Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » ANPC a verificat piata echipamentelor electrice de joasa tensiune

ANPC a verificat piata echipamentelor electrice de joasa tensiune

  Publicat: 18 Jul 2011       1578 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Din ordinul secretarului de stat Constantin Cerbulescu, presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, in perioada 13 – 22 iunie 2011, s-a desfasurat o actiune de verificare a modului de asigurare a securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune (masini de gaurit, masini de rindeluit, masini de frezat profile din lemn, fierastraie electrice etc.).

Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Materiale care invelesc un produs sau un ansamblu de produse in timpul manipularii, transportului,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Rezultat al masurilor de protectie a muncii si al acelor masuri care urmaresc asigurarea confortului fizic, psihic si social al omului in procesul muncii.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Definirea pietei relevante este un instrument in vederea identificarii si a definirii perimetrului in interiorul caruia se desfasoara concurenta dintre firme.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Orice material scris, imprimat, litografiat, gravat sau ilustrat, care contine elemente de identificare a produsului si care insoteste produsul sau este aderent la ambalajul acestuia
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Tip de garantie speciala a executarii obligatiilor. Angajamentul pe care o alta persoana decat debitorul si-l asuma fata de creditor de a executa obligatia in ipoteza in care debitorul principal nu o va executa el insusi.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Este un titlu în temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor.
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor de munca.

De asemenea, a fost verificat modul de respectare a conditiilor de introducere pe piata a acestor echipamente din punct de vedere al electrocompatibilitatii si al nivelului de zgomot transmis prin aer.
Au fost controlati 289 de operatori economici (254 vanzatori, 26 distribuitori, 8 importatori si un producator) si 12.091 de aparate sau echipamente proiectate sa fie utilizate la o tensiune nominala cuprinsa intre 50 V -1000 V, in curent alternativ si 75 V - 1500 V, in curent continuu, constatandu-se deficiente la 259 de operatori economici (89%) si 5124 echipamente (42%).
Pentru abaterile constatate s-a dispus oprirea definitiva de la comercializare a 1317 produse, alte 3561 produse au fost oprite temporar de la comercializare, pana la remedierea deficientelor si au fost aplicate 164 de amenzi contraventionale, in valoare de 523.100 lei si 94 de avertismente.

A. Deficiente constatate privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune (HG 457/2003)
- Informatii referitoare la denumirea producatorului, denumirea firmei sau marca inregistrata trebuie sa fie aplicate, in mod vizibil si lizibil, pe echipamentul electric de joasa tensiune sau, daca nu este posibil, pe ambalaj.
Au fost constatate abateri la 27 operatori economici din judetele Bihor, Ilfov, Iasi, Mures.
- Marcajul de conformitate CE (marcajul european CE) trebuie sa fie aplicat in mod vizibil, usor lizibil si durabil pe echipamentul electric de joasa tensiune, pe ambalaj, pe instructiunile de exploatare sau pe certificatul de garantie, inainte de introducerea pe piata, de catre producator sau de reprezentantul autorizat sau de importator. Totodata, este interzisa aplicarea concomitenta a marcajului CE si a marcajului CS pe echipamentele electrice de joasa tensiune.
Au fost constatate abateri privind marcajul de conformitate la 9 operatori economici din judetele Ilfov, Galati, Brasov.
- Dosarul tehnic de conformitate atesta conformitatea echipamentului cu principalele cerinte de securitate intocmit de producator, reprezentantul autorizat sau importator si pastrat de acesta timp de 10 ani de la data fabricatiei ultimului echipament electric de joasa tensiune. Totodata, dosarul tehnic trebuie sa mai contina descrierea generala a produsului, instructiunile de exploatare, manualul de utilizare, desene de proiectare si de fabricatie, scheme ale componentelor, descrierea si explicatiile necesare pentru intelegerea desenelor de proiectare si de fabricatie, rezultatele calculelor de proiectare si controalele efectuate, lista cu standardele care s-au aplicat integral sau partial si descrierea solutiilor aplicate pentru a satisface cerintele esentiale de securitate in situatia in care nu s-au aplicat integral standardele, rapoartele de incercari, declaratia de conformitate EC, in copie, inclusiv traducerea legalizata in limba romana pentru echipamentele electrice de joasa tensiune din import.
S-au constatat abateri la 8 operatori economici din judetul Ilfov.
- Declaratia de conformitate EC trebuie sa contina numele si adresa producatorului sau reprezentantului autorizat stabilit in Romania ori intr-un stat membru al Uniunii Europene, descrierea echipamentului electric, referirea la standardele armonizate, daca este cazul, referirea la specificatiile in baza carora este declarata conformitatea, identificarea semnatarului imputernicit sa incheie acte juridice in numele producatorului sau al reprezentantului autorizat, ultimele doua cifre ale anului in care marcajul CE a fost aplicat.
Au fost constatate abateri privind declaratia de conformitate la 33 operatori economici din judetele Bihor, Brasov, Cluj, Prahova, Mures, Suceava, Vrancea.
- Respectarea cerintelor esentiale de securitate . Este interzisa introducerea pe piata a echipamentelor electrice de joasa tensiune care nu indeplinesc cerintele esentiale de securitate .
S-au constatat abateri la 17 operatori economici din judetele Suceava etc.B. Deficiente constatate privind compatibilitatea electormagnetica (HG 982/2007)
- Conformitatea echipamentelor cu cerintele esentiale. Se admite introducerea pe piata si/sau punerea in functiune numai a echipamentelor care, atunci cand sunt corect instalate, intretinute si utilizate sunt conforme cu cerintele esentiale prevazute de legislatie. Abatere constatata la un operator economic din judetul Ilfov.
- Documentatia tehnica si declaratia de conformitate EC
Declaratia de conformitate trebuie sa contina o trimitere la Directiva 2004/108/CE; identificarea aparatului la care se refera, conform art. 9 alin. (1) din HG 982/2007; numele si adresa producatorului si, dupa caz, numele si adresa reprezentantului sau autorizat din Uniunea Europeana; o trimitere datata la specificatiile in temeiul carora se declara conformitatea, pentru a asigura conformitatea aparatului cu prevederile HG 982/2007 care transpune Directiva 2004/108/CE; data acestei declaratii; identitatea si semnatura persoanei imputernicite sa angajeze raspunderea producatorului sau a reprezentantului sau autorizat din Uniunea Europeana.
Documentatia tehnica trebuie sa cuprinda o descriere generala a echipamentului, dovada conformitatii cu standardele armonizate si, in cazul in care producatorul nu a aplicat standardele armonizate sau le-a aplicat partial, trebuie sa contina o descriere si o explicatie referitoare la etapele parcurse pentru indeplinirea cerintelor esentiale, inclusiv o descriere a evaluarii compatibilitatii electromagnetice, rezultatele calculelor de proiectare efectuate, examinarile efectuate, rapoartele de incercare etc.
Au fost constatate abateri la operatori economici din judetele Brasov, Vrancea etc.
- Elemente de identificare si informare
Fiecare aparat trebuie sa fie identificat prin tip, lot, numar de serie sau orice alte informatii care permit identificarea sa. Totodata, fiecare aparat trebuie sa fie insotit de numele si de adresa producatorului si, in cazul in care acesta nu este stabilit in Uniunea Europeana, numele si adresa reprezentantului sau autorizat sau ale persoanei din Uniunea Europeana responsabila pentru introducerea aparatului pe piata comunitara. Producatorul trebuie sa furnizeze informatii despre orice precautii specifice care trebuie luate la asamblarea, instalarea, intretinerea sau utilizarea aparatului pentru a asigura, la punerea in functiune, conformitatea aparatului cu cerintele de protectie prevazute.
Au fost constatate abateri privind elementele de identificare-caracterizare la 11 operatori economici din judetele Arad, Constanta, Galati, Suceava.


C. Deficiente constatate privind nivelul zgomotului transmis prin aer (HG 482/2004)
- Se admite introducerea pe piata a aparatelor electrocasnice numai daca informatiile privind nivelul zgomotului transmis prin aer este publicat/afisat; aceste informatii sunt puse la dispozitie de producator sau de importator. In cazul in care legislatia nationala in vigoare prevede pentru anumite familii de aparate electrocasnice (aparate frigorifice de uz casnic) existenta unei etichete privind eficienta energetica, inscrierea informatiilor referitoare la zgomotul transmis prin aer se face pe aceasta eticheta.
Au fost constatate abateri la 48 de operatori economici din judetele Arad, Brasov, Cluj, Iasi, Constanta, Ilfov, Maramures, Suceava, Timis, Bucuresti.


D. Alte abateri
- Neafisarea la loc vizibil a plachetei cu numarul de telefon INFO CONSUMATOR: 0800 080 999 (apel gratuit in reteaua Romtelecom), precum si adresa si numarul de telefon ale comisariatelor judetene pentru protectia consumatorilor, respectiv ale CRPC Bucuresti, in a carui raza se afla operatorul economic.
Abatere constatata la 17 operatori economici din judetele Arad, Galati, Mures, Hunedoara, Vrancea.
- Lipsa traducerii in limba romana a elementelor de identificare-caracterizare, lipsa mentionarii din certificatele de garantie a drepturilor consumatorilor, lipsa certificatelor de garantie sau certificate de garantie incomplete, neafisarea denumirii unitatii, a codului unic de inregistrare la registrul comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al societatii pentru care este autorizata sa functioneze, neafisarea preturilor in mod vizibil si neechivoc etc. Abateri constatata la 146 de operatori economici din judetele Arad, Arges, Bacau, Bihor, Brasov, Dolj, Cluj, Galati, Hunedoara, Vrancea, Bucuresti.


Sfaturi pentru consumatori
-achizitionati produsele numai din magazine si/sau raioane specializate, unde se elibereaza documente de cumparare (factura, bon fiscal, chitanta fiscala), manual sau instructiuni de utilizare si certificat de garantie;
-verificati existenta marcajului CE si a nivelul de zgomot in dB;
-verificati existenta denumirii producatorului, firmei sau a marcii inregistrate (acestea trebuie sa fie aplicate in mod vizibil si lizibil pe echipamentul electric de joasa tensiune sau, daca nu este posibil, pe ambalaj, ca si marcajul CE);
-verificati existenta denumirii importatorului pentru produsele din afara Spatiul Economic European (SEE);
-verificati existenta instructiunilor de utilizare care trebuie sa fie traduse in limba romana;
-respectati conditiile de instalare si exploatare prescrise de producator;
-purtati casti pentru protejarea auzului daca operatiile realizate cu sculele de bricolaj produc zgomot intens si daca folositi echipamentele pentru o perioada mai mare de timp .Citeşte mai multe despre:    ANPC    Amenzi    Protectia consumatorilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

[Vatra MCP] Schimbarile vizate de Codul Patrimoniului Cultural al Romaniei
23 Feb 2022 | 754

14 – 26.06.2021: ITM a aplicat amenzi de aproximativ 10 mil. de lei aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca si al securitatii si sanatatii in munca
01 Jul 2021 | 2017

Sase companii care ofera servicii de food & beverage in incinta Aeroportului Otopeni amendate pentru fixarea preturilor, concurenta neloiala
27 Mar 2021 | 963

Inspectia Muncii a aplicat amenzi de peste 3 mil. de lei de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 55/2020
21 Oct 2020 | 1602

Peste 4500 de angajatori au fost verificati de inspectorii de munca in ultima saptamana
30 Sep 2020 | 1527

CNCD: Includerea criteriului de varsta la angajare incalca dreptul la egalitate de tratament
13 Aug 2020 | 1414Articole Juridice

Fenomenul muncii subdeclarate. Reglementare si probleme practice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Nelegalitatea proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicate conform O.U.G. nr. 129/2021
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dezvaluirea de date unor terti, intr-un dosar aflat pe rolul instantelor judecatoresti
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Utilizarea si dezvaluirea fara temei legal a unor imagini din sistemul de supraveghere video al asociatiei de proprietari
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Jurisprudenţă

CEDO: Pfenning Distributie SRL impotriva Romaniei. Dreptul la un proces echitabil. Dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de doua ori
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CEDO: Csiszer si Csibi impotriva Romaniei. Libertatea de intrunire si de asociere
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Procedurile de control ale ITM nu trebuie sa fie insotite de o sanctiune care sa fie atat de disproportionata fata de gravitatea incalcarii
Pronuntaţă de: Judecatoria Campina - Sentinta civila nr. 1062 din data de 01 Aprilie 2019

Obligarea salariatului, conducator auto, la plata catre angajator a contravaloarii amenzii de circulatie aplicate salariatului in exercitarea atributiilor de serviciu. Raspunderea patrimoniala a salariatului.
Pronuntaţă de: Tribunalul ARGES – Sentinta civila nr. 3073/13.11.2020