din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1426 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania

OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania

  Publicat: 29 Dec 2019       36526 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


ORDONANTA DE URGENTA nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, Republicata si Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Legea 247/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Articolul 1: Domeniul de reglementare

Prezenta ordonanta de urgenta constituie cadrul prin care sunt reglementate intrarea, sederea si iesirea strainilor pe teritoriul Romaniei sau de pe teritoriul Romaniei, drepturile si obligatiile acestora, precum si masuri specifice de control al imigratiei, in conformitate cu obligatiile asumate de Romania prin documentele internationale la care este parte .

Articolul 2: Definitii

Pentru scopurile prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:

a) strain - persoana care nu are cetatenia romana, cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori cetatenia Confederatiei Elvetiene;

(Din 31-iul-2011 Art. 2, litera A. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 157/2011)

b) apatrid - strainul care nu are cetatenia niciunui stat;

c) rezident - strainul titular al unui permis de sedere temporara acordat in conditiile prezentei ordonante de urgenta;

(Din 31-iul-2011 Art. 2, litera C. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 157/2011)

d) rezident pe termen lung - strainul titular al unui permis de sedere pe termen lung acordat in conditiile prezentei ordonante de urgenta;

(Din 31-iul-2011 Art. 2, litera D. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 157/2011)

e) sponsor - strainul, posesor al unui permis de sedere, altul decat cel in scop de reintregire a familiei, sau al unei Carti albastre a Uniunii Europene eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrari, care solicita reintregirea familiei ori ai carui membri de familie solicita reintregirea familiei cu acesta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;

(Din 28-nov-2014 Art. 2, litera E. din capitolul I modificat de Art. 41, punctul 1. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

e1) reintregirea familiei - intrarea si sederea pe teritoriul Romaniei a membrilor de familie ai unui strain cu sedere legala pe teritoriul Romaniei sau ai unui cetatean roman, in scopul pastrarii unitatii familiei, indiferent de data stabilirii acestei relatii de familie;

(Din 31-iul-2011 Art. 2, litera E. din capitolul I completat de Art. I, punctul 2. din Legea 157/2011)

f) Centrul National de Vize - structura special desemnata din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care contribuie la stabilirea si realizarea politicii nationale de vize a Romaniei, impreuna cu celelalte institutii din administratia publica centrala, potrivit competentelor stabilite prin lege, si este punct central de acces la Sistemul de informatii privind vizele;

(Din 28-nov-2014 Art. 2, litera F. din capitolul I modificat de Art. 41, punctul 1. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

f1) fila separata pentru aplicarea vizei - are intelesul stabilit la art. 2 pct. 8 din Regulamentul CE nr. 810/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 243 din 15 septembrie 2009, denumit in continuare Codul de vize,

(Din 31-iul-2011 Art. 2, litera F. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 157/2011)

g) viza - autorizatia, materializata prin aplicarea unui colant pe un document de trecere a frontierei de stat valabil sau, dupa caz, pe fila separata pentru aplicarea vizei, care confera titularului dreptul sa solicite tranzitul aeroportuar, tranzitul ori sederea temporara pentru o perioada determinata cu indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;

(Din 31-iul-2011 Art. 2, litera G. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 157/2011)

g1) viza de lunga sedere - viza care da dreptul titularului sa solicite prelungirea dreptului de sedere temporara pentru o perioada mai mare de 90 de zile, in conditiile prezentei ordonante de urgenta;

(Din 31-iul-2011 Art. 2, litera G. din capitolul I completat de Art. I, punctul 4. din Legea 157/2011)

NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, la articolul 2, dupa litera g1) se introduce o noua litera, litera g2) , cu urmatorul cuprins:

"g2) viza de scurta sedere - viza uniforma, astfel cum este definita la art. 2 pct. 3 din Codul de vize, si viza cu valabilitate teritoriala limitata, astfel cum este definita la art. 2 pct. 4 din Codul de vize;"

(Din 31-iul-2011 Art. 2, litera G^1. din capitolul I completat de Art. III, punctul 1. din Legea 157/2011)

h) viza de tranzit aeroportuar - autorizatia acordata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, care permite strainului sa treaca prin zona internationala de tranzit a unui aeroport roman, fara a intra pe teritoriul statului roman, cu ocazia unei escale sau a unui transfer intre doua tronsoane ale unui zbor international;

NOTA De la data aplicarii in totalitate de catre Romania a dispozitiilor acquis-ului Schengen, in temeiul deciziei Consiliului emise in acest sens, la articolul 2, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"h) viza de tranzit aeroportuar- are intelesul stabilit la art. 2 pct. 5 din Codul de vize;"

(Din 31-iul-2011 Art. 2, litera H. din capitolul I modificat de Art. III, punctul 2. din Legea 157/2011)

i) drept de sedere temporara - dreptul strainului de a ramane pe teritoriul Romaniei pentru o perioada determinata, in conditiile legii;

(Din 31-iul-2011 Art. 2, litera I. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 157/2011)

i1) drept de sedere pe termen lung - dreptul acordat strainului de catre autoritatile competente de a ramane pe teritoriul Romaniei pentru o perioada nedeterminata, in conditiile legii;

(Din 31-iul-2011 Art. 2, litera I. din capitolul I completat de Art. I, punctul 5. din Legea 157/2011)

i2) protectie internationala - statutul de refugiat sau statutul conferit prin protectie subsidiara;

(Din 26-dec-2013 Art. 2, litera I^1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Legea 376/2013)

j) permis de sedere - documentul de identitate care se elibereaza de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, in conditiile legii, strainului caruia i se prelungeste dreptul de sedere in Romania sau celui caruia i se acorda dreptul de sedere permanenta, dupa caz;

k) permis unic - documentul de identitate, eliberat strainului de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, care atesta dreptul de sedere si de munca al acestuia pe teritoriul Romaniei;

(Din 28-nov-2014 Art. 2, litera K. din capitolul I modificat de Art. 41, punctul 1. din titlul II din Ordonanta 25/2014)

k1) permis de sedere in scop de detasare - documentul de identitate care se elibereaza strainului de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, in conditiile legii, si atesta dreptul de sedere si de munca in baza detasarii pe teritoriul Romaniei;

(Din 31-iul-2011 Art. 2, litera K. din capitolul I completat de Art. I, punctul 6. din Legea 157/2011)

k2) permis pentru persoana transferata in cadrul aceleiasi companii, denumit in continuare A�permis ICTA� - documentul de identitate, eliberat strainului de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, care atesta dreptul acestuia de sedere si de munca pe teritoriul Romaniei in calitate de lucrator ICT;

k3) permis pentru mobilitate pe termen lung, denumit in continuare permis A�mobile ICTA� - documentul de identitate, eliberat strainului de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, care atesta dreptul acestuia de sedere si de munca pe teritoriul Romaniei in calitate de lucrator ICT in cadrul mobilitatii pe termen lung.

(Din 03-sep-2016 Art. 2, litera K^1. din capitolul I completat de Art. II, punctul 1. din Ordonanta 25/2016)

l) casatorie de convenienta - casatoria incheiata cu singurul scop de a eluda conditiile de intrare si sedere a strainilor si de a obtine dreptul de sedere pe teritoriul Romaniei;

m) interviu - discutia purtata de un reprezentant al autoritatilor romane cu persoana care solicita acordarea vizei romane sau prelungirea dreptului de sedere in conditiile prezentei ordonante de urgenta, in scopul obtinerii de informatii suplimentare cu privire la datele inscrise in cererile formulate, motivele deplasarii si sederii in Romania si veridicitatea documentelor prezentate;

Afişează OUG 194/2002, actualizata 2020, privind regimul strainilor in Romania pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 194/2002    Vize de sedere in Romania    Permise de munca 2020    Drept de sedere    Permise de munca BREXIT    permis de sedere in scop de detasare    OUG 194/2002 actualizata 2020    Permis de sedere    Permis de sedere BREXIT

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 41/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din OUG 194/2002 privind regimul strainilor in Romania
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Regimul strainilor. Dreptul de sedere acordat in vederea desfasurarii de activitati comerciale
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VIII A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, SENTINTA CIVILA NR. 1527/07. 04. 2009