din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1703 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Plata daune-interese in executarea titlului executoriu

Plata daune-interese in executarea titlului executoriu

  Publicat: 08 Oct 2012       3107 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului____-Sectia I Civila la data de 13.01.2012 sub nr. ______, reclamanta _____ a solicitat, in contradictoriu cu parata Primaria _______ prin Primar, ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa fie obligata parata la plata de daune-interese in cuantum de 200 lei/zi de intarziere in executarea titlului executoriu constand in sentinta civila nr. 285/19.05.2004, pronuntata de Tribunalul ____, cu cheltuieli de judecata .

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este prima etapa a judecatii care incepe in momentul sesizarii instantei si se incheie in momentul pronuntarii unei hotarari judecatoresti definitive/irevocabile.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementate in sectiunea I, cap. I, t. III, C. proc pen., partea speciala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Executare directa, executare exacta. Executarea intocmai a prestatiei insesi la care este indatorat debitorul, prestatie ce nu poate fi
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
In considerarea unei anumite persoane, expresie latina care defineste actele juridice la incheierea carora elementul determinant l-au constituit aptitudinile,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
NATURA 2000 (Obiectiv de tip NATURA 2000)
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(TPI). Tribunalul de Prima Instanta a fost infiintat in 1989 cu scopul de a consolida garantiile judiciare acordate persoanelor fizice prin instaurarea unui al doilea nivel al autoritatii judiciare, permitand astfel Curtii de Justitie sa se concentreze asupra atributiei sale de baza: interpretarea uniforma a legislatiei Comunitare.

2. In motivarea actiunii, intemeiate in drept pe prevederile art. 5803 alin. 2 C.proc.civ., s-a invederat, in esenta, ca, prin sentinta mentionata, parata a fost obligata sa restituie reclamantei suprafata de 648 mp teren in parcela A 3003, situata in intravilanul orasului _____ iar, pentru suprafata de 852 mp, sa-i fie acordate reclamantei despagubiri, ca, cu toate acestea, parata refuza executarea, precum si ca, in cadrul executarii silite, care face obiectul dosarului executional nr. 1/2010 al BEJ ______, prin incheierea din data de _____, pronuntata de Tribunalul Buzau, parata a fost obligata la plata unei amenzi civile de 50 lei/zi de intarziere.
In dovedire, s-au depus inscrisuri iar, la cererea instantei, a fost atasat dosarul de executare .
3. Parata Primaria _____ desi legal citata, nu a depus intampinare, in conditiile art. 118 C.proc.civ.

II) CONSIDERENTELE RETINUTE DE TRIBUNAL IN FUNDAMENTAREA SOLUTIEI ADOPTATE

5. Obiectul litigiului dedus judecatii in prezenta cauza, declansat de reclamanta _______, in contradictoriu cu parata Primaria _______ prin Primar, rezida, in esenta, in obligarea paratei la plata de daune-interese in cuantum de 200 lei/zi de intarziere in executarea titlului executoriu constand in sentinta civila nr. ______, pronuntata de Tribunalul Buzau in dosarul nr._____.
Acest obiect al actiunii pendinte a fost reiterat de catre avocatul reclamantei, la termenul din data de 6 februarie 2012, dupa ce, prin rezolutie, judecatorul membru al completului de judecata a pus in vedere reclamantei sa precizeze obiectul actiunii, in raport cu temeiul in drept invocat, reclamanta fiind legal citata cu mentiune in acest sens, conform dovezilor de indeplinire a procedurii de citare aflate la dosar (f. 8,10).
Este vorba, prin urmare, de o actiune vizand constrangerea debitorului unei obligatii de a face cu caracter strict personal de a o aduce la indeplinire.
6. Or, avand in vedere acest obiect al actiunii, trebuie subliniat ca sunt pe deplin incidente cauzei prevederile art. 373 alin. 2 si 3, coroborate cu cele ale art. 1 pct. 1 C.proc.civ.
Din analiza acestor dispozitii, rezulta ca, in materie civila, competenta materiala de judecata in prima instanta revine, de regula, judecatoriei, ca toate incidentele aparute in cursul executarii silite sunt de competenta de solutionare a instantei de executare si ca este instanta de executare judecatoria in a carei circumscriptie se va face executarea .
7. Cu alte cuvinte, trebuie subliniat ca instanta de executare, adica judecatoria in a carei circumscriptie se va face executarea este competenta sa solutioneze o actiune intemeiata pe dispozitiile art. 5803 C.proc.civ., care, in mod evident, are natura unui incident ivit in cursul executarii silite.
De altfel, in acelasi sens sunt si considerentele expuse de Sectiile Unite ale instantei supreme in Decizia nr. 3/17.01.2011, publicata in Monitorul Oficial nr. 372/27.05.2011.
Se retine, astfel, in aceasta decizie obligatorie pentru toate instantele judecatoresti, fiind pronuntata in solutionarea unui recurs in interesul legii, ca ``exista insa obligatii a caror executare in natura nu poate fi realizata pe cale silita, deoarece, fiind intuitu personae, executarea lor implica in mod necesar participarea strict personala a debitorului``, ca, ``intrucat nimeni nu poate fi silit sa execute un fapt strict personal, deoarece ar insemna sa fie afectata libertatea individuala, legiuitorul a considerat ca este cazul sa institutionalizeze un mijloc indirect de constrangere, creat de practica judecatoreasca, anume daunele cominatorii, pentru a-l determina pe debitorul unei obligatii intuitu personae sa o execute in natura``, ca, ``ca urmare, in Codul de procedura civila a fost introdus art. 5803 prin al carui prim alineat se stabileste ca, in cazul in care debitorul unei astfel de obligatii nu si-o indeplineste, acesta poate fi constrans la indeplinirea ei, in urma sesizarii de catre creditor a instantei, prin obligarea la plata, in favoarea statului, a unei amenzi civile, stabilita pe zi de intarziere pana la executarea obligatiei prevazute in titlul executoriu``, ca ``aplicarea amenzilor cominatorii nu semnifica o executare silita propriu-zisa, ci constituie un mijloc de constrangere indirecta a debitorului, prin intermediul patrimoniului sau, pentru a executa in natura obligatia cu caracter strict personal pe care si-a asumat-o, constrangere ce se exercita insa in cadrul unei proceduri executionale``, ca ``acesta este si motivul pentru care legiuitorul a introdus textul sus-mentionat in cartea a V-a a Codului de procedura civila, intitulata "Despre executarea silita", la cap. VI ce vizeaza predarea silita a bunurilor si executarea silita a altor obligatii de a face sau de a nu face, respectiv in sectiunea a IV-a a acestui capitol, intitulata "Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face", precum si ca, ``intrucat prin dispozitiile art. 5803 din Codul de procedura civila, legiuitorul nu a stabilit altfel, rezulta ca a inteles ca aceasta procedura executionala sa se desfasoare cu respectarea prevederilor continute de normele cu caracter general, aplicabile tuturor modalitatilor si formelor de executare silita``, printre aceste prevederi fiind, in mod evident, si cele ale art. 373 alin. 2 si 3 C.proc.civ.
8. Nu pot fi primite alegatiile reprezentantei (avocat) reclamantei, in sensul ca tribunalul este competent sub aspect material, intrucat a fost pronuntata de Tribunalul Buzau, in dosarul nr. 1315/114/2010, incheierea din data de 26.05.2010.
Intr-adevar, se observa ca, prin aceasta incheiere, in urma admiterii in parte a cererii formulate de reclamanta ______, in contradictoriu cu parata Primaria -_____, a fost obligata parata la plata unei amenzi civile in cuantum de 50 lei/zi de intarziere in favoarea statului pana la executarea obligatiei stabilite prin sentinta civila nr. ___ pronuntata de Tribunalul Buzau in sedinta publica din ____, incepand de la ramanerea irevocabila a prezentei incheieri conform art. 5803 C.proc.civ., fiind respinsa cererea privind obligarea la plata de daune cominatorii.
Or, faptul ca aceasta incheiere a fost pronuntata de tribunal nu poate determina, in niciun caz, competenta materiala a tribunalului pentru solutionarea cauzei pendinte in prezentul dosar, avand in vedere considerentele expuse anterior (pct. 5-7).
9. De altfel, este de relevat ca incheierea amintita a fost pronuntata si a ramas irevocabila la data de 26 mai 2010, adica inainte de data la care a intrat in vigoare Legea nr. 202/2010 (25 noiembrie 2010).
Or, prin art. I pct. 35 din aceasta lege, a fost introdus alin. 3 al art. 373 C.proc.civ., care stabileste ca instanta de executare este competenta sa judece orice incident ivit in cursul executarii.
Totodata, trebuie remarcat si ca incheierea sus-mentionata a fost pronuntata si inainte de data la care, conform art. 3307 alin. 4 C.proc.civ., a devenit obligatorie, prin publicarea sa in Monitorul Oficial, decizia nr. 3/2011, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectiile Unite (data de 27 mai 2011).
10. In fine, se cuvine a se reliefa si ca din nicio dispozitie a Legii nr. 10/2001 nu rezulta ca Tribunalul ar fi competent sa judece in prima instanta o actiune cum este cea pendinte in prezentul dosar.
Astfel, fiind vorba de o competenta de exceptie de la regula conform careia judecatoria judeca toate procesele si cererile, stabilita de prevederile art. 1 pct. 1 C.proc.civ., este necesara existenta unei prevederi legale exprese in acest sens.
Or, singura prevedere legala expresa care confera tribunalului competenta materiala in materia cererilor formulate in temeiul Legii nr. 10/2001 este cea de la art. 26 alin. 3 din aceasta lege, care se refera la judecata de catre tribunal, in prima instanta, a contestatiei formulate de persoana care se pretinde indreptatita impotriva deciziei sau, dupa caz, a dispozitiei motivate de respingere a notificarii ori a cererii de restituire in natura .
11. Rezulta, pe cale de consecinta, ca judecatoria este competenta sa judece in prima instanta actiunea pendinte, fata de dispozitiile art. 373 alin. 2 si 3, coroborate cu cele ale art. 1 pct. 1 si ale art. 5803 C.proc.civ., iar nu tribunalul .
Pronuntata de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 10 din data 24.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Buzau    Despagubiri    Executare silita    Daune-interese    Titlu executoriu    Debitor    Creditor    Amenda civila    Daune cominatorii    Legea 202/2010    Inalta Curte de Casatie si Justitie    Legea 10/2001
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Momentul de la care curge termenul de prescriptie al dreptului material la actiune privind plata despagubirilor pentru pagubele produse de salariati
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges

Angajatorul are dreptul de a-si organiza activitatea insa aceasta nu inseamna ca prin reorganizare se poate modifica contractul individual de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.569/04.10.2017 a Curtii de Apel Galati

Revocare Hotarare ANRP dupa ce acesta a intrat in circuitul civil si si-a produs efectele prin efectuarea unei plati partiale a despagubirilor
Pronuntaţă de: Decizia nr. 1667 din 17.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Validarea deciziilor acordarea de despagubiri privind acordarea de despagubiri pentru bunurile abandonate in Bulgaria de catre persoanele refugiat in baza Tratatului dintre Romania Bulgaria
Pronuntaţă de: Decizia nr. 420/27 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de asigurare obligatorie RCA. Neindeplinirea obligatiilor de plata a despagubirii de catre asiguratorul RCA. Momentul de la care incep sa curga penalitatile de intarziere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 692/21.10.2020

CEDO: Monica Macovei impotriva Romaniei. Libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

CEDO: Petro Carbo Chem S.E. impotriva Romaniei. libertatea de exprimare
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Reducerea programului de lucru si a salariului in contextul reducerii temporare a activitatii impune existenta unor motive obiective care nu depind de vointa exclusiva a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr.135/2020Articole Juridice

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dobandirea dreptului de servitute, de trecere si de acces prin hotarare judecatoreasca
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XV) - Restituirea indemnizatiei de neconcurenta dupa anularea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati