Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Punct de vedere al CSM privind data intrarii in vigoare a Codului de procedura civila

Punct de vedere al CSM privind data intrarii in vigoare a Codului de procedura civila

  Publicat: 19 Mar 2012       3307 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Consiliul Superior al Magistraturii a sustinut - pe parcursul anului trecut - prin comunicate publice si in cadrul dezbaterilor parlamentare care au avut loc in vederea aprobarii Legii nr. 71/2011 pentru punerea in aplicarea a noului Cod civil, ca noul Cod civil si noul Cod de procedura civila, trebuie sa intre in vigoare la aceeasi data .

Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act normativ care grupeaza principiile si cele mai importante prevederi legale referitoare la stabilirea faptelor ce constituie infractiuni,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categorie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Prevazute in cap. I, t. VII, art.119, si urm. C, pen., partea generala,
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Tendinta fundamentala; evolutia de lunga durata a unui fenomen economic, independent de fluctuatiile ocazionale care il influenteaza pe o perioada scurta de timp.
Prevazute in cap. I, t. VII, art.119, si urm. C, pen., partea generala,
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categorie.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Prevazute in cap. I, t. VII, art.119, si urm. C, pen., partea generala,

Dispozitiile art. 75 din proiectul Legii pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila prevede ca data de intrare in vigoare a Codului de procedura civila data de 1 iunie 2012.
Totusi. parcursul celor doua legi de punere in aplicare a codurilor in materie civila a fost diferit, astfel ca s-a ajuns ca noul Cod civil sa intre in vigoare la data de 1 octombrie 2011, in timp ce Legea de punere in aplicarea a noului Cod de procedura civila se afla abia in dezbaterea primei camere a parlamentului.
La inceputul anului 2011, Ministerul Justitiei a propus guvernului un calendar de intrare in vigoare a codurilor: 2011 pentru cele civile, 2012 pentru penal. Conducerea din 2011 a CSM, pe argumente legate de dificultatile legate de resusele umane si de timpul scurt avut la dispozitie pentru pregatirea magistratilor cu noile materii, a propus decalarea acestui calendar astfel incat codul civil sa intre in vigoare in 2011, cel de procedura civila la jumatatea lui 2012 si cel penal si de procedura penala in 2013. Acest calendar, realizat, la solicitarea conducerii din 2011 a CSM a fost pus in aplicare, din perspectiva competentelor Consiliului prin adoptarea de plenul CSM, in sedinta din 9 martie 2012, a strategiei de resurse umane pentru anul 2012. S-au luat in considerare posibilitatile reale de angajare in sistem a judecatorilor si procurororilor, pe principiul calitatii, nu al cantitatii .

Solutia gasita de legiuitor, de a face minime modificari actualului Cod de procedura civila, pentru a asigura aplicarea noului Cod civil trebuie sa ramana una exceptionala, tranzitorie, a carei durata de aplicare trebuie scurtata cat mai mult, existand multiple motive pentru intrarea in vigoare a Codului de procedura civila la data anuntata de Ministerul Justitiei.

De altfel, chiar initiatorul proiectului Legii de punere in aplicare a Noului Cod de procedura civila, in expunerea de motive arata ca: ``Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de procedura civila reprezinta a€¦ o consecinta rationala a adoptarii noului Cod civil``, ca exista o ``interdependenta organica intre norma substantiala si cea procedurala``, care ``a impus crearea unui nou instrument juridic in materie procedurala`` si ca ``noul Cod de procedura civila a creat cadrul de valorificare pe calea justitiei a noilor norme de drept material, stabilind organele, forma si mijloacele necesare existentei si aplicarii acestora``.
Proiectul Legii de punere in aplicare a noului Cod de procedura civila, in forma trimisa parlamentului, contine doar 77 de articole. Dintre acestea doar articolele 13, 14 si 15 privesc modificari ale noului Cod de procedura civila, restul fiind dispozitii generale, de punere in aplicare, de modificare a unor legi speciale sau dispozitii tranzitorii si finale.
Evaluand si restul modificarilor aduse noului Codul de procedura civila, se poate concluziona ca acestea nu aduc atingere esentei si conceptiei codului, institutiilor lui si organizarii acestora.
Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotararea nr. 540 din 18 august 2011 a avizat favorabil proiectul Legii de punere in aplicare a Codului de procedura civila. In avizul la hotararea mentionata s-au formulat doar cateva observatii (4) referitoare la textele modificatoare ale Codului si care nu criticau in esenta alegerea solutiilor de catre initiator, ci observau in special necesitatea adaptarii sistemului Ecris, schimbarea unor situatii care fusesera avute in vedere la momentul elaborarii studiului de impact, faptul ca nu s-a clarificat institutia instantei de tutela sub aspectul competentei unitare la un anume nivel al instantelor.
Din aceasta perspectiva nu exista motive serioase pentru a se sustine din partea Consiliului Superior al Magistraturii ca noul Cod de procedura civila nu ar putea intra in vigoare la data preconizata, fara ca pozitia sa, asumata anterior sa nu fie caracterizabila ca neconsecventa si neprofesionista.

Noul Cod de procedura civila contine mecanisme si solutii necesare si asteptate de societatea romaneasca si de sistemul judiciar in ansamblu. Modalitatea de desfasurare a procedurii de judecata la instanta de fond este de natura sa reformeze actuala desfasurare a procesului civil de o maniera care sa permita o judecata efectuata cu celeritate, cheltuieli mult mai mici din partea statului, dar si costuri reduse pentru parti si o responsabilizare mai mare a participantilor la procesul civil, responsabilizare necesara, dat fiind ca in actualul cadru procesual o mare parte din vina pentru prelungirea procedurilor o are si comportamentul celor implicati.
Nu este de neglijat nici imprejurarea ca la nivelul factorilor de decizie a fost asumata necesitatea finantarii posturilor vacante din sistemul judiciar si a suplimentarii schemelor de personal odata cun intrarea in vigoare a Codului de procedura civila, in conditiile in care intrarea in vigoare a Codului Civil, in octombrie 2011, nu a atras o asemenea masura, inrucat Consiliului ii revenea obligatia de a elabora strategia de resurse umane necesara.

In ceea ce priveste impactul intrarii in vigoare a noului Cod de procedura civila in anul 2012, asupra resurselor umane, sunt de precizat urmatoarele:

La data de 1 octombrie 2011 a intrat in vigoare noul Cod civil , iar potrivit datelor cuprinse in proiectul Planului de actiune pentru punerea in aplicare a Codului de procedura civila, a Codului penal si a Codului de procedura penala de elaborat de Ministerul Justitiei, Codul de procedura civila va intra in vigoare la 1 iunie 2012, iar Codul penal si Codul de procedura penala vor intra in vigoare la 1 martie 2013.
In mod constant, in perioada 2011 - 2012, Comisia Europeana a apreciat ca fiind necesara furnizarea de resurse suficiente pentru reorganizarea instantelor si a parchetelor.
Analiza impactului noilor dispozitii legale asupra activitatii instantelor si parchetelor a facut obiectul proiectului ``Asistenta tehnica cu privire la pregatirea implementarii noului Cod civil, Cod penal, Cod de procedura civila si Cod de procedura penala``.
Rapoartele elaborate in cadrul proiectului mentionat, denumit in continuare ``Studiul de impact``, estimeaza necesarul de personal dupa intrarea in vigoare a noilor coduri pe o perioada de trei ani de la implementarea noilor acte normative, perioada care este considerata ca fiind una de tranzitie de la vechile la noile prevederi legale.

CSM a efectuat urmatoarele demersuri in vederea intrarii in vigoare a noilor coduri, pe componenta de resurse umane:
- Si-a asumat masurile ce ii revin in domeniul formarii profesionale in vederea punerii in aplicare a noilor coduri - prin Hotararea Plenului nr. 59/2012, si aprobarea Programului de formare al INM - prin Hotararea Plenului nr. 201/2012;
- A infiintat un grup interinstitutional de lucru in vederea elaborarii Strategiei de resurse umane, format din reprezentanti ai Ministerului Justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curti de Casatie si Justitie si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - prin Hotararea Plenului nr. 96/2012;
- A aprobat Planul strategic de actiune pentru anul 2012 de asigurare a necesarului de resurse umane pentru functionarea in conditii optime a instantelor si parchetelor - prin Hotararea Plenului nr. 184/2012;

De asemenea, pornind de la concluziile Studiului de impact privind necesarul de resurse umane in cei 3 ani de impmenterae, la nivelul Consiliului a fost realizata o analiza a necesarului actual de suplimentare, rezultand ca, in anul 2012 este necesara suplimentarea cu 103 posturi de judecator, in masura intrarii in vigoare a noului Cod de procedura civila si ca efect al nesuplimnetarii schemelor in anul 2011, defalcat pe grade de jurisdictie astfel: 25 de posturi la judecatorii, 50 de posturi la tribunale si 28 de posturi la curtile de apel.

Impactul intrarii in vigoare a noului Cod de procedura civila asupra volumului de activitate si incarcaturii/schema in materie civila:

Plecand de la concluziile astfel formulate, aratam ca, in prezent, la sectiile civile (luate in sens larg) ale tribunalelor sunt 1133 de posturi, iar la cele ale curtilor de apel sunt 566 de posturi, astfel incat,volumul de activitate si incarcatura/post de judecator in materie civila la instante, se prezinta dupa cum urmeaza:

1. Volumul de activitate in materie civila, la nivelul curtilor de apel
Potrivit Concluziilor Studiului de impact, in anul I de implementare s-a estimat o crestere a volumului de activitate in materie civila cu aproximativ 10.000 de cauze fata de anul de baza (an de referinta - 2010), pentru ca in anul II de implementare sa se preconizeze o scadere cu aproape 4000 de cauze . Avand in vedere cresterea preconizata in anul I de implementare, in studiul de impact a fost apreciata ca necesara o suplimentare cu 28 de posturi de judecator la nivelul curtilor de apel.
La nivelul anului 2011 s-a inregistrat o crestere de aproximativ 60.000 de cauze in materie civila, fata de anul 2010, in conditiile in care nu a intrat in vigoare Codul de procedura civila. Fata de abaterile acceptate in Studiul de impact, dar si de termenul anuntat pentru intrarea in vigoare a Codului de procedura civila ( semestrul II/2012), se poate estima mentinerea trendului ascendent al volumului de activitate la nivelul curtilor de apel in materie civila si in cursul anului 2012:
La nivelul curtilor de apel, se constata ca in perioada 2010 - 2011, incarcatura/post de judecator a crescut in mod constant, cu aproximativ 100 de cauze, trend care s-ar regasi si la nivelul anului 2012, fara ca eventuala intrare in vigoare a noului cod de procedura civila si suplimentarea cu 28 de posturi sa produca modificari substantiale ale acestei incarcaturi.

2. Volumul de activitate in materie civila, la nivelul tribunalelor
Potrivit Concluziilor Studiului de impact, in anul I de implementare s-a estimat o crestere a volumului de activitate in materie civila cu aproximativ 300.000 de cauze fata de anul de baza (an de referinta - 2010), pentru ca in urmatorii doi ani de implementare sa se preconizeze o crestere constanta cu aproximativ 130.000 de cauze .
Avand in vedere cresterea preconizata in anul I de implementare, in studiul de impact a fost apreciata ca necesara o suplimentare cu 237 de posturi de judecator la nivelul tribunalelor. Aceasta crestere trebuie insa corelata cu scaderea corespunzatoare prevazuta de Studiu, la nivelul tribunalelor, in materie penala.
Comparand volumul de activitate inregistrat in materie civila in cei doi ani de referinta, rezulta o crestere cu circa 136.750 de cauze in anul 2011, fata de anul 2010. Raportat si la evolutia preconizata de Studiul de impact, in toti anii de implementare, se poate aprecia ca si in anul 2012, se va inregistra o crestere aproximativ identica a numarului de cauze in materie civila (in conditiile in care termenul anuntat pentru intrarea in vigoare a Codului de procedura civila este 01.06.2012).
Rezulta ca, si la nivelul tribunalelor, se mentine trendul ascendent inregistrat, fara ca eventuala intrare in vigoare a noului cod de procedura civila si suplimentarea cu 50 de posturi sa produca modificari substantiale ale acestei incarcaturi.

3. Volumul de activitate in materie civila, la nivelul judecatoriilor
Situatia inregistrata la nivelul judecatoriilor este diferita de cea inregistrata la nivelul tribunalelor si curtilor de apel, avand in vedere faptul ca doar un numar redus de judecatorii au prevazute sectii civile si sectii penale. De altfel, asa cum s-a mentionat mai sus, nici Studiul de impact nu face o evaluare a necesarului de resurse umane pe materii la nivelul judecatoriilor, ci global. Pornind insa, de la premisa ca numarul cauzelor in materie penala la acest grad de jurisdictie reprezinta aproximativ 10% din volumul total de activitate (astfel cum rezulta din analiza anilor anteriori), raportat la estimarea din Studiul de impact privind necesitatea suplimentarii, in mod global, cu 56 de posturi de judecator in anul I de implementare, prezentam mai jos evolutia volumului de activitate, in materie civila, in perioada 2010 - 2011.
In raport cu datele prezentate, rezulta ca, in anul 2011, an in care a fost in vigoare noul Cod civil, s-a inregistrat o crestere a numarului cauzelor in materie civila, cu circa 40.000, fata de anul 2010.
Pe de alta parte, potrivit concluziilor Studiului de impact, pentru anul I de implementare in materie civila s-a prognozat o scadere a volumului cu aproximativ 85.000 de cauze, pentru ca in ultimii doi ani de implementare sa creasca cu aproximativ 25.000 de cauze .
Pe baza acestor date, se poate estima o crestere constanta si in anul 2012 a numarului de cauze in materie civila la nivelul judecatoriilor, in medie cu 40.000 de cauze (raportat si la data anuntata pentru intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila - semestrul II 2012).
Rezulta ca, la nivelul judecatoriilor, in anul 2012, nu se vor produce modificari substantiale ale incarcaturii inregistrate.

Avand in vedere datele comparative prezentate, rezulta ca este necesara suplimentarea in anul 2012 a schemelor de personal la nivelul instantelor judecatoresti, ca urmare a intrarii in vigoare a noului Cod civil, dar si din perspectiva intrarii in vigoare a noului Cod de procedura civila in, fara a fi insa afectata in mod esential activitatea instantelor judecatoresti.

In concluzie, intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila trebuie sa fie un obiectiv al tuturor factorilor responsabili, iar amanarea intrarii in vigoare nu face decat sa prelungeasca o situatie tranzitorie atipica si ineficienta pentru infaptuirea reformei. Noul Cod civil trebuie sa fie insotit cat mai curand de intrarea in vigoare a procedurii civile conceputa in vederea aplicarii lui si nu exista nici un argument rezonabil impotriva. Pentru asigurarea resurselor umane necesare, Consiliul Superior al Magistraturii a facut demersurile si exista toate premisele realizarii acestui obiectiv.Citeşte mai multe despre:    Noul Cod de procedura civila    CSM

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Consiliul Superior al Magistraturii a lansat proiectul „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instante judecatoresti”
01 Nov 2019 | 1285

CSM a aprobat organizarea, in data de 15.12.2019 a concursului de promovare in functii de executie, pe loc, a judecatorilor.
17 Oct 2019 | 1314

CSM a aprobat calendarul, tematica si bibliografia pentru Concursul de admitere la INM - septembrie 2019 – februarie 2020
17 Sep 2019 | 3061

CSM a publicat detaliile privind organizarea concursului de admitere la INM in perioada septembrie 2019 – februarie 2020
17 Sep 2019 | 1763

CSM a publicat detaliile concursului de promovare pe loc in functii de executie a procurorilor
12 Sep 2019 | 807

CSM a aprobat normele privind asigurarea de raspundere civila profesionala obligatorie a judecatorilor si procurorilor.
13 Jun 2019 | 1552Articole Juridice

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Contul bancar ca element obligatoriu al cererii de chemare in judecata – problema liberului acces la justitie si confidentialitatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea derogarii de la principiul aplicarii imediate a legii noi
Sursa: Irina Maria Diculescu

CCR: prevederile NCPC cu privire la termenul de decadere pentru depunerea cererii reconventionale sunt constitutionale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Jurisprudenţă

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

In procedura validarii popririi debitorul poprit poate invoca orice imprejurare ulterioara obtinerii titlului de natura sa anihileze creanta fara a fi necesar intotdeauna sa formuleze o contestatie la propriu
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 295/R din 19.06.2018 a Curtii de Apel Galati