or, potrivit dispozitiilor art. 3731 alin. (1) continute in Sectiunea I1 a€“ a€žSesizarea organului de executare . Titlul executoriua€ť- Cap.I a€“ a€žDispozitii generalea€ť al Cartii a V-a din Codul de procedura civila, faza executionala se declanseaza prin cererea de executarea silita care se depune la executorul judecatoresc, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, iar acesta este obligat sa solicite, de indata, instantei de judecata, incuviintarea executarii silite.
Aceste dispozitii generale sunt aplicabile, in lipsa unei prevederi legale exprese, tuturor modalitatilor si formelor de executare silita, deci si executarii silite directe a obligatiilor de a face cu caracter strict personal.
Tot astfel, cu valoare de regula generala, aplicabila tuturor modalitatilor de executare a€“ directa sau indirecta a€“ si tuturor formelor de executare, art. 387 alin. (1) si (2) din Codul de procedura civila statueaza ca, in afara cazurilor in care legea prevede altfel, executarea poate incepe numai dupa ce se va comunica debitorului o somatie cuprinzand mentiunile indicate in alin. (1) pct.1-6, iar daca in termenul prevazut in somatie, debitorul nu-si executa de bunavoie obligatia, executorul judecatoresc va proceda de indata la executarea silita.
Asadar, comunicarea somatiei catre debitor, pentru a-si executa de bunavoie obligatia, constituie regula stabilita atat in beneficiul creditorului, cat si al debitorului, iar lipsa somatiei reprezinta exceptia .
Cazurile in care executarea se face fara somatie sunt expres si limitativ prevazute de lege [ ex: art.581 alin. (4), art. 454 alin. (1), art. 573 din Codul de procedura civila], situatie in care nu se incadreaza si executarea silita directa a obligatiilor de a face intuitu personae.
In aceasta privinta devin incidente prevederile art. 572 cuprinse in Sectiunea I a€“ a€žDispozitii comunea€ť, Cap.VI a€“ a€žPredarea silita a bunurilor si executarea silita a altor obligatii de a face sau de a nu facea€ť din Cartea a V-a a Codului de procedura civila, care au valoarea unor norme de drept comun, in privinta executarii silite directe a obligatiilor de a face, precum si a unor norme speciale in raport de prevederile art. 387 din acelasi cod[6].
De altfel, din interpretarea gramaticala a dispozitiilor art. 572 din Codul de procedura civila, rezulta ca recurgerea la una dintre formele de executare directa indicate de text in mod alternativ este conditionata de refuzul debitorului de a-si executa de bunavoie obligatia, in termenul prevazut in somatie.
Pe de alta parte, prevederile art. 5802 din Codul de procedura civila reprezinta, in raport de prevederile art. 572 din acelasi cod, norma speciala pentru executarea silita a altor obligatii de a face sau de a nu face, iar dispozitiile art. 5803 particularizeaza exclusiv modalitatea de constrangere a debitorului pentru executarea obligatiei de a face intuitu personae, fara a contine vreo prevedere distincta, derogatorie fata de normele legale care ii preced in ordinea logica si sistematica a reglementarii.
Asadar, diferenta specifica in raport de prevederile art. 5802 din Codul de procedura civila este data exclusiv de natura obligatiei de a face, cu incidenta directa si imediata doar in privinta mijloacelor de executare directa a acesteia.
Or, de vreme ce dispozitiile art. 5803 din Codul de procedura civila nu cuprind norme speciale, derogatorii fata de normele de drept comun, continute in art. 3731, art. 387, art. 572 si art. 5802 din acelasi cod, rezulta ca, pentru aplicarea amenzii cominatorii in procedura de drept comun, sunt necesare si suficiente deschiderea procedurii executionale prin incuviintarea executarii silite si comunicarea somatiei catre debitor pentru a-si indeplini de bunavoie obligatia in termenul de 10 zile, prevazut de art. 5802 din Codul de procedura civila.
Aceasta solutie este preconizata si prin art. 894 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind noul Cod de procedura civila care stabileste ca: a€žDaca in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii, debitorul nu executa obligatia de a face sau de a nu face ce nu poate fi indeplinita prin alta persoana, acesta poate fi constrans la indeplinirea ei prin aplicarea unei amenzi judiciare de catre instanta de executarea€ť.

Pentru aceste motive, in temeiul prevederilor art.329 din Codul de procedura civila, solicit admiterea recursului in interesul legii si pronuntarea unei decizii prin care sa se asigure interpretarea si aplicarea unitara a legii.
PROCUROR GENERAL
Laura Codruta Kovesi


Bibliografie disponibila in Libraria Juridica EuroAvocatura:


[1] I. Deleanu a€“ a€śTratat de procedura civilaa€ť, Vol.II, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2007, p.427;
[2] Idem.
[3] D.M. Fruth-Oprisan a€“ a€žExecutarea in natura a obligatiei de a facea€ť, Revista Romana de Drept nr.8/1986, p.13-14; C. Birsan a€“ a€žDrept Civil. Teoria generala a obligatiilora€ť, Editura a IX-a, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2008, p.322 si urm; S. Zilberstein, V.M. Ciobanu a€“ a€žTratat de executare silitaa€ť, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001, p.451, p.452, nota 45, p.453; E. Oprina a€“ a€žExecutarea silita in procesul civila€ť, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007, p.397-398; I. Deleanu, op.cit., p.482;
[4] L. Pop a€“ a€žTratat de drept civil. Obligatiile . Regimul juridic generala€ť, Vol.I, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2006, p.503-504; L. Ungur a€“ a€žUnele consideratii asupra institutiei amenzii cominatoriia€ť; Dreptul nr. 4/2001, p.64; B. Dumitrache a€“ a€žProbleme privind executarea silita a obligatiei de a facea€ť, Analele Universitatii Bucuresti nr.1/2003;
[5] D.M. Fruth-Prisan, op.cit.,p.13;
[6] D. Tatarusanu a€“ a€śAspecte procedurale privindCiteşte mai multe despre:    RIL    Recurs in interesul legii    Actiune civila    Amenda civila    Obligatie de a face    Obligatie intuitu personae

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Nivelul Sponsozarilor ONG-urilor si Asociatilor incepand cu 1 ianuarie 2022
30 Dec 2021 | 301

Formularul 230 editabil 2022 pdf pentru redirectionarea a 2 sau 3,5 la suta din impozitul datorat
27 Dec 2021 | 9718

Completarile aduse Codului Muncii prin OUG 130/2021
21 Dec 2021 | 854

Firma de avocatura CMS Romania isi muta birourile la One Tower
10 Aug 2021 | 411

Curs de dreptul mediului si o Clinica juridica. Inscrieri pana pe 22 august
10 Aug 2021 | 343

Legi promulgate in data de 1 iulie 2021
01 Jul 2021 | 565Articole Juridice

Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (X) - Utilizarea retelelor de mesagerie electronica in raporturile de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Jurisprudenţă

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati