Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Ştiri juridice » RIL promovat cu privire la cadrul aplicarii amenzii civile debitorului unei obligatii de a face intuitu personae

RIL promovat cu privire la cadrul aplicarii amenzii civile debitorului unei obligatii de a face intuitu personae

  Publicat: 22 Oct 2010       3583 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
In temeiul art. 329 din Codul procedura civila, astfel cum a fost modificat prin art.I pct.130 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.138/2000, aprobata prin Legea nr.219/2005, art.25 lit.a si art.63 lit.f din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, formulez prezentul

Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
A fost promulgat la 11.09.1865
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
In considerarea unei anumite persoane, expresie latina care defineste actele juridice la incheierea carora elementul determinant l-au constituit aptitudinile,
A fost promulgat la 11.09.1865
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In considerarea unei anumite persoane, expresie latina care defineste actele juridice la incheierea carora elementul determinant l-au constituit aptitudinile,
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Creditor a carui creanta este garantata prin gaj, adica printr-un drept real accesoriu avand ca obiect unul sau mai multe bunuri mobile pe care titularul dreptului de creanta le poate executa cu prioritate,
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
A fost promulgat la 11.09.1865
In considerarea unei anumite persoane, expresie latina care defineste actele juridice la incheierea carora elementul determinant l-au constituit aptitudinile,
Cu mana militarului,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
A fost promulgat la 11.09.1865
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
A fost promulgat la 11.09.1865
In considerarea unei anumite persoane, expresie latina care defineste actele juridice la incheierea carora elementul determinant l-au constituit aptitudinile,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
A fost promulgat la 11.09.1865
Acelasi lucru cu Executare in natura.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Acelasi lucru cu Executare in natura.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Structura organizatorica de tipul intreprinderii, specializata in valorificarea dreptului de autor prin reproducerea si difuzarea operelor de creatie intelectuala de orice fel (literare, stiintifice, artistice), prin editarea de carti si de publicatii periodice precum si prin editarea de brosuri, ziare, afise etc.
Structura organizatorica de tipul intreprinderii, specializata in valorificarea dreptului de autor prin reproducerea si difuzarea operelor de creatie intelectuala de orice fel (literare, stiintifice, artistice), prin editarea de carti si de publicatii periodice precum si prin editarea de brosuri, ziare, afise etc.
Structura organizatorica de tipul intreprinderii, specializata in valorificarea dreptului de autor prin reproducerea si difuzarea operelor de creatie intelectuala de orice fel (literare, stiintifice, artistice), prin editarea de carti si de publicatii periodice precum si prin editarea de brosuri, ziare, afise etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta cerinte si indatoriri specifice impuse organismelor prestatoare in fiecare sector al serviciilor publice de catre legiuitor sau de catre autoritatile administratiei publice competente cu reglementarea, autorizarea sau gestiunea serviciului public respectiv.
Structura organizatorica de tipul intreprinderii, specializata in valorificarea dreptului de autor prin reproducerea si difuzarea operelor de creatie intelectuala de orice fel (literare, stiintifice, artistice), prin editarea de carti si de publicatii periodice precum si prin editarea de brosuri, ziare, afise etc.


RECURS IN INTERESUL LEGIIIn practica judiciara s-a constatat ca nu exista un punct de vedere unitar cu privire la problema de drept vizand a€žInterpretarea si aplicarea dispozitiilor art.5803 din Codul de procedura civila, raportate la art.3731, art. 387, art. 572 si art. 5802 din acelasi cod, referitor la obligativitatea parcurgerii procedurii executionale prin incuviintarea executarii silite si emiterea somatiei catre debitor, prealabil sesizarii instantei de judecata pentru aplicarea amenzii civile in cazul neexecutarii obligatiilor de a face cu caracter strict personala€ť.
I. Intr-o prima orientare jurisprudentiala s-a considerat ca amenda civila prevazuta de art. 5803 din Codul de procedura civila poate fi aplicata debitorului unei obligatii de a face intuitu personae doar in cadrul unei proceduri executionale ce debuteaza prin incuviintarea executarii silite in conditiile art. 3731 din Codul de procedura civila, urmata de somatia prevazuta de art. 387, art.572 si art. 5802 din acelasi cod.
In motivarea acestor solutii s-a aratat ca procedurii prevazute de art. 5803, situat in Sectiunea a IV-a a€“ Capitolul VI din Cartea a V-a Cod de procedura civila ii sunt aplicabile dispozitiile comune, continute in art. 572 din Sectiunea I, potrivit carora, in cazul in care obligatia debitorului prevazuta in titlul executoriu consta in lasarea posesiunii unui bun, in predarea unui bun ori a folosintei acestuia, in desfiintarea unei constructii, plantatii sau a altei lucrari ori in indeplinirea oricarei alte activitati stabilite pentru realizarea drepturilor creditorului, iar debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa in termenul prevazut in somatie, executorul sau, dupa caz, creditorul, in raport cu imprejurarile cauzei si natura obligatiei ce se executa, va proceda fie la executarea silita, fie va sesiza instanta de executare in vederea aplicarii unei amenzi civile.
De asemenea, dispozitiile art. 5803 alin. (1) din Codul de procedura civila se interpreteaza si se aplica in legatura directa cu prevederile art. 5802, care le preced in sectiunea intitulata a€žExecutarea silita a altor obligatii de a face sau de a nu facea€ť, or potrivit acestui text, conditia necesara si obligatorie, pentru ca debitorul sa fie obligat la plata unei amenzi civile este aceea de a fi pus in intarziere, prin emiterea somatiei, iar de la data primirii acesteia sa fi trecut 10 zile .
Asadar, refuzul debitorului de a indeplini o astfel de obligatie se poate constata numai dupa trecerea unui termen de 10 zile de la primirea somatiei. (Anexa I)

II. Intr-o alta orientare jurisprudentiala s-a considerat ca dispozitiile art. 5803 din Codul de procedura civila pot fi aplicate fara a fi necesara deschiderea procedurii executionale prin incuviintarea executarii silite si comunicarea somatiei catre debitorul obligatiei cu caracter strict personal, intrucat potrivit dispozitiilor art. 3712 alin. (1) din Codul de procedura civila, pot fi executate silit obligatiile al caror obiect consta in plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosintei acestuia, desfiintarea unei constructii, plantatii ori altei lucrari sau luarea unei alte masuri admise de lege.
Or, obligatiile de a face intuitu personae nu pot fi aduse la indeplinire prin executare silita.
S-a aratat si ca aceste obligatii nu pot fi executate silit in natura, deoarece constrangerea nu se poate exercita direct asupra persoanei debitorului, astfel incat, potrivit dispozitiilor art. 1075 Cod civil, in caz de neexecutare din partea debitorului, creditorul trebuie sa se multumeasca cu echivalentul banesc al prestatiei la care debitorul a fost obligat prin titlul executoriu.
Amenzile cominatorii la care face referire art. 5803 din Codul de procedura civila sunt mijloace de constrangere care vizeaza bunurile din patrimoniul debitorului, prin aplicarea acestora urmarindu-se sa se determine indirect actiunea sau abstentiunea debitorului, astfel incat, in cazul acestor obligatii, nu se poate recurge la celelalte forme de executare silita prevazute de lege, intrucat executarea silita ar fi lipsita de interes pentru creditor . (Anexa II)

In argumentarea ambelor solutii expuse, instantele de judecata au retinut principiile dezvoltate in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in legatura cu garantiile ce decurg din art. 6 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului, referitoare la punerea in executare a hotararilor judecatoresti.

Apreciez primul punct de vedere ca fiind in litera si spiritul legii.
Potrivit art. 3711 alin. (1) si (2) din Codul de procedura civila, obligatia stabilita prin hotararea unei instante sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la indeplinire de bunavoie, iar in cazul in care debitorul nu executa voluntar, aceasta se aduce la indeplinire prin executare silita, dupa regulile stabilite in cuprinsul Cartii a V-a acestui cod, daca legea nu prevede altfel.
Textul evocat anterior consacra in planul dreptului procesual principiul de drept substantial instituit prin art. 1073 din Codul civil, conform caruia creditorul are dreptul de a dobandi indeplinirea exacta a obligatiei.
Astfel, principiul este acela al executarii in natura si voluntare a oricarei obligatii, iar executarea silita, in oricare dintre modalitatile sale - directa sau indirecta este conceputa, dupa cum s-a aratat in doctrina ca a€žun substitut imperfect al executarii voluntarea€ť, iar a€žintre cele doua extreme s-ar afla plata celei resemnat, obtinuta prin efectul presiunii psihologice mai mult sau mai putin puternica asupra debitorului, pentru a-l incita sa-si execute datoriaa€ť[1].
Cu alte cuvinte, in cadrul executarii silite, a€žconstrangerea judiciara apare ca un substituit al refuzului executarii de bunavoie a titlului executoriua€ť[2].
Art. 3712 alin. (1) din Codul de procedura civila identifica obligatiile care pot fi executate silit si, implicit, circumscrie intr-o modalitate atotcuprinzatoare, obiectul executarii silite.
In cazul executarii silite directe, ca modalitate de executare silita prin care creditorul tinde la realizarea in natura a obligatiei debitorului inscrisa in titlul executoriu, obiectul executarii coincide cu insusi obiectul obligatiei ce rezulta din titlul executoriu si poate consta, potrivit dispozitiilor art. 572 din Codul de procedura civila, in lasarea posesiunii unui bun, predarea unui bun ori a folosintei acestuia, desfiintarea unei constructii, plantatii sau a altei lucrari, indeplinirea oricarei alte activitati stabilite pentru realizarea drepturilor creditorului.
In privinta obligatiilor de a face intuitu personae a caror executare manu militari este imposibil de conceput prin constrangere directa asupra persoanei debitorului, deoarece s-ar aduce atingere libertatii individuale (nemo praecise cogi potest ad factum), legiuitorul a identificat mijloace de constrangere judiciara indirecta, prin intermediul patrimoniului debitorului, iar din aceasta categorie fac parte amenzile cominatorii, prevazute de art. 5803 din Codul de procedura civila.
In consecinta, amenzile cominatorii prevazute de art. 5803 din Codul de procedura civila reprezinta mijloace de constrangere indirecta a debitorului pentru executarea in natura a obligatiei de a face cu caracter strict personal[3], constituind veritabile pedepse civile ori sanctiuni juridice procedurale[4], aplicabile debitorului ce refuza executarea de bunavoie a obligatiei stabilite in titlul executoriu si indeplinesc functia de presiune prin care se realizeaza uneori insasi executarea in natura[5].
Din analiza sistematica a prevederilor Cartii a V-a, Capitolul VI al Codului de procedura civila, rezulta ca institutia amenzilor cominatorii se circumscrie fazei executionale a procesului civil si este proprie executarii silite directe a obligatiilor de a face intuitu personae, altele decat cele prevazute in art. 575 Cod de procedura civila, referitoare la predarea silita a bunurilor mobile ori art. 578 din Codul de procedura civila, referitoare la predarea silita a bunurilor imobile.
Or, potrivit dispozitiilor art. 3731 alin. (1) continute in Sectiunea I1 a€“ a€žSesizarea organului de executare . Titlul executoriua€ť- Cap.I a€“ a€žDispozitii generalea€ť al Cartii a V-a din Codul de procedura civila, faza executionala se declanseaza prin cererea de executarea silita care se depune la executorul judecatoresc, cu exceptia cazurilor prevazute de lege, iar acesta este obligat sa solicite, de indata, instantei de judecata, incuviintarea executarii silite.
Aceste dispozitii generale sunt aplicabile, in lipsa unei prevederi legale exprese, tuturor modalitatilor si formelor de executare silita, deci si executarii silite directe a obligatiilor de a face cu caracter strict personal.
Tot astfel, cu valoare de regula generala, aplicabila tuturor modalitatilor de executare a€“ directa sau indirecta a€“ si tuturor formelor de executare, art. 387 alin. (1) si (2) din Codul de procedura civila statueaza ca, in afara cazurilor in care legea prevede altfel, executarea poate incepe numai dupa ce se va comunica debitorului o somatie cuprinzand mentiunile indicate in alin. (1) pct.1-6, iar daca in termenul prevazut in somatie, debitorul nu-si executa de bunavoie obligatia, executorul judecatoresc va proceda de indata la executarea silita.
Asadar, comunicarea somatiei catre debitor, pentru a-si executa de bunavoie obligatia, constituie regula stabilita atat in beneficiul creditorului, cat si al debitorului, iar lipsa somatiei reprezinta exceptia .
Cazurile in care executarea se face fara somatie sunt expres si limitativ prevazute de lege [ ex: art.581 alin. (4), art. 454 alin. (1), art. 573 din Codul de procedura civila], situatie in care nu se incadreaza si executarea silita directa a obligatiilor de a face intuitu personae.
In aceasta privinta devin incidente prevederile art. 572 cuprinse in Sectiunea I a€“ a€žDispozitii comunea€ť, Cap.VI a€“ a€žPredarea silita a bunurilor si executarea silita a altor obligatii de a face sau de a nu facea€ť din Cartea a V-a a Codului de procedura civila, care au valoarea unor norme de drept comun, in privinta executarii silite directe a obligatiilor de a face, precum si a unor norme speciale in raport de prevederile art. 387 din acelasi cod[6].
De altfel, din interpretarea gramaticala a dispozitiilor art. 572 din Codul de procedura civila, rezulta ca recurgerea la una dintre formele de executare directa indicate de text in mod alternativ este conditionata de refuzul debitorului de a-si executa de bunavoie obligatia, in termenul prevazut in somatie.
Pe de alta parte, prevederile art. 5802 din Codul de procedura civila reprezinta, in raport de prevederile art. 572 din acelasi cod, norma speciala pentru executarea silita a altor obligatii de a face sau de a nu face, iar dispozitiile art. 5803 particularizeaza exclusiv modalitatea de constrangere a debitorului pentru executarea obligatiei de a face intuitu personae, fara a contine vreo prevedere distincta, derogatorie fata de normele legale care ii preced in ordinea logica si sistematica a reglementarii.
Asadar, diferenta specifica in raport de prevederile art. 5802 din Codul de procedura civila este data exclusiv de natura obligatiei de a face, cu incidenta directa si imediata doar in privinta mijloacelor de executare directa a acesteia.
Or, de vreme ce dispozitiile art. 5803 din Codul de procedura civila nu cuprind norme speciale, derogatorii fata de normele de drept comun, continute in art. 3731, art. 387, art. 572 si art. 5802 din acelasi cod, rezulta ca, pentru aplicarea amenzii cominatorii in procedura de drept comun, sunt necesare si suficiente deschiderea procedurii executionale prin incuviintarea executarii silite si comunicarea somatiei catre debitor pentru a-si indeplini de bunavoie obligatia in termenul de 10 zile, prevazut de art. 5802 din Codul de procedura civila.
Aceasta solutie este preconizata si prin art. 894 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind noul Cod de procedura civila care stabileste ca: a€žDaca in termen de 10 zile de la comunicarea incheierii de incuviintare a executarii, debitorul nu executa obligatia de a face sau de a nu face ce nu poate fi indeplinita prin alta persoana, acesta poate fi constrans la indeplinirea ei prin aplicarea unei amenzi judiciare de catre instanta de executarea€ť.

Pentru aceste motive, in temeiul prevederilor art.329 din Codul de procedura civila, solicit admiterea recursului in interesul legii si pronuntarea unei decizii prin care sa se asigure interpretarea si aplicarea unitara a legii.
PROCUROR GENERAL
Laura Codruta Kovesi


Bibliografie disponibila in Libraria Juridica EuroAvocatura:


[1] I. Deleanu a€“ a€śTratat de procedura civilaa€ť, Vol.II, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2007, p.427;
[2] Idem.
[3] D.M. Fruth-Oprisan a€“ a€žExecutarea in natura a obligatiei de a facea€ť, Revista Romana de Drept nr.8/1986, p.13-14; C. Birsan a€“ a€žDrept Civil. Teoria generala a obligatiilora€ť, Editura a IX-a, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2008, p.322 si urm; S. Zilberstein, V.M. Ciobanu a€“ a€žTratat de executare silitaa€ť, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2001, p.451, p.452, nota 45, p.453; E. Oprina a€“ a€žExecutarea silita in procesul civila€ť, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007, p.397-398; I. Deleanu, op.cit., p.482;
[4] L. Pop a€“ a€žTratat de drept civil. Obligatiile . Regimul juridic generala€ť, Vol.I, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2006, p.503-504; L. Ungur a€“ a€žUnele consideratii asupra institutiei amenzii cominatoriia€ť; Dreptul nr. 4/2001, p.64; B. Dumitrache a€“ a€žProbleme privind executarea silita a obligatiei de a facea€ť, Analele Universitatii Bucuresti nr.1/2003;
[5] D.M. Fruth-Prisan, op.cit.,p.13;
[6] D. Tatarusanu a€“ a€śAspecte procedurale privindCiteşte mai multe despre:    RIL    Recurs in interesul legii    Actiune civila    Amenda civila    Obligatie de a face    Obligatie intuitu personaeComentează: RIL promovat cu privire la cadrul aplicarii amenzii civile debitorului unei obligatii de a face intuitu personae
Alte titluri

PROIECT privind regulile fiscale si contabile de inregistrare a bacsisului
18 Aug 2019 | 34

Biletele de calatorie gratuita pentru persoanele cu handicap vor putea fi ridicate si distribuite acestora si de organizatiile neguvernamentale care le protejeaza si promoveaza drepturile
18 Aug 2019 | 29

PROIECT privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2019
18 Aug 2019 | 23

Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 31 iulie 2019
31 Jul 2019 | 141

COPSI a facut modificari cu privire la formarea initiala a psihologilor din specialitatea Psihologie judiciara
31 Jul 2019 | 79

MAE a publicat o lista a unor tratate internationale intrate in vigoare in ultimele luni
29 Jul 2019 | 88Articole Juridice

Administratorul unui site internet echipat cu butonul „imi place” al Facebook poate fi operator, impreuna cu Facebook, in privinta colectarii si a transmiterii catre Facebook a datelor cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului sau
Sursa: EuroAvocatura.ro

Operatorul de transport aerian care a efectuat primul zbor este obligat sa acorde compensatii pasagerilor care au suferit o intarziere prelungita
Sursa: EuroAvocatura.ro

Combaterea hartuirii morale si a hartuirii sexuale la locul de munca, in spatiile publice si in viata politica
Sursa: EuroAvocatura.ro

Descentralizarea in Noul Cod Administrativ. Principiu si componenta esentiale in desfasurarea activitatilor administrative (III)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Jurisprudenţă

Competenta teritoriala de solutionare a cauzei in materia conflictelor de munca
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 187 din 30 ianuarie 2019

Constitutionalitatea judecarii cererii de recuzare de catre insisi colegii judecatorului recuzat
Pronuntaţă de: Decizia Curtii Constitutionale nr. 366 din 28 mai 2019

Rejudecarea cauzei. Lipsa motivarii hotararii judecatoresti
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 124 din 23 ianuarie 2019

Depasirea termenului contractual de predare a bunului imobil. Actiune in raspundere civila contractuala
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 5143 din 29 noiembrie 2018