din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1479 de useri online
Materiale juridice despre Actiune civila (20)


    Jurisprudenta   Constituire de parte civila pentru despagubiri materiale in faza de urmarire penala. Persoana vatamata in urma unui accident rutier
  Dispozitii art. 244 alin. (1) pct. 2 C.proc.civ. reglementeaza un caz de suspendare facultativa a judecarii unei cauze, caz ce intervine cand sunt indeplinite cumulativ cerintele ca urmarirea penala sa fi inceput fata de una dintre partile litigiului pentru o fapta care ar avea consecinte determinante asupra solutionarii actiunii civile pendinte. Instanta sesizata cu solutionarea unei astfel de cereri, chiar daca va constata indeplinirea cerintelor normei legale, are puterea de apreciere asupra utilitatii, necesitatii si oportunitatii dispunerii acestei masuri, in contextul derularii raporturilor juridice dintre parti.
   Data aparitiei: 05 Ianuarie 2017

    Articole   Renuntarea la pretentiile civile. Art. 22 - NCPP
  PARTEA GENERALA TITLUL II: Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal CAPITOLUL II: Actiunea civila
   Data aparitiei: 22 Noiembrie 2013

    Articole   Obiectul si exercitarea actiunii civile in procesul penal. Art. 19 - NCPP
  PARTEA GENERALA TITLUL II: Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal CAPITOLUL II: Actiunea civila
   Data aparitiei: 22 Noiembrie 2013

    Articole   Exercitarea in procesul penal a actiunii civile de catre sau fata de succesori. Art. 24 - NCPP
  PARTEA GENERALA TITLUL II: Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal CAPITOLUL II: Actiunea civila
   Data aparitiei: 22 Noiembrie 2013

    Articole   Disjungerea actiunii civile de actiunea penala. Art. 26 - NCPP
  PARTEA GENERALA TITLUL II: Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal CAPITOLUL II: Actiunea civila
   Data aparitiei: 22 Noiembrie 2013

    Articole   Cazurile de solutionare a actiunii civile la instanta civila. Art. 27 - NCPP
  PARTEA GENERALA TITLUL II: Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal CAPITOLUL II: Actiunea civila
   Data aparitiei: 22 Noiembrie 2013

    Articole   Autoritatea hotararii penale in procesul civil si efectele hotararii civile in procesul penal. Art. 28 - NCPP
  PARTEA GENERALA TITLUL II: Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal CAPITOLUL II: Actiunea civila
   Data aparitiei: 22 Noiembrie 2013

    Articole   Contestatia privind executarea dispozitiilor civile. Art. 600 - NCPP
  TITLUL V: Executarea hotararilor penale CAPITOLUL IV: Dispozitii comune
   Data aparitiei: 12 Noiembrie 2013

    Jurisprudenta   Inculpat care are o culpa in proportie de 50 la suta in producerea accidentului,
  Nu se poate admite actiunea civila formulata de o persoana care are si calitate de inculpat si a avut o culpa in proportie de 50%,alaturi de celalalt inculpat, in producerea accidentului,care a condus la decesul sotiei sale .
   Data aparitiei: 06 Aprilie 2013

    Articole   Medierea in procesele penale. Solutionarea actiunii civile
 
   Data aparitiei: 20 Martie 2013

    Jurisprudenta   Coexistenta raspunderii civile a inculpatului cu cea a asiguratorului de raspundere civila
  Coexistenta unei raspunderi complementare si indirecte pentru fapta altuia, pe temei contractual, asa cum este raspunderea asiguratorului, nu exclude angajarea raspunderii civile a inculpatului, aceasta din urma constituind forma de raspundere principala, de natura delictuala, intemeiata pe dispozitiile art. 998-999 din vechiul Cod civil.
   Data aparitiei: 21 Ianuarie 2013

    Jurisprudenta   Prestatie periodica. Cuantum. Modalitate de plata
  Prin sentinta penala nr. 159 din 16.03.2005 pronuntata de Judecatoria Corabia in dos. nr. 140/2004, in baza art 178 al.2 c.p. a fost condamnat inculpatul I.M. la 2 ani inchisoare.
   Data aparitiei: 14 Ianuarie 2013

    Jurisprudenta   Actiune civila. Infractiuni contra persoanei. Daune morale
  Spre deosebire de despagubirile pentru daune materiale, care se stabilesc pe baza de probe, despagubirile pentru daune morale se stabilesc pe baza evaluarii instantei de judecata.
   Data aparitiei: 04 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Recurs. Motive invocate numai pe latura civila
  Este nefondat recursul formulat de partea civila care vizeaza numai latura civila a cauzei in procesul penal, intrucat nu se incadreaza in motivele de casare stabilite prin dispozitiile art.385/9 Cod procedura penala.
   Data aparitiei: 19 Iulie 2011

    Jurisprudenta   Tentativa. Viol prevazut in art. 197 alin. (1) C. pen. Omor. Plangere prealabila. Exercitarea din oficiu a actiunii penale
  Dispozitia cuprinsa in art. 197 alin. (4) C. pen., potrivit careia actiunea penala pentru fapta de viol prevazuta in art. 197 alin. (1) din acelasi cod se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate, nu este incidenta in cazul in care decesul persoanei vatamate - victima a infractiunii de viol prevazuta in art. 197 alin. (1) C. pen.
   Data aparitiei: 02 Decembrie 2010

    Jurisprudenta   Obligatie de a face privind rebransarea unui imobil la reteaua de energie electrica. Calitate procesuala pasiva
  Legea nr. 13/2007 privind energia electrica, prin 45 alin. 3, impune separarea activitatii de distributie de cea de furnizare a energiei electrice.
   Data aparitiei: 17 Noiembrie 2010

    Jurisprudenta   Vatamare corporala din culpa. Actiune civila. Despagubiri. Calitatea de parte civila
  Se pot acorda despagubiri civile cu ocazia judecarii infractiunii de vatamare din culpa produsa printr-un accident de circulatie, reprezentand reparatii pentru autovehicolul avariat, numai daca acesta apartine victimei infractiunii.
   Data aparitiei: 03 Noiembrie 2010

    Stiri   RIL promovat cu privire la cadrul aplicarii amenzii civile debitorului unei obligatii de a face intuitu personae
  In temeiul art. 329 din Codul procedura civila, astfel cum a fost modificat prin art.I pct.130 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.138/2000, aprobata prin Legea nr.219/2005, art.25 lit.a si art.63 lit.f din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, formulez prezentul
   Data aparitiei: 22 Octombrie 2010

    Stiri   RIL promovat cu privire la legitimarea procesuala activa a procurorului de a formula actiunea civila pentru desfiintarea unui inscris falsificat
  Laura Codruta Kovesi, Procurorul General al Romaniei, a promovat recurs in interesul legii cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 45 alin. (1) teza finala din Codul de procedura civila raportat la dispozitiile art. 245 alin. (1) lit. c1) din Codul de procedura penala, asupra legitimarii procesuale active a procurorului de a formula actiunea civila pentru desfiintarea totala sau partiala a unui inscris falsificat atunci cand actiunea penala s-a stins in faza de urmarire penala printr-o solutie de netrimitere in judecata.
   Data aparitiei: 05 Octombrie 2010

    Jurisprudenta   Exercitarea actiunii civile in cadrul procesului penal. Anularea actelor subsecvente ca efect al anularii actului principal
  Ocrotirea bunei-credinte si asigurarea securitatii dinamice a circuitului civil.
   Data aparitiei: 04 Octombrie 2010