Coordonator: Av. Marius-Cătălin PreduţMateriale juridice despre Obligatie de a face (8)


    Jurisprudenta   Obligarea angajatorului la plata impozitul si a celorlalte contributii prevazute de lege pentru despagubirile cuvenite salariatului in urma concedierii
  Tribunalul Prin cererea inregistrata la data de 27.09.2019 sub nr. x pe rolul Tribunalului V.Sectia I Civila reclamanta P. a. a chemat in judecata pe parata R.Romsilva – Directia S.V.solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa se dispuna:
   Data aparitiei: 22 Iulie 2021

    Jurisprudenta   Obligarea angajatorul la eliberarea unei adeverinte privind incadrarea in grupa a II-a de munca
  Pe rol, pronuntarea actiunii civile avand ca obiect „obligatie de a face” formulata de reclamantul N.I.(CNP x) cu domiciliul in oras Salcea, sat. P., , jud. Suceava in contradictoriu cu parata H.S. a. (Jx; CUI x) cu sediul in com. Granicesti, jud. Suceava.
   Data aparitiei: 14 Iulie 2021

    Jurisprudenta   Decizia ICCJ 6/2017 privind Cuantumul onorariului executorului judecatoresc cand obiectul executarii silite este o obligatie de a face intuitu personae
  Decizia nr. 6/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civila, in Dosarul nr. 38.424/4/2014, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile cu privire la dezlegarea chestiunii de drept ce vizeaza cuantumul onorariului executorului judecatoresc in cazul in care obiectul executarii silite este o obligatie de a face intuitu personae Publicata in Monitorul Oficial nr. 144 din 24 februarie 2017
   Data aparitiei: 28 Februarie 2017

    Jurisprudenta   Granituire si revendicare. Criterii de stabilire
  Prin sentinta civila nr. 5587/21.03.2013 a Judecatoriei Cluj-Napoca a fost admisa in parte cererea de chemare in judecata formulata de reclamantii B.T.D. si B.M.C., in contradictoriu cu paratii T.D., T.M.S. si T.D., si in consecinta:
   Data aparitiei: 13 Iunie 2014

    Jurisprudenta   Obligatia de a face. Radiere autoturism
  Constata ca prin actiunea civila inregistrata la Judecatoria Medias sub numarul de dosar civil de fata, urmare a desesizarii Judecatoriei Avrig prin declinarea competentei, reclamantul C. I. A. a chemat in judecata pe paratul S.C., solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna radierea de pe numele sau a autovehiculului pe care l-a instrainat paratului.
   Data aparitiei: 29 Iulie 2011

    Jurisprudenta   Obligatie de a face privind rebransarea unui imobil la reteaua de energie electrica. Calitate procesuala pasiva
  Legea nr. 13/2007 privind energia electrica, prin 45 alin. 3, impune separarea activitatii de distributie de cea de furnizare a energiei electrice.
   Data aparitiei: 17 Noiembrie 2010

    Stiri   RIL promovat cu privire la cadrul aplicarii amenzii civile debitorului unei obligatii de a face intuitu personae
  In temeiul art. 329 din Codul procedura civila, astfel cum a fost modificat prin art.I pct.130 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.138/2000, aprobata prin Legea nr.219/2005, art.25 lit.a si art.63 lit.f din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, formulez prezentul
   Data aparitiei: 22 Octombrie 2010

    Jurisprudenta   Executarea hotararii de reintegrare in functie dispusa in baza dispozitiilor Codului muncii. Daune cominatorii solicitate pentru neexecutarea hotararii de reintegrare. Incetarea efectelor hotararii de reintegrare in functie
  1. De la data intrarii in vigoare a O.U.G. nr. 138/2000, care a introdus in C. proc. civ. art. 5802-5805 – referitoare la „Executarea silita a altor obligatii de a face sau a obligatiilor de a nu face”, pentru neexecutarea, de catre cel obligat, a hotararii de reintegrare in functie – se poate aplica amenda civila prevazuta in art. 5803, in favoarea statului, iar nu obligarea la daune cominatorii in beneficiul creditorului.
   Data aparitiei: 15 Februarie 2010