Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre Persoana juridica (42)


    Jurisprudenta   Partid politic. Aparare interes legitim public
  Prin sentinta civila nr. 693/14.10.2009 pronuntata de Tribunalul Braila a fost respinsa ca inadmisibila actiunea formulata de reclamanta O.J.PNL Braila prin care s-a solicitat anularea HCLM Braila, privitoare la transformarea spatiului verde aferent unor blocuri de locuinte, in locuri de parcare pentru autovehicule(maxi/taxi) ce servesc transportului public local si interjudetean, fara a exista avizul Agentiei pentru Protectia Mediului.
   Data aparitiei: 26 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Eliberare adeverinta cu privire la date referitoare la calitatea de salariat a fostilor angajati din societati desfiintate
  Prin sentinta civila nr. 241/13.04.2010 pronuntata de catre Tribunalul Vrancea, a fost admisa exceptia privind lipsa calitatii procesuale pasive invocata de parata D.J.A.N. Vrancea.
   Data aparitiei: 26 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Stabilire suprafata de teren. Acordare despagubiri
  Prin sentinta civila nr. 701/2010 a Tribunalului Vrancea s-a admis in parte contestatia, s-a modificat in parte dispozitia 1881/2009 in sensul ca s-a stabilit suprafata de teren pentru care reclamanta este indreptatita la despagubiri ca fiind de 171,40 mp si nu 75 mp.
   Data aparitiei: 23 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Inregistrare, autorizare societate nou infiintata
  Prin cererea inregistrata sub nr.5581/113/3 noiembrie 2011 petenta S.C. „C.P.” S.A. V, judetul B, a solicitat ca prin hotararea ce o va pronunta sa constate legalitatea hotararii asupra divizarii, precum si a actului constitutiv si sa se dispuna inregistrarea acestora in registrul comertului, precum si a urmatoarelor modificari generate de divizare; inregistrarea si autorizarea societatii nou infiintate SC S. SA, cu sediul in T, tarlaua x, judetul B; inregistrarea actului aditional de modificare a actului constitutiv al SC C.P. Braila SA privind diminuarea capitalului social si publicarea actului modificator al SC C de P B SA, actului constitutiv al SC S. SA si dispozitivul hotararii judecatoresti pronuntate in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a.
   Data aparitiei: 22 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Restituire in natura a unui imobil preluat abuziv
  Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Braila reclamanta UP a chemat in judecata pe paratii MB si SR, solicitand sa se constate valabilitatea neintrerupta a dreptului de proprietate asupra imobilului compus din teren si constructii situat in Braila, si sa fie obligat paratul MB la restituirea in natura a imobilului sau sa acorde in compensare bunuri sau servicii in conditiile art. 26 din Legea nr. 10/2001.
   Data aparitiei: 17 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Cabinet medical individual. Anulare decizie de impunere. Plata sumei reprezentand impozit pe cladiri
  In baza actelor si lucrarilor dosarului,constata si retine urmatoarele : Prin cererea introdusa la aceasta instanta la data de 1 august 2011 si inregistrata sub nr..... /114/2011 reclamanta.....,cu domiciliul in municipiul.....,judetul Buzau,in calitatea de persoana fizica care exercita profesia de medic stomatolog in comuna.....,judetul Buzau, sub forma de Cabinet medical individual.......,fara personalitate juridica, a chemat in judecata pe paratii CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI......si PRIMARIA COMUNEI .......I,reprezentata prin Primar.....,solicitand ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa se dispuna anularea Deciziei de impunere,emisa de Comuna .....Serviciul impozite si taxe locale,sub nr.1843 din 7 martie 2011 si a Adresei Primariei comunei ......nr.16 din 24 martie 2011, precum si obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata.
   Data aparitiei: 10 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Reincredintare minor. Exceptia de necompetenta a instantelor romane
  I. Expunerea cererii de chemare in judecata Prin cererea inregistrata sub numarul de mai sus reclamantul G.D. a chemat in judecata pe parata G.M. solicitand instantei sa dispuna reincredintarea catre reclamant spre crestere si educare a minorului G.E.A., nascut la data de 21.11.2002 si obligarea paratei la plata unei pensii de intretinere in favoarea minorului. Cu cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 03 August 2012

    Jurisprudenta   Anulare proces verbal. Inlocuirea amenzii cu avertisment
  Prin sentinta civ. nr. 2489 din 29.10.2010 a Judecatoriei Pascani data in dosarul 3505/866/2010 s-au dispus urmatoarele: „Respinge plingerea contraventionala formulata de petenta A.F.P.M, in contradictoriu cu intimata DRCAVM Iasi. Mentine ca legal si temeinic procesul verbal seria ANV/200 nr. 0048874 din 07.10.2009 intocmit de intimata.”
   Data aparitiei: 03 August 2012

    Articole   Reorganizarea persoanei juridice (Art. 232 - 243 - Noul Cod Civil)
  Cartea I. Despre persoane Titlul IV. Persoana juridica Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice
   Data aparitiei: 28 Iunie 2011

    Articole   Persoana juridica. Dispozitii generale (Art. 187 - 193 Noul Cod Civil)
  Cartea I. Despre persoane Titlul IV. Persoana juridica Capitolul I. Dispozitii generale
   Data aparitiei: 28 Iunie 2011

    Articole   Infiintarea persoanei juridice (Art. 194 - 204 Noul Cod Civil)
  Cartea I. Despre persoane Titlul IV. Persoana juridica Capitolul II. Infiintarea persoanei juridice
   Data aparitiei: 28 Iunie 2011

    Articole   Incetarea persoanei juridice (Art. 244 - 251 - Noul Cod Civil)
  Cartea I. Despre persoane Capitolul VI. Incetarea persoanei juridice
   Data aparitiei: 28 Iunie 2011

    Articole   Identificarea persoanei juridice (Art. 225 - 231 - Noul Cod Civil)
  Cartea I. Despre persoane Titlul IV. Persoana juridica Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice
   Data aparitiei: 28 Iunie 2011

    Articole   Despre persoane. Dispozitii generale (Art. 25 - 33 - Noul Cod Civil)
  Cartea I. Despre persoane Titlul I. Dispozitii generale
   Data aparitiei: 28 Iunie 2011

    Articole   Capacitatea de folosinta a persoanei juridice (Art. 205 - 208 - Noul Cod Civil)
  Cartea I. Despre persoane Titlul IV. Persoana juridica Capitolul III. Capacitatea civila a persoanei juridice Sectiunea 1. Capacitatea de folosinta a persoanei juridice
   Data aparitiei: 28 Iunie 2011

    Articole   Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice (Art. 209 - 224 - Noul Cod Civil)
  Cartea I. Despre persoane Titlul IV. Persoana juridica Capitolul III. Capacitatea civila a persoanei juridice Sectiunea a 2-a. Capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice
   Data aparitiei: 28 Iunie 2011

    Articole   Apararea drepturilor nepatrimoniale (Art. 252 - 257 - Noul Cod Civil)
  Cartea I. Despre persoane Titlul V. Apararea drepturilor nepatrimoniale
   Data aparitiei: 28 Iunie 2011

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei: