din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1813 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Constitutional » Constitutionalitatea derogarii de la principiul aplicarii imediate a legii noi

Constitutionalitatea derogarii de la principiul aplicarii imediate a legii noi

  Publicat: 11 May 2019       1870 citiri       Sursa: Irina Maria Diculescu        Secţiunea: Drept Constitutional  


Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
1.Notiuni introductive
Potrivit Noului Cod de Procedura Civila, ´┐Żprocesele in curs de judecata, precum si executarile silite incepute sub legea veche raman supuse acelei legi, consacrand astfel o solutie distincta in raport de art. 725 alin. (1) CPC 1865, potrivit caruia dispozitiile legii noi de procedura se aplicau, din momentul intrarii ei in vigoare, si proceselor in curs de judecata incepute sub legea veche, precum si executarii silite incepute sub acea lege, dispozitii ce reglementau principiul aplicarii imediate o legii procesuale civile noi.

Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Monitorul Oficial al Rom´┐Żniei este publicaţia oficială a statului rom´┐Żn, ´┐Żn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Monitorul Oficial al Rom´┐Żniei este publicaţia oficială a statului rom´┐Żn, ´┐Żn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Constitutie (tratat instituind o Constitutie pentru Europa). La 18 iunie 2004, cei 25 de sefi de stat si de guvern ai Uniunii Europene au adoptat un tratat instituind o Constitutie pentru Europa.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Exceptio non adimpleti contractus este expresia latina ; dreptul oricareia din partile unui cotract bilateral, sinalagmatic, de a refuza indeplinirea obligatiilor pe care si le-a asumat, atata vreme cat cealalta parte nu-si indeplineste propriile sale obligatii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Structura organizatorica de tipul intreprinderii, specializata in valorificarea dreptului de autor prin reproducerea si difuzarea operelor de creatie intelectuala de orice fel (literare, stiintifice, artistice), prin editarea de carti si de publicatii periodice precum si prin editarea de brosuri, ziare, afise etc.
Structura organizatorica de tipul intreprinderii, specializata in valorificarea dreptului de autor prin reproducerea si difuzarea operelor de creatie intelectuala de orice fel (literare, stiintifice, artistice), prin editarea de carti si de publicatii periodice precum si prin editarea de brosuri, ziare, afise etc.


Astfel, in prezent, regula este aceea ca daca data inregistrarii cererii de chemare in judecata se situeaza anterior datei intrarii in vigoare a legii noi, aceasta nu se va aplica judecarii cauzei respective, fiind incidenta legea in vigoare de la momentul inceperii procesului.


Similar, daca cererea de executare silita a fost formulata anterior datei intrarii in vigoare a legii procesuale civile noi, aceasta nu se aplica, ci legea in vigoare la data demararii executarii silite, si anume legea in vigoare la data inregistrarii cererii de executare .``[1]


Legiuitorul a derogat astfel de la principiul legal al aplicarii imediate a legii noi. Cu toate acestea, natura legala, ci nu constitutionala a acestui principiu, permite astfel de derogari in situatii speciale. Acest fapt a fost subliniat din nou, prin Decizia C.C.R. nr. 151/2019 .


2. Exceptia de neconstitutionalitate


2.1 Obiectul exceptiei


Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il reprezinta dispozitiile art. 25 alin. (1) din Codul de procedura civila, care au urmatorul cuprins: "Procesele in curs de judecata, precum si executarile silite incepute sub legea veche raman supuse acelei legi."


2.2 Pozitia autoarei exceptiei de neconstitutionalitate


In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, in esenta, ca dispozitiile legale criticate care reglementeaza supravietuirea legii vechi sunt in contradictie cu principiul aplicarii imediate si generale a legii noi.


Prin urmare, in opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 78 privind intrarea in vigoare a legii.


2.3 Pozitia autoritatilor publice sesizate conform legii


Tribunalul Galati - Sectia I civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, dispozitiile legale criticate fiind constitutionale.


Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.


2.4 Pozitia Curtii Constitutionale a Romaniei


Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca, prin Decizia nr. 409 din 28 mai 2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 521 din 13 iulie 2015, paragraful 12, a statuat ca prin dispozitia legala criticata legiuitorul a optat ca legea de procedura noua sa se aplice numai proceselor si executarilor silite incepute dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, spre deosebire de vechea reglementare procesual civila (art. 725 alin. 1 din Codul de procedura civila din 1865), potrivit careia legea noua se aplica, de la data intrarii ei in vigoare, si proceselor, si executarilor silite incepute sub legea veche.


Dispozitiile legale criticate au fost adoptate de legiuitor in cadrul competentei sale, astfel cum este consacrata prin prevederile constitutionale ale art. 126 alin. (2), potrivit carora "Competenta instantelor judecatoresti si procedura de judecata sunt prevazute numai prin lege", justificat de necesitatea asigurarii unei judecati sau executari silite unitare, care sa se desfasoare dupa reguli previzibile - dinainte cunoscute, avand in vedere caracterul unitar al procesului civil.


In jurisprudenta sa, Curtea a mai retinut faptul ca in ceea ce priveste rezolvarea conflictului in timp al legilor de procedura, prin determinarea situatiilor juridice care raman supuse vechii reglementari, precum si a celor care sunt guvernate de noua reglementare, aceasta nu constituie o problema de constitutionalitate, ci una de aplicare a legii in timp, care este de competenta exclusiva a instantelor judecatoresti (a se vedea, in acest sens, Decizia nr. 152 din 30 martie 2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 420 din 11 mai 2004).


Principiul aplicarii imediate a normei procesuale este de sorginte legala, iar nu constitutionala, legiuitorul avand posibilitatea de a deroga de la acesta in anumite situatii particulare, fara ca o atare solutie sa fie calificata ca neconstitutionala.


Prin urmare, principiile care guverneaza aplicarea in timp a legii de procedura civila - aplicarea imediata a normei procesuale si, corelativ, supravietuirea legii vechi - sunt de sorginte legala, iar nu constitutionala, legiuitorul avand competenta conferita de art. 126 din Legea fundamentala de a da preeminenta unuia dintre ele, astfel incat Curtea nu poate retine nicio relatie de contrarietate dintre dispozitiile legale criticate si art. 78 din Constitutie care confera cetatenilor posibilitatea cunoasterii prevederilor legii in vederea respectarii drepturilor si obligatiilor corelative reglementate de acestea. De altfel, Curtea retine ca, astfel cum au fost formulate, criticile de neconstitutionalitate vizeaza aplicarea in timp a legilor, ceea ce nu intra in sfera de cuprindere a art. 78 din Constitutie .


2.5 Solutia Curtii Constitutionale


In considerarea argumentelor expuse anterior, Curtea Constitutionala a respins, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate ridicata si a constatat ca dispozitiile art. 25 alin. (1) din Codul de procedura civila sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.


3. Concluzii


Concluzionand, retinem ca Legiuitorul, in exercitarea atributiilor sale, are competenta de a deroga de la principii de natura legala, in situatii de exceptie . In situatia data, se are in vedere smentinerea increderii populatiei in sistemul de drept precum si a securitatii sistemului juridic, fiind, astfel justificata abordarea derogatorie a Legiuitorului. Mai mult, in ceea ce priveste caracterul constitutional al unor astfel de principii, acesta nu poate fi retinut, din moment ce art. 78 din Constitutie care confera cetatenilor posibilitatea cunoasterii prevederilor legii in vederea respectarii drepturilor si obligatiilor corelative reglementate de acestea. Astfel, mentinerea legislatiei aplicabile pe parcursul procesului civil nu este de natura a incalca acest principiu, dimpotriva, servind la respectarea acestuia prin asigurarea cunoasterii de catre cetateni a legii aplicabile situatiei lor precum si a eventualelor efecte pe care aceasta le produce asupra procesului civil inceput sub imperiul ei.


Autor: Diculescu Irina-Maria,Intern MCP Cabinet avocati, specializati in relatii de munca, comerciale si protectia datelor cu caracter personal


Bibliografie:


I.Tratate, monografii:


1. G. Boroi; colectiv, Noul Cod de Procedura Civila. Comentariu pe articole, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2013


II.Legislatie:


1.Constitutia Romaniei


2. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila,


III.Jurisprudenta:


1. Decizia C.C.R. nr. 151/2019[1] G. Boroi; colectiv, Noul Cod de Procedura Civila. Comentariu pe articole, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2013
Citeşte mai multe despre:    Principiul aplicarii imediate a legii noi    Noul Cod de procedura Civila    Codul de procedura civila de la 1865    Aplicarea legii in timp    Aplicarea legii asupra proceselor in curs    Decizia CCR 151/2019    Exceptie de neconstitutionalitate

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Contul bancar ca element obligatoriu al cererii de chemare in judecata ´┐Ż problema liberului acces la justitie si confidentialitatii
Sursa: Irina Maria Diculescu

CCR: prevederile NCPC cu privire la termenul de decadere pentru depunerea cererii reconventionale sunt constitutionale
Sursa: Irina Maria Diculescu

Revizuirea hotararilor judecatoresti definitive atunci cand exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata in cauza ´┐Ż decizie C.C.R.
Sursa: Irina Maria Diculescu

C.C.R.: decaderea paratului din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, deoarece nu a depus intampinarea in termenul prevazut de Codul de procedura civila, nu echivaleaza cu suprimarea dreptului la aparare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-MareJurisprudenţă

Actiune in constatarea grupei I de munca. Discriminarea prin raportare la alti salariati incadrati in grupa de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel PLOIESTI- Decizia civila nr. 2556/23.10.2019

Incidenta dispozitiilor art. 488 pct. 6 din noul Cod de procedura civila
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 968 din 26 mai 2016

Invocarea exceptiei necompetentei teritoriale. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2224 din 12 iunie 2014

Contestatie privind tergiversarea procesului. Natura juridica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 5313 din 17 mai 2013

Actiune in raspundere civila delictuala. Competenta teritoriala alternativa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 905 din 18 martie 2014