Coordonator: Av. Marius-Cătălin PreduţMateriale juridice despre Drept de sedere (5)


    Legislatie   OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania
  ORDONANTA DE URGENTA nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, Republicata si Actualizata 2020 Actualizata 2020 prin: - Legea 247/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania.
   Data aparitiei: 29 Decembrie 2019

    Legislatie   Legea 247/2018 pentru modificarea regimului strainilor in Romania
  Legea nr. 247 din 5 noiembrie 2018 pentru modificarea si completarea unor acte nomative privind regimul strainilor in Romania Publicata in Monitorul oficial nr. 941 din data de 7 noiembrie 2018
   Data aparitiei: 09 Noiembrie 2018

    Articole   A fost modificat regimul strainilor in Romania
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost modificata si completata prin Legea nr. 247/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial nr. 941 din 7 noiembrie 2018.
   Data aparitiei: 09 Noiembrie 2018

    Articole   Numai sederea care indeplineste conditiile prevazute de dreptul Uniunii permite dobandirea dreptului de sedere permanenta
  Perioadele de sedere ale unui resortisant al unui stat tert, incheiate anterior aderarii acestui stat la Uniune, trebuie luate in considerare la calculul duratei minime de cinci ani, in masura in care au fost efectuate cu respectarea conditiilor prevazute de dreptul Uniunii
   Data aparitiei: 21 Decembrie 2011

    Articole   Un parinte care asigura ingrijirea unui copil al unui lucrator migrant care urmeaza studii in statul membru gazda are un drept de sedere in acest stat
  Acest drept nu este subordonat conditiei ca parintele sa dispuna de suficiente resurse astfel incat sa nu devina o povara pentru sistemul de asistenta sociala
   Data aparitiei: 23 Februarie 2010