Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 8 iunie 2011

Noutati legislative. Monitorul Oficial 8 iunie 2011

  Publicat: 08 Jun 2011       1682 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 8 iunie 2011

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act de procedura emis de catre instanta de judecata dupamefectuarea unei licitatii publice, prin care bunul imobil ce a format obiectul executarii silite
Act adoptat de organele de stat,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act adoptat de organele de stat,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(protectia persoanelor cu handicap). Proces prin care sunt determinate, in unitatea de protectie speciala, cerintele de ingrijire, asistenta, recuperare, etc. ale utilizatorului in vederea stabilirii si implementarii planului personalizat de servicii al acestuia;

Monitorul Oficial nr. 0403 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 48 din 25 Mai 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Ordonanta de urgenta privind trecerea unui imobil aflat in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din folosinta gratuita a Ambasadei Frantei in Romania in folosinta gratuita a Fundatiei ``LycA©e FranA§ais Anna de Noailles``
Monitorul Oficial nr. 0403 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 546 din 25 Mai 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba
Monitorul Oficial nr. 0403 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 530 din 03 Iunie 2011
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Monitorul Oficial nr. 0403 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 531 din 03 Iunie 2011
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Monitorul Oficial nr. 0403 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 532 din 03 Iunie 2011
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 227/2008 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Monitorul Oficial nr. 0403 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 533 din 03 Iunie 2011
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala
Monitorul Oficial nr. 0403 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 534 din 03 Iunie 2011
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevazute la art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes national, judetean si local
Monitorul Oficial nr. 0403 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 73 din 06 Iunie 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Monitorul Oficial nr. 0403 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 74 din 06 Iunie 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Monitorul Oficial nr. 0403 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 75 din 06 Iunie 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 227/2008 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatiiMonitorul Oficial nr. 0403 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 76 din 06 Iunie 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala
Monitorul Oficial nr. 0403 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 77 din 06 Iunie 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2010 privind exceptarea de la plata tarifelor prevazute la art. 42 alin. (3) lit. h) din Legea imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor necesare pentru realizarea unor obiective de interes national, judetean si local
Monitorul Oficial nr. 0403 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 555 din 03 Mai 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 404^1 si art. 404^2 din Codul de procedura civila
Monitorul Oficial nr. 0403 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 558 din 03 Mai 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Monitorul Oficial nr. 0403 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 560 din 03 Mai 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) si (2) si art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale
Monitorul Oficial nr. 0402 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 561 din 01 Iunie 2011
Emitent: Guvernul Romaniei
Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 272/2011 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2011
Monitorul Oficial nr. 0402 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 549 din 03 Iunie 2011
Emitent: Presedintele Romaniei
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2011 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii
Monitorul Oficial nr. 0402 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 92 din 06 Iunie 2011
Emitent: Parlamentul Romaniei
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2011 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si pentru executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii
Monitorul Oficial nr. 0402 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 18 din 07 Iunie 2011
Emitent: Camera Deputatilor
Hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor
Monitorul Oficial nr. 0402 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 460 din 13 Mai 2011
Emitent: Ministerul Afacerilor Externe
Ordin privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Astana la 9 martie 2011 si, respectiv, la Bucuresti la 3 mai 2011, care constituie Schimbul de instrumente pentru corectarea erorilor materiale in textul Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea si protejarea reciproca a investitiilor, semnat la Astana la 2 martie 2010Monitorul Oficial nr. 0402 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 272 din 24 Februarie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. 1 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului
Monitorul Oficial nr. 0402 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 401 din 24 Martie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie, in ansamblu, si a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (3^1) si art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Nationala Anticoruptie, asa cum au fost modificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 134/2005
Monitorul Oficial nr. 0402 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 422 din 07 Aprilie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 61^1 din Codul de procedura penala
Monitorul Oficial nr. 0402 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 537 din 28 Aprilie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3^1 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Monitorul Oficial nr. 0401 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 150 din 12 Mai 2011
Emitent: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
Ordin privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2011
Monitorul Oficial nr. 0401 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 150 din 12 Mai 2011
Emitent: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
Ordin privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2011
Monitorul Oficial nr. 0400 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 5 din 26 Mai 2011
Emitent: Banca Nationala a Romaniei
Regulament privind calitatea de persoane declarante la Centrala Riscurilor Bancare a institutiilor de plata
Monitorul Oficial nr. 0400 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 485 din 12 Aprilie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 81 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania
Monitorul Oficial nr. 0400 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 486 din 12 Aprilie 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2, art. 49 alin. (1) si (2) si art. 77 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania
Monitorul Oficial nr. 0400 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 553 din 03 Mai 2011
Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei
Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) si art. 13 alin. (1), (2) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comercialeMonitorul Oficial nr. 0400 din 08 Iunie 2011
Actul nr. - din 19 Mai 2011
Emitent: Ministerul Administratiei si Internelor
Regulament de organizare si functionare a Directiei generale juridice
Monitorul Oficial nr. 0400 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 100 din 19 Mai 2011
Emitent: Ministerul Administratiei si Internelor
Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale juridice
Monitorul Oficial nr. 0400 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 1470 din 25 Mai 2011
Emitent: Ministerul Mediului si Padurilor
Ordin pentru aprobarea derogarii in vederea capturarii in scop stiintific a unui numar de exemplare din specii de pasari
Monitorul Oficial nr. 0400 din 08 Iunie 2011
Actul nr. - din 13 Mai 2011
Emitent: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analiza si incercari in activitatea de constructii in vederea autorizarii
Monitorul Oficial nr. 0400 din 08 Iunie 2011
Actul nr. 1497 din 13 Mai 2011
Emitent: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Ordin pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiza si incercari in activitatea de constructii in vederea autorizariiCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Monitorul Oficial al Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Noutati legislative. Monitorul Oficial 30 decembrie 2011
30 Dec 2011 | 4534

Noutati legislative. Monitorul Oficial 28 decembrie 2011
28 Dec 2011 | 4403

Noutati legislative. Monitorul Oficial 27 decembrie 2011
27 Dec 2011 | 4264

Noutati legislative. Monitorul Oficial 22 decembrie 2011
22 Dec 2011 | 3500

Noutati legislative. Monitorul Oficial 21 decembrie 2011
21 Dec 2011 | 2964

Noutati legislative. Monitorul Oficial 20 decembrie 2011
20 Dec 2011 | 3614Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro