Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Completari ale Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal (2012)

Completari ale Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal (2012)

  Publicat: 26 Jan 2012       2678 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Guvernul a aprobat ieri, 25 ianuarie 2012, unele modificari ale normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, aducand o serie de clarificari in aplicarea reglementarilor Codului Fiscal in ceea ce priveste impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, impozite si taxe locale, contributii sociale obligatorii.

Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
(in prima instanta). Reglementat in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala, s elimiteaza la fapta si persoana (persoanele) aratata in actul de sesizare a instantei, chiar si in cazul de extindere a procesului penal.
Parte a fondurilor de productie ale unitatilor, care se consuma in intregime in fiecare ciclu de fabricatie si isi transfera dintr-o data si in totalitate valoarea asupra produselor create.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Document de justificare detaliata a utilizarii (cheltuirii) unei sume.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Element al laturii subiective a infractiunii si consta in obiectivul urmarit de faptuitor prin savarsirea faptei prevazute de legea penala.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.

In ceea ce priveste impozitul pe venit, Hotararea adoptata de Guvern cuprinde, intre altele, reglementari privind:
- Exemplificarea unor forme de sprijin acordate in agricultura, din bugetul de stat si din fonduri externe nerambursabile, care constituie venituri neimpozabile pentru persoanele fizice.
- Clarificarea neimpozitarii veniturilor obtinute din valorificarea bunurilor mobile din patrimoniul personal, prin centrele de colectare, care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sau alte fonduri publice. Veniturile obtinute din valorificarea deseurilor altele decat cele care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sau alte fonduri publice, prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea sunt venituri impozabile si se incadreaza in categoria ``venituri din alte surse``. Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, impozitul fiind final.
- Clarificarea, in cazul veniturilor din salarii, a prevederilor privind includerea in cheltuielile de delegare si detasare a celor acordate pentru transport, cazare si a indemnizatiei corespunzatoare, in conditiile prevazute de lege sau in contractul de munca aplicabil.
- Clarificarea impozitarii ca venituri din alte surse a urmatoarelor:
- venituri din valorificarea deseurilor prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea, alte decat bunurile mobile care fac obiectul Programelor nationale finantate din bugetul de stat sau alte fonduri publice;
- sume ramase disponibile dupa acoperirea cheltuielilor din fondul de conservare si regenerare a padurilor si a caror restituire a fost solicitata de proprietarii de paduri persoane fizice, potrivit Legii nr.46/2008 privind Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare.In ceea ce priveste TVA, normele metodologice aduc unele clarificari intre care si cele referitoare la:


- Extinderea categoriei persoanelor impozabile care pot constitui un grup fiscal din punct de vedere al TVA. Astfel, grupul va putea fi constituit din persoane impozabile care sunt administrate de catre acelasi organ fiscal competent, fata de prevederile precedente care permiteau numai marilor contribuabili sa constituie un grup fiscal unic. Persoanele care formeaza un grup fiscal unic pot depune un decont de TVA centralizat prin reprezentantul desemnat, nefiind necesara depunerea decotului de fiecare membru al grupului fiscal.


In domeniul accizelor, cele mai importante modificari vizeaza:
- Stabilirea cuantumului aferent capitalului social minim subscris si varsat pentru antrepozitele fiscale de productie.
- Stabilirea cuantumului aferent garantiei minime pentru antrepozitele fiscale de productie.
- Stabilirea procedurii care trebuie indeplinita de operatorii economici in vederea restituirii accizelor pentru produsele accizabile eliberate pentru consum in Romania si ulterior exportate.
- Introducerea posibilitatii autorizarii tancurilor plutitoare/barjelor in limita celor 8 antrepozite fiscale de depozitare apartinand antrepozitarilor fiscali autorizati pentru productia de produse energetice, in scopul fluidizarii operatiunilor de alimentare cu combustibil a navelor.
- Revizuirea scutirii de la plata accizelor pentru alcoolul etilic si produsele alcoolice denaturate si utilizate pentru fabricarea de produse care nu sunt destinate consumului uman.


In privinta impozitelor si taxelor locale:
- S-a detaliat si exemplificat modul de stabilire a cotelor de impozitare, respectiv a cotelor cuprinse intre 10% - 20% si 30% - 40%, in cazul cladirilor apartinand persoanelor juridice la care nu s-a efectuat reevaluarea.
- Au fost enumerate cladirile cu destinatie turistica in vederea impozitarii si au fost facute precizari privind modul de declarare a cladirilor cu destinatie turistica, care nu functioneaza intr-un an fiscal. Mai exact, contribuabilii care detin cladiri cu destinatie turistica sunt obligati sa depuna o declaratie in acest sens pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal.
- S-a explicat modul de calcul al taxei hoteliere, astfel ca, in cazul in care autoritatile locale opteaza pentru instituirea acesteia, cota de 1% sa se aplice la valoarea totala a cazarii/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, valoare care nu include T.V.A .


In ceea ce priveste contributiile sociale obligatorii, noile reglementari mentioneaza ca:
- Veniturile care compun baza de calcul a contributiilor sociale s-au detaliat si s-au adaptat la terminologia actuala; de exemplu, in categoria administratorilor societatilor comerciale se includ: administratorii, membrii consiliului de administratie, ai consiliului de supraveghere si ai comitetului consultativ, precum si reprezentantii statului sau reprezentantii membrilor consiliului de administratie fie in adunarea generala a actionarilor, fie in consiliul de administratie, dupa caz;
- S-au enumerat toate veniturile exceptate de la plata contributiei datorata de angajat/angajator, pentru a oferi o imagine mai clara contribuabilului asupra veniturilor care nu se cuprind in baza de calcul.Citeşte mai multe despre:    Codul fiscal    Codul fiscal 2012    TVA    Impozit pe profit    Accize    Impozit pe venit

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Nivelul Sponsozarilor ONG-urilor si Asociatilor incepand cu 1 ianuarie 2022
30 Dec 2021 | 271

Legi promulgate in data de 18 august 2020
19 Aug 2020 | 1240

M. Finantelor: Masuri fiscal-bugetare pentru sprijinirea economiei si companiilor afectate de raspandirea virusului COVID-19
20 Mar 2020 | 666

Detinatorii titlului de Luptator cu Rol Determinant nu datoreaza contributie la asigurarile sociale de sanatate pentru indemnizatiile primite in temeiul Legii nr. 341/2004
20 Feb 2020 | 545

Codul Fiscal stabileste scutiri de impozit pentru copiii persoanelor persecutate din motive etnice in perioada 1940-1945
23 Oct 2019 | 700

Decrete semnate de Presedintele Romaniei in data de 17.10.2019
17 Oct 2019 | 552Articole Juridice

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Calificarea juridica si natura fiscala a diurnei externe, a cheltuielulor cu transportul si cazarea. Deducerea diurnei externe. Legislatie incidenta
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Drepturile parintelui salariat la intoarcerea din concediul de crestere a copilului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal – o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Jurisprudenţă

Venituri care nu intra in categoria „veniturilor din alte surse” si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA
Pronuntaţă de: Decizia nr. 879/20.04.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie la raport de distribuire. Distribuirea onorariului de succes al lichidatorului. Ordinea de distribuire a sumelor obtinute din vanzarea bunului obiect al garantiei imobiliare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 168/A din 16.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati