Coordonator: Av. Marius-Cătălin PreduţMateriale juridice despre Amenda civila (5)


    Jurisprudenta   Plata daune-interese in executarea titlului executoriu
  1. Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului____-Sectia I Civila la data de 13.01.2012 sub nr. ______, reclamanta _____ a solicitat, in contradictoriu cu parata Primaria _______ prin Primar, ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa fie obligata parata la plata de daune-interese in cuantum de 200 lei/zi de intarziere in executarea titlului executoriu constand in sentinta civila nr. 285/19.05.2004, pronuntata de Tribunalul ____, cu cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 08 Octombrie 2012

    Articole   Incetarea tutelei (Art. 156 - 163 - Noul Cod Civil)
  Cartea I. Despre persoane Titlul III. Ocrotirea persoanei fizice Capitolul II. Tutela minorului Sectiunea a 6-a. Incetarea tutelei
   Data aparitiei: 28 Iunie 2011

    Jurisprudenta   Obligatie de a face privind rebransarea unui imobil la reteaua de energie electrica. Calitate procesuala pasiva
  Legea nr. 13/2007 privind energia electrica, prin 45 alin. 3, impune separarea activitatii de distributie de cea de furnizare a energiei electrice.
   Data aparitiei: 17 Noiembrie 2010

    Stiri   RIL promovat cu privire la cadrul aplicarii amenzii civile debitorului unei obligatii de a face intuitu personae
  In temeiul art. 329 din Codul procedura civila, astfel cum a fost modificat prin art.I pct.130 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.138/2000, aprobata prin Legea nr.219/2005, art.25 lit.a si art.63 lit.f din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, formulez prezentul
   Data aparitiei: 22 Octombrie 2010

    Jurisprudenta   Executarea hotararii de reintegrare in functie dispusa in baza dispozitiilor Codului muncii. Daune cominatorii solicitate pentru neexecutarea hotararii de reintegrare. Incetarea efectelor hotararii de reintegrare in functie
  1. De la data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 138/2000, care a introdus in C. proc. civ. art. 5802-5805 – referitoare la „Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face”, pentru neexecutarea, de catre cel obligat, a hotararii de reintegrare in functie – se poate aplica amenda civila prevazuta in art. 5803, in favoarea statului, iar nu obligarea la daune cominatorii in beneficiul creditorului.
   Data aparitiei: 15 Februarie 2010